De Kwartierstaat van Arie Leeuwrik.  

Generatie XI en XII

1 juli 2017

[V] = Vader, [M] = Moeder, [K] = Kind
= klikken voor de afbeelding (het opent in een nieuw scherm en moet boven in de balk worden weg geklikt)

  Generatie XI.  

Stamgrootouder

1040. Sijmon Haas; [V] [M] [K] geboren te Wijdenes, rond 1655, huwelijk onbekent.
1041. N.N.
Kinderen, o.a.:
1. Pieter Haas, geb. rond 1675 te Wijdenes, zie 520.
2. Mecke Haas, geb, rond 1675 te Wijdenes, trouwde 20-03-1695 te Wijdenes met Trijn.
1056. William Patricksz. Davidson; [V] [M] [K] geboren te Munckhart, rond 1610, Adelborst-Sergeant, hij is zeer jong uit Schotland vertrokken naar de vereenigde Nederlanden, overleden te Breda, 23 mei 1690, begraven te Breda in de kerk Merkendaal bij zijn vrouw. Hij gaat in ondertrouw op 11 november 1637 te Grave en trouwde op 29 november 1637 te Grave met
1057. Goswijna Thomasdr. van Kerkhof; [V] [M], geboren  te Tiel, overleden te Breda, 28 mei 1676. Wed. van Egbert Willemsz. Selihe een soldaat onder Kapitein Henderson,
Uit het huwelijk Davidson/van Kerkhof:
1. Maria Davidson, ged. 12-09-1638 te Grave in de St. Elisabeth Kerk, is altijd vrijster gebleven.
2. Johan Davidson, ged. 05-08-1640 te Grave in de St. Elisabeth Kerk, als vrijgezel gestorven in Zeeland in de stad Veere den 6 juli op dinsdag te halfs negen uren 1671.
3. Thomas Davidson, ged. 23-07-1642 te Grave in de St. Elisabeth Kerk, Sergeant, gesneuveld in 1678 in de slag bij Iperen, ondertrouw op 21-06-1666 en trouwde op 23-07-1666 te Nederhasselt met Geesken Balk, geboren in Friesoytha Zij hadden een zoon Patricus en een dochter Iefken.
4. Patricus Davidson, ged. 06-04-1644 te Grave, zie 528.
5. Judick Davidson, geb. rond 1646 te Grave, was gehuwd maar had geen kinderen.
6. Willem Davidson, ged. 18-08-1649 te Grave in de St. Elisabeth Kerk en is ongehuwd overleden.
1058. Zeger Sicambersz. van Arnhem; [V] [M] [K] Schout over het ambt Rheden (1636-1652), overleden rond 1657. Trouwde met
1059. Hendersken Gijsbertsd. Brouwer; [V] [M] geboren te Velp, overleden 1657.
Uit het huwelijk van Arnhem/Brouwer, o.a.:
1. Gijsbertha Zegers. van Arnhem, geb. 02-02-1644 te Rheden, zie 529.
2. Berendje Zegers. van Arnhem, trouwde 28-04-1667 te Spankeren met Gijsbert Vleming. (voor een kind uit dit huwelijk zie 529-5)
1060. Philippus Philippusz. Herlin; [V] [M] [K] (Bron; het boek "Het Schotse geslacht Davidson) geboren te Emden (Dld), 1630, Hij wordt de Stamvader genoemd van de Visquard tak. Hij studeerde theologie in Harderwijk, Franeker en Groningen en werd in 1654 in Visquard (Landkreis Emden) beroepen tot predikant. Predikant te Visquart (Dld), (Landkreis Emden) , overleden te Visquard (Dld), 5 maart 1670. Trouwde te Emden (Dld), 4 augustus 1655 (raadhuis) en 28 aug. 1655 (kerk) met;
1061. Anna Dirksen.; [V] [M] weduwe, geboren te Emden (Dld), 1635, overleden te Visquard (Dld), na 1697.
Uit het huwelijk Herlin/Dirksen, o.a.(er waren acht kinderen):
1. Philip III Herlijn, geb rond 1658 te Visquart, overl 18-12-1730 te Pilsum (Dld), trouwde te Norden (Dld) op 23-02-1693 met Hendrikje Kampen
2. Dirk Jansz. Herlijn, geb. rond 1660 te Visquard (Dld), zie 530.
3. Wopke Herlijn, geb. rond 1670 te Visquard (Dld), trouwde 1e 1695 te Visquard (Dld) met Berend N.N., trouwde 2e Tjade Lüken.
1062. Tiemen van der Poll. [K] Trouwde met
1063. Trinke.
Uit het huwelijk Van der Poll/N.N.:
1. Aaltje van der Poll, zie 531.
1088. Gerrit A(e)lbertsz. Slotemaker; [V] [M] [K] geboren te Sibbelhuizen, rond 1675. Trouwde met
1089. Hiltje Dirks..
Uit het huwelijk Slotemaker/Dirks.:
1. Havik Gerritsz. (Schipper), zie 544.
1090. Sijmon Pietersz BAKKER, [K] (Bron voor dit gezin: http://www.devries-doyle.org/GenBa.htm) In Noord-Scharwoude verkoopt in 1687 Pieter Cornelisz Rijp aan Sijmon Pietersz Backer een huis en erf, belend ten oosten de Heerestraet, ten noorden de gang van Pieter Aeriens Ootgers, ten zuiden de gang van Cornelis Jans Lansman, ten westen de Burgsloot, voor een custingbrief van ƒ 125:5:0 en ƒ 5:8:9 huurpenningen, boven betaalde gerede penningen ƒ 41:15:0 en huurpenningen ƒ 1:15:0. In Noord-Scharwoude verkoopt in 1709 Sijmon Pietersz Bakker aan Arijaan Baartsz Buijs een derde in een akker zaadland, groot het voorschreven gedeelte 3 snees, gelegen in de Zuidhoek van onze polder, belend ten noorden de koper annex, ten oosten Jan Smit, ten westen Claas Modder, voor 55 gld, verkoopt in 1712 Sijmon Pietersz Bakker aan Jan Willemsz Duijsent een akker zaadlands end annex, groot omtrent 2 snees 15 roeden, in 't Zuijtent van de polder, belend ten westen en noorde Jan Huijbertsz Anker, voor 60 gld, en verkopen in 1715 Trijn Jans weduwe van Sijmon Pietersz Bakker alsmede Pieter en Aris Sijmonsz Bakker haar zonen, ook voor hun twee onmondige dochters en zusters, aan Gerrit Arijaansz Swager, onze confrater schepen, een dam in de polder groot 7 snees 6 roeden 9 voeten, belend ten zuiden Claas Evertsz Modder, ten oosten en noorden Pieter Cornelisz Rijp, voor 12 gld 10 st ieder snees. In Koedijk worden in 1762 vanwege een erfeniskwestie verklaringen afgelegd door Aris Bakker oud ruim 68, Hark Ariensz Soet oud ruim 61 en Gerrit Haviksz oud ruim 36 jaar, allen wonende te Noord-Scharwoude, over Grietje Jans, zuster van Cornelis Jans Span, welke Grietje Jans vrouw is geweest van Pieter Sijmonsz Bakker, broer van Aris Bakker en oom van Gerrit Haviksz, welke laatste van zijn 12e tot zijn 19e jaar bij zijn oom Pieter Sijmonsz Bakker en Grietje Jans gewoond heeft. In Noord-Scharwoude verkopen in 1719 drie oud-regenten als gecommitteerden van de ganse vroedschap aan Arijaan Jansz Timmerman een huis en erf genaamd de Groene Schuer, belend ten oosten de Heerestraet, ten westen de Burgsloot, toebehoord hebbende Trijn Jans, weduwe van Sijmon Pietersz Bakker, voor een schuldbekentenis van 110 gld. Op de lidmatenlijst van Noord-Scharwoude van 25 juli 1719: Pieter Symonsz Bakker, zijn vrouw Griet Jans, en zijn moeder Trijn Jans overleden 14 december 1732.
Trouwde Noord-Scharwoude 11 februari 1685 met
1091. Trijn JANS, [V] [M] gedoopt (nederd. geref.) verm. Oudkarspel 3 september 1662, overleden Noord-Scharwoude 14 dec. 1732, impost op begraven ald. 17 december. 1732 (pro deo).
Uit het huwelijk Bakker/Jans. o.a.;
1. Pieter Sijmonsz. Bakker, ged. (nederd. geref.) Noord-Scharwoude 20 jan. 1686. doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 25 febr. 1720, woonde volgens de lidmatenlijst in 1720 'Over de Brug', impost op begr. Noord-Scharwoude 28 okt. 1757 (pro deo), In Noord-Scharwoude verkoopt in 1724 Pieter Cornelisz Bakker in huwelijk hebbende Guertje Pieters aan Pieter Sijmonsz Bakker een halve middelmuur, keuken en schuur en erf en een vrije gang bezuiden 't voorste gedeelte van 't huis tot de Heerestraat, en een vrije gang en aanleg over en aan verkopers erf bewesten de straat, belend ten oosten de Agtergraft, ten zuiden Pieter Jansz Boerijen, ten westen 't voorste gedeelte huis van Pietertje Pieters annex, voor 95 gld. In Noord-Scharwoude verkopen in 1736 Jan Cornelisz Moolenaar en Willem Jansz Heeman, diakenen van de gereformeerde kerk, aan Pieter Sijmonsz Bakker een achterste gedeelte van een oud huisje naast het zijne, belend ten noorden de koper, ten westen Pieter Jansz Schoenmaker annex, ten oosten de Agtergraft, voor 2 gld. Op de schellinglijsten van Noord-Scharwoude komt Pieter Symonsz. Backer voor in de periode 1729-1733 voor 1 schelling, Pieter Backer in de periode 1734-1735 voor 3 schellingen, Pieter Symonsz. Backer in de periode 1736-1747 voor 2 schellingen, na 1747 niet meer. tr. 1e Grietje ALDERTS, impost op begr. Noord-Scharwoude 16 febr. 1713 (pro deo), ondertr. (impost) 2e Noord-Scharwoude 29 april 1713 (pro deo, zij weduwe van Zuid-Scharwoude) Griet Jans SPAN, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 19 febr. 1721, impost op begr. ald. 11 maart 1748 (pro deo), ondertr. (impost) 3e Noord-Scharwoude 15 juni 1748 (pro deo, zij weduwe van Warmenhuizen) Jannetje POULIS, impost op begr. ald. 1 febr. 1754 (pro deo), wed. van N.N.
2. Aris Sijmonsz. Bakker, doet belijdenis (nederd. geref.) Noord-Scharwoude 25 febr. 1720 (woont op 't Suijder Eijland), in 1736 genoemd als schepen van Noord-Scharwoude, impost op begr. Noord-Scharwoude 5 aug. 1768 (impost ƒ 3).
In Zuid-Scharwoude verkoopt in 1713 Aris Zijmonsz Bakker, in huwelijk hebbende Arijaantje Arijaans weduwe van Cornelis Dirksz Boerman, wonende te Noord-Scharwoude, aan Engel Pieters weduwe van Pieter Gerritsz Heer een akker zaadland in de Kerkesloot, belend ten oosten Claas Houwen, ten westen de kinderen van Arijaan Jonker, groot 10 snees 11 roeden 6 voeten, voor 23 gld elk snees. In Noord-Scharwoude verkoopt in 1733 Dirk Opperdoes wonende te Twisk, ook voor zijn moeder Lijsbet Dirks, aan Aris Sijmonsz Bakker een akkertje zaadland in 't Zuidoosten van de polder, groot 5 snees, belend ten noorden Jan Groot annex, ten zuiden de erven Tijs Velderboer, voor 2 gld 11 st ieder snees, en verkopen in 1736 Jan Cornelisz Moolenaar en Jacob Sijpheer, diakenen van de gereformeerde kerk, aan Aris Sijmonsz Bakker een huis en erf met boomgaard, gelegen oversloot, belend ten oosten de koper, ten noorden de Paapmersloot, voor een custingbrief van 81 gld, inhoudende te betalen 1/3 gereed, 1/3 op Kerstmis 1736 en 1/3 op Kerstmis 1737. In Noord-Scharwoude verkoopt in 1740 Aris Sijmonsz Backer wonende alhier aan Claas Jansz Paaijes mede alhier woonachtig een huis met zijn erf omtrent het midden van het dorp, oversloot, belend ten westen de verkoper, ten oosten Jan Willemsz Duijsent, ten noorden de Paapmersloot, met de voorwaarde dat de eigenaar van het huis is gehouden de brug dienende tot een overgang over de Voorburgsloot naar de Heerestraat toe voor een vierdepart te onderhouden en bij verniewing te bekostigen, en dat de verkoper en zijn nazaten de vrijheid behouden om altoos regenwater uit de bak te mogen halen en daar ook inbrengen als hun belieft, voor 42 gld gereed en een kustingbrief van 70 gld. Op de schellingenlijsten van Noord-Scharwoude komt Aris (Symonsz) backer voor in de periode 1729-1733 voor 2 schellingen, Aris backer in de periode 1734-1736 voor 4 schellingen en in de periode 1737-1750 voor 3 schellingen, Aris Backer in de periode 1751-1759 voor 3 schellingen en in de periode 1760-168 voor 2 schellingen (1 schelling telt voor 15 stuivers)\RAA OA Noord-Scharwoude 46 en 1, blz. 199-232. In Noord-Scharwoude verkoopt in 1769 Leentje Klaas, weduwe van Aris Backer, aan Gerrit Strijbis de navolgende roerende en onroerende goederen. Eerstelijk een huis en erve benevens een boomgaart daar annex groot 4 snees, op het Eijlant bezuiden de Paapmersloot, belend ten oosten Dirk van Schagen, ten noorden voornoemde sloot. Item al het bouwgereedschap, kleine vaartuigen, benevens de meubelen, goederen en generaal alles wat in en omtrent het huis wordt bevonden, uitgezonderd hetgene door de verkoopster expres daarvan is afgezonderd en voor haar blijft behouden. Item een akker in de Paapmersloot groot 11 snees 10 roeden, belend ten westen Tijs Backer, ten oosten Jacob Pannekeet. Eindelijk een dito end zaadland in 't Zuidoosten van de polder, groot 4 snees 10 roeden, belend ten westen Jan Pietersz Houwen, ten oosten Lijsbet Koning. Het huis heeft recht van pad en overgang over het erf van Dirk van Schagen en over het erf van Hendrik Leen en Claas Arisz tot aan en over de voetbrug tot de Heerestraat toe. Betaald met een custingbrief van 632 gld tr. 1e; Noord-Scharwoude 26 sept. 1712 Ariaantje AARJENS, overl. ald. 25 aug. 1727, impost op begr. ald. 29 aug. 1727 (impost ƒ 3, volgens het impostboek 19 augustus 1727), wed. van Cornelis Dirksz BOERMAN, ondertr. (impost) 2° Noord-Scharwoude 2 april 1729 (pro deo) Leentje CLAAS, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 8 sept. 1728, impost op begr. ald. 1 juni 1773 (impost). In 1734 testeert voor de notaris te Zuid-Scharwoude Jacob Voormaij wonende te Warmenhuizen doch thans residerende te Noord-Scharwoude; hij institueert tot enige erfgename zijn nicht Aafje Kornelis, of bij vooroverlijden haar moeder Neeltje Jacobs mede wonende te Warmenhuizen, en legateert aan Aris Symonsz Bakker en zijn vrouw Madleentje Klaas te Noord-Scharwoude, of bij vooroverlijden de langstlevende van hen, 50 gld in gereed geld, mitsgaders voor Klaas Aris Backer hun zoon een nieuw kerkboekje met 2 zilveren krappen, en al zijn kleren en sieraden.

Tr. 1° Noord-Scharwoude 26 sept. 1712 Ariaantje AARJENS, overl. ald. 25 aug. 1727, impost op begr. ald. 29 aug. 1727 (impost ƒ 3, volgens het impostboek 19 augustus 1727), wed. van Cornelis Dirksz BOERMAN, ondertr. (impost) 2e Noord-Scharwoude 2 april 1729 (pro deo) Leentje CLAAS, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 8 sept. 1728, impost op begr. ald. 1 juni 1773 (impost ƒ 3). In 1734.
Testeert voor de notaris te Zuid-Scharwoude Jacob Voormaij wonende te Warmenhuizen doch thans residerende te Noord-Scharwoude; hij institueert tot enige erfgename zijn nicht Aafje Kornelis, of bij vooroverlijden haar moeder Neeltje Jacobs mede wonende te Warmenhuizen, en legateert aan Aris Symonsz Bakker en zijn vrouw Madleentje Klaas te Noord-Scharwoude, of bij vooroverlijden de langstlevende van hen, 50 gld in gereed geld, mitsgaders voor Klaas Aris Backer hun zoon een nieuw kerkboekje met 2 zilveren krappen, en al zijn kleren en sieraden.
3. Maartje Sijmens Bakker, zie 545.
4. Vrouwtje Sijmons. Bakker, ged. (nederd. geref.) Noord-Scharwoude 28 nov. 1700, ondertr. (impost) Noord-Scharwoude 24 febr. 1725 (pro deo), tr. ald. 11 maart 1725 Evert Jansz ROOTJES, wedn. van Neeltje GLEIJNIS.
1104. Jan Wagemaker. [K]
1105. NN.
Kind van Jan:
1. Pieter Jansz. Wagemaker, zie 552.
1108. Willem Jans. Schoen. [V] [M] [K], geboren in 1673 te Koog a/d Zaan en overleden in 1744 te Koog a/d Zaan. Hij was bakker, biersteker (bierhandelaar, bierverkoper). Hij was een prediker bij de Wormerveerse Friese Mennonieten Congregatie. Trouwde met
1109. Grietje Gerrits. Blaauw, [V] [M] geboren in 1682 te Wormerveer.
Uit het huwelijk Schoen/Blaauw, de kinderen dragen niet de familienaam Schoen:
1. Jan Willemsz Blaauw,
2. Melis Willems. Lakeman, zie 554.
3. Dirk Willemz Breeuwer,
1110. Cornelis Pieters. Eyndemans. [K]
1111. NN.
Kind van Cornelis:
1. Antje Cornelis. Eyndemans, zie 555.
1124. Hendrik Willemse Pastoor, [K] (Bron; Edo Jongejan) geboren circa 1655, begraven op 31 oktober 1727 te Westzaandam, aangegeven door Pieter Lourense Bakkum, Impost Pro-Deo. Hij trouwde met
1125. NN.
Kind van Pastoor/N.N. o.a.:
1. Jan Hendrikse Pastoor, begr. 25-10-1695 te Westzaandam, trouwde N.N., hadden in ieder geval een dochter Neel.
2. Claas Hendrikse Pastoor, geb. rond 1680, begr. 03-02-1724 te Westzaandam, aangifte door Jan Jacobse, impost 3 gulden. Trouwde 1e 14-04-1702 met Aafje Pieters uit Koog, impost pro deo. Trouwde 2e 05-09-1716 te Westzaandam met Grietje Claas uit Westzaandam.
3. Willem Hendrikse Pastoor, geb. rond 1685, zie 562.
1128. Willem Jansz. Speck. (Bron; en eigen onderzoek) [K] geboren op 1 januari 1640 te Abbekerk. Molenaar. Hij trouwde met;
1129. Grietje Johannisdr.; geboren te Abbekerk, overleden te Abbekerk.
Kinderen uit het huwelijk Speck/Johannisd. o.a.:
1. Johannes Willemsz. Speck, geb. 12-06-1661 te Abbekerk.
2. Jan Willemsz. Rustenburg, geb. 07-10-1663 te Abbekerk, zie 564.
3. Aaff Willems. Speck, geb. 24-02-1669 te Abbekerk.
4. Klaas Willemsz. Speck, geb. 06-12-1671 te Abbekerk.
5. Neel Willems. Speck, geb. 10-06-1674 te Abbekerk.
6. Lijst Willems. Speck, geb. 09-12-1676 te Abbekerk.
1130. Thade Jansz.. [K] (Bron; eigen onderzoek) Hij trouwde (jg en jd van Lamm. dus Lambertschaag) op 13 februari 1661 te Abbekerk met;
1131. Thrijn Cornelisdr..
Kinderen uit het huw. van Jansz./Cornelisdr. o.a.:
1. Geert Thadesz., ged. 18-12-1661 te Abbekerk,
2. Jan Thadesz., ged. 23-09-1663 te Abbekerk,
3. Cornelis Thadesz., ged. 28-01-1665 te Abbekerk,
4. Pieter Thadesz., ged. 18-07-1666 te Abbekerk,
5. Sijmon Thadesz., ged. 25-12-1667 te Abbekerk,
6. Trijn Thades., ged. 28-07-1669 te Abbekerk, (staat bij "ged. te Lamm." moet zijn Lammertsch. dus Lambertschaag)
7. Aaltje Tades, ged. 07-02-1672 te Abbekerk, zie 565.
8. Dirck Thadesz., ged. 01-11-1673 te Abbekerk,
9. Geert Thadesz., ged. 27-10-1675 te Abbekerk, (staat bij "ged. te Lamm." moet zijn Lammertsch. dus Lambertschaag)
10. Paulus Thadesz., ged. 27-12-1676 te Abbekerk,
1184. Jan Jans Roos. [K] Trouwde te Den Hoorn ,Texel, rond 1665 met;
1185. Grietje Pieters.. [V] [M]
Uit het huwelijk Roos/Pieters.:
1. Pieter Jansz. Roos, ged. (RK) ca. 1670, tr.Den Hoorn 1701 met Trijntje Pieters. Visser die op 21-03-1768 in Hem is begraven.
2. Jan Jansz. Roos, zie 592.
1186. Simon Jacobsz.. [K] Trouwde met;
1187. Marthien Dirx..
Uit het huwelijk Jacobsz./Dirx.:
1. Isele Simons., zie 593.
1280. Gerrit Florisz. Kruijt; [V] [M] [K] gedoopt te Winkel, 24 juli 1643, Schipper, overleden rond 15 okt 1687. Trouwde 1e (kerk) 01-12-1672 te Winkel met Maertje Alderts. Jacopz. Corfmaker, trouwde 2e (ondertr.) 07-12-1675 te Winkel met;
1281. Neel Claes.; [V] [M] gedoopt te Winkel, 29 okt 1645, overleden voor feb 1711.
Uit het huwelijk Kruijt/Corfmaker:
1. Aeltie Kruijt, ged. 12-11-1673 te Winkel, trouwde (kerk) 17-04-1698 te Winkel met Johannes Martijn.
Uit het huwelijk Kruijt/ Claes.:
2. Trijntje Kruijt, ged. 03-01-1677 te Winkel.
3. Floris Gertsz. Winkel, ged. 31-07-1678 te Winkel, zie 640.
4. Klaas Gersz. Kruijt, ged. 30-10-1683 te Winkel, trouwde (kerk) 18-01-1711 te Winkel met Vroutje Jans. Brughs.
1282. Jan Dirksz.. [K] Trouwde met
1283. NN.
Kind van Jan:
1. Maartje Jans., zie 641.
1288. Cornelis Louris. Sijp; [K] overleden rond 1700. Trouwde met
1289. NN.
Kind van Cornelis:
1. Louris Sijp, zie 644.
1296. Claas Jansz. Pereboom; [V] [M] [K] (bron: Elly Tendam-Koomen en Aad Conijn) overleden 20 juni 1700 te Beets, trouwde 22 april 1658 Beets met
1297. Guertje Huberts; (bron: Elly Tendam-Koomen en Aad Conijn)
Kind van Claas en Guertje, o.a.:
1. Jan Claes Pe(e)reboom; zie 648.
1298. Joris Adriaens Spruyt; [V] [M] [K] (bron: Elly Tendam-Koomen en Aad Conijn)
1299. Neel Jans; [V] [M] (bron: Elly Tendam-Koomen en Aad Conijn)
Kind van Joris en Neel, o.a.:
1. Trijntje Spruyt, zie 649.
1304. Sijmen Jacobs. Oostwoud; [V] [M] [K] geboren rond 1636, o.a. Burgerm.-Schepen-Armvoogd, overleden te Abbekerk, 21 feb 1720. Trouwde 24 juni 1666 te Abbekerk met
1305. Machteltje Jacobs.; j.d. van Twisk, overleden te Abbekerk, 17 aug 1709.
Uit het huwelijk Oostwoud/Jacobs.:
1. Jacob Sijmens. Oostwoud, ged. 29-07-1668 te Abbekerk, trouwde 06-02-1707 te Abbekerk met Mary Theunis Blokdijk.
2. Pieter Oostwoud, ged. 15-10-1673 te Abbekerk.
3. Jan Sijmons. Oostwoud, ged. 29-03-1676 te Abbekerk, zie 652.
4. Aegt Oostwoud, ged. 01-05-1680 te Abbekerk, begr. 23-10-1686 te Abbekerk.
1306. Jan Dirks. Smetzer. [K] Trouwde met
1307. Trijn Pieters..
Uit het huwelijk Smetzer/Pieters.:
1. Trijn Jans. Smetzer, zie 653.
1308. Jan Volckertsz. Bijkerk; [V] [M] [K] Boer-Burgerm.-Schotgaarder, overleden te Opperdoes, rond 11 nov 1726. Trouwde met
1309. Welmoet Pietersdr.; [V] [M] gedoopt te Westwoud, 25 maart 1657, overleden te Opperdoes, voor 1707.
Uit het huwelijk Bijkerk/Pietersdr.:
1. Pieter Jansz. Bijkerk; gedoopt te Opperdoes, 24 okt 1688, zie 654.
1310. Mr. Jan Poulus.; [K] geboren te Nibbixwoud, Schoolmeester. Trouwde met
1311. Geert Claasdr.; geboren rond okt 1651, overleden 21 april 1732.
Uit het huwelijk Poulus./Claasdr.:
1. Mary Jansdr. Poulus, zie 655.
1312. Cornelis Poulisz. Zijpe. [K] Trouwde rond 1650 met
1313. Neel Maartens..
Uit het huwelijk Zijpe/Maartens.:
1. Maarten Cornelisz. Poulus, zie 656.
1324. Dirk Jacobs.. [V] [M] [K] (Bron: Kwst-Boek Den Helder-kwartierstaat Laan) wed. van Guurt Floris. Molenaar op het Woud,Trouwde 3 jan. 1666 te Beemster met
1325. Anna Hendriks. Groot. [V] [M] (Bron: Kwst-Boek Den Helder-kwartierstaat Laan) 
Uit het huwelijk Jacobs./Groot:
1. Hendrik Dirks. Groot; gedoopt te Beemster 18 jan 1671, zie 662.
1326. Adriaen Pieters. Buys; [V] [M] [K] (Bron: Kwst-Boek Den Helder-kwartierstaat Laan) 1660/1681 Sec. v/d "Stede", klerk van Notaris Beecke te Hoorn 1654. Trouwde (onder) te Benningbroek, trouwde 4 april 1666 te Blokker met
1327. Machtelt Cornelis. Blauhulc; [V] [M] (Bron: Kwst-Boek Den Helder-kwartierstaat Laan)  gedoopt te Blokker, 19 jan 1642, trouwde 2e Jan Albertsz. Bleeker.
Uit het huwelijk Buys/Van der Moolen:
1. Adriaentje Aerjens. Buys; gedoopt te Benningbroek 1 jan 1672, zie 663.
1336. Mr. Hendrik Cornelis. van der Moolen; [V] [M] [K4] [K5] geboren te Abbekerk, rond 1650, Chirurgijn te Abbekerk, overleden te Abbekerk, 17 feb 1727. Trouwde 13 jan. 1675 te Twisk met
1337. Lijsbeth Dirks.; j.d. van Twisk, overleden te Abbekerk, 7 aug 1721.
Uit het huwelijk van der Moolen/ Dirks.:
1. Cornelis Hendriks. van de Meulen, ged. 24-02-1675 te Abbekerk.
2. Mr. Dirk Hendriks. van der Molen, ged. 27-09-1676 te Abbekerk, trouwde 16-01-1701 te Benningbroek met Trijn Jacobs..
3. Jannetje (van der Moolen), ged. 03-07-1678 te Abbekerk, trouwde 1e 16-06-1716 te Abbekerk met Jeronimus Abrahams. Koster, trouwde 2e 03-12-1729 te Abbekerk met Pieter Pieters. Ruyter.
4. Pieter Hendriks. Langedijk, ged. 28-09-1681 te Abbekerk, zie 668.
5. Mr. Jacobus Hendriks. van der Meulen, ged. 07-07-1683 te Abbekerk, zie 670.
6. Jan Hendriks. van der Meulen, ged. 15-09-1686 te Abbekerk.
7. Grietje (van der Moolen), ged. 06-02-1689 te Abbekerk, trouwde 01-02-1711 te Abbekerk met Claes Sijmens. Roos.
8. Claas Hendriks van der Meulen, ged. 20-05-1691 te Abbekerk, trouwde 05-01-1721 te Abbekerk met Antje Cornelis..
1338. Andries Cornelis.; [K] (afkomstig uit Winkel). Trouwde met
1339. Maartje Dirks..
Uit het huwelijk Cornelis./Dirks.:
1. Trijn Andries., zie 669.
1340. = 1336 Mr. Hendrik Cornelis. van der Moolen;
1341. = 1337 Lijsbeth Dirks.;
1344. Jan Pietersz. Saal; [V] [M] [K] Diaken/Kerkmeester te Wognum. Trouwde te Wognum, voor 1661 met
1345. Anna Dirks.
Uit het huwelijk Saal/Dirks., 10 kinderen te Wognum gedoopt van 1661-1679, o.a.:
1. Jan Jansz. Saal, ged. 22-01-1679 te Wognum, zie 672.
1432. Jan Pietersz. Camerik (ook Nap), [K] geboren rond 1640, trouwde op 2 december 1663 te Noorden met;
1433. Elsje Hendricks. Kruijswijck,  [V] [M] gedoopt te Noorden op 10 juni 1640 (getuigen Meerten Willemsz. en Marijtje Gijsberts.)
Uit het huwelijk Nap/Cruijswijck o.a.;
1. Pieter Jansz. Nap, ged. te Noorden 12-10-1664 , zie 716
2. Meerten Janse Nap, ged. te Noorden 12-09-1666
3. Fijtje Nap, ged. te Noorden 12-09-1666.
4. Willem Nap, ged. te Noorden 17-03-1669,
5. Jan Janse Nap, ged. te Noorden in 1670, tr. te Noorden met Aaltje Jans Rooseboom
6. Huybert Janse Nap, geb. te Noorden in 1674, tr. op 14-12-1704 met Maria (Marritje/Marrije) Jans van Esse (Nesse)
7. Hendrick Janse Nap, ged. te Noorden 27-03-1678 (get. Jan Hendricksz. Cruijswijck en Willemijntje Hendricks. Kruijswijck), tr. te Noorden op 07-02-1706 met Geijsje Gijsbertse Block
1456. Gerrit Jansz. Oudshoorn; [K] , geboren rond 1659 in Koudekerk aan den Rijn. Na 1679 moet Gerrit uit Koudekerk vertrokken zijn; er zijn daar dan geen doopvermeldingen meer !
Ondertrouwakte, Bodegraven, 1 maart 1676:
Gerrit Jansz Outshoorn J.M. van Koudekerk met Aaggie Leenderts Ramp, J.D. woonende in 't Weijlandt van Bodegraven. Met attestatie om te trouwen tot Koudekerk d Huwelijksakte, Koudekerk, 1676:
Den 15 maart met Attest van Boodegraven: Gerrit Janse Outshoorn en Aegje Leenderts Ramp.
Gerrit ondertrouw op 1 maart 1676 in Bodegraven en trouwde op 15 maart 1676 in Koudekerk met;
1457. Aeghje Leenderts Ramp, [V] [M] (Bron) Gedoopt 26 februari 1653 in Bodegraven, overleden na 5 februari 1696 in Rijnsaterwoude, Gereformeerd.
Doopakte, Bodegraven, 26 feb. 1653:
Op den 26 februarij 1653 een kint gedoopt van Leendert Pieters int tweijlant genaamt (Eechijen).

Uit het huwelijk Oudshoorn/Ramp:
1 Ariaentje Gerrits Outshoorn, ged. 28-02-1677 in Koudekerk, Gereformeerd, begr. 01-03-1743 in Rijnsaterwoude, trouwde op 11-05-1708 in Rijnsaterwoude met Kornelis Dircksz Groen, geb. ca. 1675 in Rijnsaterwoude, begr. 19-04-1753.
2. Hillegont Gerrits Outshoorn, ged. 27-02-1678 in Koudekerk, Gereformeerd, overl. na 1711, mogelijk in Nieuwkoop.
3. Marijtje Gerrits Outshoorn, ged. 03-04-1679 in Koudekerk.
4. Jan Gerritsz Outshoorn, geb.ca. 1680, Waarder.
5. Willem Gerritsz. Oudshoorn; geb. 14-03-1683 te Waarder, zie 728.
6. Leendert Gerritsz Outshoorn, geb. ca. 1685, mogelijk in Bodegraven of Woerden, overl. na 1714.
7. Cornelis Gerridtsz Outshoorn, ged. 08-05-1687 in Bodegraven.
8. Pieter Gerritsz Outshoorn, ged. 05-02-1696 in Bodegraven.
1458. Jan Floren Oudenes; [V] [K] (Bron Jaap Samsom) Geboren in het Lage Einde van de Langeweijde onder Waarder, gedoopt op 22 augustus 1655 in Waarder, Gereformeerd lidmaat, in 1685 en 1695 vermeld als diaken van de Geref.kerk in Waarder, overleden na 1698, mogelijk in Nieuwkoop. Getrouwd op 27 maart 1678 in Waarder met;
1459. Eefje Gijsberts. Steehouwer; [V] [M] (Bron Jaap Samsom) ged. 1 febr.1652 te Zegveld.
Uit het huwelijk Oudenes/Steehouwer:
1. Pieter Jansz Oudenes, geb. in 't Laegheijnde van langeweide, ged. op 13-07-1681 in Waarder, Gereformeerd, vertrekt op 02-09-1707 met zijn zuster Marretje met attest van Nieuwkoop naar Zevenhoven, vermeld als lidmaat op 19-03-1719 in Nieuwkoop, vermeld als ouderling in 1739, vertrekt op 28-10-1745 met attest van Zevenhoven naar Alphen, overl. op 20-05-1756 in Alphen. Getrouwd op 27-01-1726 in Nieuwkoop met Leuntje Klaasse VAN WIERINGEN.
2. Gisbert Jansz Oudenes, ged. op 14-03-1684 in Waarder, Gereformeerd lidmaat op 12-04-1705 in Nieuwkoop, vermeld als doopgetuige in Nieuwkoop op 14-08-1709.
3. Marigje Jans Oudenes, ged. op 25-02-1685 in Waarder, Gereformeerd lidmaat met Pinksteren 1713 in Waarder, van beroep dienstmaagd, verhuisd op 9-04-1718 naar Nieuwkoop, en later naar Zevenhoven, overl. op 06-02-1764 in Nieuwkoop. Getrouwd op 09-02-1746 in Nieuwkoop met Pieter Cornelisz VAN STAVEREN, weduwnaar van Marretje Jans Hoogeveen.
4. Geertje Jans Oudenes; ged. 1687 te Waarder, zie 729.
5. Aaltje Jans Oudenes, ged op 13-03-1689 in Waarder, Gereformeerd, overleden na 1714.
6. Karst (Kors) Jansz Oudenes, ged. op 25-02-1691 in Waarder, Gereformeerd, overleden in october 1742.
7. Teuntje Jans Oudenes, ged. op 11-05-1693 in Waarder, Gereformeerd, overleden na 1742.
8.Floris Jansz Oudenes, ged. op 09-09-1695 in Waarder, Gereformeerd, overl. op 20-06-1770 in Alphen. Getrouwd op 20-03-1729 in Alphen met Magdaleentje Cornelis STARRENBURG, ged. op 10-06-1703 in Moerkapelle, overleden op 15-08-1753 in Alphen.
1460. Joost Ariensz. Samsom; [V] [M] [K] (Bron Jaap Samsom) gedoopt te Nieuwkoop op 4 maart 1657, Gereformeerd lidmaat in 1685, vermeld als diacon en ouderling, overleden na 17 januari 1721, waarschijnlijk te Nieuwkoop. Getrouwd ca. 1683, mogelijk te Nieuwkoop met;
1461. Anna Willemsd. van Leeuwen; (Bron Jaap Samsom) geb.ca.1658
Uit het huwelijk Samsom/van Leeuwen:
1. Grietjen Joosten Sampson, geb. te Nieuwkoop, ged. op 2 juli 1684 in de Gereformeerde kerk te Noorden, overl. voor 11 augustus 1686.
2. Arij Joosten Samsom;
zie 730.
3. Grietje Joosten, ged. te Nieuwkoop op 11-08-1686, Gereformeerd, overl. op 26-06-1748, getrouwd in de Gereformeerde kerk te Nieuwkoop op 03-06-1714 met Jan van Leijden, geb. ca. 1685 te Nieuwkoop, van beroep bouwman, zoon van Willem Jansz van Leijden en Baartje Willems Tijsterman.
Jan erft in 1735 van zijn ouders onroerend goed, geld en obligaties ter waarde van ruim f 900.-.
4. Marritje Joosten, ged.26-01-1689 te Nieuwkoop, Gereformeerd, overleden aldaar op 11-08-1775, begraven op 15-08-1775, getrouwd in de Gereformeerde kerk te Noorden op 22-04-1714 met Seijmen Cornelisz van der Wint, geboren ca. 1690 te Noorden.
5. Willem Joosten, ged.25-10-1690 te Nieuwkoop, Gereformeerd, overl. voor 13-03-1695.
6. Gooltje Joosten Sampson, ged. op 21-10-1691, Gereformeerd (get. Gerritje Ariens Samsom), overl. voor 26-10-1692.
7. Gooltje Joosten, geb.26-10-1692 te Nieuwkoop, Gereformeerd (get. Aart en Neeltje Aiens. Samsom).
8. Willem Joosten Samson, ged. te Nieuwkoop op 13-03-1695, Gereformeerd, vermeld als kerkmeester in de Gereformeerde kerk te Nieuwkoop in 1762, overleden te Aarlanderveen, begraven te Zwammerdam op 05-12-1783, Getrouwd met N.N. Uit dit huwelijk tenminste twee kinderen.
9. Weijntje Joosten Samson, ged. op 17-08-1698 te Nieuwkoop, Gereformeerd, (get. Pieter Arichs Samson en Ariaantje Thunis Swanenburgs)
1462. Abraham Davidsz. van Bremen; [V] [M] [K] (Bron Jaap Samsom) Geboren ca. 1640, mogelijk in Botshol of Kockengen, Gereformeerd ouderling en diaken in Waverveen, van beroep veenman, veenschipper, overleden na 1702. Getrouwd 1e op 8 maart 1665 in Waverveen met Leuntie JANS, geboren voor 1647, overleden na 1678. Getrouwd 2e voor 1693 met;
1463. Elsje Cornelis.; (Bron Jaap Samsom) geb.ca.1666.
Uit het huweijk Van Bremen/Jans.;
1. Aefje Abrahams van Breemen, ged. op 16-10-1667 in Waverveen.
2. Johannes Abrahamsz van Breemen, ged. op 06-10-1669 in Waverveen.
3. Lijsje Abrahams, geb. ca. 1670, overl. voor 23-01-1697.
4. David Abrahamsz van Breemen, ged. op 07-09-1675 in Mijdrecht.
5. Neeltje Abrahams van Breemen, ged. op 27-11-1678 in Waverveen.
Uit het huwelijk Van Bremen/Cornelis.;
6. Marrigje Abrams. van Bremen; zie 731.
7. Cornelis, geb.13-12-1693 te Waverveen (get.Ariaantje Davids), van beroep veeboer, overleden na 1759. Getrouwd op 20 januari 1721 in Botshol met Anna VAN 'T KRUIJS, geboren ca. 1695 in Nieuwkoop, dochter van Marten Cornelisz van 't Cruijs en Appolonia Cornelis van Staveren.
8. Lijsbeth, geb. te Botshol, ged.23-01-1697 te Waverveen (get.Lijsbeth Davids), Gereformeerd, overleden na 1752, mogelijk in Mijdrecht. Getrouwd (1) ca. 1722 met Arie Jansz SWANENBURGH. Getrouwd (2) ca. 1740 met Aldert BAAS, geboren ca. 1680, overleden in 1752 in Mijdrecht, zoon van Claas Jansz Baas en Dievertje Alders, weduwenaar achtereenvolgens van Neeltje Crelis Boot, Sara Aldewijn Suijkerman en Elizabeth de Goede.
9. Annetje Abrams, ged.05-05-1700 te Waverveen.
1472. Gijsbert Isaacsz. Streefkerk; [V] [M] [K] geb.ca.1646, (Bron: klik hier) Gijsbert Isaacs Streefkerck, gehuwd te Oud Loosdrecht als j.m. van Cortehoeff, met Jannetje Abrahams 3-7-1672, zij als j.d. van Vreland. Twee van hun kinderen, o.a. Abram, werden daarna te Vreland gedoopt, maar meer niet. Hij was Weduwnaar in dec. 1696 zoals o.a. luidt:
"Janneke Abrahams, nalatende tot haar weduwnaar en boedelhouder Gijsbert Isaacs Streefkerck tot haar universele erfgenamen drie kinderen, t.w.: Abraham, Isaac en Annetie Gijsberts, gesterkt met haar man Gijsbert Korssen Slebus.. Uijtcoop voor ieder 500 gulden (Gijsbert Korssen v.n. had reeds tevoren 200 gulden ontvangen) als ze 25 jaren oud zijn". Allen schrijven hun handtekening. Gijsbert Isaacs v.n. is genoemd naar zijn Grootvader, de vader van Annetje Gijsberts, zijn Moeder. En zijn dochter is genoemd naar Annetje Gijsberts zijn moeder. En Abraham naar zijn Schoonvader te Vreland. Zijn zuster was Jantje Streefkerck, de Moeder van Abraham Gerrits Dorlant.
Gijsbert Isaacs Streefkerck komt ook voor (2x) in "Borgtogtenaantekeningen voor de Veenlanden als versogt hebbende te mogen veenen agter sijn wooning, Ao 1688 en 1697; en later nog eens in 1710. Trouwens hij komt meer voor als Vervener.
Zijn zoon Isaac Gijsberts Streefkerck wordt in 1708 vermeld als wonende in Oud Loosdrecht; Not. Elb. Mooij. (van deze stammen dus de Loosdrechtse Streefkercks). In 1726 werd zijn nalatenschap verdeeld, die bestond uit ruim drie duizend guldens, daar zijn zoons Abraham en Isaac beiden 1000 gulden ontvingen. Hij zat er dus nogal warm bij, dank zij de turf. Jan Cornelis de Cloet en zijn halfzuster Jannetje Slebus ontvingen 1351 gulden met z“n beiden, inplaats van hun Moeder Annetie
Gijsberts Streefkerk. De oude Vader leefde nog in 1723 waar hij nog zijn toestemming gaf voor het huwelijk van Jan Lubbertus Dorlant (vrachtschipper te Breukelen) en Jannetje Gijsberts Slebus geh. te Breukelen.
Verder wordt Gijsbert Isaacs Streefkerk nog vermeld in het "Consignatieboek no 165 Archief Kortenhoef Ao 1713, 14, 17.

Zandschipper. Hij trouwde te Vreeland op 3 juli 1672 met;
1473. Janneken Abrahams.; geb.ca.1651 te Vreeland, overl.voor dec.1696.Zij trouwde 2e met Gijbert Korssen Slebus.
Uit het huwelijk Streefkerk/Abrahems.:
1. Annetje Gijsbertsd. Streefkerk, ged. 17-05-1674 te Vreeland, trouwde 1e op 21-06-1705 met Cornelis Jansz. de Cloet, trouwde
2. Weijntje Gijsbertsd. Streefkerk, ged. 30-07-1676 te Vreeland.
3. Isaac Gijsbertsz. Streefkerk, geb.ca.1677 te Kortenhoef, trouwde op 28-02-1700 te Oud Loosdrecht met Wijntje Cornelisdr. Otten. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
4. Abraham Gijsbertsz. Streefkerk, zie 736.
1492. Jacob Jan Gerritsz.; [V] [M] [K] (Bron, klik hier) Geboren rond 1645 te Aalsmeer, overleden 17 juli 1711 te Aalsmeer. Trouwde rond 1672 te Aalsmeer met
1493. Marrijtje Claes Poulusdr. [V] [M] geboren rond 1651 te Aalsmeer, overleden 5 mei 1728 te Aalsmeer
Uit het huwelijk Gerritsz./Poulusdr o.a.;
1. Gerrit Jacobs, Vink, geb ±1685, zie 746
1494. Jan Jacobs. Zijp.; [K] (Bron, klik hier) geb ± 1660. Trouwde met
1495. N-N.
Uit het huwelijk o.a.;
1. Antje Jans. Zijp, geb ±1690, zie 747
1504. Aelbert Cornelisz van der Lee; [V] [M] [K] geboren ± 1630. Trouwde met
1505. N.N.;.
Uit het huwelijk Van der Lee/N.N.;
1. Dirk (Theodorus) Aalbertsz. van der Lee, geboren ±1650 (gezindte: RK), schepen van Beusichem, Kerkmeester, Buurmeester in 1710, overleden op 21-01-1714 te Beusichem. Ondertr op 14-12-1679 te Beusichem, geh op 04-01-1680 te Beusichem met Anneke / Areke Jans van der Sluijs, geb ±1650, overl op 13-02-1728 te Beusichem,
2. Gijsbert Aalbertsz. van der Lee, geb ±1650, begr op 27-03-1693 te Delft (Oude Kerk). Gehuwd ±1695 met Marichie Swanenburgh
3. Cornelis Aalbertsz. van der Lee, geb ±1660, zie 752
4. Elisabeth Aalbertsen van der Lee, geb circa 1660, begr op 04-10-1700 te Zoelmond. Gehuwd voor de kerk voor 1700 met Jan Anthonissen Vink,
1506. Herman Jans van Asch. [K] schepen in Beusichem. Trouwde met
1507. Neeltien Peters Romein.
Uit het huwelijk Van Asch/Romein o.a.;
1. Dirkje Hermens van Asch, geb ±1670, zie 753
1616. Albert Harms. Ploeg, [V] [M] [K] (Bron, klik hier) geboren rond 1640 te Grootegast, hij trouwde rond 1660 te Midwolde met;
1617. Suzanna Jans., geboren rond 1640 te Midwolde
Uit het huwelijk Ploeg/Jans., o.a.;
1. Albert Albertsz. Ploeg, ged rond 1665 te Midwolde, zie 808
1620. Sybrandus Meinardi, [V] [M] [K] (Bron, klik hier) geboren in het jaar 1635, Overleden in de zomer van 1681, rentmeester van de heer van Nienoord. . (Bron) 0281.2 Santheuvel, familie Van den, stukken betreffende de Nienoordsche Veenen 2. Inventaris 2.2. Stukken betreffende de Nienoordsche goederen en rechten Bookmark Delen Reageren Print knop aanvragen 14 Acte van erfwissel tusschen Sybrandus Meynardi rentmeester van de heer van Nienoord, en Meerten Bastiaans betreffende hun beider behuysingen op de Leek gelegen, 1663 Sept. 6. Aan de binnenzijde quitantie van Meerten Bastiaens voor de hem" toebeloofde penningen d.d. 1665 Febr. 18 en overdracht door Sybrandus Meinardi van het door hem geruilde huis aan den Heer van Nijenoort, 1673. Febr. 25 . 1 stuk.
Trouwde met;
1621. Rensckien Wiarda, [V] [M] geboren in het jaar 1635, overleden na 1681.
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Wilhelmus Meinardi, geb. rond 1670, zie 810
1622. Hemme Sappema, [K] (Bron, klik hier) geboren rond 1646 in Niebert, overleden na juni 1681, in ondertrouw in 1676 te Tolbert, met;
1623. Frootje Jans Hijmersma, geboren rond 1655 in verm. Tolbert.
Uit het huwelijk Sappema/Hijmersma o.a.;
1. Frouke Sappema, ged. 17-01-1678 te Tolbert, zie 811
1648. Jelbe Klaases. [K] geboren rond 1660 in Oudega (Friesland),Schoolmeester. Hij trouwde 2e voor de Kerk op 8 november 1691 te Sneek, Friesland met Jetske Jans. Hij trouwde 3e voor de Kerk op 19 november 1702 te Stiens, Friesland met Susanna Harmens. Hij trouwde 1e op 6 mei 1683 te Oudega Nijega Opeinde (Friesland) met;
1649. Auckjen Riemers; geboren rond 1660 in Oudega (Friesland).
Uit het huwelijk Klaases/Riemers o.a.;
1. Riemer Jelbes, ged 03-02-1684 te Stiens, zie 824
2. Claas Jelbes, ged 13-12-1685 te Stiens
3. Klaas Jelbes, ged 16-01-1687 te Stiens
4. Frans Jelbes, ged 10-02-1689 te Stiens
1650. Hendrik Everts. [K] geboren rond 1664 in Opeinde Friesland. Hij trouwde 2e voor de Kerk van Reinu Dirx op 5 maart 1682 te Sneek, Friesland. Hij trouwde 1e voor de Kerk op 24 maart 1669 te Oudega Nijega Opeinde, Smallingerland (Friesland) met;
1651. Bauck(je) Wyerts (Wierds); geboren rond 1668 in Oudega (Friesland)
Uit het huwelijk Everts/Wyerts o.a.;
1. Bauk(je) Hendriks, geb. rond 1685 te Stiens,
2. Aafke (Ave) Hendrix, ged. 23-10-1687 (Herv.) te Stiens, zie 825
1658. Dedde Douwes (Doues). (Bron) [K] Hij trouwde in de Kerk op 11 augustus 1667 te Joure/Haskerland (Friesland) met;
1659. Mary (Marie) (Maaike) Pyters (Pitters);
Uit het huwelijk Douwes/Pyters o.a.;
1. Acke (Auke) Deddes, ged. 18-07-1669 in Joure, Westermeer, Snikzwaag, zie 829

1688.

Reindert Poelmans, [K] (Bron) geboren rond 1669 in Gieten, overleden na 1748. Hij trouwde op 29 juli 1688 te Gieten met;

1689.

Hillechien Janssen, geboren rond 1669 in Eexterveen, overleden september 1748.
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Jan Poelmans,
2. Reinder Poelmans, geb. op 26-10-1694 in Eexterveen (Anloo), zie 844.
3. Jacob Poelmans,
1824. Gerardus van der Mee; [K] (Bron Henk v/d Mee) geboren te DUITSLAND Keppeln, rond 1640, Rusticus v/d Bomshof in pacht van Herr von Schlaun, overleden te DUITSLAND Keppeln, 10 dec 1705. Trouwde met
1825. verm. Gertrudis Berendock; (Bron Henk v/d Mee)
Uit het huwelijk van der Mee/Berendock:
1. Adrianus van der Mee, geb tussen 1680-1685 te Keppeln (Dld), zie 912.
2. Christina van der Mee, ged. 1686 te Keppeln (Dld), trouwde 21-05-1713 te Keppeln (Dld) met Hermanus Kars.
3. verm. Gettruy van der Mee, geb tussen 1675 en 1680 te Keppeln (Dld), trouwde 19-11-1698 te Keppeln (Dld) met Jan Verhoeven.
4. Claes van der Mee, geb Keppeln (Dld).
1832. Jan Hell. [K] (Bron Henk v/d Mee) geb. tussen 1665 en 1670. Trouwde met
1833. Maria ?.(Bron Henk v/d Mee)
Uit het huwelijk Hell/Maria:
1. Anneken Hell, geb. 16-08-1687 te Schenkenschans/Millingen.
2. Johanes Hell, geb. 9 of 19-03-1689 te Schenkenschans/Millingen.
3. Rebecca Hell, geb. 9 of 19-09-1691 te Schenkenschans/Millingen.
4. Wilhelmus (Willem) Hell, ged 11-03-1694 te Schenkenschans/Millingen, zie 916.
5. Maria Hell, geb. 11-03-1694 te Schenkenschans/Millingen.
6. Catharina Hell, geb. 02-02-1696 te Schenkenschans/Millingen.
7. Neeltien Hell, geb. 27-07-1697 te Schenkenschans/Millingen.
8. Henricus (Henderijck) Hell, geb. 02-08-1699 te Schenkenschans/Millingen.
9. Willemijn Hell, geb. 02-08-1699 te Schenkenschans/Millingen.
10. Geertruij Hell, geb. 16-05-1701 te Schenkenschans/Millingen.
11. Melchior Hell, geb. 04-02-1703 te Schenkenschans/Millingen.
12. Catharina Hell, geb. 10-04-1705 te Schenkenschans/Millingen.
1834. Nicolaus T(h)ünissen; [K] (Bron Henk v/d Mee)
1835. Maria Eilsabeth .......;  (Bron Henk v/d Mee)
Uit het huwelijk T(h)ünissen/N.N.:
1. Aleida Thünissen, zie 917.
1836. Henricus Jansen; [K] overl. 7 juli 1719 te Bimmen (Dld), trouwde met
1837. Maria van de Sandt;
Uit het huwelijk Jansen/Van de Sandt:
1. Henricus Jansen; ged. 21-05-1705 te Bimmen (Dld) (get. Joannes van Bisselick en Henrica Janssen)
2. Joannes Jansen; ged. 16-11-1706 te Bimmen (Dld), zie 918.
3. Jordanus Jansen; ged. 23-06-1708 te Bimmen (Dld) (get. Wesselius Remij en Joanna Arnts).
4. Aleijda Jansen; ged. 28-09-1712 te Bimmen (Dld) (get. Theodorus Arndts en Anna Janssen).
5. Jacobus Jansen; ged. 04-03-1717 te Bimmen (Dld) (get. Johannes van Bisselick en Arnolda van de Sandt).
1838. Hermen (Hermanus) Hackfort; [K] trouwde 2e 15-10-1703 te Kekerdom met Gerarda Symens, trouwde 1e met
1839. Willemken (Wilhelmina) Hellinghs, overl.20 maart 1703 te Bimmen (Dld).
Uit het huwelijk Hackfort/Hellinghs:
1. Jan Hackfort, ged.16-01-1699 te Bimmen (Dld) (get.Rijck de Bruijn, Hermen Maes, Willemken van de Pavordt).
2. Catharina Hackfort,
zie 919.
1862. Derck (Theodorus) van Steen; [K] geboren voor 1675, woonde in Erlecom en overleden op 24 oktober 1739 in Kekerdom. Hij was eigenaar van huis en erf te Kekerdom, die na zijn dood voor 540 gulden holländisch verkocht werden aan Jan Wanders und Euwen Lippitz. Hij trouwde op 23 april 1693 in de NG kerk van Gendt met
1863. Geertje Holterman; uit Kekerdom (wellicht overleden op 4 februari 1730 te Erlecom en begraven in Kekerdom).
Uit het huwelijk Van Steen/Holterman o.a.(volgorde niet duidelijk):
1. Wilhelmina van Steen, geb. voor 1694 en verm. overl. op 13-11-1744 te Kekerdom. Zij trouwde op 27-05-1717 in Kekerdom met Jan Peters, overl. op 09-03-1742 te Kekerdom.
2. Barth van Steen, geb. voor 1698 en overl. 04-05-1726 in Kekerdom. Hij trouwde op 04-09-1723 in Kekerdom met Harnske (Hendrina, Hendrika) Vervoorst, overleden op 9 december 1744 in Kekerdom.
3. Gerarda van Steen, geb. voor 1700, zie 931.
4. Margaretha van Steen, trouwde op 21-11-1733 in de RK kerk van Kekerdom met Bart Zebus/Sebus.
5. Jan van Steen, overl. na 1740,
6. Theodorus van Steen, geb. voor 1704, trouwde op 06-01-1724 in Kekerdom met Anna Elisabeth Willemse (get: geen). Zij is overl. op 24-11-1731 in Kekerdom.
1864. Henricus Tijssen; [K]  overl. 25 mei 1719 te Millingen, trouwde met
1865. N.N.
Uit het huwelijk Tijssen/N.N., o.a.:
1. Joes (Jan) Tijssen, zie 932.
2. Roelof (Roelif) Tijssen, overl. 13-03-1700 po Millingen, trouwde met Neleken Stevens.
1866. Henricus Peckel; [K] Trouwt met
1867. Maria Nn.;
Uit het huwelijk Peckel/N.n.:
1. Marijtjen Pekel, zie 933.
1868. Derk Goossens; [K]  trouwde met
1869. Marij de Witt; [V] [M] geb. te Genderingen.
Uit het huwelijk Goossens/De Witt:
1. Frederick Goossens, zie 934.
1870. Jordan van de Pavort; [V] [M] [K
1871. N.N.;
Kind van Jordan:
1. Sibilla (Aleida) van de Pavort, zie 935.
1884. Henricus van Lier; [K] trouwde met
1885. Elisabeth N.N.
Uit het huwelijk Van Lier/N.N.:
1. Judith(a) van Lier, geb.ca.1675, trouwde Rutgerus Krechting.
2. Jacobus van Lier, zie 942
3. Theodora van Lier, geb.ca.1689, begr. 21-05-1731.
4. Joannes van Lier, geb.voor 1692, begr.04-01-1756 te Bimmen Dld.
5. Henricus van Lier, trouwde 1713 Hermken Huberts.
1886. Ever(h)ardus Speet; [V] [M] [K] afkomstig uit Millingen, trouwde (kerk) op 12 oktober 1675 te Herwen met 
1887. Naaleke van de Pavert (Beleke Barten); afkomstig uit Herwen. geb.voor 1659, overl.na 31-07-1681
Uit het huwelijk Speet/Van de Pavert:
1. Bartholomea Speet, zie 943.
1896. Hendrick Aerns; [V] [M] [K] geboren rond 1622, Stadhouder van Zeeland, begraven te DUITSLAND Bimmen, 15 juli 1686. Trouwde met
1897. Jantien Sanders (of Brans). [V] [M]
Uit het huwelijk Aerns/Sanders:
1. Steven Ar(e)n(t)s, geb. rond 1647, trouwde 28-03-1680 te Millingen met Wilhelmina van de Pavert.
2. Rutgerus Arns, geb. rond 1649.
3. Claes Arents, geb rond 1650, zie 948.
4. Theodorus (Derck) Arnts, geb. rond 1655, trouwde 22-02-1680 te Millingen met Jantien Huijsmans.
5. Wijneken Aerns, geb. rond 1656, trouwde (ondertr.) 16-01-1679 te Millingen met Jan Huijsman.
6. Jenneken Aerns, geb. rond 1659, trouwde (kerk) 03-05-1682 te Schenkenschans (Dld) met Jordaen van Bisselijck.
7. Marij Aerns, geb. rond 1663, trouwde (kerk) 20-12-1692 te Schenkenschans (Dld) met Jan Gieben.
1898. Roeleman Huysmans; [K] Verkrijgt bij mageschijd op 16 april 1660 land genaamd "op den Breiler" te Millingen, overleden te DUITSLAND Bimmen, 18 okt 1686. Trouwde met
1899. Maria Brandts; [V] [M] overleden te DUITSLAND Bimmen, 19 sep 1706.
Uit het huwelijk Huysmans/Brandts:
1. Arnolda (Erntie) Huijsmans; zie 949.
1900. Stephan Arntz; [K] overleden voor 1640. Trouwde met
1901. Maria Vosberg.
Uit het huwelijk Arntz/Vosberg, o.a.:
1. Gerhardus Arntz (Arns), zie 950.
2. Petrus Arntz, trouwde 1e Bartruidis Moers, trouwde 2e Elisabeth Hendrix.
1920. Jan Arntz; [V] [M] [K] gedoopt te Nijmegen, 22 feb 1624.
1921. Hester Gibgens
Uit het huwelijk Arntz/Gibgens, o.a.:
1. Petrus Arnts, geb. rond 1666, zie 960.
2. Theodorus Arnts,
3. (kind)?
1924. Lambertus van Benthum; [V] [M] [K] (bron: Guido van Benthem) geboren rond 1632, overleden te DUITSLAND Donsbruggen, rond 1677. Trouwde met
1925. Margaretha Hellwege; (bron: Guido van Benthem)
Uit het huwelijk Van Benthum/Hellwege:
1. Wilhelmus van Benthum, zie 962.
1984. Henricus Driessen; [K]
1985. Christina N.N.
Uit het huwelijk Driessen/N.N., o.a.:
1. Bernardus Andriessen, zie 992.
2. Andreas Driessen, geb.ca.1690, tr. 1718 met Helena Meurs.
1996. Laurenz Daams; [K] (Bron:) gedoopt 11 augustus 1675 te Uedem (Dld). Trouwde met;
1997. Gesa Moll; [V] [M] (Bron:) gedoopt 15 november 1676 te Uedem (Dld), getuigen; Lambertus Urselmans, Catharina Kaels en Elisabeth Buiss.
Uit het huwelijk Daams/Moll:
1. Theodorus Daeme (Daams), zie 998.
2. Gertrud Daams, ged. 15 mrt. 1699 te Uedem (get.; Elisabeth Verrhulsdunck, Henrica Gruinges en Gererdus Moll)
3. Elisabeth Daams, ged. 19 nov.1701 te Uedem (get.; Gertrudis Krabs, Margaretha Mollen en Joes Daems)
4. Hermann Daams, ged. 27 juli 1704 te Uedem (get.; Joes Daems, Jacob Moll en Petronella Lucas)
1998. Gisbert Reijmers; [K] geboren in 1655 in Millingen, overleden op 10 mei 1705 in Millingen. Trouwde met;
1999. Grietje van der Put; geboren in 1662 in Milligen, overleden op 24 apr. 1732 in Kekerdom, begraven te Kekerdom.
Uit het huwelijk Reijmers/Van der Put, o.a.:
1. Arnoldus (Arent) Reijmers, geb. circa 1687 te Millingen, overl 02-01-1784 te Millingen. Burgemeester van Millingen. Trouwde met Gerarda (Gerritje) Weghman.
2. Richardus (Rijck) Reijmers, geb. circa 1690 te Millingen, overl. 22-03-1763 te Millingen. getr. met 1e Joanna (Jantje) Verwaijen en 2e Hendrina van Haren.
3. Maria Reijmers, zie 999.
4. Henricus Reijmers,
3. Hermanus Reijmers, overl. 17-01-1751 te Bimmen (Dld). Trouwde met Bartholomea Gerrits.
4. Margaretha Reijmers, geb. te Kekerdom.
2024. Lamberto Verhuiven; [K]
2025. Elisabeth Coonders
Uit het huwelijk Verhuiven/Coonders o.a.:
1. Joanna Verhuiven, ged. 25-03-1675 te Griethausen (Dld), get: Gudula Coonders, Sybilla Verhuiven en N.N. Wesselo.
2. Nicolaus Verhuiven, ged. 06-02-1678 te Griethausen (Dld), get: Masio Kreitenberg, Theodoro Verhuiven en Helena Dercks, zie 1012.
3. Joanna Verhuiven, ged. 15-11-1682 te Griethausen (Dld), get: Theodoro van de Velt en Joanna Broockhoff.
4. Joanna Verhuiven, ged. 13-08-1684 te Griethausen (Dld), get: Helena Verhuiven, Christina Coonders en Henrico N.N..
  Generatie XII.  

Stamovergrootouder

2080. Pieter Meccesz. Haes; [V] [M] [K] geboren te Wijdenes, rond 1615. Trouwde 1e 1 febr.1643 te Wijdenes met Aecht Jans., trouwde 2e 28 jan 1646 Wijdenes met
2081. Reijn Claesdr..
Uit het huwelijk Haes/Jans.:
geen kinderen bekent.
Uit het huwelijk Haes/ Claesdr.:
1. Cornelis Haes, geb rond 1650 te Wijdenes.
2. Sijmon Haas, geb. rond 1655 te Wijdenes, zie 1040.
2112. Ds. Patrick Davidson; [V] [M] [K] (Bron; het boek "Het Schotse geslacht Davidson) geboren rond 1567, Predikant tot Auchterarder in 1591 en van 1594 tot 1620 tot Muckhart ook in Perthshire, overleden te Munckhart, 1 mei 1621. Trouwde met
2113. Marion Malckom Mercer; [V] [M] waarschijnlijk geboren te Crieff, ten westen van Perth, overleden te Dunfermline, 1 dec 1622.
Uit het huwelijk Davidson/Mercer:
1. Ds. John Davidson, geb. rond 1608, predikant tot Soeden in de proventie Gedburch forrest, trouwde Agnes Mitchell.
2. William Davidson, geb. rond 1610 te Munckhart, zie 1056.
3. Robert Davidson. is voor vaandrich na Vrankrijk getrocken, verder niets meer van hem vernomen.
2114. Thomas van Kerkhof. [K]
2115. N.N.
Uit het huwelijk Van de De Witt/N.N. o.a.:
1. Goswijna Thomasdr. van Kerkhof, zie 1057.
2116. Sicamber Carelsz. van Arnhem; [V] [M] [K] geboren voor 1575, Schout over het Ambt Rheden (1626-1633), overleden ±1657. Trouwde met
2117. Berentien Staveren Off Stammen.
Uit het huwelijk Van Arnhem/Staveren off Stammen o.a.:
1. Hendrick van Arnhem.
2. Margriet van Arnhem.
3. Hubbert van Arnhem.
4. Gerarda van Arnhem.
5. Zeger van Arnhem, zie 1058.
2118. Gijsbert Brouwers; [K] Rentmeester, trouwde met 
2119. N.N.
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Hendersken Gijsbertsd. Brouwer, geb. te Velp, zie 1059.
2120. Philip Herlijn; [V] [M] [K] geboren te Antwerpen, 1575, Philip is in Duitsland de stamvader van de z.g. Ostfriesischer Stamm. Hij had uit zijn drie huwelijken in totaal 5 kinderen (volgens het "Oude Boek"  van Davidson, 9 kinderen) Aanvankelijk was hij koopman in Bremen, waar hij het burgerrecht verwierf, en later in Emden, overleden te Emden (Dld) na 1662. Trouwde 1e, aug. 1612 te Bremen (Dld) met Anne de Pottere, trouwde 2e, 1626 te Bremen (Dld) met Anna Staes, trouwde 3e, 6 feb 1627 te Hamburg (Dld) met
2121. Anna Struyff; [V] [M] geboren te Amsterdam in maart 1595, overleden te Emden (Dld), na 1648.
Uit het huwelijk Herlijn/Struyff:
1. Philippus Philippusz. Herlin, geb. 1630 te Emden, zie 1060.
2122. Dirk Dirksen.. [K] Trouwde met
2123. Wobbeke von Lessen.
Uit het huwelijk Dirksen./Von Lessen o.a.:
1. Anna Dirksen, zie 1061.
2176. Aelbert Gerritsz. Slodt (Slot) (Slotemaker); [K] (Bron:Westfriese Families 34e jaargang 1993) geboren rond 1650. Trouwde (Geref.) te Harenkarspel gem.Dirkshorn, op Paasmaandag 17 april 1645 met
2177. Hillegond Jans.; geboren rond 1650.
Uit het huwelijk Slodt/Jans.:
1. Maertje, ged. 22-01-1647 te Sibbelhuizen.
2. Pieter, ged. 29-08-1655 te Sibbelhuizen.
3. Pietertjen, ged. 23-09-1657 te Sibbelhuizen.
4. Gerrit, zie 1088.
2182. Jan Jansz. Broer; [K] , Opmerkingen: Genoemd Noord-Scharwoude 1674 In Noord-Scharwoude testeren in 1696 Jan Jansz Broer en Vroutien Aris op de langstlevende die gehouden zal zijn aan hun kinderen bij elkaar verwekt tot hun mondige gekomen zijnde, of aan hun kinderen of descendenten, te laten volgen als hun vaders of moeders erfenis 30 gld eens, of zoveel meer of minder „als bij onse respective hant te kenning mogte komen te blijcken”, in plaats van hun legitieme portie; indien een kind niet tevreden is en opposeert zal het tevreden moeten zijn met de simpele legitieme portie. Huwde met  
2183. Vrouwtien Aris;
Uit het huwelijk Broer/Aris o.a.;
1.Trijn Jans, zie 1091
2216. Jan Jorisz. Schoen; [V] [M] [K], geboren in 1643 in Wormerveer en overleden op 25 april 1714 in Wormerveer. Jan Jorisz kreeg, in tegenstelling tot zijn broers, de naam Schoen als achternaam. De naam komt waarschijnlijk van moederskant of van een aangetrouwd familielid. Een reden kan zijn dat de achternaam Schoen dreigde uit te sterven. Dit gebeuren zou tradioneel zijn voor familienamen in de Zaanstreek. Trouwde met
2217. Wentje Wouters.. [V] [M], geboren in 1650, overleden voor 1730.
Uit het huwelijk Schoen/Wouters.:
1. Willem Jans. Schoen, zie 1108.
2. Jan Janz Schoen, geb. in 1680 en overl. oktober 1727 in Koog aan de Zaan. Hij was kaarsenmaker. In 1712 liet hij in Koog aan de Zaan een papiermolen bouwen, De Kaarsenmaker, die op 10 mei 1713 in gebruik werd genomen. De molen is in het bezit gebleven van de familie tot 14 september 1780. Toen werd deze geveild. Hij trouwde met Ariaantje Arents.
3. Trijntje Jans Schoen,
4. Lijsbeth Jans Schoen,
2218. Gerrit Cornelis. Blaauw. [V] [M] [K] , overleden december 1709,
2219. NN.
Uit dit huwelijk o.a.
1. Grietje Gerrits. Blaauw, zie 1109
2370. Pieter Dirks.. [K] Trouwde met
2371. Trijn Pieters..
Uit het huwelijk Dirks./Pieters.:
1. Grietje Pieters., zie 1185.
2560. Floris Pietersz. Schuijtevoerder; [V] [M] [K] Vrachtschipper, overleden rond 1675. Trouwde rond 1627 met
2561. Alidt Dircksdr. Cruijt; [V] [M] begraven te Winkel, 4 juni 1669.
Uit het huwelijk Schuijtevoerder/Cruijt:
1. Dirck Florisz. Cruijt, geb.ca.1631 te Winkel, overl.ca.1679, tr. Grietje Jans..
2. Guurt Florisdr. Cruijt, overl. Winkel ca.1681, tr. (onder) 23-03-1672 te Winkel Pieter Jansz. Backer.
3. Pieter Florisz. Kruijt, ged. ca. 1638 te Winkel, overl. 02-1682 te Medemblik, tr. 29-12-1670 met Anna Pieters.
4. Jan Florisz. Slotemaker, ged.ca.1640 te Winkel, overl. voor 1695, tr. Trijn Jans. Het blijft gissen hoe hij aan de naam Slotemaker komt. Was het zijn beroep of heeft de naam iets te maken met een buurtschap in Nieuwe Niedorp die "op Slotemaker" heette?
5. Gerrit Florisz. Kruijt, zie 1280.
6. Klaes Florisz. Kruijt, jong overleden.
2562. Claes Reijnertsz.. [K] Trouwde met
2563. Guurt Arijaans..
Uit het huwelijk Reijnertsz./Arijaans.:
1. Neel Claes, zie 1281.
2592. Jan Peereboom; [K] (bron: Elly Tendam-Koomen en Aad Conijn)
2593. N.N.
Uit het huwelijk Peereboom/N.N. o.a..:
1. Claas Jansz. Pereboom, zie 1296.
2596. Ariłn Joris Spruyt; [V] [M] [K] (bron: Elly Tendam-Koomen en Aad Conijn)
2597. Jantje Pieters;
Uit het huwelijk Spruyt/Pieters. o.a.:
1. Joris Adriaens Spruyt, zie 1298.
2598. Jan Muusz.; [K]
2599. Mary Dirks;
 Uit het huwelijk Muusz./Dirks. o.a.:
1. Neel Jans, zie 1299.
2608. Jacob Pieters. Oostwoud; [K] Burgermeester van Lambertschaag, overleden te Lambertschaag, 24 april 1659. Heette in 1651 "de Boer". Trouwde met
2609. Griet Cornelis..
Uit het huwelijk Oostwoud/Cornelis.:
1. Symon Jacobs. Oostwoud, geb. rond 1636, zie 1304.
2. Theunis Jacobs. Oostwoud, trouwde 1e 11-04-1667 te Schagen met Anna Pieters., trouwde 2e 13-03-1678 met Grietje Reyers..
3. Lysbeth Oostwoud, trouwde Pieter Aryans. Louw.
4. Mary Oostwoud, trouwde 14-01-1663 te Abbekerk met Aris Pietersen.
2616. Mr. Volckert Jansz. Bijkerk; [V] [M] [K] Notaris te Opperdoes. Trouwde met
2617. Volkjen Willemsdr..
Uit het huwelijk Bijkerk/Willemsdr.:
1. Jan Volckertsz. Bijkerk, zie 1308.
2618. Pieter Vredericksz.. [K] Trouwde met
2619. Evere Barensdr..
Uit het huwelijk Vredericksz./Barensdr.:
1. Welmoet Pietersdr., zie 1309.
2648. Jacob Dirks.. [K]
2649. N.N.
Uit het huwelijk Dirks./N.N. o.a.:
1. Dirk Jacobs., zie 1324.
2650. Hendrik Allerts. Groot; [V] [M] [K] (Bron: Kwst-Boek Den Helder-kwartierstaat Laan) begraven te Beemster, 28 maart 1661. Trouwde 6 mrt.1639 te Beemster met
2651. Grietje Alberts.; (Bron: Kwst-Boek Den Helder-kwartierstaat Laan) van Schagen.
Uit het huwelijk Groot/Alberts.:
1. Anne Hendriks. Groot, zie 1325.
2652. Pieter Cornelisz. Coster; [K] (Bron: Kwst-Boek Den Helder-kwartierstaat Laan) Schoolmeester/Koster te Wognum, overleden te Wognum, 4 nov 1676. Trouwde met
2653. Mary Pieters. Buys. [V] [M] (Bron: Kwst-Boek Den Helder-kwartierstaat Laan)
Uit het huwelijk Coster/Buys:
1. Adriaen Pieters. Buys, zie 1326.
2654. Cornelis Seywerts. Blauhulck; [V] [M] [K] (Bron: Kwst-Boek Den Helder-kwartierstaat Laan) gedoopt te Enkhuizen, 28 mei 1617. Trouwde 6 mrt. 1639 te Oosterblokker met
2655. Aaltje Maertens.; (Bron: Kwst-Boek Den Helder-kwartierstaat Laan) geboren te Wijdenes, trouwde 2e IJsbrant Heyckes.
Uit het huwelijk Blauhulck/Maertens.:
1. Machtelt Cornelis. Blauhulc, zie 1327.
2672. Mr. Cornelis Philips.; [K] (woonde te Abbekerk), overleden te Abbekerk, 8 juni 1670. Trouwde met
2673. Grietje Hendriks.; overleden te Abbekerk, 26 maart 1680.
Uit het huwelijk Philips/Hendriks.:
1. Hendrik Cornelis. van der Moolen, zie 1336.
2680. = 2672: Mr. Cornelis Philips.;
2681. = 2673: Grietje Hendriks.; 
2688. Pieter Jansz. Saal; [K] geboren rond 1610, Veehouder te Wognum. Trouwde 2e te Wognum, rond 1634 met
2689. Trijntje Claesz.
Uit het huwelijk Saal/Claesz., 7 kinderen uit beide huw. alle te Wognum, waarvan;
1. Jan Pietersz. Saal, zie 1344.
2866. Heijndrick Meertensz Kruijswijck, [K] (Bron) geboren rond 1595 te Noorden, overleden rond 1638 te Noorden, in 1638 diaken van de Gereformeerde Kerk in Noorden. Trouwt 1e voor 1621 met Neeltje CORNELIS, geboren ca. 1595, overleden ca. 1630. Trouwt 2e ca. 1635 met;
2867. Huijbertje Werrenaers,
Uit het huwelijk Kruijswijck/Cornelis. o.a.;
1. Herbert Kruijswijck, ged. 12-04-1621, Noorden,
2. Aegtijen Kruijswijck, ged. 31-03-1624, Noorden,
3. Stijntien Kruijswijck, c. 26 Apr 1626, Noorden
Uit het huwelijk Kruijswijck/Werrenaers o.a.;
4. Neeltje Heijndrixdr. Kruijswijck,
5. Jan Hendricks Kruijswijck, geb. ca. 1630, overl. na 1692. Gehuwd 1e 19-12-1654 in Noorden met Annetje HUIJBERTS, geb. ca. 1630 in de Haeck tussen Noorden en Zegveld, overl. voor 10-02-1664 in Noorden. Gehuwd 2e op 10-02-1664 in Noorden met Annetie Cornelis PADENBORG, geb. ca. 1630, overl. voor 28-06-1682 in Noorden, weduwe van Jan Braeten. Gehuwd 3e op 28-06-1682 in Noorden met Geertien Cornelis VERDAM, ged. 24-03-1636 in Noorden, Gereformeerd, overl. na 20-01-1692, d.v. Cornelis Dircksz Verdam en Annegien Jans, weduwe van Dirck Cornelisz Lelivelt.
6. Gijnien Heijndricks Kruijswijck, (zie ), ged. 25-11-1635 te Noorden.
7. Geertje Heijndricks Kruijswijck, ged. 03-01-1638 te Noorden. (get. A... Heijndricks), overl. na 1715. Gehuwd op 30-11-1659 in Noorden GK met Maarten Ermboutsen Boshof.
8. Elsje Hendricks. Kruijswijck, ged. 10-06-1640 te Noorden, zie 1433.
9. Annetje Hendricks Kruijswijck, ged 24-08-1642 te Noorden, Gereformeerd, overleden na 1672.
10. Willemtje Hendriks Kruijswijck, ged. 07-04-1647 te Noorden, Lidmaat Geref. kerk, maakt met haar 2de echtgenoot Kors Jansen Kouwenhoven testament in Nieuwkoop op 09-09-1705 en 25-09-1708. Gehuwd 1e op 04-05-1670 in Nieuwkoop GK, ondertrouw in Noorden GK, met Kors Jansen VAN PIJLEN, geb. ca. 1645 in Nieuwkoop, vermeld als Gereformeerd lidmaat in 1684 in Nieuwkoop, overl.voor 24-02-1686, mogelijk zoon van Jan Willemsz en Grietje Dircks. Gehuwd 2e op 17-03-1686 in Nieuwkoop GK met Kors Jansen KOUWENHOVEN, geb. ca. 1645, overl. na 1708, Geref., wed. van Grietje Pieters Pijl.
2914. Leendert Pietersz. Ramp; [V] [M] [K] (Bron) geboren rond 1625, trouwde met;
2915. Ariaanje Michiels van Borselen; [V] [M] geb. rond 1630.
Uit het huwelijk Ramp/Van Borselen o.a.:
1. Aeghje Leenderts, ged. 26-02-1653 in Bodegraven, zie 1457.
2916. Floor Gerritsz. Oudenes; [K] (Bron Jaap Samsom)
2917. N.N.;
Uit het huwelijk Oudenes/N.N. o.a.:
1. Jan Floren Oudenes, ged. 22-08-1655 in Waarder, zie 1458.
2918. Gijsbert Willemsz. Stehouwer; [K] (Bron Jaap Samsom) trouwde met
2919. Aartje Aerts van der Swaan; (Bron Jaap Samsom) j.d. onder Weijland, Bodegraven.
Uit het huwelijk Stehouwer/van der Swaan o.a.:
1. Eefje Gijsberts Steehouwer, gedoopt op 01-02-1652 te Zegveld, zie 1459.
2920. Arie Joosten Samsom; [V] [M] [K] (Bron Jaap Samsom + Hans Kraaibeek) Gedoopt op 22 november 1627 in Nieuwkoop, Gereformeerd, overleden rond 1678 te Nieuwkoop, trouwde 24 januari 1650 te Nieuwkoop met,
2921. Marritge Fransdr. van Wieringen; [V] [M] (Bron Jaap Samsom + Hans Kraaibeek) geboren op 23 juli 1628 en gedoopt op 23 juli 1628 te Nieuwkoop, overleden 29 maart 1701 te Nieuwkoop.
Uit het huwelijk Samsom/van Wieringen;
1. Neeltge Ariensd. Sampsom, geb. ca 1650 te Nieuwkoop, ged. op 31-10-1655 te Nieuwkoop, lidmaat van de Gereformeerde kerk, vermeld als doopgetuige van haar kleindochter Neeltje Arijens van Polen op 31 augustus 1710 in Ter Aar. Getrouwd met Heijndrick Dirckse POOL, geb. ca. 1650, mogelijk in Noorden, lidmaat van de Gereformeerde kerk in Nieuwkoop in 1685, vermeld als zijnde in de gevangenis in 1690, vertrekt vervolgens met attestatie naar Langeraar, vermeld als doopgetuige van zijn kleinzoon Cornelis Adriaensz van Polen op 24-09-1702 in Ter Aar. In 1694 verzocht Heijndrick om toe gelaten te worden tot het Heilig Nachtmaal in Langeraar. De kerkeraad van Nieuwkoop stond dit toe.
Kerkeraad Nieuwkoop, 27-03-1690:
Is mede binnen gestaen Neeltje Ariens Samson, versoekende Attestatie en getuigenis voor haer man Heijndr: Dircksz Pool, jegenwoordigh gedetineerde en gevange, waer in de kerckeraet gelieft te verklaren hoe hij sich als Litmaet van de Geref: kerck in geloov en wandel voor de tijt van sijn s' Vaders gevangenis etc. heeft onder haer gedragen.
Uit dit huwelijk vier kinderen.
2. Joost Ariensz Samson, ged. op 04-03-1657 te Nieuwkoop, zie 1460.
3. Aert Ariens Samson, ged. op 09-10-1661 te Nieuwkoop, Gereformeerd, begr. op 27-09-1754 in Aarlanderveen. Getrouwd op 08-02-1688 in Nieuwkoop met Grietje Pieters van Wieringen, geb. ca. 1660 in Aarlanderveen. Uit dit huwelijk acht kinderen.
4. Gerritge Ariens Sampson, ged. op 16-09-1663 te Nieuwkoop, vermeld als doopgetuige van haar zuster Neeltje's kleinzoon Cornelis Adriaensz van Polen op 24-09-1702 in Ter Aar, begraven op 26-08-1748 in de Geref. kerk van Nieuwkoop.
5. Claas Ariens Sampson, ged. op 08-02-1665 te Nieuwkoop en overl. in 1739, hij trouwde op 06-02-1689 te Nieuwkoop met Annetje Pieters. Wit.
6. Pieter Ariens Sampson, ged. op 23-05-1666 te Nieuwkoop, 1699 gehuwd met Ariaantje Swaneburg.
7. Gooltje Ariensd Samson. ged. op 18-11-1668 te Nieuwkoop.
2924. David Hendrik Stoffels; [V] [K] (Bron Jaap Samsom) geboren 1615 te Botshol. Gehuwd op 3 januari 1636 te Waverveen met
2925. Lijsabeth Pieters.; (Bron Jaap Samsom) geboren c.a.1615 te Kortenaer.
Uit het huwelijk Stoffels/Pieters.:
1. Johan Davids van Bremen, gedoopt op 15-11-1637 te Waverveen.
2. Izaak Davidsz van Bremen, gedoopt op 15-11-1643 te Waverveen.
3. Cornelis Davidsz van Bremen, gedoopt op 01-10-1645 te Waverveen.
4. Abraham Davidsz van Bremen, geboren c.a.1665 te Botshol, zie 1462.
2944. Isaak Abrahamsz. Streefkerk, [K] geb.ca.1620,  (Bron: klik hier) Isaac Abrahams buurmeester in 1650, genoemd in Boek L. 163 "Gaarce dullen en uijtzettinghe van de ontgronderij" Dan Ao 1652 in Boek L. 148 "notien op aenbrengen van turf". In 1657 wordt vermeld in Boek L. 149-150 Weduwe van Isaac Abraham, in de aantekeningen over het Slagturven enz.
Isaac Abrahams Streefkerck komt voor in de boeken van Notaris Elbert Mooij te Kortenhoef in de boedelscheijding van het echtpaar Isaac Abrahams Streefkerck en Annetje Gijsberts Ao 8 februari 1712 (o.a. hun zoon Gijsbert Isaacs Streefkerck daarbij vermeld). Ao. 1701 worden vermeld de erfgenamen van Isaac Abrahams Huis, in het Cohier van Haardstedengeld, Boek L. 99. en Isaac Abrah. Huis, bewoonder Gijsbert Isaacs (zandschipper) Ao 1693.

trouwde ca.1652 met
2945. Annetje Gijsbertsd.; geb.ca.1624.
Uit het huwelijk Streefkerk/Gijsbertsd.:
1. Gijbert Isaacsz. Streefkerk, zie 1472.
2. Jantje Isaacsd. Streefkerk, geb.ca.1648, trouwde Gerrit Wouters. Dorlant. Uit dit huwelijk 1 kind.
3. Weijntje Isaaksd. Streefkerk, geb.ca.1650.
4. Jacob Isaaksz. Streefkerk, geb.ca.1652.
2984. Jan Gerrit Jaep Sijvertsz.; [K] (Bron, klik hier) geboren rond 1612 te Aalsmeer, overleden 6 juli 1681 te Aalsmeer. Trouwde met
2985. Lijsbet Cornelisdr.
Uit het huwelijk Sijvertsz./Cornelisdr. o.a.;
1. Jacob Jan Gerritsz., geb. ± 1645, zie 1492
2986. Claes Poulusz. ; [K] (Bron, klik hier) trouwde met
2987. Niesgen Maertensdr
Uit het huwelijk Poulusz./Maertensdr. o.a.;
1. Marrijtje Claes Poulusdr.; zie 1493
3008. Cornelis Jerephaesz Verlee, [V] [M] [K] geboren circa 1592. Trouwde met
3009. Jannigje Lenaertsdr.
Uit het huwelijk Verlee/Lenaertsdr. o.a.;
1. Aelbert Cornelisz van der Lee; geb ±1630, [zie 1504]
2. Jan Cornelisz van der Lee, veerman in Beusichem, geb ±1630, overleden na 1685. Trouwde met N.N.
.
3232. Harm Pieters Ploeg, [V] [M] [K] (Bron, klik hier) geboren rond 1595 te Midwolde, trouwde rond 1630 te Grootegast met,
3233. N.N.,
Uit het huwelijk Ploeg/N.N. o.a.;
1. Albert Harms Ploeg, geb. rond. 1640 te Grootegast, zie 1616
3240. Mient Egberts, [V] [M] [K] (Bron, klik hier) geboren rond 1588 in Surhuisterveen, overleden rond 1653 in Surhuisterveen, hij was toen 65 jaar oud. Hij trouwde rond 1622 met;
3241. Aeltien Gabbes, [V] [M] overleden in het jaar 1675 in Surhuisterveen, begraven in Surhuisterveen (Surhuizum) naast de Hervormde kerk .
Uit het huwelijk Egberts/Gabbes o.a. (allen geb. te Surhuisterveen);
1. Egbert Mients,
2. Gabe Meinardi,
3. Sybrandus Meinardi, geb. rond 1635, zie 1620
4. Paulus Mients,
5. Martien Mients,
3242. Hero Andelius Wiarda, [V] [M] [K] (Bron, klik hier) geboren rond 1586 in Westergeest, gedoopt in Westergeest , overleden in het jaar 1635. Advocaat vanaf sept. 1615. trouwde met;
3243. Maaike Frederiks van Voordt, [V] [M] geboren rond 1590, overleden na 1635.
Uit het huwelijk Wiarda/Van Voordt o.a.;
1. Rensckien Wiarda, geb. in het jaar 1635, zie 1621
3738. Hendrik de Witt; [K] (Bron kwartierstaat Tijssen) trouwde met
3739. N.N.;
Uit het huwelijk Van de De Witt/N.N. o.a.:
1. Marij de Witt, zie 1869.
3740. Jorden van de Pavort; [V] [M] [K] (Bron kwartierstaat Tijssen) trouwde met
3741. Jenneken Brandts; [V] [M] (Bron kwartierstaat Tijssen)
Uit het huwelijk Van de Pavort/Brandts:
1. Jordan van de Pavort, zie 1870.
3772. Bernardus (Berndt) Speet, [K] (Bron; Paul Bonke) ged. voor 1633
3773. Bartje N.N.
Uit het huwelijk Speet/N.N.:
1. Ever(h)ardus Speet, geb. (verm.) voor 1651, zie 1886.
2. Henricus (Henrich) Speedt, geb. voor 1639 (doopgetuige te Leuth 2.4.1657), eigenaar van een hofstede te Meer (D.), schep­en te Meer en Niel (D.) (vermeld ‘Gerichts­banck Meer und Niell' o.a. 11.11.166­4: Gerrit Noij trans­portirt an Henrich Speedt die halbscheidt von ein stuk lants: ‘Am 11t 9bris hatt Gerrit Noij vor sich undt seinen erben mit handt halm und mundt vorm richteren Henrichen Rijff und zweijen scheffen nemblich Rijk Staijen und Rabeth Sehlen, auf seine halbscheidt des im kirspel Meer gelegenen stuk landes ungefehr 41/2 morgen, iedoch so gross und klein wie dasselbe im kirspell Meer mit einer seiten an Joffer von Gents erb, mit der anderen seiten an freijhrn von Bijllandts erb, mit einem ende an h Dr Moetzfelts erb, mit dem anderen ende an Derrik Utzelmans erb gelegen, so Peter Bless und Gerrit Noij beijde zur halbschei­dt haben, gleich wie in dem vorgezeigten auftrachts brief, worauf dieses prothocollirt benennet, renunciirt und dieselbe an Henrichen Speedt und dessen erben ubergetragen, und hat der h richter obglt: ihme Henrichen Speedt und dessen erben selbiges land zu besitzen und zu gebrauchen eingegeben, und haben beijde itzige einhabere umb den originalen auftrachts brief das lossgezogen, so ist Petern Bless das original gefallen, Henrichen Speedt aber ist eine gleichlautende copeij zu gestelt), overl. na 13.4.169­9, tr. Lissbeth Speedt.
3. Gritien (Gritjen) Speth (Spett), geb. voor 1671, tr. Joannes (Jan) van de Pavert, geb. voor 1664, overl. 5.4.1734.
4. Gerhard(t) Speedt, pachter van de ‘Bauhof' van kapitein Johan Heinrich Weijers te Meer (D.), overl. voor 29.5.1691 (vermeld 1665-'86).
5. Herman Speedt, eigenaar van een hofstede te Meer (D.) (vermeld 1668-'86)
6. Johannes (Johan, Jan) Speedt, kleermaker te Meer (D.), eigenaar van een stuk bouwland aldaar (vermeld 1668-'87) (N.B.: Ook te Rindern (D.) woont in 1687 een Jan Speedt.)
7. Derrik Speedt, schepen (?), woonachtig te Meer (D.) (vermeld 1671-'89).
3792. Rutger Aerntsen; [K1] [K3] geboren rond 1580, Schepen en Stadhouder van de heerlijkheid Zeeland, overleden te Millingen, rond 1657. Trouwde (2) te Millingen, 19 sep 1626 met Griet Lueben. Trouwde (1) te Tiel, 21 mei 1622 met
3793. Willemke Sebus.
Uit het huwelijk Aerntsen/Sebus:
1. Hendrick Aerns, geb. rond 1622, zie 1896.
2. Mary Arntz, geb rond 1623.
3. Jan Arntz, ged. 22-02-1624 te Nijmegen, zie 1920.
Uit het huwelijk Aerntsen/Lueben:
4. Anneke Arntz, geb. rond 1628.
5. Derck Aerns, trouwde Wilhelmken van Meimerix.
6. Gerrit Arntz, trouwde Gerritje van Kerckhof.
7. Steven Arntz, trouwde 28-05-1652 met Maria Claes.
8. Elisabeth Arntz, trouwde Herman Huysman.
9. Hendrik Arntz.
3794. Arnt Sanders (Brandts); [V] [M] [K1] [K2] geboren 1600, in 1637 waard te Millingen, in een akte van 26 febr. 1637 beschuldigd tijdens een nachtelijk gevecht Johan Schouwenberg doodgeslagen te hebben. Hij wordt vrij gesproken. Arnt wordt ook wel Arndt Herbertsen Brants genoemd. (De akte is te vinden in het Gelders Archief te Arnhem onder Oud Rechterlijk Archief Millingen, toegang 0185, inv. nr. 1 van criminele rechtspraak. De inventaris heeft het over A.Brents i.p.v. A. Brants, maar dat kan een lees of schrijffout geweest zijn). Beleend met de helft ten Bredelaar te Millingen.
3795. N.N.;
Uit het huwelijk Sanders/N.N., o.a.:
1. Jantie Sanders (of Brans), zie 1897.
2. Maria Brandts, zie 1899.
3. Hendrick Brandts, Schepen van Millingen.
4. Anneke Zanders, trouwde 1e met Derck van de Pavert, trouwde 2e Adolff Polman.
3798. = 3794 Arnt Sanders (Brandts)
3799. = 3795 NN.
3840. = 3792 Rutger Arntz
3841. = 3793 Willemke Sebus
3848. Arnt Benthem van; [V] [M] [K] (bron: Guido van Benthem) geboren rond 1610. Trouwde met
3849. Ahlitgen Staijen; (bron: Guido van Benthem)
Uit het huwelijk Van Benthem/Staijen:
1. Lambertus van Benthum, zie 1924.
3994. Theodor Moll; [K] (bron: Eva Verhohlen). Trouwde met
3995. Gertrud Poen; (bron: Eva Verhohlen)
Uit het huwelijk Moll/Poen:
1. Johann Mol, ged. 14-10-1668 te Uedem, get.; Johan Poen, Hendrick Broenss en Geritgen Moll condicta Poen.
2. Aleida Moll, ged. 28-03-1671 te Uedem, get.; Theodorus Bomans custos loco Petri Kap en Mechtildis Verfuird.
3. Gerhard Moll, ged. 21-01-1674 te Uedem, get.; Theodorus Boumans custos.
4. Gesa Moll, zie 1997.
5. Laurenz Moll, ged. 12-05-1679, get.; Joannes Dericksen, Henricus Poen en Gesa Rosenboom.
6. Jacob Moll, ged. 11-05-1682 te Uedem, get.; Elbertus Josten, Henricus Poen en Gerarda Halmans.
7. Heirich Moll, ged. 24-02-1685 te Uedem, get.; Hermannus Stiven, Wolterus Verholen en Joanna Gerlichs
8. Laurenz Moll, ged. 20-04-1688 te Uedem, get.; Matthias Albers, Henricus Aymans en Catharina Nymans condicta.
 
 
Terug Volgende:

Generatie: XIII, of
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX
 
 

effe mailen? Klik hier

Met dank aan: