De Kwartierstaat van Arie Leeuwrik.  

Generatie XXV t/m XXVIII

23 november 2006

[V] = Vader, [M] = Moeder, [K] = Kind

  Generatie XXV.  

Edeloudbetovergrootouder

17335080. Dirk I van Voorne; [K
17335081. een dochter uit het huis van Naaldwijk.
17335082. Hendrik II van Cuijk; [V] [M] [K] geb.ca.1130, overl. 1204, heer van Cuijk, stadsgraaf van Utrecht, trouwde ca.1160 met
17335083. Sophia van Renen; [V] [M] erfdochter van Herpen, vermeld van 1191 tot 1203
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Luitgard van Cuijk, geb.ca. 1165, overl.ca. 1217, tr.ca. 1185 Godfried van Breda, geb.ca. 1160, overl.ca. 1216.
2. Albert van Cuijk, geb.ca. 1170, overl.ca. 1233, tr.ca. 1200 Hadewych van Meerheim, geb.ca. 1170, overl.ca. 1235.
3. Alveradis van Cuijk, zie 8667541.
17336176. Allard I Heer van Buren, [V] [M] [K] (Bron) geboren rond 1195, overleden rond 1245. Hij trouwde met;
17336177. N.N. van Beusichem, [V] [M] geboren rond 1200,
Uit dit huwelijk o.a.;
1. Allard II Heer van Buren, geb. rond 1220, zie 8668088.
30638624. Volpert van der LEK; [K] geb. ca. 1103, overl. na 1168. vermeld 1167-1168, trouwde met
30638625. N.N.
30638628. Stephanus de SMITHUS /SCHMIDTHAUSEN; [K] Ministeriales 1190, trouwde met
30638629. N.N.; .
31522816. Otto IV/I van Holland; [V] [M] [K] geb. ca. 1135. Graaf van Bentheim, trouwde (zie ES NF Band VIII Tafel 81) ca 1172 :
31522817. Alveradis van Cuijk. [V] [M] geb.ca.1140, overl. na 1205
Uit het huwelijk:
1. Egbert I, graaf van Benthem, vermeld 1209, gesneuveld ca.1211.
2. Boudewijn II, graaf van Benthem, zie 15761408.
3. Gertrudis, abdis van Metelen (1219-1240).
4. Otto, bisschop van Münster, vermeld 1203-1217.
5. Sophia, tr. graaf van Virneburg.
6. Lubbert, domheer van Münster, vermeld 1217.
7. Heer Rothard, vermeld 1224.
8. Florens, overl. 1227.
9. Floriaen, overl. 1227.
10. Gerhard, vermeld 1232-1233.
11. Willem, vermeld 1233.
31522820. Floris Herbaren van der Lede; [V] [M] [K] geb.ca. 1170, gen. 1204-1207, trouwde (zie Ned. Leeuw 1954, 1966, 1971, 1993) ca 1200 met
31522821. N.N. Botter van Schoonhoven, [V] [M] geb.ca 1170, 
uit dit huwelijk;
1. Herbaren II van Arkel van der Lede, geb.ca 1200, overl.ca 1264, trouwde (zie ES NF Band V Tafel 167) ca 1220 met Aleida van Heusden
2. Jan I van der Lede, zie 15761410.
3. Floris van der Lede, geb. ca 1200, tr.ca 1255
4. Willem van der Lede, geb. ca 1200, tr.ca 1255
31522864. Dirck van Keppel; [K] overl. 27 juli 1227, Markgenaat van Doetinchem, trouwde met
31522865. N.N.
31522872. Jan van Heusden; [V] [M] [K] geb.ca.1160, overl.ca.1217, trouwde kerkelijk ca.1185 met
31522873. Aleida Perslijn; geb.ca.1160
Uit dit huwelijk:
1. Arnould II van Heusden, zie 15761436.
31522874. Arnold III (II) van Kleef; [V] [M] [K] geb.ca.1165, overl.ca.1199, begr. te Kleef. Graaf van Kleef 1188-1198, Heer van Heinsberg, trouwde kerkelijk ca.1190 met
31522875. Adelheid van Heinsberg; [V] [M] geb.ca.1175, overl. 12 februari 1217. Erfgename van Heinsberg. 
Uit dit huwelijk:
1. Mechtild van Kleef van Heinsberg, zie 15761437.
 
  Generatie XXVI.  

Edelstamouder

34670164. Herman van Cuijk; [V] [M] [K] geboren ca. 1100, overleden ca. 1168. Zie "De heren van Kuijc 1096-1400, door dr J.A. Coldeweij, blz. 30: "Een huwelijk van Herman is in geen enkele bron terug te vinden. Om de identiteit van zijn vrouw vast te stellen, moet men, bij gebrek aan bronnen, andere wegen bewandelen. In verband met het feit dat Herman van Kuijc aan een jongere (tweede?) zoon de naam Albert gaf, heeft Hardenberg gedacht aan een huwelijk met een dochter van Albert van Chiny. Tot dusver ondernomen onderzoek laat zien dat er bloedverwantschap bestaat met leden van het geslacht van de graven van Henegouwen, die met het huis Namen verwant waren. Daar komt nog bij dat de naam Albert zowel bij de graven van Namen als bij met hen verwante geslachten zoals Laroche, Durbuy en Chiny, manifest zijn." Trouwde ca. 1130 met
34670165. nn van Chiny?, geb.ca. 1110, overl.ca. 1170, Volgens Ned. Leeuw 1949 was zij een dochter uit het geslacht van de Heren van Goye (Utengoye). Volgens ES NF Band VIII Tafel 35 was zijn een dochter van Graaf Otto van Chiny en Adeleide van Namen.
Hiervan o.a.:
1. Hendrik van Cuijk, zie
17335082.
2. Albert van Cuijk, geb.ca.1140, overl.ca.1200.
34670166. Dirk van Renen; [K
34670167. een dochter uit het huis (van Bierbeek?).
34672352. Otto I Heer van Buren, [K] (Bron) geboren rond 1165, overleden rond 1230, Otto, heer van van Buren. In ca. 1190 vermeld als nobilis homo van graaf Otto van Gelre, bezwoor met hem de privilegiën van Zutphen. Vergezelde in 1203 gravin Ada van Holland, in haar vlucht naar Leiden. In 1213 schonk hij, o.a. met zijn zoon Alard, de kerkgift van Kekerdom aan het klooster Bedbur.
34672353. N.N.,
Uit dit huwelijk o.a.;
1. N.N. van Buren, Zij huwde met Steven II Heer van Zuijlen en Anholt.
2. Allard I Heer van Buren, geb. rond 1195, zie 17336176.
34672354. Hubert I Heer van Beusichem, [K] (Bron) geboren rond 1170, overleden rond 1215. Hij trouwde met;
34672355. Johanna Van Zuijlen, geboren rond 1175.
Uit het huwelijk o.a.;
1. Steven Heer van Beusichem, geb. rond 1195,
2. N.N. van Beusichem, geb rond 1200, zie 17336177.
3. Johan van Beusichem, geb. rond 1200, overl. rond 1240.
63045632. Dirk VI van Holland; [V] [M] [K] geb. ca 1108, overl. 5 augustus 1157, b te Egmond, Voor 1125 huwde hij met Sophia van Rheineck die uit het Saksische geslacht Van Nordheim stamde. Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren, Geertruid, Petronilla, Hadewig die non werd, Floris die later zijn vader opvolgde als Floris III, Otto die als Otto IV graaf van Bentheim werd, Boudewijn die bisschop werd, Dirk die eveneens bisschop werd, Sophia die abdis van Rijnsburg werd en Peregrinus die op jonge leeftijd (12 jaar) overleed. Daarnaast is er ook een buitenechtelijk kind van Dirk VI bekend met de naam Robert. Dirk VI aanvaardde de grafelijkheid in 1122 onder de voogdij van zijn moeder. Gravin Petronella nam in 1123 deel aan de opstand van haar halfbroer hertog Lotharius tegen keizer Hendrik V. In 1125 werd deze Lotharius zelf Duits koning. Vermoedelijk is het aan hem te danken, dat Rijnland en Leiden, formeel sinds 1064 Utrechts bezit, bij Holland werden gevoegd. Terwijl zijn moeder een krachtig bestuurder moet zijn geweest toonde Dirk VI aanvankelijk geen ambities. Zijn jongere broer Floris de Zwarte was daarentegen zeer ambitieus. Dit moest wel mis gaan en dat ging het ook. Gravin Petronilla had in de bestuurlijke kwaliteiten van zoon Floris kennelijk meer vertrouwen dan in die van haar zoon Dirk. Omdat deze op dat moment geen ambitie toonde probeerde zij, door zelf het bewind over het graafschap ter hand te nemen, tijd te winnen om Floris in het zadel te helpen. Die opzet leek aanvankelijk te slagen. Uiteindelijk kwam Floris de Zwarte openlijk in opstand tegen zijn broer Dirk VI. Van 1129 tot 1131 wordt Floris ook als graaf van Holland in oorkonden genoemd. In die hoedanigheid wordt hij zelfs door de Roomskoning en de bisschop van Utrecht erkend. In maart 1131 is Dirk VI, na een kennelijke verzoening met zijn broer, echter weer graaf van Holland. Al in augustus van datzelfde jaar koos Floris wederom partij tegen zijn broer Dirk. De tegen Dirk VI in opstand gekomen Westfriezen boden Floris de Zwarte de heerschappij over geheel Westfriesland en ook de Kennemers schaarden zich achter hem. De broedertwist werd in augustus 1132 door tussenkomst van de Roomskoning Lotharius bijgelegd, doch dit betekende niet dat de Westfriezen hun verzet staakten. In 1133 werd Floris de Zwarte nabij Utrecht vermoord. Dirk VI ging in 1138 naar Jeruzalem op pelgrimstocht. Vermoedelijk was zijn vrouw Sophia daarbij aanwezig, want tijdens de tocht werd namelijk hun zoon Peregrinus (Pelgrim) geboren. Tijdens de terugreis bezocht Dirk VI in 1140 de paus in Rome. Daarbij droeg Dirk het tot nieuwe bloei gekomen klooster Egmond en het door zijn moeder Petronella in 1133 gestichte klooster te Rijnsburg aan de paus op. Met deze daad onttrok Dirk deze kerkelijke goederen aan het gezag van de Utrechtse bisschop. Toen in 1150 de Utrechtse bisschop Hartbert overleed steunde Dirk VI de kandidatuur van Herman van Horn, die hij naar Utrecht voerde. Met de steun van koning Koenraad III werd deze Herman van Horn uiteindelijk ook als bisschop erkend. In 1156 ontstond er een conflict tussen Dirk VI en de abt van Egmond nadat Dirk de dan al meer dan honderd jaar slepende kwestie van de Echternachse kerken had geregeld door inkomsten van de grote kerk in Vlaardingen te schenken aan zijn kapelaan. De abt deed Dirk en diens zoon Floris hierop in de ban. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat Dirk, die kort hierna, op 5 augustus 1157, overleed, niet in de abdij van Egmond maar in Rijnsberg werd begraven. Dirk werd opgevolgd door zijn zoon Floris III. Zijn vrouw Sophia overleefde haar echtgenoot bijna twintig jaar. Tijdens een reis naar het Heilige Land overleed zij in Jeruzalem op 26 september 1176., trouwde ca 1131 :
63045633. Sophia van Salm Rheineck; [V] [M] geboren ca 1115, overleden te Jeruzalem, 26 sep 1176, begr. te Jeruzalem.
Uit het huwelijk:
1. Floris III van Holland, geb.ca.1135, graaf van Holland 1157-1290, overl. 01-08-1190 te Antiochië, daar ook begraven. geh. 28-08-1162 met Ada van Huntingdon. Zij is 11-01-1208 overl. en te Middelburg begraven. 
2. Otto I (IV) van Holland, zie 31522816.
3. Boudewijn, bisschop van Utrecht 1178-1196, overl. 1196.
4.
Dirk van Holland, geb. ca. 1151, overl. 28 augustus 1197 te Pavia.
63045634. Godfried I van Cuijk; [V] [M] [K] geb.ca. 1100, overl.ca. 1167, Graaf van Cuijk, trouwde (zie ES NF Band VIII Tafel 37) ca 1140 met
63045635. Ida van Arnsberg; [V] [M] geb.ca. 1110, overl.ca. 1150, Zie opmerking bij Gens Nostra 1991 (Karel de Grote nummer), blz. 371,
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Hendrik van Cuijk, geb.ca. 1140, overl.ca. 1195, tr.ca. 1160 nn van Arnsberg?, geb.ca. 1140, overl.ca. 1200.
2. Friedrich van Cuijk, geb.ca. 1140, overl.ca. 1164, tr.ca. 1160 nn van Arnsberg?, geb.ca. 1140, overl.ca. 1165.
3. Alveradis van Cuijk, zie 31522817.
4. Adelheid van Cuijk, geb.ca. 1150.
63045640. Herbaren I van der Lede, [K] gen. 1143, trouwde met
63045641. N.N. van Altena ?, dr.v. Willem van Altena
uit dit huwelijk:
1. Floris Herbaren van der Lede, zie 31522820.
63045642. Hugo Botter, [K] heer van Schoonhoven, trouwde met
63045643. N.N.
63045744. Arnould I van Heusden; [V] [M] [K] Heer van Heusden, overl.voor 1200, trouwde met
63045745. Justine.; overl.voor 1200.
Uit dit huwelijk;
1. Jan van Heusden; zie 31522872.
63045748. Diederik IV (II) van Kleef, [V] [M] [K] Graaf van Kleef. geb.ca. 1129, overl.ca. 1172. Hij trouwde met
63045749. Adelheid van Sulzbach, [V] [M] geb.ca. 1140, overl. op 12-02-1189.
Uit het huwelijk Van Kleef/Van Sulzbach:
I. Arnold III (II) van Kleef: zie 31522874.
63045750. Gosewin III van Heinsberg, [V] [M] [K] Heer van Heinsberg, geb.ca.1130, overl.ca.1175, trouwde kerkelijk omstreeks 1170 met
63045751. Sophia Norvenich, geb.ca.1140, overl.ca. 1185.
Uit dit huwelijk:
I. Adelheid van Heinsberg: zie 31522875.
 
  Generatie XXVII.  

Edelstamgrootouder

69340328. Hendrik I van Cuijk; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca. 1070, overleden voor 9-8-1108, burggraaf van Utrecht, Graaf van Cuijk. Trouwde ca. 1100 met
69340329. Alveradis van Hochstaden; [V] [M] Vermeld van 1108 tot 1131. Betrokken bij de stichting van de abdij Mariënweerd in 1129.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Godfried I van Cuijk, zie 63045634.
2. Herman van Cuijk, zie 34670164.
3. Irmgard van Cuijk, geb.ca. 1100, overl.ca. 1134, tr.ca. 1120 Dirk van Horn, geb.ca. 1100, overl.ca. 1134.
4. Aleidis van Cuijk, geb.ca. 1100.
126091264. Floris II van Holland "de Vette"; [V] [M] [K] (Bron: Graven van Holland site) overleden 2 maart 1121, begr. in de Abdijkerk te Egmond. Hij volgde in 1091 zijn vader op. Omstreeks 1108 huwde hij met Geertruida, de dochter van de hertog van Opper-Lotharingen en halfzuster van de Duitse Koning Lotharius van Supplinburg. Zij overleefde haar man ruimschoots en overleed op 23-05-1144 waarna zij te Rijnsburg werd begraven. Waarschijnlijk al bij haar huwelijk veranderde zij haar naam van Geertruida in Petronella. Hiermee heeft zij vermoedelijk beoogd om zo haar verbondenheid met Petrus en de Heilige Stoel te benadrukken. Uit het huwelijk van Floris II en Petronilla zijn vier kinderen bekend: Dirk die later als Dirk VI zijn vader opvolgde, Floris die bekend werd als Floris de Zwarte, Simon die kanunnik te Utrecht werd en een dochter genaamd Hadewig. Floris II werd in 1101 als eerste met de titel 'graaf van Holland' vermeld. Daarvoor werd de streek van de graven nog als Friesland aangeduid. Hij was waarschijnlijk leenman van de Bisschop van Utrecht. Over zijn uiterlijk is bekend dat hij buitengewoon zwaarlijvig was hetgeen hem de bijnaam "de Vette" opleverde. Ook wordt hij omschreven als schatrijk. Deze rijkdom was grotendeels verkregen uit de inkomsten van veenontginningen en tolheffing aan de monding van de grote rivieren. Tijdens zijn bewind werden in het graafschap enkele reeds bestaande houten kerken vervangen door stenen kerken waarbij het materiaal, tufsteen, door hem vanuit de Rijnstreek werd geïmporteerd. Na zijn dood, op nog jeugdige leeftijd, regeerde gravin Petronilla door met krachtige hand. Zij deed belangrijke schenkingen aan de abdij van Egmond., trouwde ca 1103 :
126091265. Geertruid Petronella van Lotharingen; [V] [M] geboren 1078, overleden 23 mei 1144, begr. te Rijnsburg.
Uit het huwelijk;
1. Dirk VI van Holland, zie 63045632.
2. Floris "de Zwarte", vermoord 26-10-1136, begr. te Rijnsburg.
126091266. Otto van Salm Rheineck; [V] [M] [KZie Isenburg, Stammtafeln, AF-III-134. Trouwde ca. 1115 met
126091267. Geertruid Nordheim van; [V] [M]  geb.ca. 1091, overl.ca. 1165, trouwde 1e ca. 1110 met Siegfried van Saksen Ballenstadt, geb.ca. 1075, overl. 9 maart 1113
uit dit huwelijk:
1. Sophia van Salm Rheineck, zie 63045633.
2. Beatrix van Rheineck, geb.ca. 1125, overl.ca. 1167, trouwde ca. 1140 Wilbrand van Locum Hallermund, geb.ca. 1120, overl.ca. 1167
126091270. Friedrich van Werl Arnsberg; [V] [M] [K] geb. ca 1070, overl. ca 1124, Graaf van Arnsberg, trouwde ca 1100 :
126091271. Adelheid van Limburg; [V] [M] geb. ca 1095, overl. 6 februari 1146
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Adelheid van Arnsberg, geb. ca 1110, overl. ca 1160, trouwde ca 1140 Eberhard van Altena Berg, geb. ca 1120, overl. 23 januari 1180
2. Jutta van Arnsberg, geb. ca 1110, overl. ca 1150, trouwde ca 1125 Godfried van Cappenberg, geb. ca 1095, overl. 27 januari 1127
3. Ida van Arnsberg, zie 63045635.
126091488. Herman van Heusden; [K] Heer van Heusden, trouwde met
126091489. N.N.;
Uit dit huwelijk:
1. Arnould I van Heusden; zie 63045744.
126091496. Arnold I van Kleef, [K] Graaf van Kleef, Voogd van de kloosters van Xanten en Zyfflich. geboren omstreeks 1100. Arnold I is overleden na 02-?-1147, ± 47 jaar oud. Hij is begraven in Bedburg. Hij trouwde kerkelijk omstreeks 1128 met
126091497. Ida van Leuven, geboren op 11-05-1110. Ida is overleden op 27-07-1162, 52 jaar oud. Zij is begraven in Bedburg.
Kind van Arnold I en Ida:
I. Diederik IV (II) van Kleef: zie 63045748.
126091498. Gebhard III van Sulzbach. [K] Graaf van Sulzbach. Gebhard III is overleden op 28-10-1188. Hij is begraven in Kastl. Hij trouwde kerkelijk in 1128 met
126091499. Mechtild van Beieren, der Welfen. Mechtild is overleden op 16-03-1183. Zij is begraven in Kastl.
Kind van Gebhard III en Mechtild:
I. Adelheid van Sulzbach: zie 63045749.
126091500. Gosewin II van Heinsberg, [K] Graaf van Heinsberg, geboren omstreeks 1090. Gosewin II is overleden omstreeks 1170, ± 80 jaar oud. Hij trouwde kerkelijk in 1120 met
126091501. Aleidis van Sommerschenburg, geboren omstreeks 1100. Aleidis is overleden omstreeks 1170, ± 70 jaar oud.<1733617tto I Heer van Buren MannelijkMyHeritage matches Hij is geboren in het jaar 1165. Hij is overleden in het jaar 1230,nd van Gosewin II en Aleidis:
I. Gosewin III van Heinsberg: zie 63045750.
  Generatie XXVIII.  

Edelstamovergrootouder

138680656. Herman van Malsen; [V] [M] [K] vermeld 1057 - ca. 1080, vermoedelijk door keizer Hendrik IV (1056-1105) beleend met het land van Cuijk voor 1096. Trouwde met 1065/70
138680657. Ida van Boulogne; [V] [M] geb. ca 1055, Zie dr. J.A.Coldeweij, "De heren van Cuijk 1096-1400", p. 7-10. Ida van Boulogne was waarschijnlijk een zuster of een halfzuster van Godfried van Bouillon. Het is dus niet zeker of haar moeder haar vader's (Eustachius II van Boulogne) eerte echtgenote (Godfigu van Engeland, overl. ca. 1080), of haar vader's tweede echtgenote (Ida van Nederlotharingen, overl. 13.4.1113 - een zeer goede kandidaat voor dit moederschap), of een misschien voor ons nog onbekende echtgenote van haar vader was.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Hendrik I van Cuijk, zie 69340328.
2. Andreas van Malsen, geb. ca 1070, overl. 23 juni 1139.
3. Godfried van Malsen, geb. ca 1070.
138680658. Gerard I van Hochstaden; [K] heer van Rieneck, trouwde met
138680659. Aleydis van Wickrath
252182528. Dirk V van Holland; [V] [M] [K] (Bron: Graven van Holland site) geb. omstr. 1054, Hij volgde in 1061, nog minderjarig, zijn vermoorde vader op. Uit zijn huwelijk met Othilde, die waarschijnlijk van Saksische afkomst was, werden twee kinderen geboren, zoon Floris, die hem als Floris II opvolgde, en een niet met naam bekende dochter. Omdat Dirk V bij de opvolging nog minderjarig was, nam zijn moeder Geertruida tot aan zijn meerderjarigheid de taken waar. Waarschijnlijk om haar positie tegen de door de Duitse Keizer Hendrik IV beschermde bisschoppen te versterken hertrouwde zijn moeder twee jaar later met Robrecht, een zoon van graaf Boudewijn V van Vlaanderen. Deze werd hierna Robrecht de Fries genoemd. Kort na dit huwelijk, op 28-12-1063, gaf de Keizer de Echternachse kerken aan de bisdommen Utrecht en Echternach terug. Dit waren de moederkerken Vlaardingen, Oegstgeest, Velzen, Heiloo en Petten die ooit door Willibrord aan de abdij van Echternach waren geschonken. Zij zouden door Dirk III en zijn nakomelingen zonder enig recht daarop in bezit zijn genomen. De keizer ging echter nog verder door op 30-04-1064 de gehele graafschappen Rijnland en Westflinge aan de bisschop van Utrecht te schenken. 'Op papier' heersten Robrecht en Geertruida toen alleen nog maar in het zuidelijk deel van het latere Holland waar Vlaardingen het centrum van was. Feitelijk bleef alles echter bij het oude en zelfs de Echternachse kerken bleven in bezit van gravin Geertruid en Robert de Fries. Na 1069 trok Godfried III met de Bult als hertog van Lotharingen ten strijde tegen het graafschap. Hij had van de abt van Echternach de helft van de Echternachse kerken in leen gekregen tegen een jaarlijkse vergoeding die hij pas diende te betalen als hij deze ook daadwerkelijk in handen had. Geertruida en Robrecht waren genoodzaakt naar Gent uit te wijken. Maar de strijd om het graafschap bleef doorgaan want hertog Godfried III moest nog twee keer terug keren om de orde te herstellen. Bij de laatste, in 1076, vond er te Vlaardingen een aanslag op hem plaats. Deze aanslag zou door een dienaar van Dirk V zijn gepleegd. Godfried overleed aan de bij deze aanslag opgelopen verwondingen. Toen kort hierna ook de bisschop van Utrecht overleed zag Dirk V zijn kans schoon. Samen met zijn stiefvader Robrecht bracht hij de nieuwe elect Koenraad bij IJsselmonde een zware nederlaag toe waardoor de Zuid-Hollandse eilanden aan het Utrechtse bisdom werden ontnomen. De Utrechtse bisschop Koenraad en graaf Dirk V bleven elkaars tegenstanders. Koenraad steunde de Duitse keizer Hendrik IV en Dirk V de pauselijke partij. Hij erkende in 1078 ook de door de paus gesteunde tegenkoning Rudolf. Op 17 juni 1091 overleed Dirk V, nog slechts ongeveer 37 jaar oud., trouwde ca 1083 : overl. 17 juni 1091, begr. Egmond, tr. voor 26 juli 1083
252182529. Othilde van Holland. overl.18 nov.?, begr. te Egmond, onbekende achternaam!,
Uit het huwelijk;
1. Floris II van Holland "de Vette", zie 126091264
252182530. Dirk I van Lotharingen. [V] [M] [K] geb. ca 1050, overl. 23 januari 1115, Graaf van de Elzas, tit. hertog van Lotharingen, trouwde 2e ca 1100 met Geertruide van Vlaanderen, geb. ca 1070, overl. ca 1126, trouwde 1e ca 1090 met
252182531. Hedwich Formbach van.[V] [M] geb. ca 1070, overl. ca 1100, trouwde 1e ca 1075 met Gerhard van Supplinburg, geb. ca 1050, overl. 9 juni 1075
Uit het huwelijk Van Lotharingen/Van Vlaanderen:
1. Dirk van Lotharingen, geb. ca 1100, overl. 17 januari 1168, trouwde ca 1124 Swanhilde van Elzas?, geb. ca 1100, overl. 4 september 1133, trouwde ca 1134 Sibylle van Anjou, geb. ca 1116, overl. ca 1165.
Uit het huwelijk Van Lotharingen/Van Formbach:
2. Simon van Lotharingen, geb. ca 1090, overl. 14 januari 1138, trouwde ca 1110 Adelheid van Leuven, geb. ca 1090.
3. nn van Lotharingen, geb. ca 1090, overl. ca 1140, trouwde ca 1120 Lambert van Montaigu, geb. ca 1080, overl. ca 1147.
4. Geertruid Petronella van Lotharingen, zie 126091265.
252182532. Hermann van Luxemburg; [V] [M] [K] geb. ca 1045, overl. 28 september 1088, Graaf van Salm, trouwde (zie ES NF Band IV Tafel 92) ca 1065 met
252182533. Sophie van Formbach; geb. ca 1040, overl. ca 1080
Uit dit huwelijk:
1. Hermann II van Salm, geb. ca 1075, overl. 20 november 1138, trouwde ca 1120 Agnes van Bar Mousson, geb. ca 1095, overl. ca 1147.
2. Otto van Salm Rheineck, zie 126091266.
252182534. Heinrich van Northeim; [V] [M] [K] geb. ca 1060, overl. ca 1101, Graaf van Meissen, Graaf in Friesland, bijgenaamd de Vette, trouwde ca 1085 met
252182535. Gertrud van Brunswijk Billung; [V] [M] geb. ca 1058, overl. 9 december 1117, trouwde 1e ca 1080 met Dietrich van Katlenburg, geb. ca 1040, overl. ca 1085, trouwde 3e ca 1102 met Heinrich I van Wettin, geb. ca 1070, overl. ca 1103.
Uit huwelijk Northeim/Van Brunswijk Billung:
1. Gertrud van Northeim, zie 126091267.
2. Richenza van Northeim, geb. ca 1095, overl. 10 juni 1141, trouwde ca 1100 Lotharius van Supplinburg, geb. ca 1075, overl. 4 december 1137.
252182540. Konrad van Werl; [V] [M] [K]  geb. ca 1030, overl. ca 1092, Graaf van Werl, graaf van Arnsberg, trouwde (zie ES NF Band VIII Tafel 98b) ca 1070 :
252182541. Mechtild van Northeim; [V] [M]  geb. ca 1050, overl. ca 1092
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Friedrich van Werl Arnsberg, zie 126091270.
2. Heinrich van Arnsberg Rietberg, geb. ca 1070, overl. ca 1118, trouwde ca 1085 Beatrix van Hildrizhausen, geb. ca 1065, overl. ca 1120
252182542. Hendrik van Limburg; [V] [M] [K] geb. ca 1060, overl. ca 1119, Graaf van Limburg, trouwde ca 1080 :
252182543. Adelheid van Botenstein; [V] [M] geb. ca 1056, overl. 13 augustus 1106
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Walram III (I) Paganus van Limburg, geb. ca 1085, overl. 16 juli 1139, trouwde ca 1110 Judith van Gelre, geb. ca 1090, overl. 24 juni 1151
2. Agnes van Limburg, geb. ca 1095, overl. 13 juni 1129, trouwde ca 1116 Friedrich van Putelendorf, geb. ca 1085, overl. ca 1125
3. Adelheid van Limburg, zie 126091271.
4. Mathilde van Limburg, zie 
 
 
Terug Volgende:

Generatie: XXIX, of
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX
 
 Veel uit de:  Graven van Holland en www.kareldegrote.nl en site van Kees Schoenmaker
 
effe mailen? klik hier

Met dank aan: