De Kwartierstaat van Arie Leeuwrik.  

Generatie XXXIII t/m XXXV

22 november 2003

[V] = Vader, [M] = Moeder, [K] = Kind

  Generatie XXXIII.  

Edelstamoudbetovergrootouder

4437780992. = 16139682208 Eberhard van Bliesgau; 
4437780993. = 16139682209 nn van Bonnergau?; 
4437781032. Reinier II van de Darnau; [V] [M] [K] geb. ca 890, overl. ca 932, Graaf van Henegouwen, vermeld vanaf 18-1-916, trouwde ca 925 met
4437781033. Adelheid van Bourgondie; [V] [M] geb. ca 890, overl. ca 932. Zie opmerkingen bij KdG 1991, blz. 323/643. 
Uit dit huwelijk:
1. Reinier III Langhals van Henegouwen, zie 2218890516.
4437781036. Lodewijk IV van Overzee van West-Francie; [V] [M] [K1] [K2] geb. 10 september 921, overl. 10 september 954 te Reims, b te Reims (St. Remy), geb. tussen 10.9.920 en 10.9.921; na de nederlaag van zijn vader in 923 door zijn moeder naar Engeland in veiligheid gebracht; wordt na de dood van koning Rudolf van Bourgondië door de groten o.l.v. Hugo de Grote, graaf van Parijs, teruggeroepen (vandaar later bijgenaamd 'van Overzee' 'Transmarinus', 'd'outremer') en gekroond tot koning van West-Francië Laon 19.6.936; moet Hugo de Grote echter naar Parijs volgen en verheffen tot 'dux Francorum' 25.7.936 die daarmee een soort hofmeierspositie verwerft; ontsnapt aan diens hof 937 waarna enkele jaren van interne strijd volgen; tracht aanvankelijk ook Lotharingen te herwinnen, maar sluit dan in nov. 942 met Otto I (Duits koning 936/973; keizer sinds 962) een verdrag te Visé aan de Maas, waarbij hij van Lotharingen en een deel van Bourgondië afziet; wordt in de voortgaande strijd met Hugo de Grote gevangen genomen door Vikingen te Rouen 13.7.945 en uitgeleverd aan Hugo de Grote, uit welke gevangenschap hij onder militaire druk van Otto I wordt bevrijd 1.7.946; vestigt zich dan niet meer in de gebruikelijke Karolingische residentie Laon, maar trekt zich terug in de palts te Compiègne totdat een definitieve vrede met Hugo tot stand komt 950; overl. aan de gevolgen van een val van zijn paard Reims 10.9.954. begr. ald. (Saint-Remi), trouwde ca 939 met
4437781037. Gerberga van Saksen Ludolf; [V] [M] geb. ca 913 te Nordhausen, overl. 5 mei 984 te Reims, Regentes. Doet als weduwe van haar eerste gemaal (Giselbert van Lotharingen) schenkingen aan het klooster Echternach 939; als gemalin van haar tweede echtgenoot gezalfd tot koningin der Franken Reims einde 939; speelt herhaaldelijk een actieve rol tijdens diens regering (zij wordt belast met de verdediging van Laon in 941 en die van Reims in 946; zij vergezelt hem op veldtochten naar Aquitanië in 944 en Bourgondië in 949); roept de gewapende hulp van haar broer Otto I in om de vrijlating van Lodewijk uit diens gevangenschap 945-946 te bewerken; verkrijgt van hem de abdij Notre-Dame de Laon 951; kan na zijn dood de verheffing van hun dan pas 13-jarige zoon Lotharius tot Westfrankisch koning (Reims 12-11-954) slechts bereiken met toestemming van Hugo de Grote die hij dan (evenals eertijds zijn vader) naar Parijs moet volgen en die hij dan ook nog tot hertog van Aquitanië en van Bourgondië moet aanstellen; ondervindt in haar moeilijke positie als formeel regentes o.a. steun van haar schoonzoon Ragenold van Roucy; gaat na de dood van Hugo de Grote (16-6-956), die dan zijnerzijds nog slechts minderjarige zoons nalaat, samen met diens weduwe (haar zuster Hedwig) en in nauw overleg met hun broers Bruno (aartsbisschop van Keulen en hertog van Lotharingen) en Otto I, zowel de Karolingische als de Robertijnse belangen in West-Francië besturen; abdis van Notre-Dame de Soissons 959.
Uit dit huwelijk:
1. Lotharius der Franken, geb. ca 941, overl. 2 maart 986, trouwde 28 maart 966 Emma van Italie, geb. ca 945, overl. ca 988
2. Mathilde van West-Francie, zie 4034920643.
3. Karel der Franken, zie 2218890518.
4437781040. Gozelo van Lotharingen; [V] [M] [K] geb. ca 911, overl. 18 oktober 943, Graaf in de Bidgau, trouwde ca 930 met
4437781041. Uda van Metz; [V] [M] geb. ca 915, overl. 7 april 963
Uit dit huwelijk:
1. Godfried van Lotharingen, zie 2218890520.
4437781042. = 4034920452 Hermann van Saksen Billung; 
4437781043. = 4034920453 Hildegard van Billung?;
8069840896. Dirk I bis van Holland; [V] [M] [K] geb.ca. 899. Deze Dirk komt in de Latijnse prozakroniek van Egmond niet voor. Ook zijn er geen akten bekend waaruit zijn aanwezigheid blijkt. In een akte, door J. Wagenaar in zijn Vaderlandsche Historie II (Amsterdam 1782) gedateerd op 922/923, zou Dirk I, na een regering van 40 jaar, in 922/923 overleden zijn. Dat zou betekenen dat hij rond 882 Gerolf zou moeten zijn opgevolgd, hetgeen veel te vroeg is. Vast staat dat Gerolf in 889 nog goed in eigendom kreeg. Hij zal in 895 of 896 overleden zijn. Ook staat vast dat Dirk II in 988 is overleden. Zou Dirk II de opvolger zijn van Dirk I, dan zou hij in dat geval niet minder dan 65 jaar hebben geregeerd, hetgeen een veel te lange periode is. Worstelend met de onmogelijkheid van deze lange regeerperiode ontstond de indruk dat men in de beschrijving over de oudste graven, die pas enkele honderden jaren na hun bewind werd opgetekend, gebeurtenissen die eigenlijk bij verschillende Dirken hadden plaatsgevonden aan een en dezelfde persoon had toegedicht. Dit is best mogelijk, omdat men het in de tijd waarin die gebeurtenissen plaats vonden nooit over een Dirk de zoveelste had, maar gewoon over een Graaf Dirk. G. van Loon heeft in zijn Aloude Hollandsche Historie II ('s-Gravenhage, 1734) voor het eerst dit probleem trachten op te lossen door tussen Dirk I en Dirk II nog een Dirk te plaatsen. Hij plaatste Hildegard van Vlaanderen als de vrouw van de zoon van Dirk I, die na zijn sneuvelen in Andernach opnieuw huwde met een Dirk uit het Vlaamse Huis, die daarmee Dirk II werd. Dit was onjuist, omdat de slag bij Andernach in 939 geplaatst wordt en Hildegard de (2e) dochter is van Graaf Arnulf van Vlaanderen, die in 934 huwde. Dit zou dan betekenen dat Hildegard al op 4-jarige leeftijd gehuwd zou moeten zijn. Verloofd kan nog maar gehuwd niet. In 1981 kwam J.M. Van Winter met een nieuwe hypothese. Zij voegde eveneens tussen Dirk I en Dirk II een nieuwe Dirk, die zij Dirk I bis noemde. Geva zou dan met deze Dirk I bis gehuwd moeten zijn geweest en niet met Dirk I zoals aanvankelijk werd aangenomen. De naam van de bruid van Dirk I is dan onbekend. Ook B.K.S. Dijkstra volgt in 1991 deze hypothese van Van Winter. Hij voegt daar dan nog een andere hypothese aan toe, namelijk dat niet Gerolf de vader was van Dirk I, maar Radboud. Ongetwijfeld zal het laatste woord hier nog niet over zijn gezegd. Of we na al die tijd ooit nog de juiste oplossing zullen vinden is nog maar de vraag., gesneuveld te Andernach, rond 5 okt 939. Trouwde met
8069840897. Geva van Hamaland?. geb. ca 910, onbekende herkomst
8069840898. Arnulf I de Grote van Vlaanderen. [V] [M] [K1] [K2] geb. ca 890, overl. 27 maart 964, begr.te Gent, Reeds in 967 bijgenaamd "De Grote". Graaf van Vlaanderen. Na de dood van zijn vader graaf in het aan hem toegevallen noordelijke deel van Vlaanderen 918; maakt zich echter na de dood van zijn broer Aethelwulf ook meester van diens zuidelijke deel (Boulogne) 933 en verovert het graafschap Ponthieu; bevordert in Vlaanderen de kloosterhervorming van Gerard van Brogne; doet jarenlang grote schenkingen aan de Sint-Pietersabdij te Gent; treft regelingen met de Westfrankische koning Lotharius ter bescherming van zijn jeugdige kleinzoon als opvolger., trouwde ca 934 met
8069840899. Adela Vermandois van. [V] [M] geb. ca 915, overl. ca 959
Uit dit huwelijk:
1. Hildegard van Vlaanderen, zie 4034920449.
2. Elfride van Vlaanderen, geb. ca 935, overl. ca 965, trouwde ca 955 Siegfried van Guines, geb. ca 910, overl. ca 965
3. Luitgard van Vlaanderen, zie 8069841391.
4. Boudewijn III van Vlaanderen, geb. ca 940, overl. 1 januari 962, trouwde ca 961 Mathilde van Saksen Billung, geb. ca 940, overl. 25 mei 1008.
8069840900. Richwin van Verdun; [K] geb. ca 890, overl. ca 925, Graaf van Verdun, trouwde (Zie ES NF Band I.2 Tafel 203) ca 920 met
8069840901. Kundegonde der Franken?; [V] [M] geb. ca 890, overl. ca 940, Het is helemaal niet zeker, of Kunegonde, de moeder van Graaf Siegfried van Luxemburg, identiek is met de Kunegonde, de echtgenote van de Pfalzgraaf Wigerich en de Graaf Richwin! Zeker is alleen, dat Kunegonde, de moeder van Graaf Siegfried van Luxemburg, een dochter is van Irmtrud, een dochter van Lodewijk de Stamelaar. Haar vader is niet bekend! Verder is zeker dat Bisschop Adalbero van Metz, een zoon van ene Kunegonde, die met Wigerich en met Richwin was gehuwd, door koning Karel de Eenvoudige als Nepos (kleinzoon of neef) werd genoemd. Als dus beide Kunegondes dus dezelfde persoon is, dan was de Bisschop inderdaad de achterkleinzoon van koning Karel de Eenvoudige. Immers, hij is dan een kleinzoon van diens zuster Irmtrud. Zie hierover verder de Herdruk van E. Brandenburg, Die Nachkommen Krals des Grossen, 2e druk, bladzijde 119, trouwde Wigerich van Lotharingen,  
Uit het huwelijk Van Verdun/Der Franken:
1. Siegfried van Luxemburg, zie 4034920450.
8069840902. Eberhard IV van de Nordgau; [K1] [K2] [K3] geb. ca 900, overl. 18 december 973, Graaf in de Elzas en de Nordgau, trouwde (zie ES NF Band I.2 Tafel 200b) ca 920 met
8069840903. Luitgard van Lotharingen; [V] [M] geb. ca 900, overl. ca 975
Uit het huwelijk:
1. Hugo van Nordgau, zie 4034920668.
2. Hedwig van Nordgau, zie 4034920451.
3. Gerard van Metz, zie 2017460242.
8069840904. Billung Billung; [K] geb. ca 870, overl. ca 950, Hertog van Saksen, trouwde (Zie ES NF Band I.1 Tafel 11) ca 900 met
8069840905. nn van Billung?; geb. ca 880, overl. ca 950, van onbekende herkomst. 
Uit dit huwelijk:
1. Wichman van Billung, geb. ca 900, overl. 21 april 944, Hertog van Saksen, trouwde ca 935 met Frederuna van Saksen?.
2. Hermann van Saksen Billung, zie 4034920452.
8069840910. Udo van Lahngau; [V] [M] [K] geb. ca 882, overl. 12 december 949, trouwde ca 915 met
8069840911. Beatrix Adela van Vermandois; [V] [M] geb. ca 885, overl. ca 931, Bij ES Band I Tafel 11 wordt zij vermeld als onbekende dochter van Vermandois, zij trouwde 1e met Robert V (II) Capet.
Uit dit huwelijk:
1. Judith van Wetterau, zie 4034920455.
8069840922. Lothar van Walbeck; [K] geb. ca 920, overl. ca 986, Markgraaf van de Noordmark, trouwde (Zie ES NF Band VIII Tafel 134) ca 938 met
8069840923. Mathilde van Arneburg?; geb. ca 920, overl. ca 986, onbekende herkomst. 
Uit dit huwelijk:
1. Eilika van Walbeck, zie 4034920461.
8069840924. Konrad van Wetterau Konradiner; [V] [M] [K1] [K2] geb. ca 920, overl. ca 982, Graaf van Rheingau Ortenau, trouwde ca 940 met
8069840925. Judith Konradiner?; geb. ca 920, van onbekende herkomst. 
Uit dit huwelijk:
1. Kuno van Ohningen, zie 8087841342.
2. Konrad van Wetterau Konradiner, geb. ca 940, overl. 20 augustus 997, Graaf in de Rijngouw, hertog van Zwaben, trouwde (zie ES NF Band I.1 Tafel 9) ca 965 met Regelindis van Saksen Ludolf.
3. Heribert van Wetterau, zie 4034920462.
8069841104. Erenfried Ezzo van Bliesgau; [V] [M] [K] geb. ca 910, overl. ca 970, Graaf in Zulpichgau, trouwde ca 935 met
8069841105. Richwara van Zulpichgau?; geb. ca 915, overl. ca 963, van onbekende herkomst. 
Uit dit huwelijk:
1. Richwara van Bliesgau, geb. ca 935, overl. ca 980, trouwde ca 950 Luitpold van Babenberg, geb. ca 925, overl. 10 juli 994
2. Hermann Pusillus van Bliesgau, zie 4034920552.
8069841108. Otto I van Saksen Ludolf; (is ook 16175682686) [V] [M] [K1] [K2] geb. 23 november 912, overl. 7 mei 973, Rooms Duits Keizer, bijgenaamd De Grote, trouwde 1e Edith van Wessex, geb. ca 912, overl. 26 januari 946. Trouwde 2e ca 951 met
8069841109. Adelheid van Bourgondie; [V] [M] geb. ca 932, overl. 16 december 999, trouwde 1e ca 937 Lotharius van Italie
Uit het huwelijk Van Saksen Ludolf/Van Wessex:
1. Liudolf van Saksen Ludolf, geb. ca 930, overl. 6 september 957, Hertog van Zwaben, trouwde ca 948 met Ida van Lahngau
2. Liudgard van Saksen Ludolf, geb. ca 932, overl. 18 november 953, trouwde ca 947 Konrad van Frankenland Salier, geb. ca 910, overl. 10 augustus 955
3. Richilde van Saksen Ludolf, zie 8087841343.
Uit het huwelijk Van Saksen Ludolf/Van Bourgondie:
4. Otto II van Saksen Ludolf, zie 4034920554.
8069841110. Romanos van Byzantium; [V] [M] [K] geb. ca 920, overl. 15 maart 963, Keizer van Byzantium, bijgenaamd Het Kind, trouwde 1e ca 942 Bertha Eudoxia van Arles, geb. ca 932, overl. ca 949, trouwde 2e ca 956 met
8069841111. Theophana van Byzantium?, geb. ca 925 , overl. ca 965 , van onbekende herkomst. 
Uit dit huwelijk:
1. Theophana van Byzantium, zie 4034920555.
2. Konstantijn VIII van Byzantium, geb. ca 961, overl. 11 november 1028, trouwde ca 976 Helena van Byzantium?, geb. ca 960, overl. ca 1025
8069841284. Rudolf II van Bourgondie; [V] [M] [K1] [K2] geb. ca 900, overl. 11 juli 937, Koning van Boven Bourgondie, trouwde ca 922 met
8069841285. Bertha van Zwaben; geb. ca 910, overl. ca 961. 
Uit dit huwelijk:
1. Konrad I le Pacifique van Bourgondie, zie 4034920642.
2. Adelheid van Bourgondie, zie 4034920666.
8069841286. = 4437781036 Lodewijk IV van Overzee van West-Francie; 
8069841287. = 4437781037 Gerberga van Saksen Ludolf; 
8069841336. = 8069840902 Eberhard IV van de Nordgau; 
8069841337. = 8069840903 Luitgard van Lotharingen; 
8087841342. Kuno van Ohningen; [V] [M] [K] geb. ca 935, overl. 20 augustus 997, Graaf van Oehningen, trouwde (Zie ES NF Band I.1 Tafel 9) ca 950 met
8087841343. Richilde van Saksen Ludolf; [V] [Mgeb. ca 935, overl. ca 990, Wordt niet genoemd bij ES NF Band I.1 Tafel 10.
Uit dit huwelijk:
1. Judith van Ohningen, zie 4033920671.
8069841352. Wigerich van Lotharingen, [K1] [K2] [K3] geb. ca 880, overl. ca 919, Graaf in de Ardennergouw, trouwde (Zie ES NF Band I.2 Tafel 202) met
8069841353. Kundegonde der Franken?; (Is ook 8069840901) [V] [M] geb. ca 890, overl. ca 940, Het is helemaal niet zeker, of Kunegonde, de moeder van Graaf Siegfried van Luxemburg, identiek is met de Kunegonde, de echtgenote van de Pfalzgraaf Wigerich en de Graaf Richwin! Zeker is alleen, dat Kunegonde, de moeder van Graaf Siegfried van Luxemburg, een dochter is van Irmtrud, een dochter van Lodewijk de Stamelaar. Haar vader is niet bekend! Verder is zeker dat Bisschop Adalbero van Metz, een zoon van ene Kunegonde, die met Wigerich en met Richwin was gehuwd, door koning Karel de Eenvoudige als Nepos (kleinzoon of neef) werd genoemd. Als dus beide Kunegondes dus dezelfde persoon is, dan was de Bisschop inderdaad de achterkleinzoon van koning Karel de Eenvoudige. Immers, hij is dan een kleinzoon van diens zuster Irmtrud. Zie hierover verder de Herdruk van E. Brandenburg, Die Nachkommen Krals des Grossen, 2e druk, bladzijde 119, trouwde Wigerich van Lotharingen,  
Uit dit huwelijk:
1. Luitgard van Lotharingen, zie 8069840903.
2. Gozelo van Lotharingen, zie 4437781040.
3. Friedrich van Lotharingen, zie 4034920676.
8069841354. Hugo I de Grote Capet; [V] [M] [K] geb. ca 895, overl. 19 juni 956 te Deurdan, b te St Denis, Hertog van Neustrie, Bourgondie en Aquitanie, Graaf van Parijs, Orleans, Vexin, Laon, Hertog der Franken, trouwde 1e (Zie ES NF Band II Tafel 11) ca 922 Judith van Bourges Maine, geb. ca 900 , overl. ca 925 , trouwde 2e (Zie ES NF Band II Tafel 11) ca 926 Ethelde van Wessex, geb. ca 900 , overl. 14 september 937 , trouwde 3e (Zie ES NF Band II Tafel 11) 14 september 938 te Mainz of Ingelheim met
8069841355. Hedwich van Saksen Ludolf; [V] [M] geb. ca 922, overl. 10 mei 965
Uit dit huwelijk:
1. Beatrix Capet, zie 4034920677.
2. Hugo Capet, geb. ca 940, overl. 24 oktober 996 te Chartres, begr. te St Denis, trouwde ca 968 met Adelheid van Aquitanie Poitou
3. Emma Capet, geb. ca 943, overl. 19 maart 968, trouwde ca 960 Richard I van Normandie, geb. ca 932, overl. 20 november 996 te Fecamp
4. Odo Capet, geb. ca 945, overl. 22 februari 965, trouwde ca 955 Luitgard van Autun, geb. ca 945, overl. ca 970
5. Hendrik Capet, geb. ca 946, overl. 15 oktober 1002 te Chateau Pouilly sur Saone, b te St Germain d'Auxerre, trouwde ca 976 Gerberga van Macon, geb. ca 936, overl. 11 december 991, trouwde 1 juni 992 Garsende van Gascogne, geb. ca 950, overl. ca 998, trouwde ca 998 Mathilde van Chalon, geb. ca 960, overl. ca 1005
8069841390. Wichman van Gent, [K] geb. ca 925, overl. ca 983, Graaf van Gent. Volgens Winkhaus, Ahnen zu Karl dem Grossen, is hij een zoon van Dirk I van Holland en Gerbera van Hamalant. Zij worden echter niet bij Isenburg (Europaische Stammtafeln, Neue Folge, Band VII, Tafel 81-87 - Gent) vermeld! Bij Dek, Graven van Holland, is Wichman niet bekend., trouwde ca 955 met
8069841391. Luitgard van Vlaanderen; [V] [M] geb. ca 936, overl. 18 oktober 962
Uit dit huwelijk:
1. Adela van Gent, zie 4034920695.
Generatie XXXIV.  

Voorouder

8875562064. Reginar I Langhals van de Darnau; [V] [M] [K] geb. ca 850, overl. 15 januari 916, Missus dominicus. Bezit tal van langgoederen in Wallonië en stroomafwaarts langs de Maas; ondersteunt zijn achterneef de Westfrankische koning Karel III 'de Eenvoudige' in diens strijd tegen Eudes (893-97); is eerst de voornaamste medewerker van koning Zwentibold wanneer deze Lotharingen als koninkrijk van zijn vader Arnulf heeft ontvangen 895 (hij verkrijgt dan Sint-Servaas te Maastricht en treedt op als leke-abt van Echternach), die echter weldra met hem breekt, hem Sint-Servaas ontneemt 13-5-898 en hem tot tweemaal toe vergeeft belegert in zijn veste Durfost; wendt zich opnieuw tot Karel de Eenvoudige die Aken en Nijmegen verovert en Zwentibold tot vlucht dwingt; erkent nadat deze laatste gesneuveld is (13-8-900) wel diens opvolger Lodewijk 'het Kind' en de toen aangestelde hertog Gebhard; verwerft ook Stavelot 902 en, opnieuw, Sint-Servaas; wordt (ook in oorkonden) met verschillende titels aangeduid (graaf, markgraaf, na 911 ook missus dominicus); bezit in zijn laatste levensjaren ook nog Sankt (buiten Trier) en Chèvremont (bij Luik)., trouwde ca 890 met
8875562065. Alberada van Lotharingen?; geb. ca 850, overl. ca 916, Onbekende herkomst. 
Uit dit huwelijk:
1. Reinier II van de Darnau, zie 4437781032.
2. Giselbert van de Darnau, geb. ca 891, overl. 3 oktober 939 te Andernach, trouwde Gerberga van Saksen Ludolf (zie ook 8069841287)
3. nn van de Darnau, geb. ca 900, overl. ca 946, trouwde Berengar van Namen
8875562066. Richard Warnier van Metz; [V] [M] [K] geb. ca 860, overl. ca 921, Graaf van Sens, Autun, hertog van Bourgondie, Bijgenaamd Le Justicier, trouwde ca 880 met
8875562067. Adelheid van Auxerre; [V] [M] geb. ca 865, overl. ca 920
Uit dit huwelijk:
1. Adelheid van Bourgondie, zie 4437781033.
2. Rudolf van Metz, geb. ca 890, overl. 15 januari 936 te Auxerre, trouwde ca 910 Emma Capet, geb. ca 895, overl. 13 september 935
3. Boso van Metz, geb. ca 890, overl. ca 935, trouwde ca 928 Bertha van Arles, geb. ca 915, overl. 18 augustus 965
4. Ermgard van Metz, geb. ca 890, overl. ca 950, Erfdochter van Autun, trouwde Gilbert van Chalon.
8875562072. Karel III de Eenvoudige der Franken; [V] [M] [K] geb. 17 augustus 879 (aant: Postuum geboren, na de dood van zijn vader), overl. 7 oktober 929 te Peronne, begr. te Peronne, later de Onnozele, der Einfältige,le Simple geb. 17.9.879; door aartsbisschop Fulco van Reims tegenover de toen als koning regerende graaf Odo van Parijs gekroond tot koning (van West-Francië) Reims 28.1.893; wordt eerst algemeen erkend nadat deze hem op zijn sterfbed ook als koning heeft gedesigneerd 1.1.898; moet in 911 de Seine-monding aan de Noormannen afstaan, maar verkrijgt in datzelfde jaar ook de steun van de meeste magnaten in Lotharingen na het uitsterven der Oostfrankische Karolingen; intituleert vanaf dat moment koning der Franken; ziet achtereenvolgens als tegenkoningen tegenover zich Odo's broer Robert (922/23) en vervolgens diens schoonzoon Rudolf van Bourgondië (Raoul de Bourgogne, 923/36); ten dienste van deze laatste gevangen genomen door de Karoling Heribert II van Vermandois 923; vertoeft eerst te Château-Thierry, van 924 af te Péronne in gevangenschap; overl. ald. 7.10.929, begr. Péronne. Karel de Eenvoudige had eveneens diverse concubines., trouwde 1e (Uit dit huwelijk 6 jong overleden kinderen (Isenburg)) 19 april 907 Frederunda van Hamaland, geb. ca 880, overl. 10 februari 917, trouwde 2e 10 februari 919 met
8875562073. Eadgyva van Wessex; [V] [M] geb. ca 896, overl. ca 951, Vlucht in 923 met haar zoontje naar haar broer, koning van Aethelstan van Engeland; keert terug 936; abdis van Notre-Dame te Laon. Trouwde 2e ca 951 Heribert van Vermandois.
Uit dit huwelijk:
1. Lodewijk IV van Overzee van West-Francie, zie 4437781036.
8875562074. Hendrik I de Vogelaar van Saksen; [V] [M] [K1a] [K1b] [K2a] [K2b] [K3] geb. ca 876, overl. 2 juli 936 te Memleben, Hertog, later Koning van Saksen In 925 kwam Hendrik, die later per ongeluk de bijnaam "De Vogelaar" zou krijgen, met een behoorlijk leger naar Lotharingen en werd hier "Vi Coactus" door alle graven en hertogen als opperheer erkend. Hendrik I liet de bronzen adelaar op het dak van de koningspalts te Aken naar het oosten keren, ten teken dat voortaan de wind uit Duitsland woei. Lotharingen had weer van meester gewisseld. Het was al zo vaak gebeurd, dat niemand het ernstig opnam. Maar deze keer zou het Duitse oppergezag toch definitief blijken. Terwijl de West-Frankische koningschap roemloos wegstierf, groeide de Duitse koning staag in macht en prestige. Een enkele keer heeft een ambitieus hertog van Lotharingen het avontuur van een opstand gewaagd. Het is hem slecht vergaan. De Duitsers zonden bisschoppen, graven en militairen hierheen zoveel zij konden. En ze wisten, met tact als het kon, met geweld als het moest, de Lotharingische vorsten aan het verstand te brengen dat ze moesten berusten. In de tweede helft van de eeuw, toen Otto de Grote voor zich en het rijk de keizerskroon kreeg, toen was Lotharingen, en dus ons land, practisch een Duitse rijksprovincie geworden., trouwde ca 909 met
8875562075. Mathilde van Westfalen Immedinger; geb. ca 890, overl. 14 maart 968, een afstammelinge van Widukind. 
Uit dit huwelijk:
1. Otto I van Saksen Ludolf, zie 2e huw.8069841332 en zie 1e huw. 16175682686
2. Gerberga van Saksen Ludolf, zie 4437781037 of 8069841287
3. Heinrich van Saksen Ludolf, geb. ca 919, overl. 1 november 955, trouwde ca 938 Judith der Luitpoldinger, geb. ca 925, overl. 28 juni 987
4. Hedwich van Saksen Ludolf, zie 8069841355.
8875562080. = 8069841352 Wigerich van Lotharingen; 
8875562081. = 8069840901 = 8069841353 Kundegonde der Franken?;
8875562082. Gerard van Metz; [K] graaf in de Metzgau, trouwde met
8875562083. Uda van Saksen
Uit dit huwelijk:
1. Uda van Metz, zie 4437781041
16139681792. Dirk I van Holland; [V] [M] [K] geb. ca 874, overl. ca 923, Dirk I kreeg van zijn (pleeg ?) vader Gerolf het grafelijk gezag over Kennemerland, Rijnland en mogelijk nog andere delen van het latere Holland. Dirk steunde de Westfrankische koning Karel de Eenvoudige bij een opstand van zijn vazallen. Als dank hiervoor ontving Dirk I van deze koning op 15 juni 922 de kerk van Egmond met alle daarbij behorende goederen. Dit goed was gelegen ten noorden van de bezittingen die hij van Gerolf kreeg en sloot daar dus uitstekend op aan. Kort hierna stichtte hij er een houten klooster dat met nonnen werd bevolkt. Mogelijk was hij in 939 ook betrokken bij de Lotharingse opstand tegen de Duitse Koning Otto I. Hij zou dan bij deze opstand in de slag bij Andernach begin oktober van dat jaar gesneuveld moeten zijn. Over de eerste graven van Holland is eigenlijk maar weinig bekend. Bovendien moeten we er rekening mee houden dat met het optekenen van de geschiedenis over deze eerste graven, dat pas eeuwen later gebeurde, mogelijk verschillende graven met dezelfde naam samengevoegd zijn tot één. Melis Stoke was de eerste die de geschiedenis van het gravengeslacht in een rijmkroniek optekende, maar dat gebeurde pas rond 1290. Hij deed dat als klerk van de latere graven Floris V en Willem III. Bij zijn werk moest hij afgaan op zaken die hierover door de Egmondse monnikken waren vastgelegd en bewaard. Deze monnikken hebben echter slechts zaken over de eerste graven opgetekend die hen uit overlevering ter kennis moeten zijn gekomen. Bij de stichting van het klooster werd het namelijk door nonnen bevolkt en de monnikken zijn pas later door Dirk II vanuit Gent naar Egmond gehaald om daar het door hem vernieuwde klooster te bevolken. Tegenwoordig is men niet geheel zeker meer van het feit of Graaf Gerolf wel de vader was van Dirk I. Er bestaan theorieën dat Gerolf zijn pleegvader was. Niet Gerolf maar Radboud, Heer van Nederfriesland, zou in dat geval zijn vader moeten zijn. Voorlopig houdt men het echter nog op Gerolf. Gezegd moet echter worden dat ook Gerolf nog maar betrekkelijk kort geleden als vader van Dirk I wordt genoemd. Trouwde met
16139681793. N.N.;
16139681796. Boudewijn II de Kale van Vlaanderen; [V] [M] [K] geb. ca 864, overl. 10 september 918, begr.te Gent, Naar zijn grootvader bijgenaamd "de Kale". Graaf van Vlaanderen 879, Usurpeert na afloop van de Noormanneninvallen van de jaren 879-883 grondbezit en rechten in de hele streek tussen Schelde en Artois en geldt daarmee als grondlegger van Vlaanderen als territoriaal vorstendom , wisselt herhaaldelijk van partij in de strijd tussen de Westfrankische koningen waarbij hij zijn tegenstander aartsbisschop Fulco van Reims (17-6-900) en daarna ook graaf Heribert I van Vermandois (voor 6-11-907) doet vermoorden; richt een groot aantal burchten op ter bescherming van zijn gebied., trouwde ca 884 met
16139681797. Elfrida van Wessex; [V] [M] geb. ca 865, overl. 7 juni 929
Uit dit huwelijk:
1. Arnulf I de Grote van Vlaanderen, zie 8069840898.
16139681798. Heribert II van Vermandois; [V] [M] [K] geb. ca 880, overl. 23 februari 943, begr. te Saint-Quentin, Tracht zijn machtsgebied uit te breiden; leke-abt van Saint-Médard-de-Soissons en van Saint-Crépin-de-Soissons; graaf van Vermandois, van Méaux, enz.; speelt een rol in de machtstrijd om de Franse koningskroon en in de conflicten met Oost-Francië, Bourgondië, wegens het lot van Lotharingen; sluit met evenveel gemak allianties, die hij dan zo nodig ook weer zonder meer verbreekt; kiest ondanks zijn eigen Karolingische afstamming veelal de partij der Robertijnen; houdt de ongelukkige koning Karel III de Eenvoudige, na diens afzetting, vele jaren gevangen;, trouwde ca 907 met
16139681799. Adelheid (Aelis) Capet; [V] [M] geb. ca 890, overl. ca 931, Volgens ES, NF, Band II, Tafel 10 heette zij Hildebrante of Liegarde. 
Uit dit huwelijk:
1. Robert van Vermandois, geb. ca 910, overl. 19 augustus 967, Graaf van Meaux en Troyes, trouwde ca 950 met Adelheid van Bourgondie
2. Adelheid van Vermandois, zie 8069840899.
3. Albert I van Vermandois, geb. ca 918, overl. 8 september 988, graaf van Vermandois en leke-abt van St.-Quentin, trouwde ca 954 met Gerbera van Lotharingen
4. Heribert van Vermandois, geb. ca 921, overl. ca 984, trouwde ca 951 Eadgyva van Wessex, geb. ca 896, overl. ca 951
5. Liutgarde van Vermandois, geb. ca 922, overl. 9 februari 978, trouwde Theobald van Blois
16139681802. nn der Franken?; [K] geb. ca 870, overl. ca 910, onbekende herkomst, trouwde ca 890 met
16139681803. Irmtrud der Franken; [V] [M] geb. ca 877, overl. ca 910
Uit dit huwelijk:
1. Kundegonde der Franken?, zie 8069840901.
16139681806. = 8069841352 Wigerich van Lotharingen;
16139681807. = 8069841353 Kundegonde der Franken?;
16139681820. Gebhard van de Lahngau; [V] [M] [K] geb. ca 850, overl. 22 juni 910, Graaf in de Oberen Rheingau en Wetterau, trouwde ca 870 met 
16139681821. Ida van Ezzo?, geb. ca 850 , overl. ca 910 , van onbekende herkomst, Mogelijk een Ezzone. 
Uit dit huwelijk:
1. Hermann van Lahngau, geb. ca 880, overl. 10 december 949, Hertog van Zwaben, graaf in de Lahngau, trouwde ca 900 met Regilinde van Zwaben
2. Udo van Lahngau, zie 8069840910.
16139681822. Heribert I van Vermandois; [V] [M] [K1] [K2] geb. ca 840, overl. 6 november 907, wordt graaf van Soissons, leke-abt van St. Crépin, dan ook graaf van Méaux en Madrie en tenslotte in 896 graaf van Vermandois; kiest aanvankelijk de zijde van Karel de Eenvoudige in diens strijd tegen Odo/Eudes hertog van Francië om de Franse troon, maar verlaat dan om onbekende redenen diens partij; verliest zodoende St. Quentin en Péronne aan Rudolf graaf van Cambrai, broer van Boudewijn II van Vlaanderen, die hij later laat doden; uit bloedwraak geeft Boudewijn opdracht Herbert te vermoorden, trouwde (zie ES NF Band I.1 Tafel 7) ca 880 met
16139681823. Bertha van Morvois, geb. ca 850, overl. ca 907, Zie Gens Nostra 1964, blz. 280. 
Uit dit huwelijk:
1. Heribert II van Vermandois, zie 16139681798.
2. Beatrix Adela van Vermandois, zie 8069840911.
16139681848. Gebhard van Niederlahngau; [V] [M] [K] geb. ca 890, overl. 15 januari 947, graaf in Ufgau, trouwde ca 920 met
16139681849. nn Konradiner?, geb. ca 900 , van onbekende herkomst
Uit dit huwelijk:
1. Konrad van Wetterau Konradiner, zie 8069840924.
16139682208. Eberhard van Bliesgau; [V] [M] [K1] [K2] geb. ca 890, overl. ca 940, Graaf in Bonnergau, trouwde ca 910 met
16139682209. nn van Bonnergau?, geb. ca 890, overl. ca 940, van onbekende herkomst. 
Uit dit huwelijk:
1. Erenfried Ezzo van Bliesgau, zie 8069841104.
2. Eberhard van Bliesgau, zie 2218890497.
16139682568. Rudolf I van Bourgondie; [V] [M] [K] geb. ca 865, overl. 25 oktober 912, Koning van Bourgondie, trouwde ca 900 met
16139682569. Willa van Bourgondie; [V] [M] geb. ca 880, overl. ca 920
Uit dit huwelijk:
1. Willa van Bourgondie, 
2. Adelheid van Bourgondie, geb. ca 900, overl. ca 930, trouwde 18 januari 914 Lodewijk Bosonides van Metz, geb. ca 883, overl. 5 juni 928
3. Rudolf II van Bourgondie, zie 8069841284.
4. Waldrade van Bourgondie, geb. ca 900, trouwde 17 juli 923 Bonifatius van Spoleto, geb. ca 900, overl. 1 december 953
16139682664. = 8875562074 Hendrik I de Vogelaar van Saksen;
16139682665. = 8875562075 Mathilde van Westfalen Immedinger,
16139682666. = 8069841284 Rudolf II van Bourgondie;
16139682667. = 8069841285 Bertha van Zwaben;
16139682668. Constantijn VII van Byzantium; [V] [M] [K] geb. ca 905, overl. 9 november 959, Keizer van Byzantium, bijgenaamd Phorphyrogenetos (in het purper geboren), trouwde 27 april 919 met
16139682669. Helena Lekapenos; geb. ca 905, overl. 19 september 961
Uit dit huwelijk:
1. Romanos van Byzantium, zie 8069841334.
16175682684. = 8069840924 Konrad van Wetterau Konradiner;
16175682685. = 8069840925 Judith Konradiner?;
16175682686. Otto I van Saksen Ludolf; (is ook 8069841108) [V] [M] [K] geb. 23 november 912, overl. 7 mei 973, Rooms Duits Keizer, bijgenaamd De Grote,  overl. 26 januari 946, trouwde 2e ca 951 met Adelheid van Bourgondie, Trouwde 1e met
16175682687. Edith van Wessex; [V] [M] geb. ca 912 , overl. 26 januari 946
Uit dit huwelijk:
1. Liudolf van Saksen Ludolf, geb. ca 930, overl. 6 september 957, Hertog van Zwaben, trouwde ca 948 met Ida van Lahngau
2. Liudgard van Saksen Ludolf, geb. ca 932 , overl. 18 november 953 , trouwde ca 947 Konrad van Frankenland Salier, geb. ca 910 , overl. 10 augustus 955
3. Richilde van Saksen Ludolf, zie 8087841343.
16139682706. = 16139681802 nn der Franken?;
16139682707. = 16139681803 Irmtrud der Franken;
16139682708. Robert V (II) Capet; [V] [M] [K] geb. ca 866 (aant: Postuum geboren), overl. 15 juni 923 te Soissons, Koning van West Francie, trouwde Aelis van Neustrie, trouwde 2e met
16139682709. = ook 8069840911 Beatrix Adela van Vermandois; [V] [M] geb. ca 885, overl. ca 931, Bij ES Band I Tafel 11 wordt zij vermeld als onbekende dochter van Vermandois, zij trouwde 2e met Udo van Lahngau.
Uit dit huwelijk:
1. Hugo I de Grote Capet, zie 8069841354
16139682710. = 8875562074 Hendrik I de Vogelaar van Saksen;
16139682711. = 8875562075 Mathilde van Westfalen Immedinger,
16139682782. = 8069840898 Arnulf I de Grote van Vlaanderen.
16139682783. = 8069840899 Adela Vermandois van.
 
  Generatie XXXV.  

Voorgrootouder

17751124128. Giselbert van de Darnau; [K] geb. ca 830, overl. 14 juni 877, Hertog van Lotharingen. Vazal van Karel de Kale. Vermeld als graaf in de Maasgouw 840 en 841. Graaf van de Darnau in 863. zn. van Reginar van de Bidgau, Gegoed in 797-814, trouwde (Zie ES NF Band I.2 Tafel 236) ca 846 met
17751124129. Irmingard der Franken; [V] [M] geb. ca 830, overl. ca 860, geschaakt,
Uit dit huwelijk:
1. Reginar I Langhals van de Darnau, zie 8875562064.
17751124132. Bouvin van Metz, [K1] [K2] geb. ca 820, overl. ca 870, Graaf van Metz, trouwde ca 850 met
17751124133. Richilde? van Arles?; geb. ca 820, overl. ca 870, onbekende herkomst. 
Uit dit huwelijk:
1. Richilde van Metz, geb. ca 850, overl. ca 910, trouwde 22 januari 870 Karel II de Kale der Franken, (zie 64558727186) geb. 13 juni 823 te Frankfurt a. Main, overl. 6 oktober 877 te Avrieux, begr. te St. Denis
2. Boso van Metz, zie 32279365138
3. Richard Warnier van Metz, zie 8875562066
17751124134. = 17751123970 Konrad II der Welfen;
17751124135. = 17751123971 Judith van Friuli;
17751124144. Lodewijk II de Stamelaar der Franken; [V] [M] [K1] [K2] geb. 1 november 846, overl. 10 april 879 te Compiegne, begr. te Compiegne, bijgenaamd le Bègue, geb. 1.11.846; door zijn vader aangesteld tot koning in Maine 856 en, als gedesigneerd opvolger, tot (onder-)koning van Aquitanië 867; gaat zodra hij de dood van zijn vader heeft vernomen tal van kloosters, graafschappen en domeinen wegschenken om aanhang te winnen, wat de koninklijke macht natuurlijk verkleint en bijna tot een burgeroorlog leidt met de uit Italië terugkerenden; wordt na bemiddelend optreden van aartsbisschop Hincmar van Reims door deze gekroond, Compiègne 8.12.877; wordt ook door paus Johannes VIII gekroond (met uitzicht op een latere keizerskroning in Rome), Troyes 7.9.878; bevestigt op een samenkomst met zijn neef Lodewijk de Jonge van Oost-Francië het verdrag van Meersen te Voeren (Fouron) 1.11.878; bereidt (voordat een verdergaande samenwerking met de overige Karolingische vorsten wordt bereikt) een veldtocht voor tegen het opstandige zuiden van zijn rijk, doch (ziekelijk als hij is) overl. Compiègne Goede Vrijdag (10.4) en begr. ald. (klooster Notre-Dame) 11.4.879. Tr. 1) 862 Ansgardis, overl. 2.11.880, 881 of 882, dochter van graaf Harduin en zuster van Odo (Eudes) (graaf van Macon?); tr. (2) ca. 875 (tussen 872 en 877) Adelheid, geb. 855/60; overl. 18.10 kort na 901; dr. van paltsgraaf Adalhard (omstreeks 885 waarschijnlijk graaf van Parijs) en NN., trouwde 1e 1 maart 862 Ansgard van Bourgondie, geb. ca 840, overl. ca 875, trouwde 2e ca 875 met
17751124145. Adelheid van Parijs; [V] [M] geb. ca 860, overl. 10 november 901
Uit dit huwelijk:
1. Irmtrud der Franken, zie 16139681803.
2. Karel III de Eenvoudige der Franken, zie 8875562072.
17751124146. Eduard I de Oudere van Wessex; [V] [M] [K1] [K2] geb. ca 869, overl. ca 924, Koning van Wessex (899-924), trouwde 2e ca 920 Edgiva van Kent, geb. ca 890, overl. ca 955, trouwde 1e ca 890 met
17751124147. Aelfleda van Bernicia; geb. ca 870, overl. ca 915
Uit dit huwelijk:
1. Eadgyva van Wessex, zie 8875562073.
2. Ethelde van Wessex, geb. ca 900, overl. 14 september 937, trouwde ca 926 Hugo I de Grote Capet, (is ook 8069841354) geb. ca 895, overl. 19 juni 956 te Deurdan, begr. te St Denis
3. Edith van Wessex, zie 16175682687.
17751124148. Otto van Saksen Ludolf; [V] [M] [K] geb. ca 836, overl. 30 november 912, Hertog in Saksen, trouwde ca 869 met
17751124149. Hedwig van de Nordmark Babenberg?, geb. ca 835 , overl. 24 december 903 , onbekende herkomst.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik I de Vogelaar van Saksen, zie 8875562074.
2. Oda van Saksen Ludolf, geb. ca 880, overl. 2 juli 952, trouwde ca 895 Zwentibold der Franken, geb. ca 870, overl. 13 augustus 900
32279363584. Gerolf van Holland; [K] geb. ca 850, overl. 895 of 896, De naam Holland als naam van een graafschap wordt pas voor het eerst in 1101 genoemd. Voor die tijd, tot in de 11de eeuw, worden de bewoners van het huidige Holland gewoon Friezen genoemd. Sinds Karel Martel (689-741) was het Frankische gezag in dit gebied stevig gegrondvest, maar in de 9de eeuw werd het ernstig aangetast door de Noormannen. Pas in 885 kwam hieraan een einde door de moord op Godfried de Noorman. In deze moord had graaf Gerolf (Gerulf) een actief aandeel. Het grafelijk gebied van deze Gerolf moet in ieder geval ten noorden van de Rijnmond hebben gelegen en waarschijnlijk in Kennemerland. In de loop van de verdere geschiedenis van dit Grafelijk Huis werd dit gebied eerst in het zuiden en vervolgens in het oosten en noorden uitgebreid. Graaf Gerolf ontving als beloning voor zijn rol bij het verdrijven van de Noormannen van de Oostfrankische koning Arnulf op 4 augustus 889 een aantal goederen in volle eigendom. Het betrof in het ene geval een goed buiten zijn graafschap, in Teisterbant, bestaande uit een aantal hoeven en huizen in onder andere Tiel, Aalbug en Asch. Dit goed kwam na de dood van Gerolf ten goede aan zijn zoon Waldger. In het andere geval betrof het een goed binnen zijn graafschap. Dit laatste goed, bestaande uit een bos en een bouwakker, ergens gelegen tussen de monding van de Oude Rijn en (vermoedelijk) Bennebroek, kwam na zijn dood ten goede aan zijn zoon Dirk. Een gedicht uit omstreeks 1120, waarin de graven uit het Huis genoemd worden, begint met: "De eerste Dirk, broer van Waldger, was een roemrijk man ......" In een ander werk staat van deze Waldger beschreven: "Waldgarius Freso, Gerilfi filius", hetgeen zoveel betekent als "Waldger de Fries, de zoon van Gerulf". Daarmee wordt Gerolf gezien als de vader van Dirk I en als de stamvader van het Hollandse Huis. Bekend is dat zoon Waldger, die in 936 overleed, ouder was dan zoon Dirk. Vreemd is echter dat Waldger zijn enige zoon Radboud noemt. Ook in die tijd zal het gebruikelijk zijn geweest dat de oudste zoon de naam krijgt van zijn grootvader van vaders zijde. Hij zou dan volgens deze traditie Gerolf genoemd moeten zijn. Ook is het vreemd dat Waldger, als oudste zoon, zijn vader Gerolf niet opvolgt in diens gebied, maar dat de tweede zoon, Dirk, dat wel doet. Daarnaast onderhield Waldger nauwe banden met de Utrechtse bisschop Radboud (900-917) die afstamt van de Friese koning Radboud die in 719 stierf. Om deze redenen oppert Dijkstra in zijn boek "Een Stamboom in Been" dat Gerolf niet de vader van de broers Waldger en Dirk was, maar slechts hun pleegvader. "Filius" zou hier dan ook de betekenis "pleegzoon" kunnen hebben. Afgaande op de mogelijkheid dat Waldger bij de geboorte van zijn zoon zijn werkelijke, en dus ook broer Dirks vader, zou hebben vernoemd, zou er dus naar een Radboud als hun echte vader moeten worden gezocht. De enige die daarvoor in de geschiedenis in aanmerking kan komen is een Radboud, Heer van Nederfriesland, die in 874 samen met Raginer, de hertog van Hasbain en Henegouwen, Walcheren heeft getracht te verdedigen tegen de invallende Noormannen. Radboud werd in deze strijd nagezeten tot in zijn eigen gebied en sneuvelde. In een dergelijk geval zullen de eventuele minderjarige kinderen van deze Radboud (Waldger en Dirk ?) door een familielid als pleegvader kunnen zijn opgevoed. Deze zou als voogd ook het gebied beheren dat aan de oudste zoon Waldger nagelaten werd. Dat Gerolf zijn eigen graafschap vervolgens aan de tweede zoon naliet zou verklaarbaar kunnen zijn indien Gerolf zelf kinderloos bleef. Met deze redenatie zouden een hoop zaken, die zich voorheen niet echt lieten verklaren, op hun plaats kunnen vallen. Trouwde met
32279363585. N.N.;
32279363592. Boudewijn I de Goede, de IJzeren van Vlaanderen; [K] geb. ca 840, overl. 2 januari 879, begr.te St. Bertijns, Reeds kort voor 900 bijgenaamd 'de Goede', vanaf de 12e eeuw 'de IJzeren' of 'met de IJzeren Armen'. Graaf van Vlaanderen. Graaf, doch van zijn graafschap(pen) vervallen verklaard na de schaking; wordt na de verzoening door Karel de Kale opnieuw aangesteld tot graaf en dan in (waarschijnlijk) de gouwen Vlaanderen, Waas en Gent 864 en na 866 ook in de streek om Sint-Omaars (Ternois); is abt van de Sint-Pietersabdij te Gent 870; door zijn schoonvader belast met vertrouwensopdrachten zoals de onderwerping van diens opstandige zoon Karloman 871 en aangewezen als een van de toezichthouders-raadgevers van kroonprins Lodewijk ('de Stamelaar') wanneer Karel voor de tweede maal naar Italië vertrekt Quierzy-sur-Oise 14-6-877. Trouwde (Zie ES NF Band II Tafel 5) op 13 december 863 te Auxerre met
32279363593. Judith der Franken; [V] [M]  geb. ca 844, overl. ca 870, Koningin Verberie-Sur Oise. Ter gelegenheid van haar eerste huwelijk (met koning Aethelwulf van Wessex) gekroond tot koningin van Verberie-sur-Oise 1-10-856, huwt vervolgens (858) haar stiefzoon koning Aethelbald van Wessex, maar keert na diens dood (juli 860) terug naar West-Francië waar zij op last van haar vader in verzekerde bewaring wordt gehouden in Senlis; laat zich ontvoeren door graaf Boudewijn rondom Kerstmis 861 en vlucht met hem naar Lotharingen alwaar vermoedelijk gehuwd begin 862; reist om aan het uitleveringsverzoek van haar vader en de door de Westfrankische bisschoppen over hen uitgesproken kerkelijke ban te ontkomen samen met Boudewijn naar Rome, waar zij paus Nicolaas I voor zich weet te winnen die (mede omdat Boudewijn dreigt zich bij de Noormannen te zullen aansluiten) na herhaalde aandrang de koning tot verzoening weet te bewegen, leidende tot een nu officieel gesanctioneerd huwelijk., trouwde Aethelwulf van Wessex, zie 64558727188, trouwde 2e ca 858 Aethelbald van Wessex, geb. ca 840, overl. ca 860, trouwde 3e met Boudewijn I de Goede, de IJzeren van Vlaanderen (zie hierboven)
Uit dit huwelijk;
1. Boudewijn II de Kale van Vlaanderen, zie 16139681796.
2. Rudolf van Vlaanderen, geb. ca 865, overl. 17 juni 896.
32279363594. Alfred de Grote van Wessex; [V] [M] [K] geb. ca 849, overl. 28 oktober 901, Koning van Wessex (871-899). Vijfde zoon van koning Ethelwulf, geboren uit zijn eerste huwelijk; hij was gehuwd met Ealhswith; hij sloot met de Denen een compromisvrede waarbij hun de noordoostelijk helft van het Angelsaksische gebied werd afgestaan; hij bevorderde de culturele ontwikkeling van zijn volk., trouwde ca 865 met
32279363595. Ealswith van Gainas; geb. ca 850, overl. ca 905
Uit dit huwelijk:
1. Elfrida van Wessex, zie 16139681797.
2. Eduard I de Oudere van Wessex, zie geb. ca 869, overl. ca 924, Koning van Wessex (899-924), trouwde 1e ca 890 met Aelfleda van Bernicia, trouwde 2e ca. 920 met Edgiva van Kent, geb. ca 890, overl. ca 955.
32279363596. = 16139681822 Heribert I van Vermandois; 
32279363597. = 16139681823 Bertha van Morvois;
32279363598. Robert V (II) Capet; [V] [M] [K] (is ook 16139682708) geb. ca 866 (aant: Postuum geboren), overl. 15 juni 923 te Soissons, Koning van West Francie, trouwde 1e met Beatrix Adela van Vermandois (zie 16139682709)
32279363599. Aelis van Neustrie, geb. ca 870, overl. ca 920.
Uit dit huwelijk:
1. Adelheid (Aelis) Capet, zie 16139681799.
2. Emma Capet, geb. ca 895, overl. 13 september 935, trouwde ca 910 Rudolf van Metz, geb. ca 890, overl. 15 januari 936 te Auxerre
32279363606. = 17751124144 Lodewijk II de Stamelaar der Franken;
32279363607. = 17751124145 Adelheid van Parijs;
32279363640. Odo van de Lahngau; [V] [M] [K] geb. ca 832, overl. ca 879, Graaf in de Lahngau, trouwde ca 850 met
32279363641. nn van Lahngau?, geb. ca 832 , overl. ca 879 , onbekende herkomst.
Uit dit huwelijk:
1. Konrad van de Lahngau, geb. ca 850, overl. 27 februari 906, trouwde ca 875 Glismoda van Oberlahngau?, geb. ca 850, overl. 24 april 924
2. Gebhard van de Lahngau, zie 16139681820.
3. Oda van de Lahngau, geb. ca 860, overl. ca 900, trouwde ca 890 Arnulf der Franken, geb. ca 850, overl. 8 december 899
4. Eberhard van de Niederlahngau, geb. ca 860, overl. ca 903, trouwde ca 890 met Wiltrude van Walho
32279363644. Pippijn der Franken; [V] [M] [K] geb. ca 818, overl. ca 840, Heer van Peronne en St. Quentin, mogelijk ook heer van Vermandois, trouwde ca 835 met
32279363645. nn van Italie? (Vermandois?), geb. ca 820, overl. ca 850, onbekende vrouw!
Uit dit huwelijk:
1. Heribert I van Vermandois, zie 16139681822.
32279364416. Erenfried van Bliesgau, [K] * ca 870 , + ca 904 , Graaf in Bliesgau (Zie Isenburg, NF-VI.1), x (zie ES NF Band I.2 Tafel 201) ca 890 met
32279364417. Adelgonde van Auxerre; [V] [M] * ca 870 , + ca 902.
Uit dit huwelijk:
1. Eberhard van Bliesgau, zie 16139682208.
32279365136. Konrad II der Welfen; [V] [M] [K1] [K2] (is ook 17751123970) geb. ca 835, overl. ca 876, Graaf van Auxerre, trouwde 2e ca 860 met Judith van Friuli ,  trouwde 1e ca 860 met
32279365137. Waldrada van Auxerre?; geb. ca 830, overl. ca 876, onbekende herkomst.
Uit dit huwelijk:
1. Rudolf I van Bourgondie, zie 16139682568.
2. Adelheid van Auxerre, zie 8875562067.
32279365138. Boso van Metz; [V] [M] [K] geb. ca 855, overl. 11 januari 887, Graaf, koning van Nederbourgondie, trouwde ca 876 met
32279365139. Irmgard der Franken; [V] [M] geb. ca 855, overl. 2 april 897, Na een mislukte verloving met de oudste zoon van de Byzantijnse keizer Basilius I, huwde ze ca. 876 Boso, lieutenant van Karel de Kale in Italië, echter zonder de instemming van haar vader.
Uit dit huwelijk:
1. Engelberda van Bourgondie, geb. ca 877, overl. ca 912, trouwde ca 900 Willem van Aquitanie Auvergne, geb. ca 875, overl. ca 917
2. Willa van Bourgondie, zie 16139682569.

3. Lodewijk Bosonides van Metz, geb. ca 883, overl. 5 juni 928, trouwde ca 900 Anna van Byzantium, geb. ca 885, overl. ca 913, trouwde 18 januari 914 Adelheid van Bourgondie, geb. ca 900, overl. ca 930
32279365140. = 8875561984 Erenfried van Bliesgau;
32279365141. = 8875561985 Adelgonde van Auxerre;
32279365336. Leo van Byzantium, [K] geb. 1 september 866, overl. 11 mei 912, Keizer van Byzantium, bijgenaamd De Wijze, trouwde ca 885 met
32279365337. Zoe Karbonophina Stylanus Zautes, geb. ca 866, overl. ca 913.
Uit dit huwelijk:
1. Anna van Byzantium, geb. ca 885, overl. ca 913, trouwde ca 900 Lodewijk Bosonides van Metz, geb. ca 883, overl. 5 juni 928
2. Constantijn VII van Byzantium, zie 16139682668.
32279365372. = 8875562074 Hendrik I de Vogelaar van Saksen; 
32279365373. = 8875562075 Mathilde van Westfalen Immedinger;
32279365374. = 17751124146 Eduard I de Oudere van Wessex;
32279365375. = 17751124147 Aelfleda van Bernicia;
32279365416. Rutpert IV Capet; [V] [M] [K] geb. ca 820, overl. 15 september 866 te Brisarthe, Graaf van Parijs en in Neustrie, Hertog van Francie, de eerste die de naam Capet draagt, vanwege zijn vermelding als leken-abt te Tours. Bijgenaamd Le Fort. Met hem vangt men meestal de stamboom aan van de Capetingers, maar enkele van zijn voorouders zijn ook bekend. Zijn ouders waren: Rupert III, graaf in de Wormsgouw, vermeld 812-850, overl. voor 834, geh. met Waldrade van Orleans, dochter van Hadrianus, graaf van Orleans, wiens zuster Hildegard gehuwd was met Karel de Grote, en van Waldrade, uit het geslacht der Widonen. (Zie Gens Nostra 1964, blz. 279). Zie ook Isenburg, AF.II.13 en verder Isenburg NF.II.10., trouwde1e met Agave Capet?, trouwde2e ca 864 met
32279365417. Adelheid van Tours; [V] [M] geb. ca 810, overl. ca 866
Uit dit huwelijk:
1. Odo Capet, geb. ca 865, overl. 3 januari 898 te La Fere sur Oise, trouwde ca 881 Theodorate van Troyes, geb. ca 870, overl. ca 890
2. Robert V (II) Capet, zie 16139682708.
32279365418. = 16139681822 Heribert I van Vermandois;
32279365419. = 16139681823 Bertha van Morvois;
 
 
Terug Volgende:

Generatie: XXXVI, of
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX
 

 Veel uit de:  Graven van Holland en www.kareldegrote.nl en site van Kees Schoenmaker

 

effe mailen? Klik hier

Met dank aan: