De Kwartierstaat van Arie Leeuwrik.  

Generatie XX t/m XXIV

25 april 2015

[V] = Vader, [M] = Moeder, [K] = Kind
= ga met de muis erop staan voor een aanwijzing, dan klikken voor de afbeelding

  Generatie XX.  

Edelovergrootouder

541712. Frederik van Heeckeren van der Ese; [V] [M] [K] (Bron), geboren rond 1295, overleden op 6 april 1357, ridder, schout van Twente 19.8.1327,
leider der partij der Heeckerens
. Frederik was gehuwd rond 1320 met;
541713. Maria van Hönnepel; [V] [M] geboren rond 1300, overleden rond 1350,
Uit het huwelijk Van Heeckeren van der Ese/Van Hönnepel:
1. Jacob van Heeckeren van Ese, geb. rond 1320, overl. 16-12-1374. Hij is getrouwd met Agnes N.N..
2. Frederik van Heeckeren van der Ese, zie 270856.
3. Everhard van Heeckeren Heer van Ese, geb. rond 1330, overl. 01-04-1404, Landdrost van Zutphen. Hij is getrouwd met Beatrix Vrouwe van Almelo en Vriezenveen op 24-06-1362.
541714. Sweder van Voorst genaamd Rechteren; [V] [M] [K] (Bron: Bc. R.J.C. van Waarde) beleend met Rechteren (schoutambt Dalfsen) 1326, vermeld 1312-1337, overleden 4.4.1339. Sweder was gehuwd met
541715. Margaretha van Rechteren; (Bron: Bc. R.J.C. van Waarde) vermeld 1331-1345.
Uit het huwelijk Van Voorst gen.Rechteren/Van Rechteren o.a.:
1. Lutgardis van Voorst genaamd Rechteren, zie 270857.
541716. Jan III van Groesbeek, heer van Heumen; [V] [M] [K] (Bron: Bc. R.J.C. van Waarde) Made en Beek 23.4.1348, vermeld 1331-1360, overleden 1359/1366. Jan was gehuwd met
541717. N.N. van Heumen; (Bron: Bc. R.J.C. van Waarde)
Uit het huwelijk Van Groesbeek/Van Heumen o.a.:
1. Seger van Groesbeek, heer van Heumen, zie 270858.
541720. Jan I van Polanen; [V] [M] [K] (Bron) overl.op 26 september 1342 en begr.te Monster, Wordt op 6 december 1305 genoemd als zoon van Philips van Duivenvoorde en 30 maart 1306 als neef van Dirk van den Wale, die hem 17 september 1311 de molen te Voswijc in Monsterambacht schonk. Van zijn vader erfde hij tussen 1307 en 1309 de bezitting Polanen, eveneens gelegen onder Monster. Op 30 maart 132622 pachtte hij de heerlijkheid van de Lek, te weten de ambachten: Krimpen aan de Merwede ( = aan de Lek), Krimpen aan de Yssel, Ouderkerk en Zuidbroek “om 490 pond Hollands, den grote Tornoyse voir achte penninghe gherekent, die hi ghehelic ende al betaeld hevet”. In 1327 werd hij beleend met Heemskerk en Castricum, hij werd ridder (1329) en baljuw in Rijnland (1331), Woerden, Kennemerland en West-Friesland. Op 19 november 1335 verwierf hij Capelle van heer Pieter van der Leek, terwijl hertog Jan 111 van Brabant hem op 9 dec. 1339 de heerlijkheid Breda, waarvan zijn broer Willem v. Duivenvoorde het vruchtgebruik had, voor 28.000 kleine florijnen verpandde. Op 15 januari 1342 beleende graaf Willem IV hem nog met een korentiende en de smaltiende in Poeldijk, trouwde met
541721. Catharina van Brederode; [V] [M] overleden 28 juni 1372, begraven te Monster; maakte 2 jaar eerder een testament en woonde toen te Rijnsburg.
Uit het huwelijk Van Polanen/Van Brederode:
1. Jan II van Polanen, ridder, heer van Polanen, Breda en de Lek, burggraaf van Geertruidenberg, kocht de Lek in 1342 en Breda in 1350, overl. 3.11.1378, begr. Breda, tr. Oda van Horne, geb. ca. 1318, overl. 1.4.1353, begr. Breda.
2. Philips van Polanen, overleden 4.5.1375. Philips is getrouwd 1344/1346 met Elizabeth van der Made, overleden v 1399, dochter van Willem van der Made en Lijsbeth van Sassenheim.
3. Maria van Polanen. Maria was gehuwd (1) met Jan I burggraaf van Montfoort, gesneuveld 26.9.1345 (in de slag bij Warns), zoon van Hendrik II burggraaf van Montfoort en Agnes van IJsselstein. Maria was gehuwd (2) met Gerard van Heemstede, overleden na 1375, zoon van Reinier van Heemstede.
4. Dirck van Polanen, zie 270860.
5. Gerard van Polanen, moet overleden zijn op 3 mei 1380, tr. tussen 1350 en 1359 Lutgaert van de Wulvenhorst, overleden 9 dec. 1411. Vermeld met zijn 3 broeders op 25 mei 1344, terwijl zijn oom Willem van Duivenvoorde hem 3 juli 1350 het goed te Berkel, benevens o.a. 100 pond jaarlijks aldaar, ten laste van de grafelijkheid, en de tienden van 8 hoeven moer bij Nootdorp en Pijnacker vermaakte. Op 12 januari 1360 wordt hij ridder genoemd, hij verkoopt dan een rente, groot £l oude grooten jaarlijks uit het land van Breda, aan zijn oudste broeder. Op 1 augustus 1365 vergaf de ruwaard aan de heren Reinoud van Brederode, Gerrit van Polanen, Gerrit de Monic en Willem van Slingeland het doden van Willem Boirt in de volgende bewoordingen: “ende nemense tot onsen zoenen, ende vrienscap, van alsulker misdaet, als si hadden an Willem Borts doet, ende gheven him onse land weder vrijelic in te wesen, ende hoir goed aen te tasten, ende te ghebruken, als zijt vinden ende hoir was, eer Willem Boirt voirscreven doet ghesleghen wort. Ende onbieden, ende bevelen allen onsen Baliuwen, ende Rechters, dat si se veijlich laten varen in onsen landen, ende hoir goed rustelike late ghebruken, so waert gheleghen is”. Op 6 augustus 1367 wordt hij genoemd onder de hoogheemraden van Woerden.
6. Heilwich van Polanen. Heilwich was gehuwd met Arnoud II van Arkel van Noordeloos, zoon van Jan I van Noordeloos.
541722. Otto II van Arkel Heer van Asperen; [K] geboren rond 1295, overleden 20 juli 1347 in de slag bij Luik, Walonië, hij was toen 52 jaar oud. Knape (1316), Ridder (1329), volgde rond 1344 zijn vader op als Heer van Asperen en Hagestien, trouwde in 1315 met
541723. Aleijd van Avesnes;
Uit dit huwelijk o.a.; (Bron)
1. Aleida van Arkel,
2. Elburg van Arkel Vrouwe van Asperen, zie 270861
3. Maria van Arkel,
541752. Wessel III Heer van Boetzelaer, [V] [M] [K] (Bron) geboren rond 1305, overleden op 15 augustus 1356. Hij was gehuwd rond 1326 met;
541753. Trezania van Appeltern Vrouwe van Hernen, [V] [M] (Bron) geboren rond 1310,
Uit dit huwelijk:
1. Rutger III Heer van Boetzelaer, geb. rond 1330. zie 270876.
541754. Diederik Heer van Bylandt; [V] [M] [K] geboren rond 1305, overleden rond 1368. Hij trouwde met; .
541755. N.N. Willemsdr. van Doornik Vrouwe van Doornenburg; [V] [M] geboren rond 1315,
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Elisabeth Van Bylandt, geb. rond 1330. zie 270877.
2. Johan Van Bylandt Heer van Doornenburg, geb. rond 1330, overl. rond 1370. Hij is getrouwd met Gertrude Van Doornik rond 1360.
541756. Ghijsbrecht van Langerak, [K] (Bron: Bc. R.J.C. van Waarde) heer van Langerak en half Nieuwpoort; ridder; beleend (21.12.1374) met de koren- en smaltiende van Ammers, overleden v1405. Ghijsbrecht was weduwnaar van Margaretha van Blois. Ghijsbrecht was gehuwd (2) met
541757. Johanna van Drongelen. (Bron: Bc. R.J.C. van Waarde)
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Langerak, geboren ñ1380, zie 270878.
957456. Theodoricus (Dirc) Doys (Dictus) gezegd van Bylandt; [V] [M] [K-8] [K-10] (Bron: kwartierstaat Tijssen) geb. rond 1248, overl. rond 1312, vermeld als Ridder 1284-1312, beleend met Pannerden 1303, beleend met Bilant 1303, Raad van de Graaf van Cleve 1311, trouwde 1e ca. 1280 met Mechteld van Loil, leenvrouwe van Kleef, trouwde 2e met
957457. Sophya van der LECK; [V] [M] (Bron: kwartierstaat Tijssen) geb.ca.1272, overl.na 4 november 1307 te Genderingen?. Vermeld 1294 - 1307.
uit het huwelijk Doys/Van Loil:
1. Dirck Doys van Loil, geb.ca.1281 te Loil, overl.1356 te Loil.
2. Otto Doys van Lole, geb.ca.1282, overl.ca.18-04-1371
3. Gosewinus van Lolen,
4. Hendrick van Loel,
uit het huwelijk Doys/Van der Leck:
5. Johan (Heer Jan) van Bylandt, geb.ca.1290, overl.op 22-05-1344, heer van Bilant, Ridder, raad van den Graaf van Cleve 1327, trouwde Catharina van Zuijlen.
6. Otto van Bylandt de Oude, geb.ca.1292, overl.ca.1357 Ridder, trouwde Ermgard van Lynden.
7. Mechteld van Bylandt, geb.ca.1296, overl.1352.
8. Otto van Bylandt de Jonge, zie 478728
9. Aleida van Bylandt, geb.ca.1300, overl.na 1350, trouwde ca.1350 met Arnold van Herlaer.
10. Diederik van Bylandt, geb.ca.1305, zie 541754.
957458. Winand Theodorici Winandi (Diederikszoon) van ARNHEM; [V] [M] [K]  (Bron: kwartierstaat Tijssen) overl. na 9 april 1351, Schepen van Arnhem 1317 - 1332, Knape 1324, Ridder 1335, trouwde met
957459. Mechteld PUNDER; [V] [M] (Bron: kwartierstaat Tijssen)
Uit dit huwelijk o.a.: (Bron Hans van de Griend)
1.Christine van Arnhem, tr.1e. Gijsbert Cock van Bilant, tr. 2e Otto van Bylant, zie 478729.
2.dominus Theodoricus (Dirc) van Arnhem, tr. N.N.
3.Geryt van Arnhem, tr. Jutte N.N., zij overl. 1382.
957468. Henric van WITTENHORST; [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) trouwde met
957469. N.N. 
957504. Gerhard ter VOIRST; [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) Overleden vóór of in 1396. Beleend met het goed Ter Voirst 1378 (Leenboek Zutphen). (NB Van der Voorst, dat tot stamhuis had de havezathe 'De Voorst' in Gorssel bij Zutphen, voerde in goud en rood ankerkruis en is te onderscheiden van de Overijsselsche 'Voorsten'), trouwde met
957505. N.N. 
957536. Steven van DELEN; [V] [M] [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) overleden tussen 1390 en 1399. Ridder 1377 (aanwezig op de landvrede), trouwde met
957537. N.N. 
957540. Willem van Bemmel; [V] [M] [K] overl.voor 1379, trouwde met
957541. Machteld Heijmerick
Uit dit huwelijk:
1. Alard van Bemmel; zie 478770.
957542. Albertus van WEZE; [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) trouwde met
957543. Elisabeth de WOLF; (Bron: kwartierstaat Tijssen) Beleend met ene tienden in het schependom Wageningen, kerspel Bennekom 1385 en 1394 als Hubertus die Wolfs zuster. (Leenboek Sticht).
957552. Warner van LYNNEP; [V] [M] [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) Beleend met Den Alinge hofstede te Didam 1386. Beleend met Den Haige te Didam 1386. Beleend met een hofstat en de Clinckvoetsacker 1386. (Leenboeken Bergh, Lathum en Zutphen), trouwde met
957553. N.N. 
957556. Hendrick van HELBERGEN; [V] [M] [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) overl. voor of in 1402. 1382 verkoop van land aan het klooster Bethelem te Doetinchem. 1385 geld schuldig aan de heer van Bronckhorst. 1392 lossing van een goed onder Gendringen, trouwde met
957557. Aleijd van REES; (Bron: kwartierstaat Tijssen) 1388 beleend met het goed Wolferen in Bienen vanwege haar broer Reinolt van Rees van Heshuysen. Zij hertrouwde Wolter van Tengnagel vóór 1401 en wordt weduwe genoemd 1402. 1401 beleend met het goed op 't Holt te Didam vanwege haar broer voornoemd.
957558. Gerrit Palic van SEVENAAR; [V] [M] [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) overleden 1405. Knape 1361. Benoemd tot ambtman in de Lymers en burgman van het grafelijk slot te Zevenaar 1371. Leenheer van een goed te Zevenaar 1375. Hij lijftocht zijn eerste vrouw met Sevenerbroyc en Poelwickerstege onder Zevenaaar 1375. (J. de Groot NL 1938 en A. van Dalen in 'De Lymers'), trouwde met
957559. Griete N.N.
957568. Conradus STRIC; [V] [M] [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) vermeld 1289-1299, trouwde met
957569. N.N.
957698. Ghise (Gysbert) van Byler; [V] [M] [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) beleend met Byler, zoal zijn vader Heyn te halden placht, trouwde met
957699. N.N.
985088. Johan Benthem van; [V] [M] [K] (bron: Guido van Benthem) Heer van Heeswijk, Dinther, Zoelen en Spaldorp. Richter in de Neder-Betuwe (1361 en 1369) Ridder (1360), vermeld 1337-1375, overleden voor 5 feb 1378. Trouwde voor 26 maart 1374 met
985089. Mechteld Lynden van. [V] [M] (bron: Guido van Benthem) vermeld 1374-1385.
Uit het huwelijk Van Benthem/Van Lynden:
1. Walraven van Benthem, zie 492544.
2. Agnes van Benthem, vermeld 1378-1410. zij trouwde 1e met Jan II van Arkel, vermeld 1347-1400. Zij trouwde 2e met Johan van Wy, en 3e met Johan Heer van Reydt, vermeld 1401-1410.
3. Gadert van Benthem, (was een bastaardzoon).
985090. Peter Steenbergen van; [K] Richter en Rentmeester van de Veluwe (1365-1366), overleden rond okt 1373.
985091. N.N.
985092. ga naar 478728 Otto (de jonge) van BIJLAND;
985093. ga naar 478729 Christina van ARNHEM
  Generatie XXI.  

Edelbetovergrootouder

1083424. Frederik van Heeckeren van Ese, [V] [M] [K] geboren rond 1260, overleden rond 1315. Hij is getrouwd met;
1083425. Mechteld van Rinwich,
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Frederik Van Heeckeren Heer van Ese, geb. rond 1295, zie 541712.
1083426. Lucas (Luts) van Hönnepel, geboren rond 1280. Hij is getrouwd met;
1083427. Eyse (Elisabeth) N.N.,
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Maria van Hönnepel; geb. rond 1300, zie 541713.
2. Gottfried van Hönnepel, geb. circa 1306, overl. na 1356.
1083428. Herman van Voorst; [V] [M] [K] (Bron: Bc. R.J.C. van Waarde) verkrijgt Rechteren (schoutambt Dalfsen) van de graaf van Bentheim 1315, vanaf 1320 leen van de bisschop van Utrecht, overleden 13.4.1326. Herman was gehuwd met
1083429. Lutgert van Keppel; [V] [M] (Bron: Bc. R.J.C. van Waarde) vermeld als wed. 1329, overleden n12.6.1330.
Uit dit huwelijk:
1. Sweder van Voorst genaamd Rechteren, zie 541714.
1083432. Jan II van Groesbeek; [V] [M] [K] (Bron: Bc. R.J.C. van Waarde) vermeld 1290 en 1326.
1083433. N.N.; (Bron: Bc. R.J.C. van Waarde)
Uit deze relatie;
1. Jan III van Groesbeek, heer van Heumen, zie 541716.
1083440. Philips van Duivenvoorde; [K
1083441. N.N.
1083442. Dirk I "de Goede" van Brederode; [V] [M] [K] geboren rond 1256 in Santpoort, overleden op 16-12-1318 te Reims, op de terugweg uit Palestina. Begraven te Reims in de Dominicanenkerk. heer van Brederode (1285), baljuw van Kennemerland, ridder (1290), trouwde rond 1283 te Monster met;
1083443. Maria van der Leck; [V] [M] geb.ca.1272, overl. op 01-04-1307
Uit dit huwelijk o.a.: 
1. Catharina van Brederode, geb. rond 1297 in Santpoort, zie 541721.
.
1. Hendrik van Brederode, overleden 1345. Hendrik is getrouwd 1321 met Isabella de Fontaines.
2. Willem van Brederode, overleden 1316. Willem is getrouwd 14.12.1311 (huwelijkscontract) met Elisabeth (Elsebee) von Hlchrath, (klooster Clarenberg), overleden 21.3.1361, dochter van Dietrich Luf II von Kleve en Lisa. Elisabeth was later gehuwd met Konrad von der Mark.
3. Dirk van Brederode, overleden 1346.
4. Jutte van Brederode, overleden 6.6.1346. Jutte was gehuwd met Jan Persijn (de Jonge), ovZij had een relatie met Jan I van Duivenvoordeerleden 20.12.1353, zoon van Klaas II Persijn.
1083504. Rutger II Heer van Boetzelaer, [V] [M] [K] (Bron) geboren rond 1279, overleden rond 1335. Rutger van den Boitzlar, heer van Boetzelaer, ridder , vermeld 1316-1333. Hij trouwde 1e met Elisabeth Uten Venne, geboren rond 1280 in Kleef, Nordrhein-Westfalen. Hij trouwde 2e rond 1302 met;
1083505. Stijntje van Baer,
Uit het eerste huwelijk o.a.;
1. Otto Van Boetzelaer,
Uit het tweede huwelijk o.a.;
2. Wessel III Heer van Boetzelaer, geb. rond 1305, zie 541752.
1083506. Robrecht Heer van Appeltern, [K] geboren rond 1285. Hij trouwde met
1083507. N.N. Vrouwe van Hernen, [V] [M] geboren rond 1290.
Uit dit huiwelijk o.a.;
1. Trezania Van Appeltern Vrouwe van Hernen, geb. rond 1310, zie 541753.
1083508. zie 957456 = Theodoricus (Dirc) Doys (Dictus) gezegd van Bylandt
1083509. zie 957457 = Sophya van der LECK;
1083510. Willem Borre I van Doornick tot Hemmen; [V] [M] [K] (Bron) geboren rond 1285, overleden rond 1360. Trouwde rond 1315 met;
1083511. Sophia van Buren, [V] [M] geboren rond 1295.
Uit dit huwelijk o.a.;
1. N.N. Willemsdr. van Doornik Vrouwe van Doornenburg, geb. rond 1315, zie 541755.
1914912. Willem DOYS; [V] [M] [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) overl. 5 juni 1288 in de slag van Woeringen, begr. 6 juni 1288 op het kerkhof te Woeringen, vermeld 1260 - 1286, als Ridder vanaf 1260, Dorst van Gelre 1230, Op 17 maart 1275 droeg Willem zijn slot Scate bij Pannerden als leen- en open huis op aan Diederik II Graaf van Kleef (dat slot lag voor de geweizigde loop van de Waal op Millings gebied), trouwde met
1914913. Mechteld van HOECKELUM; [V] [M] (Bron: kwartierstaat Tijssen) geb. ca.1230 overl. na 1260 en voor 1307.
Uit het huwelijk Doys/Van Hoeckelum, o.a.:
1. Theodoricus (Dirc) Doys (Dictus) gezegd van Bylandt, zie 957456.
2. Steven Doys, geb.ca.1257, overl.ca.1306 te Emmerich? (Dld), Kanunnik te Emmerich.
3. Otto van Bylant, geb. rond 1250. Ridder.
4. Dochter Doys, geb.ca.1260, geh.ca.1275 met Van Middachten.
1914914. Hendrik II van der LECKE; [V] [M] [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) Tol van Smitshuisen 1255, ridder, heer van de Lek (1271), verbannen (1287,1293), raad van de graaf van Holland (1297), overl. 1309, tr. (contr. 26-30 oct. 1271), trouwde met
1914915. Jutta van BORSSELE; [V] [M] (Bron: kwartierstaat Tijssen) Overl. voor 1296
Kinderen uit dit huwelijk o.a.:
1. Maria van der Leck, zie 1083443.
2. Sophia van der Leck, zie 957457.
1914916. Theodoricus (Winandus, Winnekenus) dictus Tyke van ARNHEM; [V] [M] [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) Schepen van Arnhem 1301-1311, trouwde met ((Bron: kwartierstaat Tijssen)
1914917. N.N. 
Uit dit huwelijk o.a.(Bron Hans v.d.Griend)
1. Wynandus Theodorici Winandi van Arnhem, tr. Mechtildis (Machteld) N.N.zie 957458.
2. Winandus van Arnhem, tr.Alyt Wouter Koenraadsdr. van Stoutenburg.
1914918. Gerrit PUNDER; [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen)
1914919. Christina N.N.; (Bron: kwartierstaat Tijssen)
Uit dit huwelijk:
1. Mechteld Punder; zie 957459.
1915072. Brand van DELEN; [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) 1379-1405 beleend met Ten Hage te Aanstoot (Otterlo), trouwde met
1915073. N.N. (van BORRE van DOORNICK); (Bron: kwartierstaat Tijssen)
1915080. Allard van Bemmel; [K] overl.voor 1324, trouwde met
1915081. N.N.
1915104. Warner van LENNEP; [V] [M] [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) Overleden vóór of in 1386. Beleend met die Alinge hofstede te Didam 1346 en 1356. Beleend met Den Haige te Didam 1346 en 1356. Beleend met een hofstat en de Clinckvoetsacker 1356. (Leenboeken Bergh, Lathum en Zutphen), trouwde met
1915105. N.N.
1915112. Dirk van HELBERGEN; [V] [M] [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) overleden 1382, 1356 verkoopt hij samen met zijn broers Willem, Evert, Hendrik en Steven een deel van het goed Helbergen aan de stad Zutphen om de IJssel te verleggen. 1369 verkoopt hij land in Raesfeld, trouwde met
1915113. N.N.
1915116. Bernt van der WILTEN; [V] [M] [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) overleden vr/in 1361. Ridder. Beleend met de Wilt 1340. Noemde zich naar het goed De Wilt, voorheen Sluseborch, te Gendringen. Bezat het recht op de gruyt (bierbrouwerij) te Elten. (J. de Groot in NL 1938 en A. van Dalen in 'De lymers'), trouwde met
1915117. Aleid N.N.; (Bron: kwartierstaat Tijssen) 1361 wordt zij als weduwe Van der Wilten met zoon Gherijt genoemd betreffende een rente uit de Bijvanck te Beek. De Bijvanck was reeds in het bezit van Bertns grootvader van vaderszijde.
1915136. Conradus STRIC; [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) Ridder, vermeld 1249-1290, overleden tussen 09-01-1287 en 05-10-1290, trouwde met
1915137. N.N.; (Bron: kwartierstaat Tijssen) (vermeld 1290).
1915394. Ghise / Gysbert (van BYLER); [V] [M] [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) Beleend met Byler, zoals zijn vader Heyn te halden plach, trouwde met
1915395. N.N.
1970176. Walraven Benthem van; [V] [M] [K] (bron: Guido van Benthem) Heer van Heeswijk (Heer van Zoelen), Drost van Salland (1331-1333),Ridder in 1328, vermeld 1306-1336, overleden voor 1 aug 1337. Trouwde met
1970177. NN Halt van. [V] [M] (bron: Guido van Benthem)
Uit het huwelijk Van Benthem/Van Halt:
1. Johan van Benthem, zie 985088.
2. Hildegondis (Hille) van Benthem, Vermeld 1369-1375. Zij trouwde 1e Bertold van Oye, Burggraag van Nijmegen 1345-1346, en Ambtman van de Duffelt 1346. Zij trouwde 2e Johan van Keeken, vermeld 1357-1369 en overl. voor 29-03-1375.
3. Stine van Benthem, vermeld 1369-1377. Kreeg een relatie met Arnt van Nyel, vermeld 1348-1369.
4. Roelof van Benthem, was op schatting in de Duffelt te Leuth 1369. Gerichtsman 1375.
1970178. Dirk III van Lynden. [V] [M] [K] (Bron: Karel de Grote) geb. rond 1295, overl. rond 1368, Ridder, heer van Leede, Ommeren en Oudeweert, Erfschenker van Gelre, trouwde met
1970179. Ermgard Keppel van; [V] [M] geb.ca.1300, ovel.ca.1388.
Uit het huwelijk van Lynden/van Keppel, o.a.:
1. Johan Heer van Lynden, overl. rond 1380, trouwde rond 1365 met Elizabeth van den Bergh.
2. Steven van Lynden, overl. rond 1400, trouwde rond 1360 met Elisabeth van Hemmen.
3. Mechteld van Lynden, zie 985089.
1970184. ga naar 957456 Theodoric DOYS van BIJLANDT;
1970185. ga naar 957457 Sophya van der LECK; 
1970186. Wijnand Diederikszoon Aenhem van; [V] [M] [K] Ridder 1335, overleden na 9 april 1351. Trouwde met
1970187. Mechteld Punder; [V] [M] (Bron: kwartierstaat Tijssen)
Kind van Wijnand en Mechteld:
I. Christina van Arnhem: zie 985093.
  Generatie XXII.  

Edeloudouder

2166848. Frederik Van Heeckeren, [V] [M] [K] geboren rond 1225, overleden rond 1280. Hij is getrouwd met;
2166849. N.N. Van Ese,
Uit het huwelijk o.a.;
1. Frederik Van Heeckeren van Ese, geb. rond 1260, zie 1083424.
2166856. Herman van Voorst, [K] (Bron: Bc. R.J.C. van Waarde) ridder, ministerialis van de bisschop van Utrecht 1252, vermeld 1252-1288. Herman was gehuwd met
2166857. Agneta von Loen. (Bron: Bc. R.J.C. van Waarde)
Uit dit huwelijk:
1. Herman van Voorst, zie 1083428.
2166858. Derk van Keppel, zie 7880716
2166859. Beatrix van Meurs, zie 7880717
2166884. Willem I van Brederode, [V] [M] [K] (Bron) geboren rond 1215 in Santpoort, overleden op 3 juni 1285, Willem wordt pas in 1244 als heer van Brederode erkend, mede omdat hij in voorgaande jaren nog minderjarig was. Van Brederode trok in 1248/49 met Willem II van Holland mee op veldtocht tegen de opstandelingen boven de Rijn in het Ruhrgebied, in 1256 herhaalde hij dit tegen de West-Friezen. Hij werd in 1255 tot ridder geslagen en in 1269 benoemd tot baljuw van Kennemerland. Op 25 juni 1282 werd hij beleend met de gerechten van Goudriaan, Hardinxveld, Papendrecht, Peursum en Slingeland. Willem werd na zijn dood begraven in de Brederodekapel van de Engelmunduskerk te Velsen . Hij trouwde rond 1254 met;
2166885. Hildegonde van Voorne; [V] [M] geboren rond 1230 in Voorne, overleden op 5 april 1302. begraven in Velsen (NL).
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Dirk I "de Goede" van Brederode, geb. rond 1256 in Santpoort, zie 1083442.
2. Alverade van Brederode, geb.rond 1258, overl. rond 1323, was gehuwd met Herman VI van Woerden, een van de veraadplegers op graaf Floris V van Holland.
3. Rikairde van Brederode, geb. rond 1263, overl. rond 1303.
4. Floris I (Florentius) van Schoten ( Adrichem), geb. rond 1265, overl. rond 1327.
5. Aleid van Brederode, geb. rond 1260, overl. rond 1333.
6. Theodericus (bastaardzoon ?) de Schoten,
7. Willem Ver Margrietsone (bastaardzoon) van Brederode, overl. rond 1317,
8. Theodorius van Schoten, geb. rond 1270,
 
2166886. = 1914914 Hendrik II van der LECKE; 
2166887. = 1914915 Jutta van BORSSELE; 
2167008. Wessel II Heer van Boetzelaer, [V] [M] [K] geboren rond 1250, overleden rond 1315. Hij trouwde met;
2167009. Elisabeth Van Wissel, [V] [M]
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Rutger II Heer van Boetzelaer, geb. rond 1279, zie 1083504.
2167014. Willem Heer van Hernen, [K] Hij trouwde rond 1280 met;
2167015. Agnes Van Barleham, geboren rond 1260.
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Elisabeth Van Hernen, geb. rond 1285, overl. rond 1350. Zij trouwde met Hendrik II Heer van Wisch rond 1305.
2. N.N. Vrouwe van Hernen, geb. rond 1290, zie 1083507.
2167020. Johan Heer van Doornik Burggraaf Van Nijmegen, [K] geboren rond 1250,
2167021. N.N.,
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Barthold Heer van Doornik, geb. rond 1280. Hij trouwde met Geertrui van Lent rond 1305.
2. Willem Borre Van Doornik Heer van Hemmen en Doornenburg, geb. rond 1285, zie 1083510.
2167022. Allard III Heer van Buren, [V] [M] [K] geboren rond 1260, overleden rond 1315. Hij trouwde rond 1285 met;
2167023. Elisabeth De Vriese Vrouwe van Balgoy, [V] [M] geboren rond 1265,
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Johanna Van Buren, geb. rond 1285,
2. Elisabeth Van Buren, geb. rond 1285,
3. Otto III Heer van Buren, geb. rond 1290, overl. rond 1325,
4. Sophia van Buren, geb. rond 1295, zie 1083511.
5. Lambert van Buren Heer van Balgoy, geb. rond 1295, overl. rond 1360,
6. Allard IV Heer van Buren, geb. rond 1300, overl. rond 1350.
3829824. Dirc (Theodoricus) Doys; [K] geb.ca.1200, overl. voor 13 mei 1260, ministreel van Gelre, vermeld 1257, trouwde met
3829825. N.N.
kind van Dirc:
Willem Doys, zie 1914912.
3829826. Steven van Hoeckelum, [K] trouwde met
3829827. N. van Pannerden?,
3829828. Hendrik I  van der LEK; [V] [M] [K] ridder (1243), trouwde met
3829829. Jutta von WERTH; [V] [M]
3829830. Petrus van BORSSELE; [V] [M] [KHeer van Borssele en Goes 1263-1278, trouwde met
3829831. Hadewig van CRUYNINGEN;
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Jutta van BORSSELE, zie 1914915.
3829832. Winandus (Winekinus) van ARNHEM; [K] Richter van Arnhem 1281, trouwde met
3829833. N.N.
3830208. Warner van LENNEP; [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) Overleden vóór of in 1346. (Leenboeken van Bergh, Lathum en Zutphen), trouwde met
3830209. N.N.
3830224. Hendrik van HELBERGEN; [V] [M] [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) Ridder. 1312 getuige bij het schenken van rechten aan verschillende Gelderse dorpen. 1312 met broer Steven getuige bij een kwestie over het goed Zweverinck te Vorden. 1326 beleend met het goed Hogehelbergen dat heet Schupper ten Bloke en het goed te Deisvelt. 1326 verkoopt hij met zoon Willem een stuk land te Oeken t.b.v. het O.L. Vrouwenaltaar in de kerk van Brummen. 1326 getuige bij het bevestigen van de stadsrechten van Zutphen, trouwde met
3830225. N.N.
3830232. Gerhard Paliko van SEVENAER; [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) overleden 1339. Voorzitter van het gericht van Wesel 1320. Wednr. van Mechtildis Palikonis. (J. de Groot in NL 1938 en A. van Dalen in 'De Lymers'), trouwde met
3830233. Gertrudis N.N.; (Bron: kwartierstaat Tijssen) Beleend met Ropelwick in Hamwinkele 1339 en 1358. (J. de Groot NL 1938 en A. van Dalen in 'De Lymers'). 
3830788. Heyn van BYLER; [V] [M] [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen)
3830789. N.N.
3940352. Walraven Benthem van; [V] [M] [K] (bron: Guido van Benthem) Nobelis, Heer van Heeswijk (en Dinther).Vermeld 1284-1313. Knaap (1297). Trouwde voor 17 sep 1284 met
3940353. Agnes Heeswijk van; [V] [M] (bron: Guido van Benthem) Erfdochter van Dirk II van Heeswijk. Vermeld 1284-1297.
Uit het huwelijk Van Benthem/Van Heeswijk:
1. Walraven van Benthem, zie 1970176.
2. Dirk van Benthem, overl. voor 19-03-1352. Heer van Klarenbeek. Vermeld 1319-1346. Trouwde voor 05-06-1344 met Hunegund N.N..
3. (Katharina) van Benthem, Zij kreeg een relatie met Dirk van Dinther. Dirk hertrouwde ca. 1308 met Agnes van Wolfswinkel.
4. Jutte van Benthem, Vermeld 1320-1330. Zij kreeg een relatie met Dric van Sassenheim. Dirc overl. voor 16-05-1346. Vermeld vanaf 1320.
3940354. Otto Halt van; [K] "Heer". Trouwde met
3940355. Elisabeth Boetzelaer van den.
3940356. Steven van Lynden; [V] [M] [K] knape 1307-1318. Hij trouwde met
3940357. N.N.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk III van Lynden, zie 1970178.
3940358. Wouter van Keppel; [V] [M] [K] trouwde met
3940359. Jutta van der Sluse; [V] [M] geb.ca.1280, overl. tussen 1330-1334.
Uit dit huwelijk:
1. Ermgard van Keppel, zie 1970179
3940368. ga naar 1914912 Willem DOYS;
3940369. ga naar 1914913 Mechteld (van HEUKELOM?);
3940370. Hendrik Lecke van der; [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) Raad van de Graaf van Holland (1297), overleden voor 1309. Trouwde rond 1272 met
3940371. Jutta Borssele van; [V] [M] (Bron: kwartierstaat Tijssen) overleden voor 1296.
3940372. Theodoricus Wijnandsz. van Arnhem; [V] [M] [K] (Bron: kwartierstaat Tijssen) Schepen van Arnhem 1301-1311, trouwde met
3940373. N.N.
Uit dit huwelijk:
1. Winand Diederikszoon van Arnhem; zie 1970186.
3940374. Gerrit Ludolfsz Punder. [K] Trouwde met
3940375. Christina NN.
Uit dit huwelijk:
I. Mechteld Punder: zie 1970187.
  Generatie XXIII.  

Edeloudgrootouder

4333696. Evert I Van Heeckeren, [K] geboren rond 1195, overleden rond 1250. Hij trouwde met;
4333697. N.N.,
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Evert II Van Heeckeren, geb. rond 1220, overl. rond 1265, hij was gehuwd en had twee kinderen.
2. Frederik Van Heeckeren, geb. rond 1225, zie 21666848.
4333768. Dirk I van Brederode, [K] (Bron) geboren rond 1180, overleden rond 1236. Hij was een zoon van Willem van Teylingen, er worden mogelijk twee moeders aan hem gelinkt, Maria van Castricum of Agnes van Bentheim. Dirk (I) wordt door historici gezien als grondlegger van het huis Brederode ; het grondgebied van Brederode was echter al in het bezit van zijn vader, die uit het geslacht Van Teylingen voortkwam, waardoor hij mogelijk niet de eerste heer van Brederode was. In 1226 werd Dirk benoemd tot drossaard aan het hof van de graaf van Holland. Hij diende onder Floris IV van Holland en Willem I van Holland. Bij afwezigheid van de graaf was hij tevens zijn eerste vervanger. Hij trouwde rond 1215 met;
4333769. Aleid Alveradis van Heusden
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Willem I van Brederode, geb. rond 1215 in Santpoort, zie 2166884.
2. Dirk van Brederode, geb. rond 1228, overl. rond 1279, rond 1255 tot ridder geslagen.
3. Floris van Brederode, geb. rond 1230, overl. rond 1306, heer van Doortoge en van Zegwaard,
4. Aleidis van Brederode, geb. rond 1232, overl. rond 1262,
5. Catharina van Brederode, geb. rond 1234
6. Agnies van Brederode, geb rond 1245, overl. rond 1280.
 
4333770. Hendrik, heer van Voorne; [V] [M] [K] overl.1261, Heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, trouwde 1231 met
4333771. Catharina van Peteghem Gysoing; geb.ca.1215, overl.ca.1260.
Uit het huwelijk o.a.:
1. Hillegonde van Voorne, zie 2166885.
2. Margaretha van Voorne, geb.ca 1230, overl.ca. 1270, tr.ca. 1240 Hubert van Beusinchem, geb. ca. 1220, overl.ca. 1272
3. Albrecht van Voorne, geb.ca. 1206, overl. 24 november 1272, Graaf van Looz (Loon) en van Chiny (1226), verkreeg de Maaslanden 1230 overl. Neus 1256, begr. Berkenrode, trouwde (Zie ES NF Band XVIII Tafel 57) ca.1225 met Johanna van Chiny.
4334044. Otto II Heer van Buren, [V] [M] [K] (Bron) geboren rond 1240. Hij trouwde met;
4334045. N.N. Snoek,
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Allard III Heer van Buren, geb. rond 1260, zie 2167022.
4334046. Lambert De Vriese, (Bron) geboren rond 1260 in Utrecht. Hij trouwde op 1 oktober 1288 met;
4334047. Elisabeth Van Puiflijk Vrouwe van Balgoy, geboren rond 1265.
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Elisabeth De Vriese Vrouwe van Balgoy, geb. rond 1265, zie 2167023.
7659656. Volpert van der LECKE; [V] [M] [K] Heer van de Lek 1219-1247, huwt later Margaretha van Cuyk, trouwde met
7659657. Othilde van SMITSHUYSEN; [V] [M] overleden 1233 te Zennewijnen bij Tiel.
7659658. Heinrich von WERTH; [Kvermeld 1276, 
7659659. N.N.
7659660. Nicolaas De BERSALIA; [K] Heer van Borssele en Goes 1243-1258, trouwde met
7659661. N.N.
7660448. Hendrik van HELBERGEN; [V] [M] [K] Ministeriaal, 1233 getuige als Emmerich vrijheden krijgt met Zutphen als moederstad. 1248 te Zutphen getuige bij de verkoop van horigen aan het klooster Bethlehem. 1274 getuige bij de bevestiging van de Emmerichse rechten, trouwde met
7660449. N.N.
7661576. Ghise van BYLER; [K
7661577. N.N.
7880704. Otto II, Graaf van Benthem; [V] [M] [K] (bron: Guido van Benthem) Overl. tussen 23-11-1274 en 20-05-1276.Graaf van Teckelenburg, vanaf 06-06-1243 vermeld, Burggraaf van Utrecht (tot 1267), overleden rond 1275. Trouwde 1e voor 23 april 1246 met Helewigis van Teckelenburg, erfdochter van Otto II van Teckelenburg en Mechteld van Holstein, vermeld 1246-1254. Trouwde 2e ca.1268 met
7880705. Jutta van der LEDE.[V] [M] vermeld 1272-1276 (20-05-1276 gravin-weduwe) zij hertr. mogelijk met Gerhard, heer van Ooij. (bron: Guido van Benthem)
Uit het huwelijk Van Bethem/Van Teckelenburg:
1. Otto III, graaf van Teckelenburg.
2. Egbert II, graaf van Benthem.
3. Gertrud, abdis van Metelen en Nutlon (Nottuln), vermeld 1276-1302, overl. voor 1310.
4. (Rikece), vermeld 1260-1277. Tr. Johan I van Oldenburg (hij tr.a. Rikenze van Hoya)
Uit het huwelijk Van Benthem/Van der Lede:
5. Walraven van Benthem, zie 3940352.
7880706. Dirk II Heeswijk van; [K] (vermeld 1284-1297).
7880707. N.N.
7880716. Dirck van Keppel; [V] [M] [K1] [K2] geb.ca.1260, overl. 7 juli 1302, trouwde met
7880717. Beatrix van Meurs; geb.ca.1240, overl. na 1330.
Uit het huwelijk Van Keppel/Van Meurs o.a.:
1. Lutgert van Keppel, vermeld als wed. 1329, zie 1083429.
2. Wouter van Keppel; zie 3940358.
7880718. Arnould van der Sluse; [V] [M] [K] overl.28 november 1296, begr. in Norbertijner Abdij Berne, Ridder (1283), trouwde 1e ca. 1285 met Aleidis van Baxtel, trouwde 2e met 
7880719. Agnes van der Lecke
Uit dit huwelijk:
1. Jutta van der Sluse; zie 3940359.
7880736. ga naar 3829824 Dirc (Theodoricus) Doys; 
7880737. ga naar 3829825 N.N.
7880742. Peter Borssele van. [V] [M] [K] Heer van Borssele en Goes 1263-1278, trouwde met
7880743. Mechteld van Holland.
Uit dit huwelijk:
I. Jutta van Borssele: zie 3940371.
7880744. Winandus van Arnhem; [K] Winandus (Winekinus) is overleden voor 31-10-1290. Richter van Arnhem (1281). trouwde met
7880745. N.N.
Uit dit huwelijk:
1. Theodoricus van Arnhem; zie 3940372.
  Generatie XXIV.  

Edeloudovergrootouder

8667540. Dirk van Voorne; [V] [M] [K] geb.ca. 1170, overl. 31 december 1228, Burggraaf van Zeeland, Heer van Voorne, trouwde (Zie ES NF Band XVIII Tafel 55) ca 1200 :
8667541. Alveradis van Cuijk; [V] [M] geb.ca.1165, overl.na 1226, (wed.) van Hendrik van Kessel (waarvan één kind bekent)
kinderen Voorne/Van Cuijk,o.a.:
1. Hendrik van Voorne, zie 4333770.
2. Hugo van Voorne, geb.ca. 1210, overl.ca. 1271, tr. ca. 1240 Justina van Heeze, geb.ca. 1210, overl. 17 maart 1258.
3. Albrecht van Voorne, geb. ca. 1210, overl.ca. 1262, tr.ca. 1250 Margarethe van Horn, geb.ca. 1230.
8668088. Allard II Heer van Buren, [V] [M] [K] (Bron) geboren rond 1220, overleden rond 1260.
8668089. N.N.,
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Otto II Heer van Buren, geb. rond 1240, zie 4334044.
15319312. Giselbert van der LECKE; [V] [M] [K] vermeld 1199-1204, trouwde met
15319313. N.N.
15319314. Hendrik van SMITHUYSEN; [V] [M] [K] trouwde met
15319315. Machteld van Holland; Stichteres Nonnenklooster te Zennewijnen 1228.
Uit dit huwelijk:
1. Otilde van Smithuysen, zie 7659657.
15320896. Henricus van HELBERGEN; [K] Ministeriaal, 1190 getuige bij het verlenen van de stadsrechten aan Zutphen, trouwde met
15320897. N.N.
15761408. Boudewijn II; graaf van Benthem, [V] [M] [K] geboren omstreeks 1180. (tr.1. Kunegonde van Lotharingen en tr. 2. met Ermesinde gravin van Luxemburg). VI. Boudewijn van Benthem. Proost van St. Pieter in Utrecht 1252-1259. Trouwde met
15761409. Jutta van Limburg; overl. na 23-04-1246 en voor 09-05-1248, begr.klooster Wietmarschen. Jutta was waarschijnlijk een dochter van Walram IV, Hertog van Limburg (tr.1. Kunegonde van Lotharingen en tr. 2. met Ermesinde gravin van Luxemburg).
uit het huwelijk:
1. Otto II(V), graaf van Benthem, zie 7880704.
2. Egbert van Benthem. Egbert is overleden omstreeks 1284. Egbert was Burggraaf van Utrechtin 1267.
3. Lisa van Benthem. Lisa wordt vermeld 1244-1270. Lisa trouwde met Ludolf III von Steinfurth. Ludolf wordt vermeld van 1225-1269.
4. Bertha van Benthem. Bertha wordt vermeld van 1241-1272. Bertha trouwde met Henrick II Graaf van Dalen. Hendrick was ook Heer van Diepenheim, vermeld 1241-1272.
5. Aleydis van Benthem. Aleydis was Abdes van Vreden (1261-1265)
15761410. Jan I van der Lede, [V] [M] [K] geb.ca 1200, overl.ca 1255, heer van der Lede en Schoonhoven, vermeld 1272-1276, trouwde met
15761411. N.N.;
Uit het huwelijk o.a.;
1. Jutta van der Lede; zie 7880705.
15761432. Wouter van Keppel; [V] [M] [K
15761433. N.N.;
Uit dit huwelijk:
1. Dirck van Keppel; zie 7880716.
15761436. Arnould II van Heusden; [V] [M] [K] Ridder, Heer van Heusden 1217-1242. Hij trouwde met
15761437. Mechtild van Kleef van Heinsberg; [V] [M] geb.ca.1200, overl.ca.1254.
Uit dit huwelijk:
1. Arnould van der Sluse; zie 7880718.
15761484. Nicolaas De Bersalia; [K]  Heer van Borssele, Ridder (1243-1258). Overleden tussen1258-1263. trouwde met
15761485. N.N.;
Uit dit huwelijk:
1. Petrus van Borssele; zie 7880742.
 
 
Terug Volgende:

Generatie: XXV, of
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX
 
 Veel uit de:  Graven van Holland en www.kareldegrote.nl en site van Kees Schoenmaker
 
effe mailen? klik hier

Met dank aan: