De Kwartierstaat van Arie Leeuwrik.  

Generatie IX

21 juli 2017

[V] = Vader, [M] = Moeder, [K] = Kind
= klikken voor de afbeelding (het opent in een nieuw scherm en moet boven in de balk worden weg geklikt)

  Generatie IX.  

Oudbetovergrootouder

256. Jacob Meksz. (Meester); [V] [M] [K] geboren rond 1700, begraven te Oosterleek op 27 augustus 1777, Kerkmeester te Oosterleek, Hier een van de verkoopakte van zijn huis aan zijn zoon Tijs. Trouwde met;
257. [verm.] Aafje Dirksz. Kaan. overl.
Uit het huwelijk Meksz./Kaan:
1. (verm.) Maarten Jacobsz. (later) Kaan, geb. rond 1726, trouwde (ondertr.) 19-01-1754 te Oosterleek met Zoutjen Jans., uit dit huwelijk 5 kinderen.
2. (verm.) Mecke Jacobsz. (later) Kaan, geb. rond 1730, trouwde (ondertr.) 06-01-1759 te Oosterleek met Dieuw Dirks. Schouten, uit dit huwelijk 5 kinderen.
3. Tijs Jacobsz. (later) Jacobsen, geb. rond 07-1733 te Oosterleek, zie 128.
4. Trijntje Jacobs., geb. rond 1736, overleden te Oosterleek op 21-05-1801, trouwde (ondertr.) 19-02-1765 te Oosterleek met Dirk Woutersz. Leurik (later) Leeuwrik, uit dit huwelijk 10 kinderen.
258.  
259.  
260. Mecke Pieterszn. Haas; [V] [M] [K] geboren te Wijdenes, rond 1700, overleden te Wijdenes. Trouwde op 5 januari 1727 te Wijdenes met;
261. Marij Maertens..
Uit het huwelijk Haas/Maertens.:
1. Pieter Haas, geb.ca.01-1730, zie 130.
262. Klaas Kind; [K] (Bron: klik hier). Trouwde met;
263. Geertje Klaas.
Uit het huwelijk Kind/Klaas. o.a.:
1. Barber Meinders.? Kind,, zie 131.
264. Ds.Willem (later Wilhelmus) Patriciusz. Davidson; [V] [M] [K] gedoopt (n.g.) te Breda, 28 feb 1674, Predikant, overleden te DUITSLAND Woltzeten op 21 aug 1736, begr. in het koor van de kerk te Woltzeten. Trouwde te Visquard (Dld), 1714 met;
265. Eva Dirks. Herlijn; [V] [M] geboren te Visquard (Dld), 1685. Eva huwt 2e 02-01-1739 te Emden met Moniseur Conrad Giesler
Uit het huwelijk Davidson/Herlijn:
1. Patricus Wilhelmusz. Davidson,geb. 21-01-1715 te Woltzeten (Dld), trouwde 1e 23-08-1739 te Nieuwer Amstel met Johanna Wendel, trouwde 2e 12-07-1768 te Nieuwer Amstel met Magdalena Frajon.
2. Dirk Wilhelmusz. Davidson, geb. rond 1716 te Woltzeten (Dld), zie 132.
3. Aaltje Davidson, geb. 1718 te Woltzeten (Dld).
4. Gijsbertha Davidson, geb. 1720 te Emden, trouwde 24-08-1749 te Enkhuizen met Herdrik Lammertsz..
266. Hendrik Hermsz. Meijer; [K] overleden te Bovenkarspel, 8 okt 1730. Trouwde met;
267. Ebeltje Rengeniersdr/Reijniersdr.; geboren 1684, overleden te Venhuizen, 5 sep 1776 .
Uit het huwelijk Meijer/Rengeniers o.a. (volgorde onduidelijk).:
1. Lijsbeth Hendriksdr. Meijer, geb. rond 1715 te Hem (Venhuizen), zie 133.
2. Hermanus Hendriks (Sluijs), trouwde met Antje Lammerts.
268. Claas Pietersz. Valens; [K] geboren te Schermerhorn, rond 1690. Trouwde (ondertr.) 14-02-1712 te Schermerhorn met
269. Maeritje Teeuwes; geboren te Beemster, rond 1690.
Uit het huwelijk Valens/Teeuwis:
1. Pieter Claasz. Valens, ged. (Geref.) te Schermerhorn 18-03-1714, zie 134.
2. Jan Claasz. Valens, ged. (Geref.) te Schermerhorn 19-11-1722,
3. Maarten Klaasz. Valens, ged. (Geref.) te Schermerhorn 03-10-1728,
4. Geertje Claas. Valens, ged. (Geref.) te Schermerhorn 15-04-1731,   
270.  
271.  
272. Sijmon Haviksz. Slotemaker; [V] [M] [K] gedoopt (nederd. geref.) te Kalverdijk, 12 oktober 1727, (woonde te Abbekerk). In Noord-Scharwoude verkoopt in 1753 Jan Aarjensz Schoorl aan Symen Haviksz een woonhuis, erf en tuintje over de Westburgsloot bij de meelmolen, belend ten oosten Claas Aarjensz Hopman, ten zuiden de Molensloot, ten westen de koper, voor 280 gld, bekent Symen Haviksz schuldig aan Hendrik Jansz Heeman, burgemeester, 300 gld met als onderpand het huis enz. als hiervoor, verkoopt in 1754 Aarjen Jansz Heeman aan Symen Haviksz de helft van een damschuit voor 125 gld, is Symen Haviksz schuldig aan Aarjen Jansz Heeman 140 gld met een halve damschuit als onderpand, verkoopt in 1755 Symon Haviksz aan Aarjen Jansz Heeman een halve damschuit voor 100 gld, verkoopt in 1756 Symen Haviksz aan Jan Strybis en deszelfs kinderen, met namen Gerrit, Ootjer en Niesje, een stuk grasland van 8 geerzen 8 snees 13 roeden in de Molensloot, belend ten noorden de regenten van Zuid-Scharwoude, ten zuiden Hendrik Heeman, waarvoor hij in ruil krijgt 6 stukjes zaadland groot 3 geerzen, en verkoopt in 1756 Gerrit Florisz met Arien Ariensz Geel als erfgenamen van Gijsbert Blankendaal aan Symen Haviksz een akkertje zaadland in de polder op Duijnkerken groot 4 snees 10 roeden, belend ten noorden Arien Bregman annex, voor 10 gld
Trouwde 2e te Abbekerk (imp. voor hem ƒ 3,-,-) 11-06-1774 met Aafje Theunis, bij impost op trouwen j.d. van Noord-Scharwoude. Trouwde 1e  (imp.voor beiden ƒ3,-,-) te Noord Scharwoude, 20 januari 1752 met
273. Grietje Pieters. Ootjers; [V] [M] (j.d. tot Noord-Scharwoude), doet belijdenis (nederd. geref.) aldaar 1 juni 1755, overleden te Abbekerk (imp. ƒ 3,-,-), 25 februari 1774.
Uit het huwelijk Slotemaker/Ootjers:
1. ongedoopt kind, overl. (impost) 05-07-1754 te Noord-Scharwoude ƒ3.-.-.
2. Havik Sijmonsz. Slotemaker, geb rond 1757 te Noord-Scharwoude, zie 136.
3. Maartje Slotemaker, overl. (impost) 27-09-1763 te Noord-Scharwoude ƒ3.-.-.
Uit het huwelijk Slotemaker/Theunis.:
4. een jonggeboren kind, overl. (impost) 19-06-1775 te Abbekerk ƒ3.-.-.
5. Grietje Slotemaker, overl. 25-07-1780 te Abbekerk. prodeo
6. Grietje Slotemaker, ged. 11-02-1781 te Abbekerk, jong overl.
7. Grietje Slotemaker, ged. 10-11-1782 te Abbekerk.
8. een jonggeboren kind, overl. 01-03-1784 te Abbekerk prodeo.
9. Dirk (die zowel uit het 1e als uit het 2e huwelijk kan stammen). geb. Abbekerk, begr. 06-08-1810 te Twisk. Trouwde op 15-02-1801 te Twisk met Trijntje Korver uit Twisk.
274. Claas Jansz. Camp; [V] [M] [K] (van Abbekerk). Trouwde op 7 maart 1744 te Abbekerk met;
275. Jantje Pieters. Langedijk. (van Abbekerk)
Uit het huwelijk Camp/Langedijk:
1. Aafke Camp, ged. 24-01-1745 te Abbekerk
2. Pieter Camp, ged. 22-12-1748 te Abbekerk.
3. Grietje Kamp, geb. te Abbekerk 03-08-1754, ovl. te Twisk 08-05-1828. Trouwde met Arien Leeuw, alias: Aarjen, geb. ± 1748, ovl. te Twisk 11-11-1812
4. Lijsbeth Claas. Kamp, geb rond 1755 te Abbekerk, zie 137.
5. Pieter Camp, geb. (volgen overl-akte) 14-05-1757, ged. 12-06-1757 te Abbekerk, ovl. te Twisk 19-03-1835, beroep(en): boer, Hij trouwde 1e met Aafke Mosk, geb. ± 1760, ovl. te Twisk 14-08-1812. Trouwde 2e met Magteld Bijhouwer.
276. Cornelis Pietersz. Wagemaker; [V] [M] [K] geboren te Wieringen, 25 december 1721, Leraar der Doopsgezinde, overleden te Wieringen, 1 januari 1784. Trouwde te Abbekerk, 8 december 1744 met
277. Wentje Melis Lakeman; [V] [M]  geboren te Twisk, 2 september 1724, overleden te Wieringen, 5 oktober 1786.
Uit het huwelijk Wagemaker/Lakeman:
1. Willem Cornelisz. Wagemaker, zie 138.
278. Meinder Adriaansz. Leeuw; [K] (Bron) Trouwde met;
279. Aafje Pieters. Koster;
Uit het huwelijk Leeuw/Koster o.a.;
1. Grietje Meinders. Leeuw, zie 139.
280. Pieter Lourisz. Bakkum (Backum ook Glasemaker); [V] [M] [K] (Bron (j.m. van 't Oosteijnde van Twisk onder Opperdoes), gedoopt op 3 februari 1704 te Twisk (get. Jannetje Dirks), overleden op 27 juli 1754 te Twisk en daar "Pro deo" begraven. Trouwde 2e op 19 november 1750 te Twisk met Trijntje Gerrits, een wed. uit Medemblik.
Uit de verschillende ‘pro deo’ begravingen blijkt wel dat er geen rijkdom in het gezin was.
Ook uit de verponding (belastingheffing) gedateerd 30 januari 1731 kunnen we nog het een en ander afleiden. Onder nr 127, het laatste nummer in Twisk, zien we Pieter Lourisz Backum. Er staat in de tweede kolom, waar bij de andere huizen de oude verponding staat, bijgeschreven:” in geen oude verpondinge bekent”. Dat betekent dat het huis er bij de vorige verponding nog niet stond. De jaarhuur van het huis werd getaxeerd op 12 gulden en de verponding op 1 gulden. Ook bij andere huizen was de verponding ongeveer 1/12 van de huur.
We kunnen dit vergelijken met het gemiddelde, want alle huizen in Twisk bij elkaar deden en huur van 2741 gulden en een verponding van 228 gulden en 10 stuivers. De gemiddelde waarde van een huis was dus ongeveer 22 gulden en de gemiddelde verponding 1 gulden en 16 stuivers. Dat gemiddelde werd nog omlaag gehaald doordat weeshuizen en dergelijke geen huurwaarde hadden en dus de verponding op nihil werd gesteld. Ook hieruit blijkt dat er in het gezin Bakkum Pastoor geen rijkdom was.

Trouwde (ondertr.) 1e op 18 augustus 1726 te Twisk met
281. Neeltje Willems. Pastoor; [V] [M] (j.d. van West Zaandam). gedoopt 23 september 1705 te Westzaandam, begr. op 21 februari 1750 te Twisk, impost Pro-deo.
Uit het huwelijk Bakkum/Pastoor:
1. Louris Pastoor-Bakkum, ged. 10-08-1732 te Twisk (Hed.Herv.) (get. Guurtje Louris), Kapitien, Leydse Courant 2-3-1763 - NEDERLANDEN; Het Fregat Schip 'de Neptunus', Kapt. Laurens Backum, van Morlaix na Bourdeaux gedestineerd, had van den eersten tot den derden dezer zwaare Storm uitgestaan, en was na verlies van een Anker, Touw en Zeil, doch verder het Schip in goeden staat, in de Haven van Orient ingeloopen.
2. Grietje Pastoor-Bakkum, gedoopt op 02-01-1735 te Twisk (Hed.Herv.), (get. Grietje Spanjaarts)
3. Willem Pietersz. Pastoor-Bakkum, zie 140.
 
4. Jacob Pastoor-Bakkum, gedoopt op 06-09-1739 te Twisk (Hed.Herv.), (get. Grietje Spanjaarts), overl. op 12-07-1744 in Twisk en werd ‘pro deo’ begraven.
5. Aaltje Pastoor-Bakkum, gedoopt op 27-09-1744 te Twisk (Hed.Herv.), (get. Grietje Spanjaarts), overl. op 22-01-1815 te Twisk, trouwde met Jacob Vroom, geboren omstreeks 1747 in Twisk, overl. op 29-03-1814 te Twisk, zoon van Cornelis Vroom en Jantje Pieters Smit.
Uit get huwelijk Bakkum/Gerrits:
6. Gerrit, ged. 02-04-1752 te Twisk, (get. Aaltje Gerrits "des moeders suster"), begr. op 05-04-1752 "Pro deo" te Twisk.
282. Willem Jansz. Rustenburg, [V] [M] [K] gedoopt 17 juli 1698 te Abbekerk, overleden op 1 november 1752 te Abbekerk. Trouwde 1e met Trijntje Jans., overl voor 1731. Trouwde 2e op 14 april 1731 te Twisk met;
283. Trijntje Klaas., overleden rond 1760 te Twisk.
Uit het huwelijk Rustenburg/Jans.;
1. Jan Rustenburg, ged. 24-05-1722 te Abbekerk,
2. Maartje Rustenburg, ged. 24-05-1722 te Abbekerk,
3. Jan Rustenburg, ged. 29-08-1723 te Abbekerk,
4. Jan Rustenburg, ged. 29-10-1724 te Abbekerk,
5. Paulus Rustenburg, ged. 16-12-1725 te Abbekerk,
6. Maartje Rustenburg, ged. 04-05-1727 te Abbekerk,
Uit het huwelijk Rustenburg/Klaas,;
7. Johannes Rustenburg, ged. 30-03-1732 te Abbekerk,
8. Neeltje Willems. Rustenburg, geb. rond 1742 te Abbekerk, zie 141
9. Grietje Rustenburg, ged. 12-05-1743 te Abbekerk,
10. Cornelis Rustenburg, ged. 04-07-1745 te Abbekerk,
11. Johannes Rustenburg, ged. 05-10-1747 te Abbekerk,
284.  
285.  
286. Hermen Jansz. (Visscher), [K] Trouwde 2 mei 1728 te Oostwoud met;
287. Vokeltje Reijnderts. (Vos), [V] [M] gedoopt 24 oktober 1703 te Oostwoud (get. Aal Hendericks)
Uit het huwelijk Visscher/Vos o.a.;
1. Sijbreg Hermens Vischer, ged. 24-09-1730 te Oostwoud (get. Aaltje H...)
2. Lijsbeth Hermens Vischer, ged. 04-11-1731 te Oostwoud (get. Neeltje Reijnderts)
3. Trijntje Hermens Vischer, ged. 16-03-1732 te Oostwoud (get. Marij Pieters)
4. Jan Hermensz. Vischer, ged. 29-02-1739 te Oostwoud (get. Lijsbet Jacobs)
5. Maartje Hermens. Visscher, ged. 09-10-1740 in Oostwoud, zie 143
288.  
289.  
290.  
291.  
292. N.v.t.
293. N.v.t.
294. N.v.t.
295. N.v.t.
296. Jan Jansz. Roos; [V] [M] [K] gedoopt te Den Hoorn ,Texel, 31 juli 1709 (get.Pieter Jansen Roos en Trijntje Pietersdr.), overleden te Hem, 20 maart 1786. Trouwde rond 1730 met;
297. Pietertje Jans.;
Uit het huwelijk van Ross/Jans. o.a.;:
1. Jantje Roos, geb rond 1731
2. Andries Jansz. Roos, geb rond 1732
3. Jantje Roos, geb rond 1733, overl. in 1811 te Venhuizen.
4. Marijtje Roos, geb. rond 1734
5. Pieter Jansz. Roos, zie 148.
6. Theunis Roos, geb. rond 1742
298. Wiebe Wiebes.. [K] Trouwde met
299. Klara Oordt van der.
Uit het huwelijk Wiebes/Van der Oordt:
1. Ida Wiebes, zie 149.
300. Daniel Sleutel; [K] (Bron;) trouwde met
301. Geertje Jans Pronk;
Uit het huwelijk Sleutel/Pronk,o.a.:
1. Jan Pronk, ged. 17-10-1753 te Etersheim, zie 150.
302. Tijs Jans Wortel; (Bron;) [V] [M] [K] ged. te Ursem op 17 januari 1712. Hij trouwde met;
303. Immetje Jans Braam; geboren rond 1715.
Uit het huwelijk Wortel/Braam:
1. Geertje, ged. te Ursem op 07-06-1739.
2. Maartje, ged. te Ursem op 23-04-1741.
3. Jan Thijsz. Wortel (Kruijthof), ged. te Ursem op 21-10-1742, overl. rond 1812 te Den Helder.
4. Geertje, ged. te Ursem op 16-02-1744.
5. Guurtje, ged. te Ursem op 29-08-1745.
6. Trijntje, ged. te Ursem op 08-01-1747.
7. Antje, ged. te Ursem op 07-04-1748, overl. te Oterleek op 12-11-1805. Zij trouwde te Ursem op 27-06-1766 met Pieter Kuyper, overl. te Ursem op 26-04-1774.
8. Pieter, ged. te Ursem op 03-02-1750. Hij trouwde op 15-11-1772 te Oosthuizen met IJtje Jans Blokker van Oosthuizen.
9. Trijntje Tijs. Kruithof, ged. te Ursem op 30-01-1752, zie 151.
10. Aldert, ged. te Ursem op 26-12-1755.
304. N.v.t.
305. N.v.t.
306. N.v.t.
307. N.v.t.
308. N.v.t.
309. N.v.t.
310. N.v.t.
311. N.v.t.
312. Jacob Pietersz. Steen; [K] Hij trouwde met;
313. Grietje Dirx;
Uit het huwelijk Steen/Dirx,o.a.:
1. Pieter Jacobsz. Steen, ged. 01-12-1715 te Berkhout (de Leeck), zie 156.
2. Aaghtje Jacobs, ged. 02-08-1722 te Westwoud, overl. 10-1727 te Westwoud.
3. Claas Jacobsz. Steen, ged. 29-10-1724 te Oosterblokker
4. Aarjen Jacobsz. Steen, ged. 24-03-1726 te Westwoud, overl. 22-04-1726 te Westwoud.
314.  
315.  
316.  
317.  
318.  
319.  
320. Cornelis Florisz. Winkel; [V] [M] [K] gedoopt te Winkel, 12 nov 1713, Schipper, overleden te Twisk, 29 april 1775. Trouwde te Twisk, 9 dec 1736 met;
321. Aaltje Jansdr. Twisk; [V] [M]  gedoopt te Twisk, 1 dec 1713, overleden te Twisk, 14 jan 1778.
Uit het huwelijk Winkel/Twisk:
1. Jan Cornelisz. Winkel, ged. 11-05-1738 te Winkel, zie 160.
2. Floris Cornelisz. Winkel, ged. 16-10-1740 te Winkel, trouwde 20-05-1764 te Twisk met Dieuwertje Cornelis. Sijp. (zie 323-2)
3. Maartje Winkel, ged. 09-09-1742 te Twisk, overl. 11-01-1743 te Twisk.
4. Maartje Winkel, ged. 31-05-1744 te Twisk, overl. 13-07-1744 te Twisk.
5. Klaas Cornelisz. Winkel, ged. 17-06-1745 te Twisk, trouwde 10-01-1768 te Twisk met Trijntje Pieters. Mooy.
6. Marijtje Winkel, ged. 07-02-1748 te Twisk.
7. Geertje Winkel, ged. 01-03-1750 te Twisk, trouwde (onder) 26-09-1772 te Twisk ,trouwde 11-10-1772 te Oosterblokker met Broer Schermer, schoolmeester te Oosterblokker.
322. Cornelis Sijp; [V] [M] [K] geboren te Hoogwoud, rond 1709, o.a. Burgermeester/Schepen, overleden te Hoogwoud, rond maart 1782. Trouwde te Oudendijk, 4 mei 1733 met
323. Neeltje Pieters. Wit; [V] [M] geboren te Oudendijk, overleden te Hoogwoud, rond 1763.
Uit het huwelijk Sijp/Wit, o.a.:
1. Grietje Cornelis. Sijp, ged. 28-02-1734 te Hoogwoud, zie 161.
2. Dieuwertje Cornelis Sijp, ged. 12-01-1740 te Hoogwoud, trouwde 20-05-1764 te Twisk met Floris Cornelisz. Winkel. (zie 321-2)
324. Jan Jansz. Pereboom; [V] [M] [K] (Bron o.a.: eigen onderzoek en Elly Tendam) gedoopt te Wognum, 5 mei 1715 . Trouwde kerkelijk te Wognum, 17 april 1746 met
325. Trijntje Klaas. Beek.
Uit het huwelijk Pereboom/Beek:
1. Trijntje Pereboom, ged. 26-03-1747 te Wognum,
2. Griet Peereboom, ged. 25-08-1748 te Wognum, overl. 11-01-1811 te Wognum. Zij had een relatie met Tjade Bakker, z.v. Barend Tjades Bakker en Lijsbeth Jans., ged. 15-10-1747 te Wognum, overl. 13-08-1819 te Wognum.
3. Claas Jansz. Pereboom, ged. 21-11-1749 te Wognum, zie 162.
326. Jan Jans. Oostwoud; [V] [M] [K] o.a. Burgermeester / Schepen, begraven  8 mei 1782 in graf 6 te Abbekerk. Hij trouwde 2e 13 februari 1751 te Abbekerk met Antje Sijmons Wognum, begraven 18 april 1794 in graf 6 te Abbekerk. Hij trouwde 1e 19 maart 1740 te Abbekerk met;
327. Welment Pieters. Bijkerk; [V] [M] gedoopt te Opperdoes, 3 april 1718, overleden te Abbekerk en begraven 29 maart 1748 onder de classis ƒ 6; 0; 0  te Abbekerk.
Uit het huwelijk Oostwoud/Bijkerk:
1. Geertje Oostwoud, ged. 24-09-1741 te Abbekerk.
2. Sijmon Oostwoud, ged. 13-01-1743 te Abbekerk.
3. Trijntje Oostwoud, ged. 05-04-1744 te Abbekerk.
4. Sijmon Oostwoud, ged. 03-04-1746 te Abbekerk.
5. Maartien Oostwoud, ged. 24-03-1748, zie 163.
Uit het huwelijk Oostwoud/Wognum:
6. Doodgeboren kind, aang. 03-10-1758 en begr 10-10-1758 in graf 6 te Abbekerk
7. Jan Jansz. Oostwoud, ged. 24-02-1760 te Abbekerk, aangifte impost gedaan 12-12-1760 onder de eerste classis ƒ 30: 0; 0 en begr 13-12-1760 in graf 6 te Abbekerk
8. Aafje Oostwoud, ged. 24-01-1762 te Abbekerk. Zij trouwde 21-09-1783 te Benningbroek met Willem Zeijlemaker.
9. Antje Oostwoud, ged. 18-03-1764 te Abbekerk. Zij trouwde 23-11-1788 te Abbekerk met Maarten Wijdenes.
328. Cornelis Maartensz. Zijp (Poulus); [V] [M] [K] gedoopt te Oudesluis, 23 nov 1682, begraven te Twisk, 30 jan 1731. Trouwde te Twisk, rond 1727 met
329. Geertje Jans. (Meurs).
Uit het huwelijk Zijp/Meurs:
1. Jan Cornelisz. Zijp, ged. (Ned.-Herv.) 04-03-1728 te Twisk, get; Anna Jans des moeders suster
1. Jan Cornelisz. Zijp, zie 164.
330. K(C)laas Jansz. Pe(e)reboom; [V] [M] [K-5] [K-6], (Bron o.a.: eigen onderzoek en Elly Tendam) gedoopt 21 nov 1706 te Wognum. Trouwde 04-12-1728 te Wognum met
331. Antje Hendriks. Groot (ook als Annetje Pereb:); [V] [M], gedoopt 9 nov 1698 te Benningbroek.
Uit het huwelijk Peereboom/Groot, o.a.:
1. Jan Peereboom, ged. 25-09-1729 te Wognum,
2. Arijaantje Peereboom, ged. 31-01-1731 te Wognum,
3. Simon Peereboom, ged. 02-02-1732 te Wognum,
4. Arijaantje Peereboom, ged. 17-05-1733 te Wognum,
5. Ariaantje Peereboom, ged. 19-09-1734 te Wognum, zie 165.
6. Trijntje Peereboom, ged. 06-11-1735 te Wognum, zie 169.
7. Simon Pereboom, ged. 06-07-1738 te Wognum,
332. Pieter Spanjaard; [K] Schoolm./Bode te Spanbroek. Trouwde met
333. Geertje Aerjans..
Uit het huwelijk Spanjaard/Aerjans. o.a.;
1. Adriaan Pieters. Spanjaard, zie 166.
334. Jan Pietersz. Langedijk; [V] [M] [K] gedoopt te Abbekerk, 18 nov 1711, Gerechtsbode te Abbekerk, overleden te Abbekerk, 23 april 1786. Trouwde te Twisk, 14 feb 1737 met
335. Grietje Jacobs. Meulen van der; [V] [M] gedoopt te Twisk, 27 maart 1715.
Uit het huwelijk Langedijk/van der Meulen, o.a.:
1. Jantje Langedijk, ged. 04-12-1746 te Abbekerk, zie 167.
2. Jacob Langedijk, geb. rond 1755, trouwde Aafje Bakker.
336. Jan Jansz. Saal; [V] [M] [K] geboren te Wognum, rond 1704. Trouwde 2e 2 dec.1757 te Wognum met Lijsbeth (wed. A. Mijzen) trouwde 1e te Wognum, 14 aug 1729 met
337. Trijntje Dirks. Wout. (van Avenhorn)
Uit het huwelijk Saal/Wout, o.a.:
1. Geertje Jans. Saal; ged. 22-04-1731 te Wognum.
2. Antje Jans. Saal; ged. 25-05-1732 te Wognum.
3. Dirk Jansz. Saal; ged. 28-06-1733 te Wognum.
4. Aaltje Jans. Saal; ged. 15-08-1734 te Wognum.
5. Dirk Jansz. Saal; ged. 30-10-1735 te Wognum.
6. Aaltje Jans. Saal; ged. 12-01-1838 te Wognum.
7. Geertje Jans. Saal; ged. 23-08-1739 te Wognum.
8. Pieter Jansz. Saal; ged. 09-10-1740 te Wognum.
9. Pieter Jansz. Saal, ged. 19-08-1742 te Wognum, zie 168.
10. Geertje Jans. Saal; ged. 22-09-1743 te Wognum.
11. Jacob Jansz. Saal; ged. 22-11-1744 te Wognum.
12. Jacob Jansz. Saal; ged. 16-02-1746 te Wognum.
13. Geertje Jans. Saal; ged. 28-09-1749 te Wognum.
14. Neeltje Jans. Saal; ged. 13-02-1752 te Wognum.
15. Jacob Jansz. Saal; ged. 07-10-1753 te Wognum.
16. Jan Jansz. Saal; ged. 16-03-1755 te Wognum.
338. = 330 Claas Jansz. Peereboom
339. = 331 Antje Hendriks. Groot
340.  
341.  
342. Roelof Theunisz.; [K]. Trouwde met
343. Trijntje.
Uit het huwelijk o.a.:
1. Grietje Roelofs., ged. 31-10?-1744 te Hoogwoud,
2. Jacob Roelofs., ged. 12-12-1745 te Hoogwoud,
3. Grietje Roelofs Bakker, ged. 04-01-1750 te Hoogwoud, zie 171.
4. Jannetje Roelofs., ged. 07-11-1751 te Hoogwoud,
344. Volkert Jorisz. Kaij; [V] [M] [K] Geboren 31 juli 1707 te Hoorn, begraven op 30 september 1750 te Berkhout. Hij ging in ondertrouw op 22 maart 1739 en trouwde op 5 april 1739 (akte voor ieder 6 gulden) te Berkhout met
345. Aafje Germends. Nierop; [V] [M] Geboren ±1710 te Berkhout, begraven 24 mei 1773 te Berkhout
Uit het huwelijk Kaij/Nierop o.a.;
1. Joris Volkertsz. Kaij, ged. 29-11-1739 te Berkhout , begr. 05-12-1739 te Berkhout.
2. Gerbrand Volkertsz. Kaij, ged 26-03-1741 te Berkhout, zie 172.
3. Jantje Volkerts. Kaij, ged. 29-07-1742 te Berkhout . Trouwde 2e 17-11-1782 te Berkhout met Cornelis Cuijper (wed.)
4. Joris Volkertsz. Kaij, ged. 17-11-1743 te Berkhout , Landman, begr. 16-05-1783 in Berkhout. Hij trouwde op 22-03-1766 te Berkhout (NG) met Maartje Decker (Goed)., ged. 01-03-1744 in Baarsdorpermeer (Onder Berkhout)
5. Geertje Volkerts. Kaij, ged. 25-12-1744 te Berkhout , begr. 03-02-1745 te Berkhout.
6. Geertje Volkerts. Kaij, ged. 13-06-1746 te Berkhout ,
7. Trijntje Volkerts. Kaij, ged. 19-11-1747 te Berkhout ,
8. Jan Volkertsz. Kaij, ged. 22-03-1750 te Berkhout ,
346. Klaas Dirksz. Laan, [V] [M] [K] Gedoopt 30 november 1712 te Obdam. Met belijdenis op 31 maart 1736. Hij trouwde voor de Ned.Herv. kerk te Obdam op 8 april 1736 met;
347. Guurtje Joris. Schuijtemaker, [V] [M] Gedoopt 25 mei 1713 te Obdam, met belijdenis op 29 april 1735, overleden in 1743 te Obdam.
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Trijntje Claas. Laan, ged. 03-02-1737 te Obdam, zie 173.
348. Pieter Focker, [K] (Bron o.a. en eigen onderzoek) Schoolmeester te Berkhout. Hij ging in ondertrouw op 5 januari 1727 en trouwde op 19 januari 1727 (en een trouwbrief geschreven) te Berkhout met;
349. Lijsbet Joris. Ka(a)ij,  [V] [M] geboren rond 1705, begraven 24 september 1768 te Berkhout ,
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Antje Fokker, ged. 16-11-1727 te Berkhout ,
2. Joris Pietersz. Fokker, ged. 13-02-1729 te Berkhout ,
3. Jacob Pietersz. Fokker, ged. 30-04-1730 te Berkhout ,
4. Cornelis Pietersz. Fokker, ged. 11-11-1731 te Berkhout ,
5. Jannetje Pieters. Focker, ged. 25-12-1732 te Berkhout ,
6. Abram Pietersz. Focker, ged. 07-11-1734 te Berkhout ,
7. Dirk Pietersz Focker, ged. 26-02-1741 te Berkhout, zie 174.
350. Pieter Jansen. Spaans, [V] [M] [K]  (Bron o.a. en eigen onderzoek) gedoopt rond 1712, begraven 14 maart 1783. Hij trouwde 2e met Antje Dirks. Norelovs (de achternaam is slecht te lezen).  Hij trouwde 1e op 26 januari 1738 te Avenhorn met;
351. Antje Klaas Schonemans, [V] [M] geboren rond 1715, overleden te Avenhorn, begraven 19-11-1750 te Hoorn. Zo staat het vermeld in Hoorn 97C blz 181A; 19-11-1750 Pieter Spaans tot Avenhorn heeft bet. wegens 't lijk van Antje Claas ald. overleden tot geen f 6000.- gegoed f 6 - -.
Uit het huwelijk Spaans/Schonemans o.a.;
1. Claas Schooneman, ged. 05-04-1739 te Avenhorn,
2. Claas Schooneman Spaans, ged. 01-01-1741 te Avenhorn, overl. 27-04-1813 te Avenhorn. Hij trouwde met Grietje Sijmens. Goedhart.
3. Trijntje Pieters. Spaans, ged. 21-10-1742 te Avenhorn, begr. 08-09-1820 te Avenhorn. Zij trouwde Kornelis Winder, begr. 02-04-1819 te Avenhorn (oud 75 ¾ jaar)
4. Lijsbeth Pieters Spaans, ged. 14-03-1745 te Avenhorn, zie 175.
5. Grietje Pieters. Spaans, ged. 16-07-1747 te Avenhorn,
6. Maartje Pieters. Spaans, ged. 11-10-1750 te Grosthuizen (komende van Avenhorn)
Uit het huwelijk Spaans/Norelovs o.a.;
7. Jan Pietersz. Spaans, ged. 05-11-1752 te Avenhorn,
8. Cornelis Pietersz. Spaans, ged. 14-04-1754 te Grosthuizen (komende van Avenhorn)
9. Aaltje Pieters. Spaans, ged. 11-05-1755 te Avenhorn,
10. Cornelis Pietersz. Spaans, ged. 27-02-1757 te Avenhorn,
11. Aagje Pieters. Spaans, ged. 05-11-1758 te Avenhorn,
12. IJtje Pieters. Spaans, ged. 30-11-1760 te Avenhorn,
13. Dirk Pietersz. Spaans, ged. 27-03-1763 te Avenhorn,
14. Antje Pieters. Spaans, ged. 18-11-1764 te Berkhout,
15. Jannetje Pieters. Spaans, ged. 24-05-1767 te Avenhorn,
16. Dirk Pietersz. Spaans, ged. 04-12-1768 te Avenhorn,
352.  
353.  
354. Willem Pietersz. Nap, [V] [M] [K] (Bron: klik hier) gedoopt 25 december 1707 te Noorden (get. niet vermeld), trouwde met;
355. Cornelia Aris. Vlot,  [V] [M] geboren rond 1710 te Kamerijk.
Uit het huwelijk Nap/Vlot o.a.;
1. Arij Willemsz Nap, ged. 17-10-1734 te Mijdrecht, ovl. te Mijdrecht voor 1741.
2. Elisabeth (Lijsje) Willems, ged. 15-04-1736 te Mijdrecht. Nap, zie 177
3. Pieter Willemsz Nap, geb. rond 1737 te Mijdrecht,
4. Marritje Willemse Nap, ged. te Mijdrecht op 13-12-1739, (getuige: Marritje Aris Vlot), ovl. te Mijdrecht voor 1743.
5. Arien Willemsz Nap, ged. 29-10-1741 te Mijdrecht (get. Marritje Arentz).
6. Pieter Willemsz Nap, geb. te Mijdrecht in 1742,
7. Marretje Willemse Nap, ged. te Mijdrecht op 12-08-1743 (getuige: Aaltje de Vlot), tr. in de Geref. kerk van Thamen, ondertr. op 11-04-1766 in de Geref. kerk van Kudelstaart met Arie Gerbrandsz Deecken, zn. van Gerbrand Teunis Deecken en Marietje Ariese Brouwer, ged. 24-03-1737 in de Geref. kerk van Kudelstaart, en overl. 24-03-1818 in Uithoorn (Thamen).
8. Aaltje Willemse Nap, ged. 20-10-1745 te Mijdrecht,
9. Aaltje Willemse Nap, ged. te Mijdrecht op 31-12-1747, tr. Met Kors Gerritsz Oudshoorn, zn. van Gerrit Oudshoorn en Annigje Arijse Samsom, geb. te Zevenhoven in 1745, zie 365-3.
10. Geertje Willemse Nap, ged. te Mijdrecht op 26-04-1750, (getuige: Wilmijntje Pieters Nap).
11. Elsje Willemse Nap, ged. in 1753 te Mijdrecht (datum door vocht niet te lezen) (Get. Willemina Nap).
356. Hendrik Claesz. Hoogeboom, [K] Hij trouwde met;
357. Kreijntje Pieterse Krook, geboren
Uit het huwelijk Hoogeboom/Krook o.a.;
1. Klaas Hendrikz. Hoogeboom, ged. te Noorden 05-11-1741, zie 178
2. Pieter Hendriksz. Hoogeboom, ged. 01-09-1743 te Noorden (get. Avie Hendriks. Hoogeboom huisvrouw van Johan Dirks van Boodegraaven)
3. Pieter Hendriksz. Hoogeboom, ged. 31-01-1745 te Noorden (get. Avie Hendriks. Hoogeboom huisvrouw van Johan Dirks van Boodegraaven)
4. Marritje Hendriks Hoogeboom, ged. 11-04-1746 te Noorden (get. Avie Hendriks. Hoogeboom)
358. Jan Pietersz. Nap, [V] [M] [K] gedoopt 10 augustus 1710 (getuigen Elsje Cruijswijck) te Noorden. Trouwde 1e op ? met Bastiaantje Teunis Stou(w)t. Trouwde 2e op 12 april 1744 (ondertrouw op 26 maart 1744 te Zevenhoven) te Mijdrecht met;
359. Antje (Anna) Willems Outshoorn, [V] [M] gedoopt 17 mei 1711 (Gerf.) getuigen Hilligje Gerrits Oudshorn, te Nieuwkoop . Zij trouwde 1e (ondertrouw) 19 april 1737 te Koudekerk en trouwde 5 mei 1737 te Koudekerk met Pieter Jansz. van der Werf, geboren te Oegstgeest. Men woonde te Koudekerk. Bij haar huwelijk met Jan Pietersz. Nap woonde zij te Zevenhoven.
Uit het huwelijk Nap/Stout o.a.;
1. Elsje Jans. Nap, ged. 18-12-1735 te Nieuwkoop (get. Lijsbet Willemze de Vlieg) Trouwde 1e in 1755 met Jacobus van der Greft en 2e met zie 365-1
2. Jannitje Jans. Nap, ged. 19-01-1738 te Nieuwkoop (get. Margje Teunis. Stouwt)
3. Jannitje Jans. Nap, ged. 09-08-1739 te Nieuwkoop (get. Margje Teunis. Stouwt)
4. Lijsbet Jans. Nap, ged. 22-02-1742 te Mijdrecht (get. Wilmeintje Pieterse Nap)
5. Pieter Jansz. Nap, ged. 05-05-1743 te Mijdrecht (get. Wilmeintje Pieterse Nap)
Uit het huwelijk Nap/Outshoorn o.a.;
6. Bastiaantje Jans Nap, ged. 03-01-1745 te Mijdrecht (get. Willemijntje Pieters.)
7. Gerrit Jansz. Nap, ged. 20-11-1748 te Mijdrecht (get. Aaltje Wilms Outshoorn)
8. Geertje Jansdr. Nap, ged. 07-06-1750 te Mijdrecht, zie 179
360.  
361.  
362. Cornelus Crajenbos; [K]
363. Aaltje de Waal;
Uit het huwelijk Grajenbos/De Waal o.a.;
1. Jacomijntje Crajenbos, ged. 16-02-1744 te Kamerik,
2. Geertje (ook Jannetje) Kraaijenbos (Kra(i)je(n)bos(ch)), ged. 14-07-1748 te Kamerik, zie 181.
3. Kneelius Crajenbos, ged. 05-04-1750 te Kamerik,
4. Marie Crajenbos, ged. 02-04-1752 te Kamerik,
5. Govert Crajenbosch, ged. 03-03-1754 te Kamerik,
6. Jannigje Crajenbos, ged. 12-09-1756 te Kamerik,
7. Claasje Crajenbos, ged. 23-04-1758 te Kamerik,
8. Govert Crajenbos, ged. 24-02-1760 te Kamerik,
9. Neeltje Krajenbos, ged. 31-01-1762 te Kamerik,
364. Gerrit Willemsz. Oudshoorn; [V] [M] [K] (Bron: klik hier) gedoopt 14 aug. 1709 te Nieuwkoop en overleden op 10 januari 1783 te Zevenhoven. Hij trouwde 14 nov. 1734 te Nieuwkoop met
365. Annetie Arisse Samsom; [V] [M] (Bron: klik hier) gedoopt 29 maart 1715 en overleden 24 februari 1768 te Nieuwkoop.
Uit het huwelijk Oudshoorn/Samsom:
1. Willem Gerritsz. Oudshoorn, ged. 18-11-1736 te Nieuwkoop, gehuwd 25-04-1773 te Nieuwkoop met Elsje Jans. Nap, 37 jaar oud, ged op 18-12-1735 te Noorden, dochter van Jan Pieters Nap en Bastiaantje Theunisse Stout. (Zie 359-1)
2. Arie Gerritsz. Oudshoorn, ged. 02-08-1739 te Nieuwkoop, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-01-1766 te Nieuwkoop met Neeltje Vermeij.
3. Kors Gerritsz Outshoorn, geb. 15-07-1742 te Noorden, overl. 13-08-1787 te Thamen (N-H). Hij trouwde op 26-03-1773 te Zevenhoven met Aaltje Willemse Nap, geb. 31-012-1747 te Mijdrecht, overl. 04-11-1820 te Mijdrecht, zie 355-9.
4. Jan Gerritsz. Oudshoorn, ged. 16-04-1747 te Nieuwkoop, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-09-1775 te Oudhuizen met Aaltje Zaal, 35 jaar oud, gedoopt op 27-03-1740 te Kamerik, dochter van Leenert Zaal en Antje Groeneveld.
5. Joost Gerritsz. Oudshoorn, ged. 09-03-1749 te Nieuwkoop, zie 182.
6. David Gerritsz. Oudshoorn, ged. 17-10-1756 te Nieuwkoop, overleden 1796, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24-01-1790 te Kamerik met Arriaantje Bongenaar, 21 jaar oud, geboren op 21-03-1768 te Kamerik, dochter van Arie Cornelisz Bongenaar en Neeltje Hendriks van Bladeren.
366.  
367.  
368. Jacob Abrahamsz. Streefkerk; [V] [M] [K] ged. 19 febr. 1708 te Kortenhoef, trouwde 24 april 1740 te Kortenhoef met;
369. Jannetje Hendriks. Abcouwer; geboren rond 1719 te Kortenhoef
Uit het huwelijk Streefkerk/Abcouwer:
1. Aaltje Jacobs. Streefkerk, ged.04-01-1741 te Kortenhoef, (religie: geref), get. Geertje Abrahamsen Streefkerk, trouwde Ouder Amstel op 12-11-1769 met Klaas Jansz. Kalf. Uit dit huwelijk 5 kinderen.
2. Abraham Streefkerk, ged. 24-03-1743 te Kortenhoef (religie: geref), get. Geertje Abrahams Streefkerk, ovl. te Nederhorst den Berg 25-04-1819 Gehuwd te Nederhorst den Berg 28-08-1774 met: Francijntje van Nes, geb. te Nederhorst den Berg ± 1748, ovl. te Nederhorst den Berg 07-05-1820.
3. Hendrik Streefkerk, ged. 28-02-1745 te Kortenhoef, zie 184.
4. Gijsbert Streefkerk, ged. 01-10-1747 te Kortenhoef (religie: geref), get. Weijntje Streefkerk.
5. Neeltje Streefkerk, ged. 31-01-1751 te Kortenhoef (religie: geref), get. Marritje Abkouwer.
6. Marijtje Streefkerk, ged. 04-11-1753 te Kortenhoef (religie: geref), get. Maartje Abcouwer. Gehuwd te Nederhorst den Berg 14-06-1778 met: Gijsbert Heek, geb. te Diemen, ovl. voor 1783.
370. Jan Cornelisz. Heeren; [K] trouwde met
371. Marritje Cornelis. Zijp
Uit het huwelijk Heeren/Zijp:
1. Guurtje Jans. Heere, geb.ca.1745 te Aalsmeer, zie 185.
372. Baert Brandt; [V] [M] [K] overleden te Aalsmeer, begraven op 7 februari 1731 te Aalsmeer. Hij trouwde 25 februari 1720 te Aalsmeer met;
373. Neeltje Gerrits Vink, [V] [M] (Bron, klik hier) , overleden te Aalsmeer, begraven 6 mei 1789 te Aalsmeer. Zij trouwde 2e met Cornelis Jansz. (Heeren)
Uit het huwelijk Brande/Vink;
1. Marritje Baardt, ged 27-04-1721 te Aalsmeer (
Moeder hete Neeltje Jans.) Zij is getrouwd met Klaas Doeven op 21-04-1743 te Aalsmeer.
2. Jan Baardze Brandt; ged 02-04-1725 te Aalsmeer, zie 186
3. Antje Baarts, ged 08-08-1728 te Aalsmeer, overl. 1802 te Aalsmeer, begr 27-02-1802 te Aalsmeer
374. Otto Teunisz. van der Kamp; [K] Trouwde (ondertr.) 17 maart 1730 te Aalsmeer met;
375. Lijsbet Dirk Kerklaan (ook als Elisabet vermeld);
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Trijntje Ottes van der Kamp, ged. 15-07-1731 te Aalsmeer,
2. Dirkje Ottes van der Kamp; ged. 17-11-1732 te Aalsmeer, zie 187.
3. Teunis Ottesz., ged. 18-03-1736 te Aalsmeer
4. Jaapjen Ottes, ged. 16-03-1738 te Aalsmeer
5. Jannetjen Ottes,ged. 06-11-1740 te Aalsmeer
376. Aalbert Cornelisz. van der Lee; [V] [M] [K] geboren ± 1694 te Beusichem, begraven 17 mei 1773 te Westbroek. Trouwde 2e met Catharina Cornelis.. Trouwde (ondertrouwd) 1e op 8 december 1719 te Westbroek, gehuwd voor de kerk op 25 december 1719 te Westbroek (NG) met,
377. Emmigje Ariens. van Amerongen; gedoopt (NG) te Westbroek.
Uit het huwelijk Van der Lee/Van Amerongen;
1. Cornelis Albertsz van der Lee, ged (NH) 26-05-1720 te Westbroek (get. Maritje Cornelis). Ondertrouwd op 27-11-1750 te Westbroek, gehuwd voor de kerk 19-12-1750 te Westbroek (NH) met Hendrikje Janse van Hardenbroek.
2. Emmigie van der Lee, ged (NH) op 18-01-1722 te Westbroek (get. Willimpje Ariens).
3. Emmigie van der Lee, ged (NH) op 12-12-1723 te Westbroek (get. Marigie Cornelis).
4. Arie van der Lee, ged (NH) op 06-10-1726 te Westbroek (get. Willempje Ariens).
5. Arie Aalbertsen van der Lee, ged (NH) op 02-10-1729 te Westbroek, zie 188.
6. Jan Albertse van der Lee, ged (NH) 06-04-1733 te Westbroek (get. Swaantje Ariens). Gehuwd voor de kerk 08-05-1763 te Westbroek (NG) met Jannetje Gijsbertse van Doorn, geb ±1740 te Westbroek.
7. Dirkje Aalberts van der Lee, ged (NH) op 23-09-1736 te Westbroek (get. Miechje Gosense van Zeijl). Gehuwd voor de kerk 03-04-1763 te Abcoude Baambrugge (Geref) met Aart Arijsz de Leeuw, geb ±1740 te Nieuw Loosdrecht.
8. Gerrit van der Lee, ged (NH) 20-09-1739 te Westbroek (get.Heegje Gosens).
378.  
379.  
380.  
381.  
382.  
383.  
384.  
385.  
386.  
387.  
388.  
389.  
390. Elias Ephraim Tiel; [K], (Bron) , geboren te Tiel, trouwde met;
391. Sara Alexander.; geboren te Den Haag
Uit het Huwelijk Tiel/Alexander. o.a.;
1. Eva Ephraim (Tiel), zie 195
2. Alexander Ephraim., geb te Tiel
3. Mozes Eliaser Ephraim, geb te IJsselstein
392.  
393.  
394.  
395.  
396.  
397.  
398.  
399.  
400. Roelof Geertsz. (Smarst); [V] [M] [K] gedoopt te Leek op 13 december 1705 (Ned.-Herv.), trouwde op 24 augustus 1738 te Midwolda met;
401. Antje (Eintje) Alberts.; (van de Leek)
Uit het Huwelijk Geertsz./Alberts. o.a.;
1. Geert Roelofsz., ged. 23-10-1738 te Leek (Gr), zie 200
2. Grietje Roelofs., ged. 12-02-1741 te Leek (Gr),
3. Elisabet Roelofs., ged. 07-04-1743 te Leek (Gr),
4. Janna Roelofs., ged. 11-11-1744 te Leek (Gr),
402. Luitjen Beerents., [K] Hij trouwde 25 december 1735 te Leek (Gr) met; 
403. Zaekjen Beerents.,
Uit dit huwelijkl o.a.;
1. Beerent Luitjesz., ged. 14-10-1736 te Leek (Gr),
2. Aechtje Luitjes., ged. 21-01-1738 te Leek (Gr),
3. Anke Luitjes., ged. 09-08-1739 te Leek (Gr), zie 201.
404. Jan Albertsz. Ploeg; [V] [M] [K] , (Bron, klik hier) geboren te Leek en gedoopt op 30 mei 1696 te Midwolda , trouwde op 5 april 1724 te Midwolda met;
405. Jantien Wilhelmus. Meijnardi.; [V] [M] geboren te Tolbert (Leek) en gedoopt op 18 april 1697 te Tolbert (Leek)
Uit het Huwelijk Ploeg/Meijnardi o.a.;
1. Alber Jansz. Ploeg, ged. 03-07-1724 te Midwolda, trouwde op 14-01-1748 te Niekerk met Geertje Jacobs., ged. 20-01-1726 te Faam en overl. op 09-10-1811 te Niekerk
2. Wilhelmus Ploeg, ged. 28-12-1725 te Midwolda, trouwde op 28-04-1753 te Midwolda met Margreta Willems., ged. 22-12-1716 te Zevenhuizen
3. Hindrik Ploeg, ged. 23-11-1727 te Midwolda, trouwde Meentje Reits ged. 25-12-1716 te Faam, overl. 25-04-1807
4. Roelofke Ploeg, ged. 21-08-1729 te Midwolda, overl. 20-01-1810 te Lettelbert, trouwde op 15-04-1753 te Midwolda met Eisse Jans. Meelker, ged. 01-06-1727 te Tolbert, overl te Faam op 06-11-1808
5. Lammert Ploeg, ged. 12-08-1731 te Midwolda, overl. 26-04-1816 te Tolbert, trouwde op 06-06-1787 te Groningen met Henderika Doeskens, overl. vóór 1811
6. Mijntje Ploeg, ged. 17-02-1737 te Midwolda, overl. 30-09-1812 te Tolbert, trouwde op 14-11-1784 te Midwolda met Aakje Jans., overl. vóór 1812
7. Frouwtje Ploeg, ged. 19-03-1741 te Midwolda, overl. 18-08-1824 te Tolbert, trouwde op 25-04-1784 te Tolbert met Alle Jacobs. geb in 1736, overl. 01-04-1811 te Tolbert
8. Pieter Jans Ploeg, geboren rond 1742 in Midwolde, Leek, Groningen
9. Lukas (Lucas) Jansz. Ploeg, ged. 13-03-1744 te Midwolda, zie 202
406. Harm Jacobs.; [K] (Bron, klik hier) Trouwde met;
407. Aintje Freeriks.;
Uit het huwelijk Jacobs./Freeriks. o.a.;
1. Albertje (Annigje) Harms., ged. 29-05-1744 te 7 Huizen, zie 203
408.  
409.  
410.  
411.  
412. Jelle Riemers. Fennema; (Bron) [V] [M] [K] afkomstig van Franeker, mogelijk gedoopt 23 augustus 1716 te Franeker als zoon van Riemer Jelbes, koopman. Trouwde (ondertrouw) 12 juli 1738 te Franeker, (bevestiging) 27 juli 1738 te Franeker, met;
413. Eeke (Eelkje) Tjepkema; afkomstig van Franeker
Uit het huwelijk Fennema/N.N. o.a.;
1. Riemer (Riempkje) Fennema, ged. 14-02-1740 in Franeker
2. Tjepke (Tjepko) Fennema, ged. 05-01-1744 in Franeker, zie 206
3. Bauckje Fennema, ged. 27-08-augustus 1747 in Franeker
414. Gerben Sijbes; [V] [M] [K] (Bron) gedoopt 18 november 1703 in Joure, Westermeer, Snikzwaag. Hij trouwde op 9 januari 1737 te Joure met;
415. Marijke Jacobs; [V] [M] gedoopt 11 februari 1714 in Joure, Haskerland, Friesland.
Uit het Huwelijk Sijbes/Jacobs o.a.;
1. Claaske Gerbens, ged. 15-05-1738 in Joure Haskerland, Friesland.
2. Claaske Gerbens, ged. 05-05-1742 in Joure Haskerland, Friesland.
3. Acke (Ake) (Aukje) Gerbens, ged. 10-10-1745 in Joure Haskerland Friesland.
4. Antje (Anske) Gerbens, ged. 21-07-1748 in Joure/Haskerland, Friesland
5. Antje Gerbens, geboren 15-11-1751 te Joure, zie 207
416. Pieter Egberts.; [V] [M] [K] (Bron; eigen onderzoek en op deze site) gedoopt 15 december 1695 te Anloo. Begraven 10 augustus 1782 te Gieten. Hij trouwde 3 maart 1726 te Anloo met;
417. Geertje Jans(sen).;
Uit het huwelijk Egberts/Jans:
1. Margje Pieters, geb. te Schipbork, ged. 02-02-1727 te Anloo. Gehuwd voor de kerk op 08-12-1751 te Anloo met Willem Meinderts, geboren te Eexterveen, gedoopt op 18-06-1724 te Anloo
2. Lammigje Pieters, geb. te Schipbork, ged. 19-03-1730 te Anloo.
3. Egbert Pieters, ged. 27-04-1732 te Anloo, zie 208.
4. Hilligjen Pieters, ged. 18-07-1734 te Anloo (get Jantje Egberts). Ondertrouwd 1e 02-05-1760 te Gieten, geh. voor de kerk 04-05-1760 te Anloo met Jan Roelofs Schuiling, geb. te Annen, ged. 21-07-1726 te Anloo, begr.22-02-1776 te Anloo. Trouwde voor de kerk 2e op 18-03-1781 te Anloo met Tonnis Jans, geb. te Schipborg, ged. 14-01-1742 te Anloo.
5. Jan Pieters Schiphouwer, geb. te Anloo, ged. 20-01-1737 te Anloo, overl.04-05-1818 te Eext. Hij trouwde voor de kerk op 23-07-1758 te Anloo met Jantje Jans, ged. 23-08-1739 te Anloo, overl.15-09-1816 te Gieterveen.
6. Jantje Pieters, geb. te Anloo, ged. 02-08-1739 te Anloo. Trouwde voor de kerk op 12-11-1769 te Anloo met Lambert Harms, geb. circa 1740 te Eext.
7. Roelofje Pieters, geb. te Anloo, ged. 08-07-1742 te Anloo (get. Jantje Jansen van Anloo).
8. Roelof Pieters, geboren te Anloo, gedoopt op 21-07-1743 te Anloo (getuige(n): Annegje Derks van Anloo).
418.  
419.  
420. Hindrik Eijbes., [V] [M] [K] (Bron) gedoopt 24 augustus 1704 in Gasselternijveen, overleden op 23 juli 1782 in Gasselternijveen (Gasselte), schipper en keuter. Hij trouwde met;
421. Swaantje Hindriks., geboren rond 1715 in Eexterveen.
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Jacob Hindriks., zie 210.
422. Reinder (Rein) Reiners Poelmans, [V] [M] [K] geboren rond 1720 in Eexterveen. Hij trouwde op 2 februari 1744 te Anloo met;
423. Grietje Gerrits (Vijfschagt), [V] [M] geboren rond 1712 in Bonnen, (Zij was in mei 1743 Dienst maagt bij Reinder Poelmans) overleden na 1756. Zij trouwde 2e met Harm Franssen op 1 november 1750 te Gieterveen (Gieten).
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Lea Reinders Poelmans, Ged. te Eexterveen, ged. 25-05-1744 in Anloo, zie 211.
2. Jacob Reinderts Poelmans, geb. te Eexterveen, ged. 03-10-1745 te Anloo, dooph. de vader en get. Jantje Harms van Eexterveen
3. Reiner Poelmans, geb. te Eexterveen, ged. 09-07-1747 te Anloo,  dooph. de vader en get. Stientje Gerrits des kinds moeders zuster van Eexterveen, overl. voor 07-1748 in Eexterveen.
4. Reiner Poelmans, geb. te Eexterveen, ged. 21-07-1748 te Anloo, dooph. en get. Trijntje Jans vrouw van Willen Eggens van Eexterveen,
424.  
425.  
426.  
427.  
428.  
429.  
430.  
431.  
432. N.v.t.
433. N.v.t.
434. N.v.t.
435. N.v.t.
436. Bernardus van Reeken; [K] Hij trouwde (ondertr.) 16 februari 1756 en trouwde 17 april 1756 te Arnhem met;
437. Willemina Kerkeling (Kerkhof en Kerckman(s) en Kermans) ;
Uit het Huwelijk Van Reeken/Kerkeling o.a.;
1. Gertrudis Bernardus van Reeken, ged. ?-03-1752 te Arnhem (RK) (get. Anna Maria Gildemans)
2. Wilhelmus Bernardi van Reeken, ged. 19-01-1754 te Arnhem (RK) (get. Rudolphus Hoedt et Joanna Arents cunjus vices supplevit Anna Maria Gildemans)
3. Elisabeth Bernardi van Reken, ged. 02-05-1755 te Arnhem (RK) (get. Cornelius van der Linden et Susanna Snijders), begr. 26-05-1755 te Arnhem.
4. Elisabeth Bernardi van Reken, ged. 28-12-1756 te Arnhem (RK) (get. Joannes Braem en Barbina Jan Bernts cunjus vices supplevit Maria Otten)
5. Johannes van Reeken, ged. 14-07-1760 te Arnhem (RK) (get. Joannes Albers en Maria Ja8 cunjus vices supleviet Waltera Sweeren), zie 218.
6. Wilhelmus van Reeken, ged. 20-10-1762 te Arnhem (RK) (get. Wilhelmus Bernts en Helena Jeuris),
7. Elizabetha van Reekelen, ged. 04-08-1765 te Arnhem (RK) (get. Henricus van Reekelen en Woutera Sweeren),
8. Catharina Jacoba van Rekeren, ged. 08-03-1769 te Arnhem (RK) (get. Margaretha Engelen),
438. Egbertus Joannes van Drueten (Druiten); [V] [M] [K] J.m. van Huizen, ged. 13-11-1719 te Huissen Stad (get. Hent van Milligen en Agnes van Muhfter). Hij trouwde 1e op 3 oktober 1753 te Arnhem met Jenneke Willemze Pinkels, wed. van Hendrik Pinekert. Hij trouwde 2e op 26 april 1759 te Arnhem met;
439. Ida Meulenbroek; [V] [M] gedoopt 24 april 1733 te Arnhem (Lutersch)
Uit het huwelijk Van Drueten/Meulenbroek o.a.;
1. Otto van Drueten, ged. 20-01-1760 te Arnhem (get. Matha Meulenbroek), overl. 16-05-1831 te Anhem. Hij trouwde met Catharina Arentsen
2. Lambert van Drueten, ged. 19-04-1761 te Arnhem (get. Matha Meulenbroek moeders zuster),
3. Anna Christina van Druten, ged. 13-03-1763 te Arnhem, zie 219.
4. Johannes van Drueten, ged. 30-10-1764 te Arnhem,
5. Jacobus van Drueten, ged. 28-06-1767 te Arnhem (get. Clara Meulenbroek)
6. Christina van Drueten, ged. 29-04-1770 te Arnhem,
7. Willem van Drueten, ged. 08-10-1771 te Arnhem (get. Matha Meulenbroek),
8. Christina van Drueten, ged. 28-08-1772 te Arnhem,
440. Berent Teunissen van Laar; [K] Hij trouwde met
441. Anna Maria van Roelofse;
Uit het huwelijk Van Laar/Van Roelofse o.a.;
1. Peternel Barents (van Laar), ged. 16-11-1730 te Arnhem,
2. Teunes Barentsz (van Laar), ged. 16-04-1733 te Arnhem,
3. Johannes Batendsz (van Laar), ged. 27-11-1735 te Arnhem,
4. Hendrijn Berends (van Laar), ged. 24-12-1740 te Arnhem,
5. Jan (Johannes) van Laar, ged. 26-09-1742 te Arnhem, zie 220.
6. Egbert van Laar, ged. 18-07-1745 te Arnhem,
7. Hendrina Berends (van Laar), ged. 15-11-1746 te Arnhem,
8. Gerrit van Laar, ged. 21-01-1749 te Arnhem, ongehuwd overl. 02-05-1817 te Arnhem
9. Hendrina van Laar, ged. 11-07-1753 te Arnhem,
442.  
443.  
444. Lambert Versteeg(h); [V] [M] [K] overleden voor 1783. Hij trouwde op 9 oktober 1746 te Arnhem met;
445. Maria Eleijse (Eliase en Lijssing); overleden voor 1783
Uit het huwelijk Versteeg/Eleijse o.a.:
1. Alida Versteeg, ged. 05-11-1747 te Arnhem,
2. Hermijna Versteeg, ged. 24-02-1750 te Arnhem, 
3. Johannes Versteeg, ged. 21-11-1751 te Arnhem,
4. Willem Versteeg, ged. 10-09-1755 te Arnhem, 
5. Willemina Versteeg, ged. 02-09-1756 te Arnhem,
6. Derk Versteeg, ged. 07-01-1759 te Arnhem, zie 222.
7. Jan Versteeg, ged. 20-02-1763 te Arnhem,
446. Aart van Stuivenberg; [K] Schipper. Hij trouwde 1e op 31 juli 1756 te Arnhem met Catharine de Voogd, begraven 18 augustus 1777 te Arnhem. Hij trouwde 2e (ondertr.) op 4 december 1778 en trouwde 26 december 1778 te Arnhem met;
447. Elizabeth Brus; j.d. van Varsevelt, overleden na 1786
Uit het huwelijk Stuivenberg/De Voogd o.a.;
1. Hellemert van Stuijvenberg, ged. 14-02-1758 te Arnhem
2. Sijmetje van Stuivenberg, ged. 17-02-1762 (Nederduits-Geref) te Utrecht (get. Anna Voogd) , overl. 13-07-1849 te Arnhem. Zij trouwde met Hendrik van der Stroom.
Uit het huwelijk Stuivenberg/Brus o.a.;
3. Johanna Maria van Stuivenberg, zie 223.
4. Claas van Stuivenberg, ged. 07-07-1779 te Arnhem,
5. Hendrik Willem van Stuivenberg, ged. 24-09-1780 te Arnhem,
6. Grada van Stuivenberg, ged. 30-09-1781 te Arnhem,
7. Hellemert van Stuivenberg, ged. 6-08-1786 te Arnhem,
448. N.v.t.
449. N.v.t.
450. N.v.t.
451. N.v.t.
452. Herman Houkus. [K] (Trouwde) met
453. Maria Lintzen.
Uit (het huwelijk) Houkus/Lintzen, o.a.:
1. Gerhard Houkus, ged. 22-09-1775 te Zyfflich (Dld), zie 226.
454. Hermanus Pauwels; [V] [M] [K] (Bron Els Jeuriens) gedoopt te Wyler (Dld), 10 maart 1739, (get. Rutgero Gerrits, Joanna Voss en Joanna Kuijpers) overleden te Beek, 10 dec 1802. Trouwde (kerk) te DUITSLAND Wyler, 22 feb 1768 (get. Arnoldo Ruijs en Joanna Hendrix) met
455. Petronella Jacobs.. (vermoedelijke) [V] [M] (Bron Els Jeuriens)
Uit het huwelijk Pauwels/Jacobs., o.a.:
1. Bartholomea Pauwels, ged 27-03-1768 te Sijlva (Dld), zie 227.
2. Jacomina Pauwels, geb 26-06-1769 te Wyler (Dld), ged. 26-06-1769 te Wyler (Dld) (get. Rutgero van Heukulom en Hendrina Verwaijen).
3. Maria Pauwels, ged. 05-03-1771 te Wyler (Dld) (get. Mickaële(?) Jacobs en Theodora Pauwels).
4. Agnes Pauwels, geb. 20-01-1773, ged. 20-01-1773 te Wyler (Dld) (get. Joes Pauwels en Joa Jacobs).
5. Joannes Pauwels, ged. 20-3-1775 te Wyler (Dld) (get. Abraham Hendriks en Sophia Reijen).
6. Jacobus Pauwels, geb. 05-06-1779, ged. 05-06-1779 te Wyler (Dld) (get. Theodorus Rijmer en Anna Barbara Rijmer).
7. Paulus Pauwels, ged. 08-08-1782 te Wyler (Dld) (get. Cornelis Herms en Johanna Arts).
8. Agnes Pauwels, ged. 21-06-1784 te Sijlva (Dld) (get. Joannes Pauwels en Sijbilla de Kluis).
9. Paulus Pauwels, ged. 17-06-1786 te Sijlva (Dld) (get. Henrio Kouwes en Hendrina Holterman).
10. Theodorus Pauwels, ged. 11-07-1788 te Sijlva (Dld) (get. Arnoldo Lamers en Everdina Kouwens).
456. Joannes Mee van der; [V] [M] [K] (Bron Henk v/d Mee) gedoopt te DUITSLAND Keppeln, 4 dec 1710, overleden te Keeken, 12 maart 1780. Trouwde te DUITSLAND Keeken, 15 mei 1748 met
457. Joanna Vermaes; [V] [M] geboren te Kekerdom, 15 feb 1717, begraven te Keeken, voor 1777.
Uit het huwelijk van der Mee/Vermaes: (Bron Henk v/d Mee)
1. Joanna van der Mee,https://www.genealogieonline.nl/de/kwartierstaat-johannes-zijlstra/I1071409067.phppvan der Mee, ged. 11-05-1752 te Keeken (Dld).
3. Jacobina van der Mee, ged. 20-08-1753 te Keeken (Dld).
4. Henricus van der Mee, ged. 30-07-1755 te Keeken (Dld), trouwde Helena Stra(o)ck(en).
5. Adrianus van der Mee, ged 07-02-1760 te Keeken (Dld), zie 228.
458. Nicolaus Hell; [V] [M] [K] (Bron Henk v/d Mee) gedoopt te DUITSLAND Bimmen, 18 okt 1738, (get. Theodorus Thünissen, Gertrudis Thijssen) overleden te Millingen, 20 aug 1795. Trouwde 2e 29 jan.1788 te DUITSLAND Bimmen met Hermina Willemsen, trouwde 1e te DUITSLAND Bimmen, 21 juni 1768 met
459. Bartholomea Janssen; [V] [M] (Bron Henk v/d Mee) geb.1745 Bimmen (Dld), overl. 8 oktober 1783 te Millingen.
Uit het huwelijk Hell/Janssen, o.a.: 
1. Wilhelmina Hell, zie 229.
2. Wilhelmus Hell, geb. Millingen, ged. 08-03-1772 te Bimmen (Dld) (get. Wilhelmus Hell, Henrica Haak).
3. Aleida Hell, geb.24-11-1778 te Millingen, ged. 24-11-1778 te Bimmen (Dld) (get. Melchior Hell, Catharina Jansen).
4. Johannes Hell, geb. 11-03-1782 te Millingen, ged. 13-3-1782 te Bimmen (Dld) (get. Hermanus Jansen, Guida Hell).
Uit het huwelijk Hell/Willemsen, o.a.:
5. Albertus Hell, geb 01-05-1794 te Millingen.
460.  
461.  
462.  
463.  
464. Adelbertus Lamers (Laemers); [K] overl. 20 febr. 1762 te Kekerdom, trouwde 28 nov.1738 te Kekerdom met
465. Elisabeth Gijsbers (Gisbers); [V] [M] ged.8 febr.1717 te Kekerdom (get: Joês van Steen en Joanna Wanders)
Uit het huwelijk Lamers/Gijsbers:
1. Joannes Lamers, ged. 31-05-1739 te Kekerdom.
2. Wilhelmus Lamers, ged. 10-07-1742 te Kekerdom.
3. Joanna Lamers, ged. 24-03-1744 te Kekerdom.
4. Gerardus Lamers, ged. 21-08-1745 te Kekedom, zie 232.
5. Fredericus Lamers, ged. 04-03-1748 te Kekerdom.
6. Hendrina Lamers, ged. 29-04-1749 te Kekerdom.
7. Maria Lamers, ged. 02-01-1752 te Kekerdom.
8. Joannes Lamers, ged. 16-11-1757 te Kekerdom.
466. Joannes (Jan) Thijssen; (Bron;) [V] [M] [K] geb. 15 nov. 1696 te Millingen, ged. 15 nov. 1696 te Bimmen (Dld), (get. Hendrick de Laer, Jan Peckel, Jantien Arnts), overl. 23 okt. 1751 te Millingen, pacht in 1728 de veerdiensten op Arnhem en Nijmegen en het dwarsveer over de Waal van Millingen naar de Kyfwaard bij Pannerden, alsmede de prik- en zalmvangst op de Waal. Trouwde 21 febr. 1731 te Millingen met
467. Maria Goossens; [V] [M] geb. 1 juni 1706 te Millingen, ged. 1 juni 1706 te Bimmen (Dld) (get. Joannes de Wael, Margaretha Gerlichs), overl. 17 febr. 1778 te Millingen,
Kinderen uit het huwelijk Tijssen/Goossens:
1. Henricus Thijssen, ged. 20-02-1737 te Bimmen (Dld) (get. Cornelius Thijssen, Aleidis Goossens), overl. 30-03-1811 te Millingen, trouwde 09-01-1781 te Bimmen (Dld) met Gerarda Daamen.
2. Theodorus Thijssen, ged. 06-08-1738 te Bimmen (Dld) (get. Albertus Brants, Gertrudis Thijssen), trouwde 19-04-1766 te Keeken (Dld) met Gertrudis Tijlen (Tielen.
3. Maria Thijssen, ged. 17-03-1740 te Bimmen (Dld) (get. Rudolphus Thijssen, Aleida van der Pavert), trouwde 23-04-1772 te Bimmen (Dld) met Joes (Johannes) Smits.
4. Wilhelmus Thijssen, ged. 30-08-1742 te Bimmen (Dld) (get. Henricus Huijsman, Gertrudis Mostert pro qua le vavit Gertrudis Thijssen), trouwde 12-02-1776 te Hulhuijzen met Wilhelmina Jansen.
5. Joannes Thijssen, ged. 24-06-1744 te Bimmen (Dld) (get. Henricus Rijmer, Joanna Stevermuer), trouwde 04-04-1772 te Kekerdom met Gertrudis van Geijn (van Gent).
6. Roelmannus (Rudolphus) Thijssen, geb 15-05-1748 te Millingen, trouwde 08-01-1772 te Groesbeek met Jacomina Willemse.
7. Maria Elisabeth Thijssen; ged. 25-03-1750 te Bimmen (Dld), zie 233.
468. Gijsbertus Cornelissen; [K] overl. 1 febr.1790 te Kekerdom, trouwde 18 mei 1745 te Kekerdom met 
469. Geertrude Driesse(n); overl. 16 febr.1777 te Kekerdom.
Uit het huwelijk Cornelissen/Driesse:
1. Bernardus Cornelissen, ged. 04-12-1746 te Kekerdom.
2. Wilhelmus Cornelissen, ged. 11-03-1749 te Kekerdom.
3. Bernardus Cornelissen, ged. 02-04-1752 te Kekerdom, zie 234.
470. Ruthgerus van Beekhuizen (Beekhuijse); [V] [M] [K] ged. 19 mrt.1729 te Kekerdom, trouwde 29 april 1755 te Kekerdom met 
471. Ida (Itta) van Lijer (van Lier); [V] [M] ged. 25 juli 1716 te Keeken Dld., overl. 7 dec.1790 te Kekerdom.
Uit het huwelijk Van Beekhuijsen/Van Lijer:
1. Margaritha Beekhuizen, ged. 28-05-1756 te Kekerdom, zie 235.
2. Bartholomea Beekhuizen, ged. 13-12-1757 te Kekerdom.
472.  
473.  
474. Roeleman Arntz; [V] [M] [K] gedoopt te DUITSLAND Bimmen, 6 dec 1691 (get. Steven Arnts, Ruth Arnts, Marij Brans), Steenfabrikant, overleden te Millingen, 19 okt 1769. Trouwde rond 1731 met
475. Johanna Maria Arns; [V] [M] gedoopt te DUITSLAND Mehr ,Kleef, 2 maart 1711, overleden te Millingen, 21 nov 1763.
Uit het huwelijk Arntz/Arns:
1. Nicolaas Arntz, ged. 03-10-1731 te Mehr (Dld), trouwde 1e 15-04-1763 te Aerdt met Derrikske Heyltje, trouwde 2e 13-02-1774 te Hulhuizen met Johanna Elisabeth van Geyn, trouwde 3e 22-04-1792 te Millingen met Johanna Hell.
2. Arnolda Arntz, geb. 15-04-1733 te Millingen, ged. 16-04-1733 te Bimmen (Dld) (get. Theodorus Arntz, Joanna Arntz).
3. Joanna Maria Arntz, geb. 11-09-1734 te Millingen, ged. 11-09-1734 te Bimmen (Dld) (get. Gerardus Arntz, loco ast. Pater ejus Gerardus; Margaretha Reindtjens).
4. Hendrikus Arntz, geb. 28-10-1736 te Millingen, ged. 28-10-1736 te Bimmen (Dld) (get. Joannes Brants, Anna Maria Arnts), trouwde (kerk) 22-10-1766 te Kekerdom Johanna van Geijnen.
5. Wilhelmina Arntz, geb. Millingen, ged. 21-08-1738 te Bimmen (Dld), ged. 21-08-1738 te Bimmen (Dld) (get. Theodorus Hoedt, Arnolda Meurs), trouwde 10-05-1763 te Millingen met Petrus Peters.
6. Joanna Arntz, geb. Millingen, ged. 25-06-1740 te Bimmen (Dld), ged. 25-06-1740 te Bimmen (Dld) (get. Joannes Huijsman, Joanna Henderickx pro qua lev. Joanna Nijenhuijs), trouwde 30-05-1779 te Millingen Henricus Hell.
7. Margaretha Arntz, geb. Millingen, ged. 11-02-1742 te Bimmen (Dld) (get. Henricus van Ackeren pro quo susc.Theodorus Arns, Bartholomea Rouwen).
8. Gerardus Arntz, geb. Millingen, ged. 05-10-1743 te Bimmen (Dld) (get. Henricus Huijsman pro quo lev.Joannes Henricus Croes, Catharina Kijlman), trouwde 1e 17-05-1774 te Millingen met Helena Johannesdr. van den Does, trouwde 2e 10-07-1791 te Millingen met Theodora Carolina Hengst.
9. Stephanus Arends, geb. rond 1745 te Millingen, trouwde 1e 20-06-1775 te Kekerdom met Geertruida Daams, trouwde 2e 17-11-1801 te Düsseldorf (Dld) met Maria Josepha Thonet.
10. Henricus Arntz, geb. rond 1747 te Millingen.
11. Theodora Arntz geb. te Millingen, ged. 13-01-1749 te Bimmen (Dld.), zie 237.
12. Helena Arntz, geb. rond 1751 te Millingen.
13. Daminianus Arntz, geb. rond 1758 te Millingen.
476.  
477.  
478. Joannes Jansen; [V] [M] [K] ged. 16 november 1706 te Bimmen (Dld) (get. Henricus Arnts en Henrica van de Sandt), verm. overl. 7 april 1763 te Millingen, trouwde 1e met Catharina Hackfort, ged. 11-08-1702 te Bimmen (Dld), overl. 10-09-1754 te Millingen, trouwde 2e met
479. Gudula (Guida) Reinders; [V] [M] ged. 25 november 1719 te Bimmen (Dld)
Uit het huwelijk Jansen/Hackfort:
1. Wilhelmina Jansen, ged.??-05-1727 te Bimmen (Dld) (get. Hermanus Simens en Joanna de Bruijn)
2. Henricus Jansen, ged. 28-01-1730 te Bimmen (Dld) (get. Henricus Jansen en Helena van de Sandt)
3. Hermanus Jansen, ged. 29-06-1733 te Bimmen (Dld) (get. Jordanus Janssen en Christina Buskens)
4. Joanna Jansen, ged. 12-06-1737 te Bimmen (Dld) (get. Joannes Huijsman en Wilhelmina Thijssen)
5. Joanna Maria Jansen, ged. 10-12-1741 te Bimmen (Dld) (get. Joannes Peters en Aleida Hackfort)
Uit het huwelijk Jansen/Reinders:
6. Hermanus Jansen, geb te Millingen, ged. 08-04-1757 te Bimmen (Dld) (get. Rudolphus Haert en Margaritha van Raeij)
7. Catharina Jansen, zie 239.
8. Henricus Jansen, geb. te Millingen, ged. 24-03-1763 te Bimmen (Dld) (get. Theodorus van Ophuijsen en Rudolpha Thijssen), overl. 11-08-1815 te Millingen.
480. Johannes Arnts; [V] [M] [K] geboren rond 1700, overleden te Millingen, 20 nov 1760. Trouwde (Bron: Ineke van Koolwijk) 10 mei 1725 te Millingen met
481. Margaretha (Grietje)(Gaertien) Benthem van; [V] [M] gedoopt te DUITSLAND Bimmen , 10 okt 1698 (get. Hermen Hackvordt, Marij Peckel, Marij de Beijer), overleden te Millingen, 14 mei 1760.
Uit het huwelijk Arnts/van Benthem:
1. Petrus Arntz, ged. 09-05-1726 te Bimmen (Dld), zie 240.
2. Helena Arntz, ged. 21-01-1730 te Bimmen (Dld) (get. Theodorus Brantz, Maria Peckel), trouwde 02-05-1758 te Millingen met Bartholomeus Claasen.
3. Joannes Wilhelmus Arntz, ged. 25-06-1733 te Bimmen (Dld) (get. Joannes Wilhelmus van Benthum, Joanna Arntz).
4. Wilhelmus Arntz, ged. 11-05-1736 te Bimmen (Dld) (get. Henricus Hell, Joanna Henderickx).
482. Damianus (Dominicus) Jansen; [K] overl. (Bron Ineke van Koolwijk) 18 okt. 1733 te Leuth, trouwde (kerk) op 30 nov. 1723 te Leuth (get. Rutgerus van Benthum, Alexander Kroes) met
483. Anna Floren; overl. (Bron Ineke van Koolwijk) 23 okt. 1782 te Leuth.
Uit het huwelijk Jansen/Floren:
1. Hermina Jansen, zie 241.
2. Joannes Jansen, ged.27-07-1726 te Leuth, overl. 04-08-1726 te Leuth.
3. Catharina Jansen, ged.01-1727 te Leuth, overl.29-04-1730 te Leuth.
4. Maria Jansen, ged.19-04-1730 te Leuth.
5. Joanna Jansen, ged.19-05-1733 te Leuth.
484.  
485.  
486.  
487.  
488.  
489.  
490.  
491.  
492. Joannes van Haeren; [K] geboren te Niel (Dld), begraven 12 april 1751 te Niel (Dld). Trouwde (ondertr) 9 juli 1729 te Gendt, trouwde 24 juli 1729 te Gendt, trouwde (kerk RK) 25 juli 1729 te Kekerdom met
493. Elisabeth Holterman; [V] [M] geboren te Ooij, gedoopt (RK) 5 februari 1711 te Zijfflich (Dld) (get. Joannes Voss en Joanna Caeltjens), overleden 15 juni 1782 te Niel (Dld), begraven 18 juni 1782 te Niel (Dld).
Uit het huwelijk Van Haeren/Holterman;
1. Joanna van Haeren, ged (RK) 05-04-1731 te Niel (Dld) (get, theodorus Wanders en Elisabeth Voss)
2. Theodora van Haeren, ged (RK) 1732 te Niel (Dld) (get, Nicolas Linders en Johanna van Bentum)
3. Levenloos kind op 07-07-1733 te Niel (Dld)
4. Otto van Haeren, ged (RK) 24-08-1734 te Niel (Dld) (get, hendrik van Haeren en Oetronella Gerrits)
5. Theodorus van Haeren, ged (RK) 25-07-1737 te Niel (Dld) (get, Johan Holterman, Rulof Holterman en Margaritha Heimen)
6. Gertrudis van Haeren, ged (RK) 22-06-1740 te Niel (Dld), overl voor 1794, trouwde (kerk RK) 14-05-1766 te Niel (Dld) met Joes Hermanus Sanders. Dit huwelijk telde 7 kinderen.
7. Magdalena van Haeren, ged (RK)/overl 11-05-1743 te Niel (Dld) (get doop Arnoldi Holterman en Johanna Coppers)
8. Henricus van Haeren, geb te Millingen, zie 246
9. Robertus van Haaren, ged (RK) 31-01-1747 te Niel (Dld) (get Otto van Haeren en Johanna Coppers)
10. Wilhelmus van Haeren, deg (RK) 27-12-1748 te Niel (Dld), overl na 1829, trouwde (kerk RK) 13-05-1771 te Niel (Dld) met Theodora Sanders. Dit huwelijk telde 1 kind.
494. Everhardus Weghman; [K] Trouwde (kerk RK) 4 mei 1740 te Kekerdom met
495. Ida Vergoor (Van Goor); [V] [M] geboren te Millingen (Gld), gedoopt (RK) 6 september 1719 te Kekerdom (get, Henricus Brans, Helena Brans en Margaretha Reijmers)
Uit het huwelijk Weghman/Vergoor;
1. Arnoldus Weghman, geb te Millingen (Gld), ged (RK) 28-02-1741 te Kekerdom (get Petrus Vergoor, Arnoldus Teimers en Elisabeth Janssen)
2. Agnes Weghman, geb te Millingen (Gld), ged (RK) 28-02-1743 te Kekerdom (get Wilhelmus Vergoor, Elisabeth Daens en Joanna Reimers)
3. Arnoldus Weghman, geb te Millingen (Gld), ged (RK) 18-06-1744 te Kekerdom (get Joës Vergoor, Roelman Meurs en Wilhelmina Speet), trouwde (kerk RK) 03-02-1773 te Kekerdom met Anna Maria Gerritz. Dit huwelijk telde 3 kinderen.
4. Johannes Weghman, geb te Millingen (Gld), ged (RK) 16-11-1745 te Kekerdom (get, Gerardus Stinisse, Jo:es Henricus Lucasse en Maria Dunck)
5. Everdina Weghman, geb 26-09-1748 te Millingen (Gld), zie 247
496. Arnoldus Driessen; [V] [M] [K] ged. Bimmen (Dld)?, overl. rond 1761 te Kekerdom, trouwde 11 mei 1727 te Keeken (Dld) met 
497. Maria Gellinghs (Gerlichs); [V][M] ged. 20 april 1704 te Keeken (Dld), get. Joannes Heijmen en Aleijda Jacobs, overl. 27 april 1773 te Millingen.
Uit het huwelijk Driessen/Gellinghs:
1. Wilhelmina Driessen, geb. 26-07-1728 te Keeken (Dld)
2. Joanna Driessen, ged. 01-09-1731 te Bimmen (Dld) (get. Bartholomeus Gellings, Anna Maria Roebelungs), trouwde 20-05-1756 te Bimmen (Dld) met Antonius Ludovicus Jansen.
3. Anna Maria Driessen, ged. 16-04-1733 te Bimmen (Dld) (get. Henricus Driessen, N.N. Driessen), trouwde 22-07-1763 te Millingen met Wilhelmus Hell.
4. Johannes Driessen, geb. 02-04-1735 te Millingen, zie 248.
5. Bartholomea Driessen, ged. 04-02-1737 te Bimmen (Dld) (get. Theodorus Staeijens, Christina Driessen), trouwde 06-07-1763 te Bimmen (Dld) met Theodorus Verhoeven.
6. Bernardus Driessen, ged. 13-06-1740 te Bimmen (Dld) (get. Joannes Driessen, Cornelia Verwaeijen).
7. Wilhelmus Driessen, ged. 23-05-1743 te Bimmen (Dld) (get. Nicolaus Sack, Sibilla Engelen).
498. Hendrikus Canssen (Cans of Kantzen); [V] [M] [K] (met dank aan Theo Eerden uit Zoetermeer) geboren Sambeek 24 november 1717, overleden 22 januari 1751 te Millingen, trouwde 2 februari 1743 te Schenckenschans met;
499. Bartholomea (Bartjen) Daems; [V] [M] overl.11 september 1794 te Millingen?
Uit het huwelijk Canssen/Daems, o.a.:
1. Petrus (Peter) Kans(s)en, geb. rond 1741 te Millingen, overl. 23-03-1820 te Millingen, tr.(rk) Bimmen(D.) 10-06-1778 Joanna Otten, geb./ged.(rk) Keeken (D.) /31-01-1748, overl. Millingen 01-02-1813, dr. van Henricus Otten en Gerarda Diemers
2. Margareta Kantzen, ged. 18-03-1743 te Bimmen (Dld), zie 249.
3. Henricus Kantzen, ged. 14-09-1751 te Bimmen (Dld), Joannes Thomassen, Joanna Daams), tr.(rk) Bimmen (D.) 25-01-1779 Gertruidis Tielen.
500. Bartholomeus Stajen; [V] [M] [K] geb. Zeeland, ged. 11-01-1718 te Kekerdom, getuigen Jacobus van Lier, Henrico Pruijs en Joanna Becker, trouwde 1e op 18-09-1735 voor de kerk te Kekerdom met Wilhelmina van Kolck, deze overleed op 11-01-1738. Trouwde 2e op 7 mei 1738 voor de kerk te Kekerdom met
501. Christina Driesse; [V] [M] ged. 2 oktober 1710 te Kekerdom (get. Wolterus Coerwinkel, Anna Verwaijen et Joanna Peters),
Uit het huwelijk Stajen/Van Kolck:
1. Joanna Maria Stajen, geb. Zeeland (Millingen), ged. 03-01-1738 te Kekerdom.
Uit het huwelijk Stajen/Driesse:
2. Joës Wilhelmus Stajen, geb. Zeeland (Millingen), ged. 24-05-1739 te Kekerdom.
3. Bernardus (Andriesse) Stajen, ged. 23-12-1740 te Kekerdom, zie 250.
4. Joannes Stajen, ged. 21-12-1742 te Kekerdom.
5. Henricus Stajen, ged. 12-10-1744 te Kekerdom.
6. Anna Stajen, ged. 07-12-1746 te Kekerdom.
7. Hendrina Stajen, ged. 20-03-1749 te Kekerdom.
8. Bartholomeus Stajen, ged. 13-03-1752 te Kekerdom.
502. Rutgerus Heijmen, [V] [M] [K] gedoopt 18 juli 1688 in Keeken. Hij trouwde met;
503. Anna van Colck,
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Gerarda Heijmen, ged. 25-08-1741 in Leuth, zie 251.
504.  
505.  
506. Theodorus Verhoeven; [V] [M] [K], ged. 29 april 1709 te Griethausen (Dld),overl. 7 juni 1789 te Millingen, trouwde kerk 20 mei 1735 te Millingen met 
507. Elisabeth Eijkmans; [V] [M] geb. te Millingen, ged. 22 sept.1700 te Bimmen (Dld) (get: Jacobus Noll en Trijnneken van Benthum), overl. 12 aug. 1771 te Millingen.
Uit het huwelijk Verhoeven Eijkmans:
1. Aleida Verhoeven, ged 23-06-1734 te Bimmen (Dld) (get. Lambertus Verhoeven loco susc. Henricus Verhoeven, Helena Thijssen).
2. Jacobus Verhoeven, ged. 22-08-1735 te Bimmen (Dld) (get. Theodorus van Ophuisen, Aleida Thijssen).
3 Geertrudis Verhoeven, ged. 15-03-1737 te Bimmen (Dld), zie 253.
4. Nicolaus Verhoeven, ged. 12-08-1739 te Bimmen (Dld) (get. Henricus Verhoeven, Sibylla Janssen).
508. Joannes Morter, [V] [M] [K] gedoopt 13 januari 1694 te Griethausen (Dld) (get. Everardo van Ophuisen, Theodoro Sack en Joanna Fyrkis). Hij trouwde met;
509. Maria (1696 ) Kreitenberg, gedoopt 9 december 1696 te Griethausen (Dld),
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Margaretha Mutter, ged. 03-12-1720 te Griethausen (Dld) (get. Arnoldo Kreytenberg, Margaretha Mutter en Anna Maria Mutter),
2. Anna Mörters, ged. 13-10-1724 te Griethausen (Dld) (get. Christoffolo Kreytenberg, Everharda Pipers en Bernardina Mutter), overl. 08-12-1794 te Griethausen (Dld). Zij trouwde op 23-01-1763 te Griethausen (Dld) met Everhardus Verhoeven, ged. 12-02-1720 te Griethausen (Dld) (get. Henrico Muller, Joanne Scholten en Theodora Kersties). Landbouwer. Overl. 01-02-1785 in Griethausen (Dld).
3. Theodora Mutter, ged. 15-02-1729 te Griethausen (Dld) (get. Thoma Sack, Agnete Mutters en Elisabeth van Lier),
4. Hermannus Mörter, ged. 31-12-1732 te Griethausen (Dld) (get. Joanne Derrecks, Arnoldo Hubers en Amanda Mörter),
5. Joanna Gertrudis Mötter, ged. 28-02-1736 te Griethausen (Dld) (get. Lamberto Haes, Theodora Garseling en Elisabeth Jansen), overl. 22-10-1817 in Millingen. Zij trouwde 1e met Joannis Fribet. Zij trouwde 2e 18-10-1770 te Schenkenschans (Dld) met Fredericus Janssen, ged. 08-02-1748 te Griethausen (Dld) (get. Theodoro van Elst, Thomas Morter en Mechtilde Lybeton), overl. 12-06-1818 in Millingen.
6. Christoffel Mutters (Mötters), ged. 21-11-1739 te Griethausen (Dld), zie 254.
 
 

Terug

Volgende:

Generatie: X, of
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX
 
 
effe mailen? klik hier

Met dank aan: