LEEUWRIK

Een pagina van Arie Leeuwrik

Wapen van Westfriesland  
 
   De genealogie begint met een Jacob Meksz., vermoedelijk gehuwd met Aafje Kaan. Het is nog niet aangetoond, dat de personen vermeld als kinderen bij Jacob Meksz., ook werkelijk broers en zussen zijn van elkaar, maar ik heb wel dit vermoeden gezien de getuigen bij de doop van hun kinderen. De aannemelijke zoon van Jacob Meksz. is Tijs Jacobsz. en tot nu toe de (voorlopige) stamvader. Dat zij vader en zoon zijn, maak ik op uit een verkoopakte van 6 juni 1774. Daarin verkoopt Jacob Meksz, een huis aan zijn zoon Tijs Jacobsz.  Over mijn onderzoek, waar ik diverse jaren aan gewerkt heb, is het resultaat toch wel bevredigend te noemen, maar nog lang niet compleet. Mocht u dus aanvullingen of opmerkingen hebben, hoor ik die graag.

Voor zover nu bekent, komt de "stam" uit Oosterleek / Wijdenes. "Mijn stam" had voor 1811 nog geen familienaam. Die ging men pas na 1811 aannemen en dragen. Dit werd als eerste door Wouter Leeuwrik  zoon van Tijs Jacobsz. gedaan. Mijn vermoeden is dat hij juist die naam koos, omdat hij in het gezin van Trijntje Jacobs., de zuster van zijn vader, is opgegroeid. En deze Trijntje Jacobs. is met een Dirk Woutersz. Leurik (Leeuwrik) gehuwd geweest. Verder baseer ik me op het feit, dat zijn vader nooit meer getrouwd is, terwijl hij met een kind van een paar dagen achter bleef (zijn vrouw, Maartje Wouters., overleed namelijk een paar dagen na de geboorte van Wouter). Tevens het gegeven, dat de broers van Tijs Jacobsz. zich KAAN gingen noemen.


De plaatsjes Wijdenes en Oosterleek liggen aan het IJsselmeer, toen nog Zuiderzee geheten, tussen  Hoorn en Enkhuizen. Oosterleek is een heel klein plaatsje direct aan het IJsselmeer gelegen ter hoogte van de "Leekerhoek", met een klein Gereformeerd kerkje, dat niet als zodanig meer in gebruik is. Achter dit kerkje ligt een begraafplaats (ook wel schelpenbegraafplaats) waar nog enkele Leeuwrikken begraven liggen.
Wijdenes, via de Hemdijk verbonden aan Oosterleek, werd met dat dorp in 1430 tot één stad Wijdenes verenigd. Wijdenes had een eigen gerecht. De lidmaten (gelovigen) uit deze twee plaatsen vormden één gemeente. De eerste predikant werd hier in 1570 beroepen. In 1649 vond de scheiding plaatst, waarbij elk van de plaatsen een eigen predikant kreeg. In 1807 vond opnieuw vereniging plaats tot de gemeente Wijdenes. De Rooms Katholieken gingen toen der tijd naar Venhuizen. Verder had de gemeente Wijdenes, in het begin van de tweede helft van de negentiende eeuw, zo'n 700 inwoners en telde de grond 734 Bunder. Er staat hier twee keer de naam Leeuwrik. De eerste is mijn "stam" de tweede is een "stam" waarin Trijntje Jacobs. (zuster van Tijs Jacobsz. en dochter van Jacob Meksz. is gehuwd met een Dirk Woutersz. Leurik.
 
 
  LEEUWRIK, mijn eigen familienaam.   Als u naar Westfriesland wilt, moet u op het wapen klikken.  
 
  Mijn KWARTIERSTAAT    
 
  LEEUWRIK, een variant.