De Kwartierstaat van Arie Leeuwrik.  

Generatie X

21 juli 2017

[V] = Vader, [M] = Moeder, [K] = Kind
= klikken voor de afbeelding (het opent in een nieuw scherm en moet boven in de balk worden weg geklikt)

  Generatie X.  

Stamouder

512. Mecke Jacobsz; [K] Hij huwde met;
513. Trijn Maartens.;
Kinderen o.a.:
1. Jacob Meksz (Meester), geb. rond 1700, zie 256.
520. Pieter Haas; [V] [M] [K] geboren te Wijdenes, rond 1675, Watermolenaar op de kleine watermolen te Wijdenes, Armenvoogd. Huwelijk onbekend
521. N.N.
Kinderen o.a.:
1. Dieuw Haas, geb rond 1695 te Wijdenes, trouwde Cornelis Claesz. Oud.
2. Mecke Haas, geb. rond 1700 te Wijdenes, zie 260.
528. Patricius Williamsz. Davidson; [V] [M] [K] geboren 3 april 1644 te Grave en gedoopt 6 april 1644 te Grave in de St. Elisabeth Kerk, Diende 50 j. als Sergeant, overleden te DUITSLAND Emden, 30 nov 1719, begr. 12-12-1719 te Emden (Dld) op het nieuwe kerkhof Noorderpad bij nr.45, hij kreeg nr.51. Patricius is de schrijver van een famillieboek (het oude boek) . Hij deed ondertrouw op 24 juli 1669 te Arnhem en trouwde op 11 augustus 1669 "biddag" te Westervoort met
529. Gijsberta Zegers. van Arnhem; [V] [M] geboren te Rheden, 2 feb 1644, overleden te DUITSLAND Emden, 30 juni 1704, om 8.00 uur, begr. 04 juli 1704 te Emden (Dld) op de begraafplaats Noorderpad steen no:45 "Vrijdag"..
Uit het huwelijk Davidson/van Arnhem:
1. Zeger Davidson, geb. 01-10-1670 te Fort Moerspuy te Axel Ambacht, trouwde 1e 27-01-1708 te Emden (Dld) met Geeske Wessels van Stürenborg, trouwde 2e 04-09-1716 te Emden (Dld) met Geeske Margaretha Traemans.
2. Geertruy Elisabeth Davidson, geb. 14-11-1672 te Breda, gedoopt 16-11-1672 te Breda, overl. 22-08-1679 te Sas van Gent.
3. Ds. Willem (later Wilhelmus) Davidson, geb28-02-1674 te Breda, zie 264.
4. Patricus Davidson, ged. 26-07-1676 te Breda, overl. 03-03-1682 te Emden (Dld).
5. Hendrina Davidson, geb. 12-05-1683 te Emden (Dld), trouwde rond 1699 te Emden (Dld) met Zeger Vleming. (voor zijn ouders zie 1059-2)
530. Dirk Herlijn; [V] [M] [K] geboren rond 1660 te Visquard (Dld), Landbouwer, kerkvoogd, luitenant van de burgerweer, overleden te Visquard (Dld), 28 juli 1728. Trouwde rond 1687 met
531. Aaltje van der Poll; [V] [M] geboren 1669, overleden te Visquard (Dld), 30 juni 1733.
Uit dit huwelijk 8 kinderen, de oudste is:
Eva Herlijn, geb. circa 1685 te Visquard, zie 265.
544. Havik Gerritsz.; [V] [M] [K] schipper. Op 20 februari 1731 in Noord-Scharwoude ingekomen met attestatie van Haringkarspel, impost op begraven Noord-Scharwoude 20 maart 1741 (pro deo). Havik Gerrits en Maartje Sijmens zijn de stamouders van een uitgebreide familie Slotemaker beschreven in Westfriese Families 34 (1993) door J.W. Joosten.
In Noord-Scharwoude verkoopt in 1734 Willemijntje Jacobs, weduwe van Jacob Gerritsz overleden onder Hoogwoud, aan haar overleden man's broer genaamd Havik Gerritsz een voorend en keuken waar hij tegenwoordig in woont bij de Mosselbrug met erf en aanleg, belend ten oosten Jan Pietersz Schuijt annex, ten westen de Heerestraat, ten noorden Claas Evertsz Modder en de gang, voor 100 gld, en is Havik Gerritsz schuldig aan Claas Huijbertsz Twisk 100 gld geleende penningen ter zake van koop van zijn huis bij de Mosselbrug.

Trouwde 1e ±1717 met Neeltje Claas Knijn. Trouwde 2e, ondertrouw (impost) op 29 juli 1722 (por-deo) te Noord-Scharwoude met
545. Maartje Sijmens. (Bakker); [V] [M] impost op begraven Noord-Scharwoude 29 jan. 1737 (pro deo).
Uit het huwelijk Gerritsz./Knijn;
1. Gerrit Gerritsz; ged. Calverdijk 26 febr 1719, jong overleden
2. Gerrit Gerritsz; ged. Calverdijk 6 okt 1720, jong overleden
3. Gerrit Gerritsz; ged. Calverdijk 9 nov 1721, overleden voor 1725
Uit het huwelijk Gerritsz./Sijmens.:
4. Grietje Haviks. Slotemaker, ged. (nederd. geref.) Kalverdijk 20 juni 1723.
5. Gerrit Haviksz. Slotemaker, ged. (nederd. geref.) Kalverdijk 28 jan. 1725, doet belijdenis (nederd. geref.) Noord-Scharwoude 12 sept. 1756, impost op begr. ald. 27 juli 1770 (impost ƒ 3), ondertr. (impost) 1° ald. 12 febr. 1752 (impost ƒ 3) Antje Jans Schagen, ged. (nederd. geref.) Nieuwe Niedorp 10 aug. 1727, op 11 juni 1752 in Noord-Scharwoude met attestatie ingeschreven als Anna Jans Schagen huisvrouw van Gerrit Havikse, impost op begr. Noord-Scharwoude 2 dec. 1754 (pro deo), dr van Jan Sijbrandsz, ondertr. (impost) 2° ald. 10 jan. 1756 (pro deo) Neeltje Claas, overl. ald. vóór 25 jan. 1781. In Noord-Scharwoude worden vanwege het overlijden alhier van Neeltje Klaas, nagelaten weduwe van Gerrit Haviksz Slootemaker, in 1781 Maarten Jacobsz Vrieske en Cornelis Schoute als voogden aangesteld over de minderjarige kinderen, namelijk Klaas en Jan Gerritsz Slootemaker.
6. Trijntje Haviks. Slotemaker, ged. (nederd. geref.) Kalverdijk 24 febr. 1726.
7. Sijmon Haviksz. Slotemaker, zie 272.
8. Grietje Haviks. Slotemaker, ged. (nederd. geref.) Kalverdijk 27 febr. 1729.
9. Jan Haviksz. Slotemaker, impost op begr. Noord-Scharwoude 14 juni 1734 (pro deo).
546. Pieter Aarjensz OOTJERS; [K] Trouwde met;
547. Antje JANS;
Uit het huwelijk Ootjers/Jans o.a.;
1. Grietje Pieters OOTJERS, zie 273
548. Jan Camp; [K] begraven 27 april 1768 te Abbekerk. Trouwde met
549. N.N.;
Uit het huwelijk Camp/N.N. o.a.;
1. Claas Jansz. Camp, zie 274
552. Pieter Jansz. Wagemaker; [V] [M] [K] overleden te Barsingerhorn, 17 april 1743. Trouwde met
553. Sijtje Cornelis.; overleden te Wieringen, 14 april 1743.
Uit het huwelijk Wagemaker/Cornelis.:
1. Cornelis Pietersz. Wagemaker, zie 276.
554. Melis Willems. Lakeman; [V] [M] [K] overleden te Twisk, 13 mei 1734. Trouwde met;
555. Aaltje Cornelis. Eyndemans. [V] [M]
Uit het huwelijk Lakeman/Eyndemans:
1. Wentje Melis. Lakeman, zie 277.
560. Louris Pietersz Bakkum; (Bron;) [K] geboren rond 1675 (Ned.-Herv.), begraven 3 mei 1724 in Twisk. Beroep: van 1704 tot 1706 Glasemaker. Bij de dopen van zijn zonen Pieter in 1704 en Dirk in 1706 heet hij geen Bakkum, maar Glasemaker. Zeer vermoedelijk is dat ook zijn beroep: glasinzetter.
561. Aeltje Dirks; (Ned.-Herv.)
Uit het huwelijk van Bakkum/Dirks, o.a.:
1. Pieter Lourisz. Bakkum, zie 280.
2. Dirk Lourisz Bakkum, ged. 31-10-1706 te Twisk (get. Maertje Dirks). Hij is getrouwd met Grietje Klaas Spanjaart (j.d. van Medemblik) op 16-12-1731 te Twisk.
3. Cornelis Lourisz Bakkum, ged. 02-10-1709 te Twisk (get. Jannetje Dirks), begr. 03-12-1722 te Twisk,
4. Guertje Louris Bakkum, ged. 11-11-1711 te Twisk (get. Jannetje Dirks),
5. Trijntje Louris Bakkum, ged. 13-07-1714 te Twisk (get. Jannetje Dirks). Zij trouwde 10-01-1738 te Twisk met Jacob Leen (j.m. van Koedijk)
6. Jakob Lourisz Bakkum, ged. 11-09-1718 te Twisk (get. Maritje Cornelis), begr. 26-10-1724 te Twisk.
7. Cornelis Lourisz Bakkum, ged. 03-03-1723 te Twisk (get. Anne Jans). Hij was tot 26-03-1768 bij de VOC als Matroos. Op 26-03-1768 ging hij uit dienst van de VOC wegens overlijden. Overl. 26-03-1768 in Batavia Zijn schip kwam aan in Batavia op 29-06-1767. Vermoedelijk is hij daar ook overleden.
562. Willem Hendrikse Pastoor, [V] [M] [K] (Bron; en eigen onderzoek), geboren rond 1685, overleden op 13 maart 1715 te Westzaandam. Hij trouwde op 23 januari 1701 te Westzaandam als Jm van de Moolenbuurt, met;
563. Grietje Jans, Jd van de Hoogendijk. Zij trouwde 2e op 29 december 1715 te Westzaandam met Pieter Jansse, wed. op 't Krimpenburg.
Uit het huwelijk Pastoor/Jans, o.a;
1. N.N. ongedoopt kind, begraven n Westzaandam op 27-08-1702.
2. Neeltje Willems Pastoor, ged. 23-09-1705 te Westzaandam, zie 281.
3. Aagje Willems Pastoor, ged. 13-11-1707 te Westzaandam, begr. op 26-06-1721 te Westzaandam, aangifte gedaan door Teunis de Graaf op 24-06-1721, akte Pro-Deo.
564. Jan Willemsz. Speck (alias Rustenburg); [V] [M] [K] (Bron; en eigen onderzoek), gedoopt op 7 oktober 1663 te Abbekerk, overleden op 10 augustus 1746 te Abbekerk. Trouwde op 30 oktober met;
565. Aaltje Tades; [V] [M] gedoopt 7 februari 1672 te Abbekerk, overleden op 1 januari 1726 te Abbekerk.
Uit het huwelijk Speck/Tades o.a.;
1. Willen Jansz. Rustenburg, ged. 17-07-1698 te Abbekerk, zie 282
2. Trijn Rustenburg, geb. 08-08-1700 te Abbekerk, overl. 23-11-1740 te Abbekerk. Zij trouwde Hendrik Sijmonsz. de Vries, Schipper, begr. 20-04-1780 te Abbekerk
3. Hiltje Rustenburg, geb. 27-08-1702 te Abbekerk.
4. Tade Jansz. Rustenburg of Speck, geb. 02-03-1704 te Abbekerk, begr 22-04-1768 te Abbekerk. Hij trouwde met Lijsebeth Adriaensd. Adriaens, begr. 30-12-1748 te Abbekerk
5. Aeltje Rustenburg, geb. 15-05-1706 te Abbekerk.
6. Cornelis Rustenburg, geb. 31-03-1709 te Abbekerk, overl. 16-09-1739 te Abbekerk.
7. Grietje Rustenburg, geb. 20-04-1712 te Abbekerk overl. 10-08-1776 te Sijbekarspel.
574. Rijndert Jaspers Vos; [K], Lidmaat geworden op 2 okt 1707. Hij trouwde op 25 december 1701 te Oostwoud met;
575. Aaf Heddes.;
Uit het huwelijk Vos/Heddes o.a.;
1. Jasper Reijndertz. Vos, ged. 08-05-1702 te Oostwoud (get. Aal Heijndricks)
2. Vokeltje Reijnderts. (Vos), ged. 24-10-1703 te Oostwoud, zie 287.
3. Jasper Reijndertz. Vos, ged. 31-05-1705 te Oostwoud (get. Aal Heijndricks). Hij trouwde op 19-10-1732 te Oostwoud met Marij Cornelis. (j.d. van Hauwert)
4. Luijtje Reijndertsz. Vos, ged. 02-05-1707 te Oostwoud (get Trijn Luijtjes).
5. Grietje Reijderts. Vos, ged. 15-09-1709 te Oostwoud (get Trijn Luijtjes). Zij trouwde op 12-07-1745 te Oostwoud met Cornelis Claasz. Vogelaar.
6. Neeltje Reijnderts Vos. ged. 16-11-1710 te Oostwoud (get. Lijsbet Pieters)
7. Geertje Reijderts. Vos, ged. 08-10-1713 te Oostwoud (get. Trijn Luijtje).
8. Grietje Reijnderts Vos, ged. 06-12-1716 te Oostwoud (get. Griet Luijtjes) .
9. Simon Reijndertsz. Vos (of Jonkerman), ged. 02-01-1719 te Oostwoud (get. Marij Pieters.). Hij trouwde 1e op 13-02-1746 te Oostwoud met Dieuwer Cornelis. (wed van Oostwoud) en 2e op 10-11-1769 te Oostwoud met Neel Pieters Munne (wed. van Hoorn)
10. Trijntje Reijderts. Vos, ged. ?-08-1720 (obüt) te Oostwoud (get. Aat Heijndricks)
11. Luijtje Reijndertsz. Vos, ged. 13-07-1721 te Oostwoud (get. Ris Luijtjesz)
12. Hedde Reijndertz. Vos, ged. 07-11-1723 te Oostwoud (get. Lijsbet Jacobs.), overl. in 1778 te Oostwoud. Hij trouwde 09-12-1753 te Oostwoud met Trijntje Pieters (van Hoorn).
592. Jan Jansz. Roos; [V] [M] [K] geboren rond 1675. Trouwde te Den Hoorn ,Texel, 10 jan 1704 met
593. Isele Simons.; [V] [M] gedoopt te Den Burg, 28 jan 1679 (jaartal is niet zeker).
Uit het huwelijk Roos Simons.:
1. Jan Jansz. Roos, zie 296.
604. Jan Tijssen Wortel; [K] (Bron;). Hij trouwde met;
605. Maartje Alderts;
Uit het huwelijk Wortel/Alderts,o.a.:
1. Aldert Jansz Wortel, ged. te Ursem op 6 februari 1701.
2. Jannetje Jans Wortel, ged. te Ursem op 4 oktober 1706.
3. Tijs Jansz Wortel, ged. te Ursem op 17 januari 1712, zie 302.
4. Jan Jansz Wortel, ged. te Ursem op 1 januari 1714.
640. Floris Gertsz. Winkel; [V] [M] [K] gedoopt te Winkel, 31 juli 1678, Schipper, overleden te Oosthuizen, 12 feb 1753. Trouwde 3e (kerk) 7 febr. 1751 te Winkel met Aafje Purmer, trouwde 2e (kerk)  5 nov. 1741 te Winkel met Dieuwer Willems., trouwde 1e te Winkel, 8 feb 1705 met
641. Maartje Jans.; [V] [M] gedoopt te Winkel, 28 jan 1683, overleden te Winkel, 11 nov 1740.
Uit het huwelijk Winkel/Jans.:
1. Neeltje Winkel, ged. 05-09-1706 te Winkel, trouwde 11-04-1728 te Winkel met Meidert Cornelisz. de Boer.
2. Gerrit Florisz. Winkel, ged. 25-12-1707 te Winkel, overl. 05-08-1729 te Winkel.
3. Grietje Winkel, ged 05-01-1710 te Winkel, trouwde 11-01-1733 te Winkel met Dirk Claasz. Cruijt.
4. Jan Florisz. Winkel, ged. 29-09-1711 te Winkel, trouwde 1e (kerk) 10-01-1740 te Winkel met Griet Jochems., trouwde 2e 01-07-1744 te Winkel met Geertje Claas Coeman.
5. Cornelis Florisz. Winkel, ged. 12-11-1713 te Winkel, zie 320.
6. Pieter Winkel, ged. 16-01-1716 te Winkel, overl. 27-04-1716 te Winkel.
7. Trijntje Winkel, ged. 22-08-1717 te Winkel.
8. Pieter Winkel, ged. 16-04-1719 te Winkel, overl. voor 1721.
9. Pieter Florisz. Winkel, ged. 29-09-1721 te Winkel, trouwde 1e 20-02-1746 te Winkel met Grietje Cornelis. Groot, trouwde 2e (kerk) 12-08-1764 te Winkel met Trijntje Jans. Gouwen.
10. Maartjen Winkel, ged. 20-06-1723 te Winkel.
11. Guurtje Winkel, ged. 10-03-1726 te Winkel.
12. Dirk Winkel, ged. 11-05-1727 te Winkel.
Uit het huwelijk Winkel/Willems.:
geen kinderen bekent.
Uit het huwelijk Winkel/Purmer:
13. kind, ged. 09-03-1751 te Winkel.
14. kind, ged. 09-03-1751 te Winkel.
15. Floris Florisz. Winkel, ged. 08-07-1753 te Winkel, trouwde 1e 09-11-1782 te Winkel met Neeltje de Graaff, trouwde 2e 15-09-1787 te Winkel met Neeltje de Wilde, trouwde 3e 05-05-1805 te Winkel met Maartje Mazereeuw.
642. Jan Twisk. [K] Trouwde met
643. Geertje Klaas..
Uit het huwelijk Twisk/Klaas.:
1. Aaltje Jansdr. Twisk, zie 321.
644. Louris Sijp; [V] [M] [K] o.a. Burgermeester/Schepen, overleden te Hoogwoud, 14 mei 1730. Trouwde met
645. Griet Adriaens.; overleden te Hoogwoud, 15 dec 1727.
Uit het huwelijk Sijp/Adriaens.:
1. Cornelis Sijp, zie 322.
646. Pieter Pietersz. Wit. [K] Trouwde met
647. Aaltje Jans..
Uit het huwelijk Wit/Jans.:
1. Neeltje Pieters. Wit, zie 323.
648. Jan Claesz. Peereboom. [V] [M] [K-1] [K-2]  geboren op 31-10-1666 in Wognum, gedoopt op 04-11-1666 in Wognum, overleden op 24-01-1740 in Wognum, hij trouwde kerkelijk op 25-02-1698 te Berkhout met
649. Trijntje Joris. Spruyt.[V] [M] geboren vóór 1682, overleden op 19-04-1749 in Wognum
Uit het huwelijk Peereboom/Spruyt, o.a.: (Bron: Elly Tendam-Koomen)
1. Guurtje (of Annetje) Peereboom, ged. 25-06-1700 te Wognum.
2. Claas Jansz. Peereboom, ged. 04-12-1701 te Wognum.
3. Claas Jansz. Peereboom, ged. 25-02-1703 te Wognum, overl. vóór 1706 te Wognum.
4. Claas Jansz. Peereboom, ged. 21-11-1706 te Wognum, zie 330.
5. Joris Jansz. Peereboom. ged. 21-10-1708 te Wognum.
6. Marijtje Jans. Peereboom. ged. 14-12-1710 te Wognum.
7. Pieter Jansz. Peereboom, ged. 13-03-1712 in Wognum, trouwde 21-03-1745 in Beets met Grietje Jansdr..
8. Jan Jansz. Peereboom, geb. 05-05-1715 te Wognum, zie 324.
652. Jan Sijmons. Oostwoud; [V] [M] [K] gedoopt te Abbekerk, 29 maart 1676, o.a. Burgermeester/Schepen, overleden te Lambertschaag, begraven 16 juni 1755 te Abbekerk. Trouwde met
653. Trijn Jans. Smetzer; [V] [M] gedoopt te Twisk, 7 april 1686, overleden te Lambertschaag, 31 dec 1742.
Uit het huwelijk Oostwoud/Smetzer, o.a.:
1. Jacob Jans. Oostwoud, ged. 16-08-1717 te Abbekerk, trouwde Trijntje Jans. van der Hoeven.
2. Sijmon Oostwoud, ged. 01-11-1722 te Abbekerk, begr. 16-11-1722 te Lambertschaag.
3. Jan Jans. Oostwoud, zie 326.
654. Pieter Jansz. Bijkerk; [V] [M] [K] gedoopt te Opperdoes, 24 okt 1688, Boer te Abbekerk, overleden na 4 mei 1751. Trouwde met
655. Mary Jansdr. Poulus; [V] [M]  gedoopt te Twisk, 24 feb 1683, overleden voor 4 mei 1751.
Uit het huwelijk Bijkerk/Poulus:
1. Welment Pieters. Bijkerk, zie 327.
656. Maarten Cornelisz. Poulus; [V] [M] [K] Timmerman te Zijpe, overleden te Twisk, 4 sep 1697. Trouwde met
657. Griet Wiggers.; overleden te Twisk, 29 feb 1708.
Uit het huwelijk Poulus/Wiggers.:
1. Cornelis Maartensz. Zijp (Poulus), zie 328.
660. = 648 Jan Claes. Peereboom.
661. = 649 Trijntje Joris. Spruyt.
662. Hendrik Dirks. Groot; [V] [M] [K] gedoopt te Beemster, 18 jan 1671, Schepen-Burgerm. Sijbek./Benn., overleden na 1729. Trouwde met
663. Adriaentje Aerjens. Buys; [V] [M] gedoopt te Benningbroek, 1 jan 1672, overleden te Benningbroek, 5 juni 1722.
Uit het huwelijk Groot/Buys:
1. Ariùn Hendriks Buys; (Bron: Aad Conijn) ged. 12 aug 1696 Sijbekarspel, ovl. 16 dec 1749 Sijbekarspel. Gehuwd 14 mrt 1723 Benningbroek met Guurtje Helder, ged. 22 nov 1693 Benningbroek, ovl. 22 jul 1743 Benningbroek, dochter van Cornelis Jansz. Helder en Aaf Cornelisdr.
2. Antje Hendriks. Groot, ged. 09-11-1698 te Benningbroek, zie 331.
668. Pieter Hendriks. Langedijk; [V] [M] [K] gedoopt te Abbekerk, 28 sep 1681, Gerechtsbode/Veilingm. Abbek., overleden te Abbekerk. Trouwde met
669. Trijn Andries.. [V] [M]
Uit het huwelijk Langedijk/Andries.:
1. Jan Pietersz. Langedijk, zie 334.
670. Mr. Jacob Hendriks. Meulen van der; [V] [M] [K] gedoopt te Abbekerk, 7 juli 1683, Chirurgijn te Twisk, overleden te Abbekerk, rond 1777. Trouwde 2e 10-04-1735 te Midwoud met Maartje Klaas. Schagen, trouwde 1e met
671. Jantje Hermans.; overleden te Twisk, 5 april 1733.
Uit het huwelijk van der Meulen/Hermans.:
1. Jan van der Meulen, ged. 05-02-1708 te Twisk.
2. Aaltje van der Meulen, ged. 09-10-1709 te Twisk.
3. Trijntje van der Meulen, ged. 15-03-1711 te Twisk, trouwde Jacob Molenaar.
4. Claas Jacobs. van der Meulen, ged. 13-11-1712 te Twisk.
5. Grietje Jacobs. van der Meulen, ged. 27-03-1715 te Twisk, zie 335.
6. Maritje van der Meulen, ged. 20-12-1716 te Twisk.
7. Dirk van der Meulen, ged. 18-12-1718 te Twisk, trouwde 1e 04-03-1741 te Twisk met Trijntje Claas. de Geus, trouwde 2e Grietje Sijverts..
8. Lijsbeth van der Meulen, ged. 21-01-1722 te Twisk, trouwde 22-01-1757 te Blokker met Jan Cornelis Bakker.
Uit het huwelijk van der Meulen/Schagen:
9. een dochter, trouwde met Cornelis Bakker.
672. Jan Jansz. Saal; [V] [M] [K] gedoopt te Wognum, 22 jan 1679, overleden rond 1745. Trouwde te Sijbekarspel, 11 nov 1703 met
673. Antje Hermens.
Uit het huwelijk Saal/Hermens, drie kinderen te Wognum ged. van 1704-1710, o.a.:
1. Anna Jans. Saal; ged. 30-11-1704 te Wognum.
2. Jan Jansz. Saal, "de Jonge", zie 336.
688. Joris Pietersz Kaij; [K] geboren te Berkhout, Grootschipper, getrouwd op 8 april 1703 te Berkhout met;
689. Jantjen Volkerts (Jannetje Volkers); geboren te Berkhout, begraven 3 april 1747 te Berkhout
Uit het huwelijk Kaij/Volkerts o.a.;
1. Antje Joris, ged. 28-05-1702 te Hoorn,
1. Volkert Jorisz. Kaij, geboren 31 juli 1707 te Hoorn, zie 344.
2. Lijsbet Joris. Kaij, zie 349.
690. Germend Jansz. Nierop; [K] geboren ±1680 te Berkhout, begraven 17 april 1722 te Berkhout Trouwde op 20 september 1705 te Berkhout met ; 
691. Geertje Claas de Boer; geboren te Berkhout, begraven 13 januari 1747 te Berkhout
Uit het huwelijk Nierop/De Boer o.a.;
1. Claas Germendsz. Nierop, ged.   Hij trouwde op 17-02-1743 te Berkhout met Aagtje Cornelis. Kok.
2. Aafje Germends Nierop, geb. ±1710 te Berkhout, zie 345
3. Jan Germentsz. Nierop, ged. 17-05-1717 te Berkhout, begr. 24-03-1731 te Berkhout.

692.

Derk Claasz. Laan, [K] overleden in 1743 te Obdam. Burgemeester en Ouderling te Obdam. Hij trouwde met;

693.

Treijn Cornelisd., overleden 21 februari 1730 te Obdam,
Uit het 1e huwelijk o.a.;
1. Klaas Dirksz. Laan, ged. 30-11-1712 te Obdam, zie 346.
2. Leijsbet Dirks. Laan, ged. 24-06-1714 te Obdam, overl. 12-08-1714 te Obdam.
3. Cornelis Dirksz. Laan, ged. 20-10-1715 te Obdam, (Obüt)

694.

Joris Pietersz. Schuijtenmaaker, [K] Ouderling te Obdam. Overleden 27 januari 1745 te Obdam. Hij trouwde 1e met ???. Hij trouwde 2e (als weduwnaar tot Obdam) op 31 juli 1712 te Obdam met;

695.

Aagjen Willemsd., (J.d. uijt de Bedijkte Schermer) Zij woonde met haar zoon Pieter op het Zuijdeinde van Obdam (1760).
Uit het huwelijk Schuijtemaker/Willemsd. o.a.;
1. Guurtje Joris. Schuijtemaker, ged. 25-05-1713 te Obdam, zie 347.
2. Pieter Jorisz Schuijtemaker, ged. 09-09-1714 te Obdam, Ouderling te Obdam. Hij woonde met zijn moeder op het Zuijdeinde van Obdam (1760). 
3. Willem Jorisz Schuijtemaker, ged. 06-10-1716 te Obdam, overl. in 1764 te Obdam. Hij trouwde met Neeltje Met, overl. 23-02-1775 te Obdam.
4. Dirk Jorisz Schuijtemaker, ged. 13-03-1718 te Obdam,
5. Dirk Jorisz Schuijtemaker, ged. 13-09-1722 te Obdam, (Obüt)
6. Diewer Joris. Schuijtemaker, ged. 13-02-1726 te Obdam, deed belijdenis op 20-04-1745, begr. 08-10-1768 te Obdam. Zij trouwde met Jacob Jans Ruijter

698.

= Joris Pietersz Kaij; zie 688.

699.

= Jantjen Volkerts (Jannetje Volkers); zie 689.

700.

Jan Pietersz. Spaans, [K]

701.

Trijn Krelisdr.,
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Pieter Jansen. Spaans, ged. rond 1712, zie 350.

702.

Klaas Jacobsz. Schonemans, [K]

703.

Lijsbet Jansd. Muijs, overleden 20 mei 1751
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Antje Klaas. Schonemans, geb. rond 1715 te Hoorn, zie 351.
2. Maartje Klaasd. Schonemans, Zij trouwde Meester Jan Nierop.
708. = Pieter Jansz. Nap, Zie 716
709. = Lijsbet Willems de Vliegh, Zie 717
710. Arie Vlot; [K] Trouwde met
711. N.N;
Uit het huwelijk Vlot/N.N. o.a.;
1. Cornelia Aris Vlot, zie 355
716. Pieter Jansz. Nap, [V] [M] [K-7] [K-8] gedoopt op 12 oktober 1664 te Noorden . Trouwde 1e op 14 november 1688 te Nieuwkoop met Marritjen Jans. van der Sticht. Trouwde 2e op 13 januari 1704 te Nieuwkoop met;
717. Lijsbet Willems de Vliegh,
Uit het huwelijk Nap/Van der Sticht o.a.;
1. Willem Pietersz. Nap, ged. 12-11-1689 te Noorden (get. Elsjen Hendriks Kruijswijk)
2. Jan Pietersz. Nap, ged. 21-02-1693 te Noorden (get. Hilletje Jans. van der Sticht)
3. Geertje Pieters. Nap, ged. 17-03-1697 te Noorden (get. niet vermeld)
4. Hendrick Pietersz. Nap, ged. 28-03-1700 te Noorden (get. Elsjen Hendricks Cruijswijck)
5. Marreije Nap, ged. 12-11-1702 te Noorden (get. Hilletje Jans. van der Sticht),
Uit het huwelijk Nap/De Vlieg o.a.;
6. Willemijntje Pieters. Nap, ged. 25-05-1704 te Noorden (get. Lijsbeth Jans. Schouten). Zij trouwde met Cornelis Pieters. Moij.
7. Willem Pietersz. Nap, ged. 25-12-1707 te Noorden (get. niet vermeld), zie 354
8. Jan Pietersz. Nap, ged. 10-08-1710 te Noorden, zie 358
9. Dirck Pietersz. Nap, ged. 06-08-1713 te Noorden (get, Aaltje Willems. de Vlieg)
10. Huijbert Pietersz. Nap, ged. 06-08-1713 te Noorden (get. Aaltje Jans Roseboom)
11. Dirck Pietersz. Nap, ged. 19-01-1716 te Noorden (get. Maria Jans. van Esse). Hij trouwde met Anti Cornelisse Swanenburg, dr. van Cornelis Dircksz Swanenburg en Lijsbeth Willems Hollander, ged. op 06-03-1714.
12. Cornelis Pietersz Nap, geb. te Noorden.
718. = Willem Gerritsz. Oudshoorn, zie 728
719. = Geertje Jans. Oudenes, zie 729
728. Willem Gerritsz. Oudshoorn; [V] [M] [K] (Bron:) geboren 14 maart 1682 te Bodegraven en gedoopt op 14 maart 1683 te Waarder, overleden op 13 juli 1765 te Nieuwkoop. Hij trouwde 11 aug. 1709 te Alphen aan de Rijn met;
729. Geertje Jans. Oudenes; [V] [M] ged. 1687 te Waarder, overleden op 29 mei 1745,
Uit het huwelijk Oudshoorn/Oudenes o.a.:
1. Gerrit Willemsz Oudshoorn, ged. 14-08-1709 te Nieuwkoop, zie 364.
2. Antje (Anna) Willems Outshoorn, ged. 17-05-1711 (Gerf.) te Nieuwkoop, zie 359.
3. Aaltje Willems Oudshoorn, ged. 07-08-1718 te Noorden, overl. 27-08-1753 te Nieuwkoop.
4. Marrigje Willems Oudshoorn, geb. rond 1733 in Meije (Zegveld). Neeltje is overl. op 17-07-1806 in Zegveld, (zie 731-5)
730. Arij Joosten Samsom; [V] [M] [K] (Bron:) gedoopt op 1 juli 1685 te Nieuwkoop, doet belijdenis in de Gereformeerde kerk aldaar op 22 maart 1716, van beroep boer, overleden te Nieuwkoop op 2 september 1754.
Doopakte, Nieuwkoop GK, 1 juli 1685:
Het kint van Joost Ariensz Sampson en Annigje Willems van Leeuwen met name Arij; get. Aert en Neeltje Ariens Sampson.
Huwelijksakte Nieuwkoop, 17 juni 1714:
Arij Joosten Sampson, JM van Nieuwkoop en Marretie Abrahams JD uijt Botshol zijn den 22 in Waverveen ondertrouwt, hebben haer die vereijste H.V. soo te Waverveen (gelijk ons uijt het bijgebragte betoog bleek) als hier onverhindert gehad en zijn den 17 Junij in onze kerk getrouwt, hebben elk 6 guld.betaelt.
Belijdenis Nieuwkoop 1716:
De 22 maart is de Kerkeraad met gebede tot God, etc..., na gedane geloofsbelijdenis sijn als ledemaeten aengenomen: Ari Joosten Sampson en Merrigie Abrahams sijn h.v. Proses:
Rond 1725 was Arij verwikkeld in een proces wegens de "vleselijke" conversatie die hij had met zijn dienstbode Neeltje Cornelisse Verdoes. [Zie ook Gens Nostra 1986, blz.73.]
Begraafregister Nieuwkoop, 1754 dd 7 sept.:
Arij Joosten Zampson, overled: 2 dito. No.118. Openen, luijden, G.kleed. Vold: f 5.8:

Getrouwd in de Gereformeerde kerk te Nieuwkoop op 17 juni 1714 met;
731. Marrigje Abrams van Bremen; [V] [M] geb. ca. 1689 te Botshol, vermeld als Gereformeerd lidmaat op 22 maart 1716, begr. 28 februari 1763 te Nieuwkoop.
Begraafregister Nieuwkoop GK, 28 feb.1763:
Marritje Abrahams van Bremen, overled: 21 dito. No. 118. NB dit lijk staat boven. Openen, luijden & kleed. Vold: f 5:8:-

Uit het huwelijk Samsom/Van Bremen:
1. Annetje Arisse Samsom; ged. 29-03-1715 te Nieuwkoop, zie 365.
2. Elsje Ariens Sampson, ged. 12-11-1716 te Nieuwkoop (getuige(n): Lijsje Abrahams en Cornelis Abrahams).
3. Joost Ariensz Sampson, ged. 26-12-1718 in Nieuwkoop overl. voor 17-05-1721.
4. Joost Arijensz. Sampson, ged. 17-05-1721 te Nieuwkoop, begr. 05-07-1777 te Wilnis. Trouwde 1e met Jaantje Kruiswijk overl. Wilnis 01-01-1746, trouwde 2e met Marretje van Hoftinge uit Kamerik op 26-05-1765 Was veehouder te Wilnis en schepen aldaar.
5. Abraham Ariensz Sampson, ged. 29-08-1723 te Nieuwkoop, overl. 75 of 76 jaar oud, begr. in 1799. Gehuwd 1e op 20-04-1749 in Nieuwkoop met Neeltje Pieters van der Zwaan, geb. ±1725, overl. 20-03-1763 te Nieuwkoop, dochter van Pieter Jansz van der Swaen en Niesje Cornelisse Verdouw. Gehuwd 2e op 11-08-1765 in Nieuwkoop met Marrigje Willems Oudshoorn, (zie 729-4)
6. Gooltje Ariens. Samson, geb. 22-07-1725 te Nieuwkoop.
7. Willem Arijensz. Sampson, ged. 13-05-1728 te Nieuwkoop. Gehuwd met Marijtje Gerritd. Roest.
8. David Arijensz. Sampson, ged. 13-05-1731 te Nieuwkoop, had samen met zijn broer Joost de boerderij "het Heuveltje" in de Meije, maar verkocht later zijn deel terug aan zijn broer Joost.
736. Abraham Gijsbertsz. Streefkerk; [V] [M] [K] (Bron: klik hier) geb. te Kortenhoef, ged. 21 april 1678 te Vreeland, trouwde 2e op 20 febr. 1724 te Kortenhoef met Belitje Jacobsdr. Mirakel, ged.ca.1689. Trouwde 1e op 8 febr.1705 te Oud Loosdrecht met
737. Aeltje Barentsd. Krijt; ged. 29 okt. 1681 te Oud Loosdrecht.
Uit het huwelijk Streefkerk/Krijt:
1. Jacob Abrahamsz. Streefkerk, zie 368.
2. Jannetje Streefkerk, ged. 23-06-1709 te Kortenhoef.
3. Geertje Abrahamsd. Streefkerk, ged. 15-03-1711 te Kortenhoef, trouwde aldaar op 04-12-1740 met Pieter Moonen.
4. Gijsbert Streefkerk, ged. 07-08-1712 te Kortenhoef, trouwde aldaar op 25-06-1741 met Antonetje Huijberts. van de Burg.
5. Annetje Streefkerk, ged. 03-01-1717 te Kortenhoef, trouwde aldaar op 29-04-1742 met Jan Groot.
6. Crijntje Streefkerk, ged. 21-05-1719 te Kortenhoef.
7. Isaac Streefkerk, geb.ca.1720 te Kortenhoef, trouwde aldaar op 25-06-1741 met Ariaantje Cornelis.Scholl. Uit dit huwelijk 1 kind.
8. Barent Streefkerk, ged. 23-02-1721 te Kortenhoef.
9. Weijntje Streefkerk, geb.ca.1722 te Kortenhoef, trouwde aldaar op 06-05-1742 met Sijmen Pietersz. van de Vegt.
Uit het huwelijk Streefkerk/Mirakel:
10. Willem Streefkerk, ged. 13-08-1724 te Kortenhoef.
11. Aeltje Streefkerk, ged. 28-04-1726 te Kortenhoef.
12. Jan Streefkerk, ged.14-10-1731 te Kortenhoef, trouwde 1e op 27-04-1755 te Ouder Amstel met Barber Vis, trouwde 2e op 20-02-1763 te Ouder Amstel met Klaasje Jans. Vogel. Uit het 1e huw.4 kinderen, uit het 2e ?.
744. Brand Baardsz; [K] Trouwde met
745. Marritje Baards Mantgens;
Uit het huwelijk Baardsz/Mantgens o.a.;
1. Baard Brande, zie 372
746. Gerrit Jacobs Vink; [V] [M] [K] (Bron, klik hier)  Geboren rond 1695 te Aalsmeer, overleden 27 maart 1754 te Aalsmeer.Trouwde rond 1715 te Aalsmeer met
747. Antje Jans Zijp; [V] Geboren rond 1690
Uit het huwelijk Vink/Zijp o.a.;
1. Neeltje Gerrits Vink, zie 373
752. Cornelis Aelbertsz van der Lee; [V] [M] [K] (Bron;) geboren 1660, begraven op 5 juli 1699 te Zoelmond. Ondertrouwd op 28 december 1693 te Beusichem, trouwde op 21 januari 1694 te Beusichem met
753. Dirkje Hermens van Asch; [V] [M] geboren circa 1670
Uit het huwelijk Van der Lee/Van Asch o.a.;
1. Aalbert Cornelisz. van der Lee, geb ± 1694 te Beusichem, zie 376
808. Albert Albertsz. Ploeg; [V] [M] [K] (Bron, klik hier en eigen onderzoek) Trouwde 1e Ondertrouw op 16 dec. 1682 en trouwen op 4 februari 1683 te Midwolde met Hiltis Jackobs ,geboren rond 1665 te Midwolde. Hij trouwde 2e op 14 oktober 1694 te Midwolde met
809. Roelefke Jans.; geboren rond 1670 te Midwolde
Uit het (1e) huwelijk Ploeg/Jacobs. o.a.;
1. Tjebbe Alberts. Ploeg, ged. 26-02-1688 te Midwolde,
2. Tjebbe Alberts. Ploeg, ged. 05-05-1689 te Midwolde,   Trouwde met Hendrikje Willems.
3. Jacob Alberts. Ploeg, geb. rond 1691 te Midwolde, overl. vóór 1695 te Midwolde
4. Aukjen Alberts. Ploeg, ged. 17-01-1692 te Midwolde,
5. Albert Alberts Ploeg, geb. rond 1693 te Midwolde
Uit het (2e) huwelijk Ploeg/Jans. o.a.,
6. Jacob Alberts Ploeg, geb. rond 1695
7. Jan Alberts. Ploeg, ged. 30-05-1696 te Midwolde.
8. Jan Alberts. Ploeg, ged. 27-03-1698 te Midwolde, zie 404

9. Marrigje Alberts Ploeg, geb. rond 1700 te Midwolde
10. Hendrik Alberts Ploeg, ged. 15-12-1704 te Tolbert
11. Aafke Alberts Ploeg, ged. 14-05-1709 te Midwolde
12. Hindrikje Albers Ploeg, ged. 01-05-1712 te Midwolde
810. Wilhelmus Sijbrandus. Meinardi, [V] [M] [K] (Bron, klik hier) geboren rond 1670 in Midwolda, Scheemda, Groningen, landbouwer te Midwolda. Hij kreeg toestemming tot trouwen op 2 februari 1696 te Tolbert en trouwde in de kerk te Midwolde op 29 februari 1696 en op 30 maart 1696 getrouwd te Midwolda, Scheemda, Groningen met;
811. Frouktje Hemmes Sappema, [V] [M] geboren op 4 augustus 1678 in Tolbert, Leek, Groningen landbouwster te Midwolde
Uit het huwelijk Meinardi/Sappema o.a.;
1. Jantje Wilhelmus Meinardi, ged. 18-04-1697 te Tolbert, zie 405
2. Sibrandus Wilhelmus Meinardi, geb. 1698 in Tolbert, ged. 27-02-1698 in Tolbert, overl. voor 02-03-1710 in Midwolde,
3. Froetie Wilhelmi, geb. 1699 in Midwolde, ged. 19-11-1699 in Midwolde, overl. voor 29-06-1704 in Midwolde.
4. Wilhelmijna Wilhelmus Meijnardi, geb. 1702 in Midwolde, ged. 03-12-1702 in Midwolde, overl. voor 10-11-1714 in Midwolde.
5. Frouwijna W. Meijnardi, geb. 1704 in Midwolde, ged. 29-06-1704 in Midwolde, overl. voor 13-02-1716 in Midwolde.
6. Hemmo (Hijo, Himme) Wilhelmus Meijnhardi, geb. 1706 in Midwolde, ged. 31-07-1706 in Midwolde, overl. na 22-05-1758 in Zandeweer.
7. Johannes Willems Meijnardy, geb. 1707 in Midwolde, ged. 18-12-1707 in Midwolde, overl. voor 22-05-1758 in Stroobos.
8. Sijbrandts Wilhelmus Meijnardi, geb. 1710 in Midwolde, ged. 02-03-1710 in Midwolde, overl. na 22-05-1758 in Midwolde.
9. Lucas Wilhelmus Meinardi, geb. 1712 in Midwolde, ged. 05-06-1712 in Midwolde, overl. voor 22-05-1758 in Midwolde.
10. Wilhelmina (Wilhelmus) Meinardi, geb. 10-11-1714 in Midwolde, ged. 18-11-1714 in Midwolde, overl. voor 22-05-1758 in Oldekerk, getrouwd met Jan Meints op 4 augustus 1737 te Niekerk, zij was toen 22 jaar oud.
11. Frouwijna Wilhelmus Meijnardi, geb. 13-02-1716 in Midwolde, ged. 16-02-1716 in Midwolde, overl. voor 22-05-1758 in Midwolde.
824. Riemer (Rimmert) (Rienk) Jelbes; (Bron;) [V] [M] [K] gedoopt 3 februari 1684 (Herv.) te Stiens, Mr Smid, Burger Sergeant 1719, Burger Luitenant 1723.. Trouwde (bevestiging) huwelijk op 8 februari 1711 te Stiens met
825. Aafke (Ave) Hendrix; [V] [M] gedoopt 23 oktober 1687 (Herv.) te Stiens
Uit het huwelijk Jelbes/Hendrix o.a.;
1. Wietse (Wietske) Riemers (Remmert), ged. 19-04-1714 in Franeker, Franekeradeel, Friesland,
2. Jelle Riemers Fennema, ged 23-08-1716 te Franeker, zie 412
3. Claas Riemers, ged 17-12-1719 te Franeker
4. Hendrick Riemers, ged 27-6-1723 te Franeker
828. Siebe (Sybe) Joostes; (Bron;) [K] Hij is in de kerk getrouwd op 23 december 1694 te Joure/Haskerland met;
829. Acke (Auke) Deddes; [V] [M] gedoopt 18 juli 1669 in Joure/Westermeer/Snikzwaag,
Uit het huwelijk Joostes/Debbes o.a.;
1. Jetske Siebes, ged. 13-12-1696 in Joure, Westermeer, Snikzwaag, Friesland.
2. Dedde Siebes, ged. 27-02-1698 in Joure, Westermeer, Snikzwaag, Friesland.
3. Jetske Siebes, ged. 06-03-1701 in Joure, Haskerland, Friesland.
4. Gerben Si(e)bes, ged. 18-11-1703 in Joure, Westermeer, Snikzwaag, Friesland, zie 414.
5. Douwe Siebes, ged. 18-10-1705 in Joure, Westermeer, Snikzwaag, Friesland.
6. Joost Siebes, geb. 24-11-1709 en ged. 01-12-1709 in Joure, Westermeer, Snikzwaag, Friesland. Hij is in de kerk getrouwd met Jeltje Roelofs op 31-12-1730 te Joure/Haskerland.
830. Jacob Arends; (Bron;) [K] Hij trouwde in de Kerk op 23 april 1702 te Joure/Haskerland met;
831. Antje Joosten
Uit het huwelijk Arends/Joosten o.a.;
1. Arend Jacobs, ged. 30-11-1704 in Joure/Haskerland, Friesland.
2. Gerrit Jacobs, ged. 21-10-1708 in Joure/Haskerland, Friesland.
3. Gerben Jacobs, ged. 07-10-1710 in Joure/Haskerland, Friesland
4. Marijke (Maria) Jacobs, ged. 11-02-1714 in Joure/Haskerland, zie 415.
832. Egbert Jans (ook als Egbert Sibringe vermeld in 1698), [K] (Bron; eigen onderzoek en op deze site) Hij trouwde met;
833. Marchjen Pieters.,
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Jacopjen Egberts, ged. 11-09-1692 te Anloo. Zij trouwde met Jan Alberts Trouw
2. Pieter Egberts, ged. 15-12-1695 te Anloo, zie 416.
3. Jan Egberts, ged. 04-09-1698 te Anloo,
840. Eijbe Pauls., [K] (Bron) geboren rond 1670 in Gasselternijveen (Gasselte). Hij trouwde met;
841. Geertruid Claassen., geboren rond 1680 in Gasselternijveen.
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Hindrik Eijbes., geb. rond 1705 in Anloo, zie 420.
844. Reinder Poelmans, [V] [M] [K] (Bron) geboren op 26 oktober 1694 in Eexterveen (Anloo). Hij trouwde met;
845. N.N.,
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Reinder (Rein) Reiners Poelmans, geb. rond 1720 in Eexterveen, zie 422.
846. Gerrit Egberts Vijfschagt, [K] geboren rond 1687 in Bonnen. Hij trouwde met;
847. Lijsbeth Hindriks.
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Grietje Gerrits (Vijfschagt), geb. rond 1712 in Bonnen, zie 423.
876. Otto van Drueten (Druijten); [K] J.m. van Gent. Hij trouwde op 20 november 1703 te Angeren met;
877. Anna (Anneken en Joanna) Sophia van Milli(n)gen; J.d. van Malborg
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Agnes van Druten, ged. 16-09-1709 te Huissen (get. Sander Verburch en Agnes van Munster),
2. Joanna van Drueten, ged. 16-03-1712 te Huissen (get. Egbert Holl en Elisabeth van Millingen),
3. Margareta van Drueten, ged. 25-05-1714 te Huissen (get. Hent van Millingen en Agnes van Munster),
4. Maria van Drueten, ged. 23-01-1717 te Huissen (get. Willem van Drueten en Gerarda van Munster),
5. Egbertus Joannes van Drueten, ged. 13-11-1719 te Huissen Stad (get. Hent van Milligen en Agnes van Munster), zie 438.
6. Anna Judith van Drueten, ged. 01-01-1721 te Huissen (get. Jan Mauritz Verburgh en Elisabeth van Millingen),
7. Joannes van Drueten, ged. 25-03-1724 te Huissen (get. Hent van Milligen en Aagnes van Milligen),
8. Henricus van Drueten, ged. 02-02-1727 te Huissen (get. Jan MauritzVerburgh en de vrou van Hent van Milligen),
9. Christina van Drueten, ged. 17-03-1730 te Huissen (get. Hent: Verburcht en Elisabeth vanb Millingen),
878. Lammert Meulenbroek (Molenbroek en Molbroeck); [K] Soldaat in het Regiment van de Kolonel Baron van Louwrijk (1724). Hij trouwde (ondertr.) 29 juli 1724 en trouwde op 13 augustus 1724 te Arnhem met;
879. Anna Christ(ina) Hendricks; J.d. van Arnhem
Kinderen uit het huwelijk Meulenbroek/Hendricks o.a.(volgorde is nog niet duidelijk);
1. Margaretha (Martha) Meulenbroek, ged. 11-07-1725 te Arnhem (get. Piter en Willemken Massing), Zij trouwde met Hermanus Wouters,
2. Johannes (Jan) Meulenbroek, ged. 05-03-1726 te Arnhem (get. Johannes ....... grootvader). Hij trouwde met Garbrig Diks.
3. Gritjen Meulenbroek, ged. 16-04-1729 te Arnhem,
4. Ida Meulenbroek, ged. 24-04-1733 te Arnhem, zie 439.
5. Anna Molenbroeck, ged. 17-11-1734 te Arnhem,
6. Christina Molenbroeck, ged. 04-06-1736 te Arnhem,
7. Jacoba (Coba) Molenbroeck, ged. 04-02-1738 te Arnhem,
8. Clara Meulenbroek,
888. N.N., [K] Hij trouwde met;
889. Berentje Versteeg;
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Lambert Versteeg(h), zie 444.
908. Johannes Pauwels; [K] geb rond 1705 te Groesbeek, overleden te Beek, 6 juli 1773. Trouwde (kerk) te DUITSLAND Wyler, 24 feb 1729 (get. Reinardo Pauwels en Theodora van Heukelom) met
909. Bartholomea Heukelom van; overleden te Beek, 1 juli 1767.
Kinderen uit het huwelijk Pauwels/Heukelom: (Bron: Els Jeuriëns)
1. Joanna Pauwels, geb. Wyler (Dld), ged. 06-09-1731 te Wyler (Dld) ( Antonius Wilh. Dreijer Pastor van Wijler en Maria Meinders), overl. 14-09-1731 te Beek.
2. Hermannus Pauwels, geb. Sylva (of Silvia) staat voor het Lage Wald, gelegen in de gemeente Groesbeek, net aan de grens met Wyler, ged. 20-08-1732 te Wyler (Dld) (get. Jacobo Lamers, Gerardo van Offerden en Joanna Evers.).
3. Joannes (Jois) Pauwels, geb. Sylva (of Silvia) staat voor het Lage Wald, gelegen in de gemeente Groesbeek, net aan de grens met Wyler, ged. 15-11-1733 te Wyler (Dld) (get. Gerardo Rubben, Everhardo Maes en Anna van Heukelom).
4. Wilhelmus Pauwels, Sylva (of Silvia) staat voor het Lage Wald, gelegen in de gemeente Groesbeek, net aan de grens met Wyler, ged. 25-01-1735 te Wyler (Dld) (get. Meinardus Pauls c v zijn vader, Joannes Evers en Maria Toomesen), overl. 16-02-1735 te Beek.
5. Theodora Pauwels, Sylva (of Silvia) staat voor het Lage Wald, gelegen in de gemeente Groesbeek, net aan de grens met Wyler, ged. 19-04-1736 te Wyler (Dld) (get. Joes van Heukulom, Agnes Schuwenborg en Trudis Voss)
6. Hermanus Pauwels, geb. Sylva (Dld), ged. 21-11-1737 te Wyler (Dld)(get. Paulo Jansen, Rutgerus van Heukulom en Sophia Voss), overl. 11-01-1738 te Beek.
7. Hermanus Pauwels, ged. 10-03-1739 te Wyler (Dld), zie 454.
8. Sophia Pauwels, ged. 09-11-1741 te Wyler (Dld)(get. Rutgero van Heukulom, Maria Schouwenborg en Anna Sophia Lamers), trouwde Abraham Hendrix.
9. Paulus Pauwels, ged. 09-11-1744 te Wyler (Dld)(get. Reinero Reinen en Maria van Swollingen), overl. 12-01-1745 te Beek.
10. Paulus Pauwels, ged. 22-09-1747 te Wyler (Dld)(get. Jacobo Willems, Stephano Lamers en Anna ?), overl. 29-06-1748 te Beek.
910. verm. Johannes Jacobs of Jacobus Jacobs. [K] Trouwde te DUITSLAND Wyler, 10 aug 1731 met
911. verm. Elisabeth Koenen of Hendrina Willeesen.
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Petronella Jacobs., zie 455.
912. Adrianus Mee van der; [V] [M] [K] (bron: Henk v/d Mee)  geboren te DUITSLAND Keppeln, rond 1682, overleden te Keeken (Dld), na 14 maart 1738. Trouwde 2e 12-07-1729 te Keeken (Dld) met Elisabeth Willemsen, trouwde 1e 07-02-1708 te Keppeln met
913. Jacobina van den Boom Neijenhof; (bron: Henk v/d Mee) geboren te Keeken (Dld), overleden voor 1729.
Uit het huwelijk van der Mee/van den Boom Neijenhof:
1. Gerarda Gerrien van der Mee, ged. 24-02-1709 te Keppeln.
2. Joannes van der Mee, ged. 04-12-1710 te Keppeln, zie 456.
3. Gerardus van der Mee, ged. 10-11-1712 te Keppeln.
4. Petrus van der Mee, ged. 13-05-1714 te Keppeln.
5. Maria van der Mee, ged. 30-04-1716 te Keppeln, trouwde Alexander (Zander) Vierkens.
6. Arnoldus van der Mee, ged. 23-03-1718 te Keppeln, trouwde 12-05-1750 te Keeken (Dld) met Joanna Machtildis Janssen.
7. Henricus van der Mee, ged. 16-05-1720 te Keppeln.
Uit het huwelijk van der Mee/Willemsen:
8. Wilhelmus van der Mee, ged. 13-01-1732 te Keeken (Dld).
9. Jacoba van der Mee, ged. 14-03-1738 te Keeken (Dld).
914. Henricus Vermaes. [K] (Bron: Paul Bonke & Ton Vermaes) geb. Kekerdom voor 1695, overl. ald. 12-05-1745. De schepenbank van Kekerdom en Leuth, deel II 220) 13.7.1741, Magensheid zwischen Henr. Vermaes wittiben Marien Luefs und seinen kindern de 13 Julij 1741, Wir Henr. Pavenstät Sr. K.M. in Preussen richter der Stadt und Amter Cranenburg und in der Duffelt so dan Herm. Tonnesen und Jan v. Haaren scheffen der gerichts banck Keekerdom und Loet zeugen und bekennen hiermit offentlich, dass vor uns persohnlich kommen und erschienen seij Henrich Vermaes wittiber Marien Lulefs produciren einen schein Keekerdom vom heutigen dato, worin nun er, weilen mit einer Jenneken Engels ad secunda vota zu schreiten vorhabens, den P. allergd. edicten zufolge zwischen ihme und seine vorkindern, benentl Jantjen und Derck Vermaes in gegen wart derselben blutvormnnder Henr. Lulefs und Jan Wanders welche zugleich nebst dem hr Pastoren Bless zu Keekerdom als zeugen obbenandten schein des endes mit unterschreiben, scheid und theilung gemachet; mit begehren dass eom edles Gericht solche theilung gerichtlich beschreiben lassen mogte nachdem um das comparentz umbstande dem judicio bekandt und nicht abzustehen, dass glte vorkinder dabeij gefährdet. So haben wir richter und scheffen solchem suchen hiedurch statt gegeben und folgende gestalt zu papier bringen lassen, als: Soll der vater Henrich Vermaes einem jeglichen der gedachten kinder wegen ihres mntterl versterbs weilen selbige bereits zu ihren unmundigen jahren gekommen sind, die summe von 30 gulden holl so fort aus zukehren gehalten seijn. Soll der vater Vermaes dagegen das hauss und einbudel erblich behalten jedoch Shuldig seijn alle passive schulden auf sich zu nehmen und zu bezahlen ohne dass besagten vorkindern an ihr mutterlich versterb desfals etwa soll geknrtzt werden mogen. In wahrheits urkund haben wir richter und scheffen eingangs gemeld dieses magenscheid mit unsers gewohnlichen richters und gemeinen scheffen siegele auch eigenhandiger unterschrift aufs spatium dieses corroboriret von unserm ad hunc actum ad subirten actuario Borghertz schreiben protocollo inseriren und subscribiren lassen; So geschehen Cranenburg d 13 julij 1741, JH Borghertz.
Tr.kerk (2) Kekerdom 04-08-1741 Lamers, Joanna, geb. voor 1720. (Na het overlijden van Henricus Vermaes hertrouwt Joanna Lamers (verm) in 1747 met Ruis, Arnold.) Schepenbank van Kekerdom en Leuth, deel II 237) 3.2.1747, Magenscheid zwischen Jenneken Laemers wittiben Henr. Vermaes und ihren kinde Jan Vermaes vom 3 feb 1747, Ich J.C.E. von de Wall k.p. richter der stadt und amter Cranenburg und in der Duffelt so dann wir Wander von Steen und Joh Huisman scheffen der gerichtsbank Leuth und Keekerdom urkunden hirmit dass heute dato vor uns persohnl erschienen seij Jennecken Laemers wittibe des verstorben Henrich Vermaes und Walrave von Benthum als vormunder von ihrem sohn Johan Vermaes und zu erkennen gegeben wie sie gesinnet wäre mit Arnhttps://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-holman/I1091626535.phpVermaes gezeuget nahmens Joh. Vermaes sein vaterlich versterb beweisen musste mit bitte dass darnber ein forml magenscheid ausgefertiget werden mogte, welchem suchen dann auch statt gegeben und folgendes magenscheid aufgerichtet werden. Soll die vorhabende ehe forders auss durch priesters copulation vollzog werden. Verspricht sie vorgltes kind ehrlich und standes massig zu erziehen. Ist nach reifer examination ihrer effecten, weilen selbige sehr gering und das kind noch klein, dahin verabredet, dass sie vorglten ihrem sohn Joh. Vermaes beij erhaltenen mundigen jahren, oder wan er sich consensu parentum et tutorum verheijrathen wurde, fur sein vaterl antheil 30 Clevische dahler baar auskehren solle fur welche 30 dahler ihr anwesender bruder Alert Laemers caviret und noch daneben zu wahrburg gestellet. Wander von Steen und Joh. Huisman. Desuper stipulando. Zur wahrheits urkund haben wir dieses magenscheid dupliciter expediren lassen mit unsern gewohnl respee richterl und scheffen siegeln bedrucket von gerichtschreiber protoc: inseriren und unterschreiben demnachss daran ein exemplar die wittiben des andere aber dem vormund uberreichen lassen. So geschehen Cranenburg d 3 febr 1747.
Tr.kerk (1) Kekerdom 17-05-1716
915. Maria Luffs (Lulfs, Lulefs, Luefs). ged. (RK) Kekerdom, overl. ald. 30-12-1740. Maria woonde 2 jaar op de Erfmeisterij te Erlecom.
Uit het huwelijk Vermaes/Luffs:
1. Joanna (Jantjen) Vermaes, zie 457.
2. Henricus Vermaes, ged. Kekerdom 31-08-1718 (get.: Bartholomeus Vermaes en Elisabeth van Haren), overl. ald. 19-07-1720.
3. Theodorus (Derck) Vermaes, ged. (RK) Kekerdom 01-06-1720 (get.: Gerardus van Haaren en Elisabeth Kaeltje).
4. Margaretha Vermaes,  ged. (RK) Kekerdom 30-01-1722 (get.: Joes Wanders, Maria Hubers en Anna van Benthum), overl. ald. 26-05-1732.
5. Henricus Vermaes,  ged. (RK) ged. (RK) Kekerdom 23-07-1723 (get.: Joes Wanders en Anna Elisabeth Willems), overl. Erlekom 10-09-1726.
6. Henricus Vermaes,  ged. (RK) Kekerdom 12-02-1727 (get.: Theodorus Beeckhuysen, Joes Euwes en Joanna Peters), overl. ald. 01-06-1730.
Uit het huwelijk Vermaes/Lamers:
1. Joannes (Jan) Vermaes, ged. (RK) Kekerdom 21-10-1742 (get.: Joes Wanders, Fredericus Lamers en Maria van Beeckhuysen).
2. Henrica Vermaes,  ged. (RK) Kekerdom 28-07-1745 (get.: Lamberus Lamers en Helena van Benthem), overl. ald. 09-11-1745.
916. Wilhelmus Hell; [V] [M] [K] (bron: Henk v/d Mee) gedoopt te Schenkenschans, 11 maart 1694, overleden te Millingen, 10 juni 1759. Trouwde 1e 21-05-1730 te Schenkenschans met Elisabeth T(h)ijssen (zie 933-3), trouwde 2e te Schenkenschans, 17 april 1735 met
917. Aleida Thünissen; [V] [M] (bron: Henk v/d Mee) geb. rond 1710 (te Oud-Zevenaar),overleden te Millingen, 3 nov 1770, begr. Bimmen (Dld).
Uit het huwelijk Hell/T(h)ijssen:
1. Joannes Hell, ged. 16-02-1731 te Bimmen (Dld), trouwde 01-11-1754 te Millingen met Margaretha van Raeij.
Uit het huwelijk Hell/Thünissen:
2. Maria Elisabeth Hell, ged. 15-02-1736 te Bimmen (Dld), (get. Henricus de Laer, Joanna Brants).
3. Maria Hell, ged. 04-07-1737 te Bimmen (Dld), (get. Rudolphus Thijssen, Maria vermaes) trouwde 02-06-1761 te Bimmen (Dld) met Bartholomeus Franken.
4. Nicolaus Hell, ged. 18-10-1738 te Bimmen (Dld), (get. Theodorus Thünissen, Gertrudis Thijssen) zie 458.
5. Wilhelmus Hell, ged. 03-05-1740 te Bimmen (Dld), (get. Cornelius Thijssen, Maria Goossens) trouwde 1e 19-04 1756 te Schenkenschans met Maria van Ooij, trouwde 2e 22-07-1763 te Schenkenschans met Maria Driessen, trouwde 3e 24-04-1766 (te Millingen) met Henrica (Hendrina) Roosenboom.
6. Henricus Hell, ged. 25-05-1742 te Bimmen (Dld) (get. Joannes Thijssen, Maria Tunnissen pro qua levavit Gertrudis Mostert), trouwde 26-04-1761 te Millingen met Petronella Boelders.
7. Theodorus Hell, ged. 03-11-1743 te Bimmen (Dld) (get. Theodorus van Ophuisen, Godefrida van Benthem), trouwde 14-05-1782 te Bimmen (Dld) met Joanna Laemers.
918. Joannes Janssen; [V] [M] [K] ged. 16 nov.1706 te Bimmen (Dld) (get.Henricus Arnts en Henrica van de Sandt), met
919. Catharina Hackfort; [V] [M] ged.11 aug.1702 te Bimmen (Dld) (get. Theodorus Speet, Ida Dunck) overl. 10 sept.1754 te Millingen.
Kinderen uit het huwelijk Janssen/Hackfort:
1. Wilhelmina Janssen, ged. 05-1727 te Bimmen (Dld) (get. Hermanus Simens, Joanna de Bruijn)
2. Henricus Janssen, ged. 28-01-1730 te Bimmen (Dld) (get. Henricus Janssen, Helena van de Sandt)
3. Hermannus Janssen, ged. 29-06-1733 te Bimmen (Dld) (get. Jordanus Janssen, Christina Buskens)
4. Joanna Janssen, ged. 12-06-1737 te Bimmen (Dld) (get. Joannes Huijsman, Wilhelmina Thijssen)
5. Joanna Maria Janssen, ged. 10-12-1741 te Bimmen (Dld) (get. Joannes Peters, Aleida Hackfort)
6. Bartholomea Janssen, ged. 1745 te Bimmen (Dld), zie 459.
930. Wilhelmus Gisbers/Gijsbers; [K] (Bron:) overleden 4 september 1730 , trouwde 31 januari 1716 te Kekerdom met;
931. Gerarda van Steen; [V] [M] overl. 11 nov.1737 te Kekerdom . Zij hertrouwde na 1730 met Abel Lamers, (ook Allerd of Alderbertus Laemers genaamd), overleden op 20 februari 1762 in Kekerdom.
Uit het huwelijk Gijsbers/Van Steen o.a.:
1. Elisabetha Gijsbers (Gisbers), zie 465.
2. Margaretha Gijsbers; ged. 01-01-1719 te Kekerdom (get: Barth. van Steen en Elisabeth Jansen).
3. Willemina Gijsbers; ged. 11-05-1721 te Kekerdom (get: Joês van Steen en Margaretha Spronck).
4. Henricus Gijsbers; ged. 30-11-1724 te Kekerdom (get: Wilhelmus Cornelisse en Anna Elisabeth Willemse).
932. Joes (Jan of Joannes) Tijssen; [V] [M] [K] overl. voor 8 febr. 1728, bezat als "Samptliche Naebuyr" weiderecht op de gemeente Millingen 10-06-1681 en 31-03-1698. Jan was met Roelman Aernts borg voor Willem Hell, pachter van het 2e perceel van de Bouwinge van Derk Franken. Bij een proces op 08-02-1728 tegen zoon Jan, spant de moeder en een broer van Jan de jonge zich in voor z'n vrijlating, zodat mag worden aangenomen dat Jan de oude reeds was overleden. Trouwde 1e 3 juni 1689 te Millingen met Geertruida de Wael, trouwde 2e 12 febr. 1693 te Schenkenschans (Dld) met;
933. Marijtjen (Maria) Pekel (Peckel);[V] [M] geb. Griethausen (Dld), overl. 10 mei 1737 te Millingen
Uit het huwelijk Tijssen/Pekel:
1. Hendrick Tijssen, ged. 24-11-1694 te Bimmen (Dld), (get. Steven Arnds, Derick Peckel, Marij de Beijer), trouwde 1e voor 1715 met Joanna Willemsen, trouwde 2e 16-08-1739 te Schenkenschans (Dld) met Geertruida (Gerarda) van Rienen (Nielen).
2. Joannes (Jan) Tijssen, ged. 15-11-1696 te Bimmen (Dld), (get. Hendrick de Laer, Jan Peckel, Jantien Arnts), zie 466.
3. Elisabeth (Lijsbeth) Tijssen, ged. 02-03-1699 te Bimmen (Dld), (get. Arndt de Laer, Gerien Arnts, Elisabeth Jansen), trouwde 21-05-1730 te Schenkenschans (Dld) met Willem Hell. (zie 916)
4. Cornelia Tijssen, ged. 15-03-1701 te Bimmen (Dld), (get. Reinerus Hoevels, Jenneken Bless)
5. Rudolphus (Roelof) Tijssen, ged. 13-08-1704 te Bimmen (Dld), (get. Joannes Brans) trouwde 17-06-1752 te Keeken (Dld) met Hendrina Brans.
6. Helena Tijssen, ged. 30-11-1706 te Bimmen (Dld), (get. Henricus Arents, Wilhelma van de Pavert) trouwde 08-05-1735 te Schenkenschans (Dld) met Theodorus (Derk) van Ophuysen.
7 Gertrudis (Gerritjen, Gertje) Tijssen, ged. 03-11-1709 te Bimmen (Dld), (get. Wilhelmus de Wael, Naeleken Jacobs) trouwde 03-05-1750 te Schenkenschans (Dld) met Lamert Jansen.
934. Frederick Goossens; (Bron:) [V] [M] [K] geb. te Herwen, overl. 1 mrt. 1754 te Millingen, Burgermeester van Millingen, trouwde 11 juni 1699 te Millingen (Herwen 21-05-1699) met
935. Sibilla (Aleida) van de Pavort; [V] [M] geb. Millingen.
1. Theodorus Goossens, ged.26-03-1704 te Bimmen (Dld) (get. Gerardus de Laer, Josse Amptsman maes, Clara Raulin).
2. Maria Goossens, ged. 01-06-1706 te Bimmen (Dld) (get. Joannes de Wael, Margaretha Gerlichs), zie 467.
3. Aleida Goossens, ged. 03-10-1710 te Bimmen (Dld) (get. Arnoldus de Laer, Anna Strengers).
940. Bernardus Beekhuizen; [K] trouwde 5 mei 1717 te Kekerdom met
941. Margaretha Hets; overl. 25 mrt.1742 te Kekerdom.
Uit het huwelijk Beekhuijse/Hess:
1. Henricus Beekhuijse, ged. 24-03-1718 te Kekerdom.
2. Joës Beekhuijse, ged. 04-03-1722 te Kekerdom.
3. Joanna Maria Beekhuijse, ged. 03-04-1725 te Kekerdom.
4. Rutgerus Beekhuijse, ged. 19-03-1729 te Kekerdom, zie 470.
942. Jacobus van Lier; [V] [M] [K] Geb.ca.1689, afkomstig uit Rijswijck, trouwde (kerk) 2e op 14 okt.1723 te Keeken Dld. met Margareta Mortenaers, trouwde (kerk) 1e op 19 juni 1707 te Millingen met
943. Bartholomea (Bartje) Speet; [V] [M] afkomstig uit Millingen
Uit het huwelijk Van Lier/Speet:
1. Henricus van Lier; geb. te Millingen, ged.11-11-1707 te Kekerdom, 
2. Theodorus van Lier, geb. te Millingen, ged. 25-02-1709 te Kekerdom, trouwde 1741 Aleida Francken.
3. Elisabeth van Lier, geb. te Millingen, ged. 22-05-1710 te Kekerdom, trouwde 1e Bernardus Beurmans, trouwde 2e Theodorus Ferenschildt.
4. Hermannus van Lier, ged. 22-12-1711 te Keeken Dld., trouwde 1e Joanna Arnts, trouwde 2e Elisabeth Matman.
5. Johanna van Lier, ged. 13-07-1713 te Keeken Dld.,
6. Everhardus van Lier, ged. 31-12-1714 te Keeken Dld.,
7. Ida van Lier, zie 471.
8. Joanna van Lier, ged. 07-02-1718 te Keeken Dld.,
9. Helena van Lier, ged. 16-09-1719 te Keeken Dld.,
10. Joannes van Lier, ged. 02-11-1721 te Keeken Dld.,
Uit het huwelijk Van Lier/Mortenaers:
11. Bartholomeus van Lier, ged. 04-05-1724 te Keeken Dld.,
12. Margareta van Lier, ged. 29-01-1726 te Keeken Dld.,
13. Hermanus van Lier, ged. 07-10-1727 te Keeken Dld.,
14. Wilhelmus van Lier, ged. 11-12-1729 te Keeken Dld.,
15. Wilhelmus van Lier, ged. 12-12-1730 te Keeken Dld., trouwde Henrica Steen.
16. Bartholomeus van Lier, ged. 25-12-1732 te Keeken Dld.,
17. Theodora van Lier, ged. 02-01-1735 te Keeken Dld., trouwde Arnoldus Verhoeven.
948. Claes Arents; [V] [M] [K] geboren rond 1650, alles te Millingen, begraven te DUITSLAND Bimmen, 12 nov 1693. Trouwde rond 1690 met
949. Arnolda (Erntie) Huijsmans; [V] [M] begraven te DUITSLAND Bimmen, 26 okt 1727. Zij hertrouwde rond 1695 met Frederik Moers.
Uit het huwelijk Arents/Huijsmans:
1. Roelman Arnts, ged. 06-12-1691 te Bimmen (Dld) (get. Steven Arnts, Ruth Arnts, Marij Brans), zie 474.
950. Gerhardus Arntz (Arns); [V] [M] [K] overleden voor 15 feb 1748. Trouwde rond 1700 met
951. Margaretha Reintjes; overleden na 11 sep 1734.
Uit het huwelijk Arntz/Reintjes:
1. Johanna Maria Arns, zie 475.
2. Maria Aerns, overl.07-03-1785 te Meht (Dld), trouwde met Henrich van Ackeren.
956. Henricus Jansen; [K] overl. 7 juli 1719 te Bimmen (Dld), trouwde met
957. Maria van de Sandt;
Uit het huwelijk Jansen/Van de Sandt:
1. Henricus Jansen, ged. 21-05-1705 te Bimmen (Dld) (get. Joannes van Bisselick en Henrica Janssen)
2. Joannes Jansen, zie 478.
3. Jordanus Jansen, ged. 23-06-1708 te Bimmen (Dld) (get. Wesselius Remij en Joanna Arnts)
4. Aleijda Jansen, ged. 28-09-1712 te Bimmem (Dld) (get. Theodorus Arndts en Anna Janssen)
5. Jacobus Jansen, ged. 04-03-1717 te Bimmen (Dld) (get. Joannes van Bisselick en Arnolda van de Sandt)
958. Hermanus Reinders; [K] overl. 17 januari 1751 te Bimmen (Dld), trouwde met
959. Bartholomea Gerrits (Gerritsen, Gaertiens, Evers); overl. 5 december 1729
Uit het huwelijk Reinders/Gerrits:
1. Joannes Reinders, ged. 15-11-1708 te Bimmen (Dld) (get. Theodorus Busch en Elisabetha Knellissen)
2. Joannes Reinders, ged. 10-12-1709 te Bimmen (Dld) (get. Henricus Reinders en Wilhelma Engelen)
3. Wilhelmina Reinders, ged. 25-09-1711 te Bimmen (Dld) (get. Bernardus....)
4. Wilhelmus Reinders, ged. 26-01-1714 te Bimmen (Dld) (get. Stephanus Reinders en Wilhelma Lippis)
5. Catharina Reinders, ged. 02-02-1716 te Bimmen (Dld) (get. Ruthgerus Fierkens en Wilhelmina Reijmers)
6. Joanna Reinders, ged. 21-07-1717 te Bimmen (Dld) (get. Joannes Mulder en Godefrida Brans)
7. Guida Reinders, zie 479.
8. Maria Catharina Reinders, ged. 21-12-1722 te Bimmen (Dld) (get. Praenobilis Dns Gisbertus ab Hoevel cujus loco suc. Henricus ......; Praenob. Dna Joanna Lucretia Catharina van der Hoevelick conj. de Rohe cujus loco susc. Jacomina Adrians)
9. Maria Antonetta Reinders, ged. 25-12-1724 te Bimmen (Dld) (get. L.B. de Rohe pro loco levavit Henricus Bancken en Elisabeth Hendrickx)
10. Gertrudis Reinders, ged. 01-06-1727 te Bimmen (Dld) (get. Joannes Reijmers en Gertrudis Mostert)
11. Joannes Theodorus Reinders, ged. 05-12-1729 te Bimmen (Dld) (get. Theodorus Bouman en Gertrudis Vermaes)
960. Petrus Arnts (Arns); [V] [M] [K] geboren rond 1666, overleden te DUITSLAND Niel, 1 feb 1713. Trouwde te DUITSLAND Niel, 23 okt 1691 met
961. Johanna (Jantien) Bran(d)ts; overleden te DUITSLAND Niel, 16 jan 1711.
Uit het huwelijk Arnts/Bran(d)ts:
1. Johannes Arntz (Arents), geb. rond 1700, zie 480.
2. Elisabeth Arns, ged. 26-09-1702 Niel (Dld).
3. Theodorus Arnts, ged. 04-03-1707 te Niel (Dld), overl. rond 1708 te Niel (Dld).
4. Theodorus Arnts, geb. rond 1708 te Niel (Dld).
5. Gertrudis Arns, ged. 16-11-1711 te Niel (Dld).
962. Wilhelmus Benthum van; [V] [M] [K] (bron: Guido van Benthem) geboren rond 1653, overleden te DUITSLAND Bimmen, 27 sep 1702. Trouwde te Millingen, 29 juni 1690 met
963. Hilleke (Tülleken) Hellings (Gellinghs); overleden te DUITSLAND Bimmen, 11 aug 1727.
Uit het huwelijk van Benthem/Hellings, o.a.: (bron: Guido van Benthem)
1. Jacob van Benthem, ged. 30-06-1686 te Bimmen (Dld).
2. Joannes van Benthem, ged. 10-01-1692 te Bimmen (Dld) (get. Conradt Arnts, Jan Tijssen, Jantien Sijmis).
3. Margaretha (Grietje)(Gaertien) van Benthem, zie 481.
986. Theodorus Holterman; [K] Hij trouwde met;
987. Elisabetha Voss van de Kerkhoff;
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Arnoldus Holterman, ged. 09-10-1704 te Zijfflich (Dld) (get. Joannes Peters en Gertrudis Holtermans ex Ooij),
2. Wilhelmus Holterman, ged. 30-11-1705 te Zijfflich (Dld) (get. Wilh: Bartholomeus v. Elderen en Margaretha Spronk),
3. Henricus Holterman, ged. 30-11-1705 te Zijfflich (Dld) (get. Henr.: Henricus Voss en Gertrudis v. Kerkhoff)
4. Elisabeth Holterman: ged. 05-02-1711 te Zijfflich (Dld), zie 493.
5. Joanna Holterman: ged. 23-10-1712 te Zijfflich (Dld) (get. Wilhelmus Holterman en Elisabetha Janssen),
6. Arnoldus Holterman: ged. 20-06-1717 te Zijfflich (Dld) (get. Wilhelmus Holterman en Maria v. Bentum),
988.  
989.  
990. Everardus (Evert) Vergoor; [K] Trouwde (kerk Ned-geref) 17 februari 1697 te Millingen (Gld) met
991. Agnete (Agnes of Angenis) Laks (Lax);
Uit het huwelijk Vergoor/ Laks;
1. Hendrick Vergoor, geb te Millingen (Gld), ged (RK) 16-01-1698 te Bimmen (Dld)
2. Hannes Vergoor, geb te Millingen (Gld), ged (RK) 16-01-1698 te Bimmen (Dld)
3. Theodora Vergoor, geb te Millingen (Gld), ged (RK) 05-01-1703 te Bimmen (Dld)
4. Theodorus Vergoor, geb te Millingen (Gld), ged (RK) 01-04-1704 te Bimmen (Dld)
5. Wilhelmus Vergoor, geb te Millingen (Gld), ged (RK) 11-01-1708 te Bimmen (Dld)
6. Gerardus Vergoor, geb te Millingen (Gld), ged (RK) 17-10-1713 te Bimmen (Dld)
7. Wilhelmus Vergoor, geb te Millingen (Gld), ged (RK) 22-06-1717 te Bimmen (Dld)
8. Ida Vergoor, geb te Millingen (Gld), zie 495
9. Peter Vergoor, trouwde met Elisabeth Danen. Dit gezin telde 5 kinderen.
992. Bernardus Andrisse; [V] [M] [K1] [K2] geb.ca.1680, trouwde met
993. Anna Maria Roebelungs
Uit het huwelijk Andrisse/Roebelungs:
1. Henricus Driessen, ged. 04-07-1706 te Donsbruggen.
2. Maria Driessen, ged. (RK) 25-03-1708 te Kekerdom, get. Hermannus Koerwinkel en Hendrina Vervoort.
3. Arnoldus Driessen, zie 496.
4. Christina Driesse, zie 501.
5. Gertrudis Driessen, ged.(RK) 06-08-1713 te Kekerdom, get.Lucas van Bentum.
6. Gerardus Driessen, ged.(RK) 02-12-1716 te Kekerdom, get. Damianus Janssen en Damianus van Oij et Maria Arns.
994. Bartholomeus Gerlings (Gerlics of Gerlichs); [K] trouwde (kerk) 23 april 1703 te Keeken (Dld) met 
995. Maria Lenders;
Uit het huwelijk Gerlings/Lenders, o.a.:
1. Maria Gerlics (Gerlings): ged. 20-04-1704 te Keeken (Dld), zie 497.
2. Joannes Gerlichs: ged. 07-02-1706 te Keeken (Dld), get. Joannes (Cluis) en Hermin Schuurmans.
3. Theodora Gerlichs: ged. 20-10-1708 te Keeken (Dld), get. Theodorus Pekel en Everarda Scholten.
996. Petrus Cans; [K] (Bron: Theo Eerden uit Zoetermeer) Hij trouwde met;
997. Margaretha Beeren;
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Hendrikus Canssen: geb. 24-11-1717 te Sambeek, zie 498.
998. Theodorus Daeme, [V] [M] [K] (Bron:) gedoopt 11 april 1697 te Uedem (Dld), get.; Henricus Poein, Henricus Moll en Elisabeth Lucas, begraven 9 sept.1773 te Millingen, trouwde (kerk) 2 okt.1718 te Millingen met
999. Maria Reijmers, [V] [M] begraven 11 nov.1754 te Millingen
Uit het huwelijk Daeme/Reijmers:
1. Gisberta Daeme, geb.te Millingen, ged. 01-09-1721 te Kekerdom (get.Margaretha Reimer)
2. Anna Daeme, geb. te Millingen, ged.23-10-1723 te Kekerdom (get.Richardus Reimers, Maria Vervoordt, Elisabeth Tonnisse)
3. Christophorus Daams, geb.te Millingen, ged.07-01-1726 te Kekekrdom, overl.19-10-1801 te Millingen, tr.1752 met Gerarda Thomese.
4. Gisbertus Daeme, geb.te Millingen, ged.28-04-1728 te Kekerdom, tr.1758 met Elisabeth Terwind.
5. Joanna Daeme, geb.te Millingen, ged.17-02-1731 te Bimmen (Dld) (get.Joannes Thijssen, Joanna Verwaijen)
6. Henricus Daeme, geb. te Millingen, ged.03-06-1735 te Bimmen (Dld) (get.Joannes Gellings, Theodora Stienesen), begr. 21-07-1797 Kekerdom. Hij tr. 21-01-1766 te Kekerdom met Joanna Daamen, ged. 18-05-1746 Kekerdom, begr. 02-04-1790 Millingen.
7. Bartholomea Daams, zie 499.
1000. Joannes (Jan) Sta(e)jen; [K] geboren rond 1680 te Germenseel (Dld) tegenwoordigh in Oij woonende, overl. 11 maart 1723 te Zeeland (Millingen), trouwde (onder) 31 jan.1705 te Ooij en 22 febr.1705 getrouwd te Ooij met
1001. Maria Vermegen (Van Megen); geboren rond 1680 te Ooij, overleden 28 augustus 1726 te Zeeland (Millingen), begraven te Kekerdom, wed. van Jan Stajen in het Zeeland,  trouwde 2e op 28 januari 1725 te Millingen met Peter Vergoor, j.m. van Millingen,
Uit het huwelijk Stajen/Vermegen:
1. Hendrina Staejen, ged. 24-08-1705 te Ooij, get. Arent Staejen, Cornelis van Megen, Hendrina Goossens huijsvrouw van Jacob v.d. Linden en Judith van Megen.
2. Gisbertus Staien, ged. 06-01-1707 te Zijfflich (Dld), get Gisbertus van Megen en Maria Staeij.
3. Hester Stajen, ged. 1708 te Leuth, get. Theodorus Staej, Maria van Megen en Maria van Benthem, overl. 27-09-1730 te Zeeland (Millingen), begr. te Kekerdom.
4. Johan Staaijen, ged. 01-11-1711 te Millingen, get. Johan van Moetsfeldt en Gerretje Staijen.
5. Bartholomeus Stajen, geb. Zeeland, ged. 03-03-1713 te Kekerdom, get. Theodorus Stajen Gisberta Stajen.
6. Bartholomeus Stajen, geb. Zeeland, ged. 07-03-1714 te Kekerdom get. Mathias Vermegen en Ida Jansen.
7. Maria Catharina Stajen, geb. te Zeeland (Millingen), ged. 05-05-1715 te Millingen, get. Cornelis Bekker, Maria Catharina vanEck van Pantaleon en Catharina Zadelaers.
8. Bartholomeus Stajen, geb. Zeeland, ged. 07-10-1716 te Kekerdom get. Wilhelmus van de Pavert en Hendrina Croos of Croes
9. Bartholomeus Stajen, geb. Zeeland, ged. 11-01-1718 te Kekerdom, zie 500.
10. Gijsbert Stajen, geb. Zeeland, geb 24-08-1719 te Millingen, get. Henderick Diederich van Mostfeldt en Clara Catharina Carp.
11. Joanna Stajen, geb. Zeeland, ged. 02-01-1721 te Kekerdom, get. Gijsbertus Sondagh, Liesbet Jansen en Anna Geene
12. Willemina Stajen, geb. Zeeland, ged. 08-09-1722 te Kekerdom, get. Hermannus Pruis?, Maria Holterman en Joanna Euwes
Uit het huwelijk Vergoor/Vermegen;
12-a Antonetta Maria Vergoor, ged. 09-08-1726 te Millingen, get. Johan Bertram van Motsfeldt, Justitz und Hofgerichts Rhat und Clevischer Land-Dorst, Ampts Verwiser, en de Mevr. Antonetta Maria Geheimtte Regirunghs Rhatin.
1002. = 992 Bernardus Andrisse;
1003. = 993 Anna Maria Roebelungs;
1004. Joannes Heijmen; [K] Hij trouwde op 11 november 1687 te Keeken (Dld) met;
1005. Theodora Croes;
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Rutgerus Heijmen, ged. 18-07-1688 te Keeken (Dld), zie 502.
2. Henricus Heijmen, ged. 06-02-1690 te Keeken (Dld),
3. Jenneke Heijmen, ged. 22-07-1691 te Keeken (Dld),
4. Joanna Heijmen, ged. 22-02-1694 te Keeken (Dld),
5. Henricus Heijmen, ged. 15-02-1696 te Keeken (Dld),
6. Alexander Heijmen, ged. 29-06-1698 te Keeken (Dld),
1012. Nicolaus Verhuiven; [V] [M] [K] ged. 6 februari 1678 te Griethausen (Dld), trouwde met
1013. Allegunda Isvelts;  geb. rond 1680
Uit het huwelijk Verhuiven/Isvelts o.a.:
1. Lambertus Verhoeve, ged. 04-02-1708 te Griethausen (Dld) get: Melchiot Isvelts, Joanna Issen en Elisabeth Verhoeven.
2. Theodorus Verhoeven, ged. 29-04-1709 te Griethausen (Dld), zie 506.
3. Lambertus Verhoeve, ged. 18-12-1710 te Griethausen (Dld), get:Nicolao Conders, Joanne Bosman en Gertrude Verheijen.
4. Hendrina Verhoeve, ged. 20-08-1712 te Griethausen (Dld), get: Arnoldo Huibers, Sibilla Huibers en Joanna Verhoeven.
5. Henricus Verhoeve, ged. 09-03-1714 te Griethausen (Dld), get: Arnolde Haes, Hermanno Huibers en Catharina Haes.
6. Hermannus Verhoeve, ged. 17-11-1715 te Griethausen (Dld), get: Theodoro Scholten, Bernardus Blenck en Theodora Heimen.
1014. Jacobus Eijgman (Egman, Eijckman); [K] overl.30 jan.1731 te Bimmen (Dld), trouwde met
1015. Gertrudis Noll;
Uit het huwelijk Eijgman/Noll:
1. N.N. filius; ged.Bimmen (Dld) 08-04-1699, get: Arnoldus Noll en Henrica Murters.
2. Elisabetha Eijkmans: zie 507.
3. Johannes Eijkmans: ged. Bimmen (Dld) 06-08-1702, get: Bartholomeus Noll en Theodora van Lier.
4. Johannes Eijkmans; ged. Bimmen (Dld) 30-08-1703, get: Joannes Daems en Anna van Kempen.
5. Casparus Eijkmans: ged. Bimmen (Dld) 06-12-1705, get: Adolphus Busschens en Maria Peeckel.
6. N.N.: ged. Bimmen (Dld) 09-03-1708, get. Bartholomeus Noll en Joanna Arnts.
7. Jacobus Eijkmans; ged. Bimmen (Dld) 24-05-1711, get. Josephus Stokman en Anna Strengers.
1016. Hermannus Morter; [K] geboren rond 1660, Hij trouwde met;
1017. Margareta Vierkens; geboren rond 1665,
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Bartholomaeus Morter, ged. 27-10-1686 te Griethausen (Dld) (get. Joanna Heisterman, Ottona Rycke en Eulalia Morter),
2. Theodora Morter, ged. 29-01-1690 te Griethausen (Dld) (get. Gertrude Bogels, Elisabetha Kracht en Gerardo Muller),
3. Joannes Morter, ged. 13-01-1694 te Griethausen (Dld), zie 508.
4. Margareta Morter, ged. 06-04-1696 te Griethausen (Dld) (get. Lyffert Morters, Joanna Lucassen en Jacobo van Udem), overl. 01-08-1751 in Griethausen (Dld). Zij trouwde op 14-10-1723 te Keeken (Dld) met Jacobus van Lier, geb. rond 1679 te Rijswijk.
5. Sibilla Murter, ged. 29-06-1701 te Griethausen (Dld) (get. Elisabeth Dercks, Aldegonda (Eulalia) Mürters en Theodoro Mürters,
6. Bernardina Morter, ged. 18-11-1703 te Griethausen (Dld) (get. Mechtilde Sack, Elisabeth Althoff en Joanna Murter), overl. 06-11-1776 te Griethausen (Dld). Zij trouwde rond 1730 met Arnoldus Huibers, ged. 14-07-1686 te Griethausen (Dld).
 
 
Terug Volgende:

Generatie: XI, of
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX
 
 

effe mailen? Klik hier

Met dank aan: