De Kwartierstaat van Arie Leeuwrik.  

Generatie XXXVI t/m XXXIX

25 maart 2015

[V] = Vader, [M] = Moeder, [K] = Kind

  Generatie XXXVI.  

Voorovergrootouder

35502247940. Konrad der Welfen; [V] [M] [K] geb. ca 815, overl. 22 maart 863, Graaf in Argentgau en Linzgau. Trouwde met
35502247941. = 32279365417 Adelheid van Tours; [V] [M] geb. ca 810, overl. ca 866, trouwde 2e Rutpert IV Capet.
Uit dit huwelijk:
1. Konrad II der Welfen, zie 17751123970.
2. Welf I der Welfen, geb. ca 835, overl. ca 875, trouwde ca 850 nn van Argengau?, geb. ca 830, overl. ca 870
35502247942. Everhard van Friuli; [V] [M] [K] geb. ca 820, overl. 16 december 866 te Italie, Markgraaf van Friuli, trouwde (Zie ES NF Band II Tafel 188A) ca 838 met
35502247943. Gisela der Franken; [V] [M] geb. ca 820, overl. 1 juli 874 te Cysoing, begr. te Cysoing
Uit dit huwelijk:
1. Judith van Friuli, zie 17751123971.
2. Berengarius I van Friuli, geb. ca 850, overl. 7 april 924 te Verona (aant: vermoord), Markgraaf, koning en keizer. Sedert 873 markgraaf van Friaul, 888 tot koning van ItaliŽ, 915 tot keizer gekroond, trouwde ca 880 met Bertila van Spoleto.
3. Heilwich van Friuli, geb. ca 850, overl. ca 895, trouwde ca 875 Hucbald van Gouy, geb. ca 840, overl. ca 890, trouwde ca 890 Roger van Laon, geb. ca 840, overl. ca 926.
35502248258. Lotharius I der Franken; [V] [M] [K-1] [K-2] geb. ca 795 te Aquitanie, overl. 29 september 855 te Prum, begr. te Prum, koning der Franken en Lombarden, geb. ca. 795, overl. in de abdij te Prum in de nacht van 28 op 29 sept. 855, begr. in de kerk van Saint-Sauveur van deze abdij. Aangesteld tot (onder)koning in Beieren 814; bij de Ordinatio lmperii als opvolger aangewezen en door zijn vader tot keizer gekroond Aken juli 817; bestuurt ItaliŽ sinds de herfst van 822; wordt (als 'FestkrŲnung') nogmaals tot keizer gekroond door paus Paschalis I Rome Pasen (8.4.)823 en regelt het bestuur van de Kerkelijke Staat, als onderdeel van het rijk, via de Constitutio Romana; feitelijk mede-regent van zijn vader van 825 tot aug. 829 wanneer deze samenwerking door diens begunstiging van Karel de Kale abrupt eindigt en hij terugkeert naar ItaliŽ; keert zich (na diverse, kortstondige verzoeningen) echter samen met zijn broers Pippijn en Lodewijk tegen hun vader begin 833, die nadat zijn leger op het 'Leugenveld' bij Colmar naar hen is overgelopen zich door hen gevangen laat nemen en die hij nadien feitelijk laat afzetten (CompiŤgne; Sois-sons); houdt ook nadien zijn vader in Aken gevangen en beperkt (strevend naar volle uitvoering van de Ordinatio Imperii) invloed en machtsgebied van zijn broers, waarop deze alsnog de kant van hun vader kiezen; verliest een reeks gevechten tegen hen en wordt wederom op ItaliŽ beperkt herfst 834; verzoent zich opnieuw met zijn vader op de rijksdag van Worms juni 839 en wordt op diens sterfbed tot opvolger gedesigneerd; verlaat ItaliŽ en herneemt de suprematie over zijn broers naar de (nooit opgeheven) Ordinatio, maar verliest een uiterst bloedige veldslag tegen hen bij Fontenoy (bij Auxerre) 25-6-841, hetgeen als een godsoordeel voor een wezenlijke rijksdeling wordt gezien ten gunste van zijn broers Lodewijk 'de Duitser' en Karel 'de Kale', die hun bondgenootschap bevestigen door in de wederzijdse talen voor hun aanhang afgelegde eden bij Straatsburg 14.2.842; sluit na langdurige onderhandelingen met hen het verdelingsverdrag van Verdun aug. 843, waarbij hij bij zijn langgerekte middenrijk wel de keizerstitel behoudt, maar daaraan geen suprematie over het West- en Oostfrankische rijk zal kunnen ontlenen; proclameert met beide broers in 'fraternitas' te zullen regeren Thionville okt. 844, maar krijgt een heftig geschil met Karel wanneer diens vazal Giselbert zijn dochter ontvoert 846, waarna pas vrede gesloten wordt (met legitimatie van het voltrokken huwelijk) Pťronne jan. 849; verdeelt, ziek geworden, zijn rijk over zijn drie zoons; treedt in het klooster te PrŁm 23.9, overl. 29.9.855 en begraven aldaar, tr. okt. 821 Ermengard, sticht uit haar morgengave het klooster Erstein; overl. 20.3.851; dr. van Hugo graaf van Tours en Ava N. Voorts had hij voor april 851 een relatie met Doda, overl. na 9.7.855, van onbekende herkomst en tussen 851 en 853 met een onbekende vrouw., trouwde 15 november 821 te Diedenhofen met
35502248259. Irmingard van Tours; [V] [M] geb. ca 800, overl. 20 maart 851
Uit dit huwelijk:
1. Lodewijk II de Jonge der Franken, zie 64558730278.
2. Irmingard der Franken, zie 17751124129.
3. Lotharius II der Franken, geb. ca 835, overl. 8 augustus 869 te Piacenza, trouwde 1e ca 855 Teutberga van Arles, geb. ca 835, overl. 25 november 875, trouwde 2e ca 862 met Waldrada van Remiremont?.
35502248288. Karel II de Kale der Franken; [V] [M] [K-1] [K-2] geb. 13 juni 823 te Frankfurt a. Main, overl. 6 oktober 877 te Avrieux, begr. te St. Denis, Vormt reeds vanaf 829 het middelpunt van handelen van zijn ouders om hem (in strijd met de als definitief bedoelde Ordinatio Imperii) een eigen rijk te bezorgen; door zijn vader tot koning gekroond en aangesteld tot hertog van Maine, Quierzy sept. 838 en van AquitaniŽ 13.12.838; strijdt na de dood van zijn vader samen met zijn halfbroer Lodewijk de Duitser tegen hun oudste broer Lotharius I, welke zij verslaan bij Fontenoy (bij Auxerre) 25.6.841; verkrijgt West-FranciŽ bij het verdelingsverdrag van Verdun aug. 843; wordt na jarenlang verzet van de aristocratie in het hem toebedeelde rijksdeel alsnog door 'bijna alle' wereldrijke en geestelijke groten van AquitaniŽ tot koning gekozen en door de aartsbisschop van Sens gezalfd en gekroond, Orlťans 848; weet echter (o.a. door de voortdurende Noormannen-invallen) pas vanaf 860 een zekere consolidering te bereiken; schaart zich van dan af, samen met Lodewijk de Duitser, aan de zijde van Theutberga wier huwelijk met hun neef Lotharius II kinderloos is, wat dus tot een komende verwerving, althans deling van het middenrijk kan leiden; laat zich na de plotselinge dood van Lotharius II (8.8.869) tot koning van Lotharingen wijden Metz 9.9.869, doch moet het oostelijke deel daarvan afstaan aan Lodewijk de Duitser bij het verdrag van Meersen 8.8.870; laat zich na de dood van zijn neef Lodewijk II door paus Johannes VIII tot keizer kronen, Rome 25.12.875; geacclameerd door een Italiaanse Rijksverzameling als 'protector et defensor' (en daarmee feitelijk tot koning) Pavia febr. 876; tracht na de dood van Lodewijk de Duitser (28.8.876) via een bliksemveldtocht naar Aken alsnog het hele middenrijk te verwerven, maar wordt door Lodewijk de Jonge bij Andernach verslagen 8.10.876; treft op een rijksverzameling te Quierzy(waar voor de duur van zijn afwezigheid de erfelijkheid van lenen per cartularium wordt afgekondigd 14.6.877) voorbereidingen om de paus tegen de Saracenen te hulp te komen, maar ziet daartoe in ItaliŽ geen kans. Trouwde 2e op 12 .10.869, bevestigd Aix-la-Chapelle 22.1.870, met een Bosonide vrouw, overl. tussen 910 en 3 febr. 911, dochter van Bivin, graaf en abt van Gorze en van NN, dochter van Boso de Oude, graaf van ItaliŽ, en nicht van koningin Theutberga, echtgenote van Lotharius II. trouwde2 (zie ES NF Band I.1 Tafel 6 en ES NF Band II Tafel 1) 22 januari 870 Richilde van Metz, geb. ca 850, overl. ca 910, uit dit huwelijk:
1. Rothilde der Franken, geb. ca 870, overl. 22 maart 928, trouwde ca 890 Hugo Roger van Bourges Maine, geb. ca 865, overl. 31 oktober 900.
Trouwde 1e (zie ES NF Band I.1 Tafel 6 en ES NF Band II Tafel 1) te Quierzy 13 december 842 met
35502248289. Ermentrudis van Orleans; [V] [M] geb.ca. 830; overl. 6-10-869.
Uit het 1e huwelijk:
1. Judith der Franken, zie 32279363593.
2. Lodewijk II de Stamelaar der Franken, zie 17751124144.
35502248290. Adelhard van Angouleme Perigord; [V] [M] [K] geb. ca 840, graaf van Parijs, trouwde ca 860 met
35502248291. nn van Parijs?, geb. ca 840, van onbekende herkomst.
Uit dit huwelijk:
1. Adelheid van Parijs, zie 17751124145.
35502248292. = 32279363594 Alfred de Grote van Wessex
35502248293. = 32279363595 Ealswith van Gainas
35502248296. Ludolf van Saksen Ludolf; [K] geb. ca 806, overl. ca 866, Hertog in Saksen, trouwde (zie ES NF Band I.1 Tafel 10) ca 835 met
35502248297. Oda van Billung?; geb. ca 816, overl. ca 903, Wordt niet genoemd bij ES NF Band I.1 Tafel 11 (Billunger) maar wel bij ES NF band I.1 Tafel 10 (Liudolfinger).
Uit dit huwelijk:
1. Otto van Saksen Ludolf, zie 17751124148.
2. Liutgard van Saksen Ludolf, geb. ca 840, overl. 25 januari 885, trouwde ca 876 Lodewijk der Franken, geb. ca 835, overl. 20 januari 882
64558727186. = 35502248288 Karel II de Kale der Franken;
64558727187. = 35502248289 Ermentrudis van Orleans;
64558727188. Aethelwulf van Wessex; [V] [M] [K] geb. ca 820 , overl. 13 januari 858 , koning van Wessex 839-856, hij werd vervangen door zijn zoon Aethelbald en moest zich toen vergenoegen met Essex, Sussex, Surrey en Kent., trouwde 2e Judith der Franken, (zie 32279363593) , trouwde 1e ca 840 :
64558727189. Osburga van Wight; geb. ca 820, overl. 13 januari 858, Uit een Normannengeslacht der Juten op het eiland Wight.
Uit dit huwelijk:
1. Aethelbald van Wessex, geb. ca 840, overl. ca 860, trouwde ca 858 Judith der Franken, (zie 32279363593) geb. ca 844, overl. ca 870
2. Alfred de Grote van Wessex, zie 32279363594
64558727196. = 32279365416 Rutpert IV Capet
64558727197. = 32279365417 Adelheid van Tours
64558727280. Gebhard van de Lahngau Konradiner; [K] geb. ca 810, overl. ca 879, graaf in de Lahngau, trouwde (zie ES NF Band I.1 Tafel 8) ca 830 met
64558727281. nn van de Lahngau?; geb. ca 810, van onbekende herkomst.
Uit dit huwelijk:
1. Odo van de Lahngau, zie 32279363640.
64558727288. Bernhard der Franken; [V] [M] [K] geb. ca 797, overl. 17 april 818 (aant: 19 jaren oud), koning der Lombarden (Italie), komt, opgevoed in een klooster te Fulda, 812 naar ItaliŽ en wordt door zijn grootvader Karel de Grote in opvolging van zijn vader Pippijn in september 813 tot (onder)koning van ItaliŽ aangesteld; huldigt Lodewijk de Vrome als keizer 814; wanneer deze hem echter bij de z.g. 'Ordinatio imperii' van 817 passeert, komt hij met de groten van zijn rijk in opstand; verslagen geeft hij zich in december van dat jaar over te Ch‚lon-sur-SaŰne; de rijksvergadering veroordeelt hem te Aken tot de dood; wordt echter door Lodewijk de Vrome 'begenadigd' tot het 'uitsteken van zijn ogen', welke 'ingreep' hij niet overleeft, zodat hij (slechts twee of drie dagen na de ingreep) aan zijn wonden 17.4.818 overlijdt, trouwde ca 814 met
64558727289. Kunigunde van Italie?, geb. ca 800 , overl. ca 835 , onbekende achternaam!
Uit dit huwelijk:
1. Pippijn der Franken, zie 32279363644.

64558730272.

= 17751123970 Konrad II der Welfen

64558730273.

= 17751123971 Judith van Friuli

64558730276.

= 17751124128 Bouvin van Metz

64558730277.

= 17751124129 Richilde? van Arles?;

64558730278.

Lodewijk II de Jonge der Franken; [V] [M] [K] geb. ca 825, overl. 12 augustus 875 te bij Brescia (ItaliŽ), b te basiliek Saint-Anbroise in Milaan, Koning van Italie, RD Keizer In 844 werd hij door zijn vader in ItaliŽ als koning geÔnstalleerd, en werd in datzelfde jaar in Rome door paus Serge II tot koning gezalfd. In 850 werd hij door zijn vader tot de keizerlijke waardigheid verheven en werd in april als zodanig gekroond door paus Lťon IV te Rome. Alles wees erop dat hij zijn vader in zijn voetsporen zou volgen. Na de dood van zijn vader eiste hij een deel van FranciŽ op. De drie broers, zoons van Lodewijk de Vrome, kwamen uiteindelijk op een accoord uit t.a.v. de verdeling van de koninkrijken. Tr. voor 5 okt., na eerst in 851 verloofd te zijn, met Engelberga, dochter van graaf Erchanger, overl. tussen 896 en 901. Als weduwe werd zij religieuze., trouwde ca 852 met

64558730279.

Engelberge der Franken?; geb. ca 825, overl. ca 900, onbekende herkomst.
Uit dit huwelijk:
1. Irmgard der Franken, zie 32279365139.

64558730832.

Rutpert Robert Capet; [K] geb. ca 780, overl. ca 834, Graaf in de Boven Rijngau, trouwde (Zie ES NF Band II Tafel 10) ca 808 met

64558730833.

Waldrade van Orleans; [V] [M] geb. ca 780, overl. ca 834
Uit dit huwelijk:
1. Rutpert IV Capet, zie 32279365416.

64558730834.

Hugo van Tours; [K-1] [K-3] geb. ca 780, overl. ca 820, Graaf van de Elzas, trouwde (zie ES NF Band I.2 Tafel 200a) ca 800 met

64558730835.

Ava van Tours?; geb. ca 780, overl. ca 840, van onbekende herkomst.
Uit dit huwelijk:
1. Irmingard van Tours, zie 35502248259.
2. Hugo van Tours,
geb. ca 800, overl. ca 853, Graaf van Bourges, Auxerre, trouwde ca 820 met nn van Tours?.
3. Adelheid van Tours, zie 32279365416.
  Generatie XXXVII.  

Voorbetovergrootouder

71004495880.

Welf der Welfen; [K-1] [K-3] geb. ca 770, overl. ca 825, Graaf in Zwaben en in Beieren, trouwde (zie ES NF Band III Tafel 736) ca 795 met

71004495881.

Heilwich van Saksen; geb. ca 770, overl. ca 825
Uit dit huwelijk:
1. Judith der Welfen, zie 129117454373.
2. Emma der Welfen, geb. ca 810, overl. 31 januari 876, trouwde ca 827 Lodewijk II de Duitser der Franken, geb. ca 806, overl. 28 augustus 876.
3. Konrad der Welfen, zie 35502247940.

71004495882.

= 64558730834 Hugo van Tours;

71004495883.

= 64558730835 Ava van Tours?;

71004495884.

Unrocus van Barcelona; [K] trouwde met

71004495885.

N.N.
Uit dit huwelijk:
1. Everhard van Friuli, zie 35502247942.

71004495886.

Lodewijk I de Vrome der Franken; [V] [M] [K1] [K2] geb. 16 april 778 te Chasseneuil, overl. 20 juni 840 te Ingelheim, begr. te Metz, Geboren tijdens de afwezigheid van zijn vader door diens veldtocht in Spanje (d.w.z. tussen 16-4 en de herfst van) 778. Door paus Hadrianus I tot koning van AquitaniŽ gezalfd Rome Pasen (154)-781; na de dood van zijn oudere broers Karel en Pippijn door zijn vader tot keizer gekroond en als mederegent aangesteld Aken 11.9.813; alleenheerser 28.1.814; doet zich door paus Stephanus IV opnieuw tot keizer kronen Reims 28.10.816; ontwerpt in Aken juli 817 een regeling van de toekomstige verdeling van zijn rijk (Ordinatio Imperii) welke hij echter in 829 wijzigt ten gunste van de uit zijn tweede huwelijk geboren zoon Karel hetgeen tot een reeks burgeroorlogen leidt; tot afstand gedwongen «ompiŤgne okt. 833 doch door zijn jongere zoons hersteld Saint-Denis 1.3.834; dit bevestigd door hernieuwde kroning Metz 28.2.835; overl. op een eiland in de Rijn bij Ingelheim 20.6.840, begr. Saint-Arnould bij Metz;, trouwde 1e Irmingard in de Haspengouw, (zie 71004496517). Trouwde 2e op 1 februari 819 te Aken met

71004495887.

Judith der Welfen; [V] [M] geb. ca 800, overl. 19 april 843 te Tours, begr. te Tours, Wordt tijdens de paleisrevolutie die na de begunstiging van haar zoon Karel plaatsvindt, gevangen gezet in het Radegundisklooster te Poitiers begin 830, maar komt weer vrij en wordt na een reinigingseed hersteld; wordt opnieuw ten val gebracht in 833 en dan opgesloten in het klooster Tortona in Noord-ItaliŽ, maar komt weer vrij 834.
Uit het 2e huwelijk:
7. Gisela der Franken, zie 35502247943.
8. Karel II de Kale der Franken, zie 64558727186.

71004496516.

= ook 71004495886 Lodewijk I de Vrome der Franken; [V] [M] [K-1] [K-2]geb. 16 april 778 te Chasseneuil, overl. 20 juni 840 te Ingelheim, begr. te Metz, Geboren tijdens de afwezigheid van zijn vader door diens veldtocht in Spanje (d.w.z. tussen 16-4 en de herfst van) 778. Door paus Hadrianus I tot koning van AquitaniŽ gezalfd Rome Pasen (154)-781; na de dood van zijn oudere broers Karel en Pippijn door zijn vader tot keizer gekroond en als mederegent aangesteld Aken 11.9.813; alleenheerser 28.1.814; doet zich door paus Stephanus IV opnieuw tot keizer kronen Reims 28.10.816; ontwerpt in Aken juli 817 een regeling van de toekomstige verdeling van zijn rijk (Ordinatio Imperii) welke hij echter in 829 wijzigt ten gunste van de uit zijn tweede huwelijk geboren zoon Karel hetgeen tot een reeks burgeroorlogen leidt; tot afstand gedwongen «ompiŤgne okt. 833 doch door zijn jongere zoons hersteld Saint-Denis 1.3.834; dit bevestigd door hernieuwde kroning Metz 28.2.835; overl. op een eiland in de Rijn bij Ingelheim 20.6.840, begr. Saint-Arnould bij Metz;, trouwde 2e op 1 februari 819 te Aken met Judith der Welfen (zie 71004495887) , trouwde 1e met

71004496517.

Irmingard in de Haspengouw; geb. ca 780, overl. 3 oktober 818
Uit het 1e huwelijk:
1. Lotharius I der Franken, zie 35502248258.
2. Alpais (Elfide) der Franken, zie 142008993163.
3. Hildegard der Franken, geb. ca 800, overl. ca 850, trouwde Gerhard van Aquitanie.
4. Pepijn der Franken, geb. ca 803, overl. 13 december 838, trouwde ca 822 Ingeltrud van Madrie, geb. ca 805, overl. ca 864
5. Lodewijk II de Duitser der Franken, geb. ca 806, overl. 28 augustus 876, trouwde ca 827 Emma der Welfen, geb.  ca 810, overl. 31 januari 876
6. Rotrud der Franken, geb. ca 810, overl. 25 juni 841, trouwde ca 830 Rather van Limoges, geb. ca 810, overl. 25 juni 841.

71004496518.

= 64558730834 Hugo van Tours;

71004496519.

= 64558730835 Ava van Tours?;

71004496576.

= 71004495886 Lodewijk I de Vrome der Franken;

71004496577.

= 71004495887 Judith der Welfen;

71004496578.

Odo van Orleans; [V] [M] [K] geb. ca 780, overl. ca 850, Graaf van Orleans, trouwde ca 810 met

71004496579.

Engeltrude van Parijs; geb. ca 790, overl. ca 850.
Uit dit huwelijk:
1. Ermentrudis van Orleans, zie 35502248289.

71004496580.

Wulfhard van Angouleme Perigord; [V] [M] [K] geb. ca 810, trouwde ca 830 met

71004496581.

Susanne van Parijs; [V] [M] geb. ca 810
Uit dit huwelijk:
1. Adelhard van Angouleme Perigord, zie 35502248290.

129117454376.

Egbert III de Grote van Wessex; [K] geb. ca 802, overl. 839, Zijn regering was een der belangrijkste in de Angelsaksische tijd. Hij verenigde in 829 de Angelsaksische koninkrijken en stichtte zo het Engelse koninkrijk; hij was gehuwd met Redburga; in 835 vond een inval door Deense Vikingen plaats bij de Theems, waarbij dezen een groot deel van Midden- en Oost-Engeland veroverden, waar zij zich vestigden en een Deens bestuur instelden (Danelaw) Hij werd in zijn jeugd in ballingschap gedreven door koning Beorhtric van Wessex. Hij vluchtte eerst naar Mercia, later naar het hof van Karel de Grote., trouwde met

129117454377.

Redburh
Uit dit huwelijk:
1. Aethelwulf van Wessex, zie 64558727188.

129117454576.

Pippijn I (Karloman) der Franken; [V] [M] [K] geb. ca 777, overl. 8 juli 810, begr. te Milaan (S. Ambrogio), koning der Lombarden, begr. in de kerk San Zeno Maggiore te Verona. Vergezelde zijn vader naar ItaliŽ, alwaar hij werd gedoopt door paus Hadrianus, bij welke gelegenheid zijn naam Karel werd veranderd in Pippijn. Werd te Rome op 15.4.781 tot koning gekroond., trouwde ca 795 met

129117454577.

nn van Italie?, geb. ca 780, overl. ca 810, onbekende vrouw! 
Uit dit huwelijk:
1. Bernhard der Franken, zie 64558727288.

129117460556.

= 35502248258 Lotharius I der Franken;

129117460557.

= 35502248259 Irmingard van Tours;

129117461666.

Hadrianus van Orleans; [K-1] [K-2] geb. ca 760, overl. 15 februari 824, Graaf in de Wormsgau, graaf van Orleans, trouwde ca 780 met

129117461667.

Waldrade van Hornbach; geb. ca 760, overl. ca 825, Erfdochter.
Uit dit huwelijk:
1. Odo van Orleans, zie 71004496578.
2. Waldrade van Orleans, zie 64558730833.
  Generatie XXXVIII.  

Vooroudouder

142008991772.

Karel de Grote der Franken; [V] [M] [K-2] [K-3] geb. 2 april 742 te Ingelheim (aant: Geboren als voorkind (voor het huwelijk van zijn ouders!). De plaats van de geboorte is niet zeker, maar berust op latere traditie), overl. 28 januari 814 te Aken (aant: Begraven in de domkerk), begr. te Aken, gedoopt door Bonefacius aartsbisschop van Mayence; Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofdzaak NeustriŽ, BourgondiŽ en de Provence, en Carloman in hoofdzaak AustrasiŽ krijgen; beiden worden gezalfd op 9.10.768, Karel te Noyon en Carloman te Soissons; na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken; hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny; na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden; Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning, Saint-Denis 28.7.754, en tevens door paus Stephanus II verheven tot 'patricius Romanorum', maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden; door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25.12.800; laat dan zijn 'patricius'-titel vallen; zijn uiteindelijke titulatuur wordt: 'Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romanum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum'; zijn (westers) keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse 'basileus' Michael I Rhangabe erkend. Trouwde (zie ES NF Band I.1 Tafel 4) op 30 april 771 te Aken met

142008991773.

Hildegard van de Vinzgouw; geb. ca 758, overl. 30 april 783, begr. te St. Arnoul de Metz
Uit dit huwelijk:
1. Rotrud der Franken, 
2. Pippijn I (Karloman) der Franken, zie 129117454576.
3. Lodewijk I de Vrome der Franken, zie 71004495886.
4. Bertha der Franken, geb. ca 780, overl. ca 829, trouwde ca 800 Angilbert Angilbertis?, geb. ca 780, overl. ca 814

142008991774.

= 71004495880 Welf der Welfen;

142008991775.

= 71004495881 Heilwich van Saksen;

142008993032.

= 142008991772 Karel de Grote der Franken;

142008993033.

= 142008991773 Hildegard van de Vinzgouw;

142008993156.

= 129117461666 Hadrianus van Orleans;

142008993157.

= 129117461667 Waldrade van Hornbach;

142008993160.

nn van Angouleme Perigord; [K] geb. ca 780, graaf van Angouleme Perigueux, trouwde (zie ES NF Band III Tafel 817) ca 800 met

142008993161.

nn? van Angouleme; geb. ca 780, van onbekende herkomst.
Uit dit huwelijk:
1. Wulfhard van Angouleme Perigord, zie 71004496580.
2. Vulgrin Wulfgrin van Angouleme Perigord, geb. ca 810, overl. 3 mei 886, trouwde ca 850 Regelindes van Autun, geb. ca 820.

142008993162.

Bego van Parijs; [K] geb. ca 780, overl. 28 oktober 816, Graaf van Parijs, graaf van Aquitanie, trouwde ca 806 met 

142008993163.

Alpais (Elfide) der Franken, [V] [M] geb. ca 795, overl. ca 852, waarschijnlijk een andere moeder!.
Uit dit huwelijk:
1. Susanne van Parijs, zie 71004496581.

258234909152.

= 142008991772 Karel de Grote der Franken;

258234909153.

= 142008991773 Hildegard van de Vinzgouw;
  Generatie XXXIX.  

Vooroudgrootouder

284017983544. Pepijn der Franken; [K] geb. ca 715, overl. 24 september 768, Koning der Franken, trouwde ca 745 met
284017983545. Betrade Bertha van Laon?; geb. ca 720, overl. 12 juli 783, onbekende herkomst,
Uit dit huwelijk:
1. Karel de Grote der Franken, zie 142008991772.

284017986326.

= 71004496516 Lodewijk I de Vrome der Franken;

284017986327.

= 71004496517 Irmingard in de Haspengouw;
 
 

Terug

of Generatie:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX
 
 Veel uit de:  Graven van Holland en www.kareldegrote.nl en site van Kees Schoenmaker
 
effe mailen? klik hier

Met dank aan: